Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1987
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
 • Bölümü : Gıda İşleme
 • Anabilim Dalı : Et ve Ürünleri Teknolojisi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : ingilizce
 • İlk Okul : Antalya Barbaros ilköğretim okulu (1998)
 • Orta Okul : Antalya Barbaros ilköğretim okulu (2001)
 • Lise : Antalya Çağlayan lisesi(YDAL) (2005)
 • Önlisans : Anadolu Üniversitesi / İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü (2011)
 • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Mühendislik -Mimarlık fakültesi
 • Lisans Bölüm : Gıda Mühendisliği (2010)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Gıda Mühendisliği (2014)
ÖZGEÇMİŞ

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl:

Sorumlu Yönetici (2011-2015)

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (2014)

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Meslek Yüksek okulu Öğretim Görevlisi (2015-.. 

İLGİ ALANLARI

Laktik Asit Bakterileri

Starter Kültürler

Gıda Mikrobiyolojisi

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Bozkurt, P., Kök-Taş, T., Güzel-Seydim, Z. 2010. Geleneksel ve Ticari Olarak Üretilen Kefirlerin Mikrobiyal İçeriklerinin Belirlenmesi, Gıda Teknolojisi, 14 (7),84-88. (2010)
2- Ertürkmen,P., Öner, Z. ,2015. Beyaz Peynir Örneklerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Başlatıcı(Starter) Kültür Özelliklerinin Biyokimyasal Yöntemlerle Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, 9-16 (2015)
3- Ertürkmen,P., Turhan, İ., Öner, Z., 2015. Amino Acid Decarboxylase Activity of Some Lactic Acid Bacteria, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 6(2): 89-94 (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ertürkmen, P., KILIÇ, G.B., KILIÇ, B. 2016. Utilization of lactic acid bacteria and probiotics on meat products. Journal of Hygienic Engineering and Design, 15, 78-82. (0)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ertürkmen, P., Öner, Z., Demir Özer E. , 2013. Beyaz Peynir Üretimi İçin Uygun Başlatıcı(starter) Kültür Seçimi, TGDF Gıda Kongresi 2013, Antalya. (2013)
2- Bozkurt, P., Kök-Taş, T., Güzel-Seydim, Z.Geleneksel ve Tıcarı Olarak Üretılen Kefırlerın Mıkrobıyal İçerıklerının Belırlenmesi. 1st International "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus " Symposium. 15 - 17 Nisan 2010. Tekirdağ. p.330 (2010)
3- Alp, D., Ertürkmen, P., 2015. Et ve Et Ürünlerinde Listeria Monocytogenes'in Bulunma Sıklığı ve Yarattığı Sorunlar, 9.Gıda Mühendisliği Kongresi, 12-14 Kasım 2015, İzmir. (2015)
4- Ertürkmen, P., Gün, İ. 2015. Eşek Sütünün İmmünolojik ve Anti-Allerjik Özellikleri, 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 07-11 Ekim 2015, van, 132 s. (2015)
5- Ertürkmen, P., Alp, D., 2015. Et İşleme Endüstrisinde Kitosan Kullanımı, 9.Gıda Mühendisliği Kongresi, 12-14 Kasım 2015, İzmir. (2015)
6- Ertürkmen, P., Şahintürk, M., Öner, Z., 2015. Yüksek Basınç Teknolojisinin Süt Bileşenleri Üzerine Etkisi, 9.Gıda Mühendisliği Kongresi, 12-14 Kasm, 2015. İzmir. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Determination of Decarboxylase Activity of Lactic Acid Bacteria Isolated From Cheese Zübeyde Öner 1*, Pelin ERTÜRKMEN 2, İlkay TURHAN 3 3.Traditional Food Congress Saray Bosna (2015)
2- Pelin ERTÜRKMEN, Gülden Başyiğit KILIÇ, Birol KILIÇ. 2016. Utilization of lactic acid bacteria and probiotics on meat products. 1st Black Sea Association of Food Science and Technology Congress. Ohrid, Makedonya. (2016)
Yüksek Lisans Tezi
1- Beyaz peynir üretimi için başlatıcı kültür izolasyonu ve bu kültürlerin peynirin özellikleri üzerine etkisi (2014)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Burdur Meslek Yüksekokulu-Yönetim Kurulu üyeliği (Yıl:2016)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Burdur Meslek Yüksekokulu-Yönetim Kurulu üyeliği (Yıl:2017)
3- Et ve Ürünleri Teknolojisi Programı-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Burdur Meslek Yüksekokulu- Akademik Danışman-Program Koordinatörü (Yıl:2016)
4- Gıda Teknolojisi Programı-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Burdur Meslek Yüksekokulu- Akademik Danışman-Program Koordinatörü (Yıl:2017)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2278
Email perturkmen(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 7 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.