Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1969
 • Kan Gurubu : 0rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
 • Anabilim Dalı : Okul Öncesi Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Çaykara Merkez İlkokulu- (1980)
 • Orta Okul : Battal Gazi Ortaokulu (1983)
 • Lise : Çaykara İnönü Lisesi (1986)
 • Önlisans : Ağrı Eğitim Yüksek Okulu (1988)
 • Lisans : HACETTEPE ÜNİV. EĞİTİM FAK.
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : EĞİTİM BİLİMLERİ B. EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE DENETİCİLİĞİ ABD. (1995)
 • Y.Lisans : SDÜ SOSYAL BİL. ENST.
 • Y.Lisans Dal : PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM ABD (2002-)
 • Doktora : SELÇUK ÜNİV. SOSYAL BİL. ENST.
 • Doktora Dal : ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ ABD
 • (2008-)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Çocuk Gelişimi (21.12.2012)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Perihan ÜNÜVAR

Doğum Tarihi: 11.11.1969

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Yönetimi, Teftiş, Planlama ve Ekonomi

Hacettepe  Üniversitesi

1995

Y. Lisans

 Eğitim Bilimleri/Program Geliştirme ve Öğretim

Süleyman Demirel Üniversitesi

2002

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi/Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Selçuk Üniversitesi

2008

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Burdur İli İlköğretim Okullarında İlkokuma ve Yazma Öğretiminde karşılaşılan Sorunlar- Yrd.Doç.Dr. Banu YANGIN

Doktora Tezi/ (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :  Babaların 3-6 yaş grubu çocuklarıyla geçirdikleri zamanın niteliğini belirleme ve geliştirme- Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen

MEB ( Çankırı, Ankara)

1989-1995

Eğitim Müfettişi

MEB ( Ardahan)

1996-1998

Öğretim Görevlisi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Burdur Eğitim Fakültesi

1998-2003

Öğretim Görevlisi

Selçuk Üniversitesi

Eğitim Fakültesi (Okulöncesi Öğretmenliği ABD)

2003-2008

Dr. Öğretim Görevlisi

Selçuk Üniversitesi

Eğitim Fakültesi (Okulöncesi Öğretmenliği ABD)

2008-2009

Yrd.Doç.Dr.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Okulöncesi  Öğretmenliği ABD

2009-2012

Doç.Dr.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Okulöncesi  Öğretmenliği ABD

2012-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Dursun, M.A. Ünüvar,P. (2011) Okulöncesi Dönemde Yaratıcılığı Engelleyen Faktörlere İlişkin Ebeveyn ve Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.           

Türkkent, E. Ünüvar,P. (2012) Okulöncesi Dönem Çocuklarının Televizyondan Etkilenmeleri Konusunda Anne ve Öğretmen Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.    

Öksüzoğulları,H. Ünüvar, P.( 2013) 4-6 yaş grubu çocuğu olan ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.      

Projelerde Yaptığı Görevler :

Uluslar arası

1.    Afgan Öğretmenlere Eğitim Formasyonu Kazandırılması Projesi I  27.02.2012. -16.03.2012. Jawzjan- Afganistan

2.    Adult Education Practices in Norway- 22-27 Nizan 2012. Oslo-Norveç

3.    Erasmus- Ders verme hareketliliği- Trás os Montes Alto Douro University- 7-11 Mayıs-Vila-Real. Portekiz

4.    Afgan Öğretmenlere Eğitim Formasyonu Kazandırılması Projesi-II 14.07.2012-02.08.2012. Jawzjan- Afganistan

5.    Anaokulu Öğretmenlerine Eğitim Formasyonu Kazandırılması projesi 11-27 Ocak 2013- Jawzjan- Afganistan

Ulusal

1.    Dünya Bankası Destekli Unicef-MEB- Temel Eğitim Pilot Projesi (TEPP). Taşra Yürütme Ekibi Üyeliği ( Ardahan İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanı Olarak) 1996-1997

2.    İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Materyal Kullanım Kursu, 2 - 29 Temmuz 1999. SDÜ- Isparta (Dünya Bankası Destekli MEB projesi,  Akademik Danışman)

3.    İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejileri ve  Materyal Kullanım Kursu, 2 - 29 Temmuz 1999. SDÜ- Isparta (Dünya Bankası Destekli MEB projesi, Öğretim Elemanı)

4.    İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Kursu. 17 - 29 Temmuz 2000. SDÜ- Isparta (Dünya Bankası Destekli MEB projesi, Akademik Danışman)

5.    Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Formatör Öğretmen Yetiştirme Kursu.2-8 Eylül 2001- SDÜ- Isparta- ( Dünya Bankası Destekli MEB projesi, Koordinatör Yardımcısı)

6.    (GAP-UNDP) Öğretmenlerin Aktif Öğrenme ve Öğretme Stratejileri  Hizmet içi Eğitimi  Projesi– Silopi. 2001    (Öğretim Elemanı  )

7.    UNDP -Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. “Eğitimde Kurumsal Sistemin Güçlendirilmesi ve Kırsal Kesimde Okula Erişimin İyileştirilmesi Projesi”  (Eğitici) 2001- Silopi

8.    TUBİTAK-Beyşehir Gölü ve Konya Çevresi Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi.I (Proje Ekibi- Eğitici ) Selçuk Üniversitesi-  Konya- 2008

9.    TUBİTAK- Beyşehir Gölü ve Konya Çevresi Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi. II. ( Proje Ekibi- Eğitici ) Mersin Üniversitesi (2009)

10. TUBİTAK - Beyşehir Gölü ve Konya Çevresi Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi. III.( Proje Ekibi- Eğitici ) Mersin Üniversitesi (2010)

11. TUBİTAK-Akdeniz’den Toroslara bilim ve doğa eğitimi- (proje ekibi-eğitmen). Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü.18-27 Temmuz 2011. Mersin

 

12. BAP-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi- “Çalışan Kadınların Evlilik Doyumu” Proje Yürütücüsü- 2013

 

13. TUBİTAK-Alakır Çayı ve vadısı  doğa eğitimi Projesi II (proje ekibi-eğitmen). MersinÜniversites.1-10 Haziran 2014

 

 

 

İdari Görevler :

1.    İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkan Yardımcısı-1997-1997

2.    İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanı -1997-1998

3.    Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı (2009-2011)

4.    Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2012)

5.    Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı başkanı (2013-

6.    Çocuk eğitimi araştırma ve Uygulama merkezi Müdürü ( 2015-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Eğitim Programları ve Öğretim Derneği-EPÖDER- Üyeliği

ISFTE ( İnternational Society For Teacher Education)

Ödüller :

1995   İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü- Hacettepe Üniversitesi   (Bölüm Birinciliği)

1997   Teşekkür Belgesi-Ardahan Milli Eğitim Md. (Teftiş, denetim ve rehberlik hiz.)

1997   Teşekkür Belgesi-Ardahan Milli Eğitim Md. (Teftiş hizmetleri)

1997   Teşekkür Belgesi-Ardahan Milli Eğitim Md. (Hizmet binası açılışı)

1997   Teşekkür Belgesi-Ardahan Milli Eğitim Md. (Teftiş, denetim ve rehberlik hizmetleri)

1997   Teşekkür Belgesi-Ardahan Milli Eğitim Md. (Öğretim yılı hizmetleri)

1998   Teşekkür Belgesi-Ardahan Milli Eğitim Md. (İlde başarılı görev yapma)

1998   Teşekkür Belgesi-Ardahan Valiliği.  (Şehit ailelerine yardım çalışmaları)

1998   Takdir Belgesi-Ardahan Valiliği.      (İlde başarılı görev yapma)

1999   Teşekkür Belgesi-Burdur Eğitim Fakültesi (Anma programı etkinlikleri)

1999   Teşekkür Belgesi-Burdur Eğitim Fakültesi (Aktif Öğren. Öğret. Kursu Öğr. El.)

1999   Teşekkür Belgesi-Burdur Eğitim Fakültesi (Aktif Öğren. Öğret. Kursu Akad.Dan.)

2000   Teşekkür Belgesi-Burdur Eğitim Fakültesi (Aktif Öğren. Öğret. Kursu Akad.Dan.)

2000   Teşekkür Belgesi-Burdur Eğitim Fakültesi (Mezuniyet Töreni)

2001   Teşekkür Belgesi-Burdur Eğitim Fakültesi (Aktif Öğren. Öğret. Kursu Koord. Yrd.)

2005   Teşekkür Belgesi-Burdur Valiliği-(1.Burdur Sempozyumu katkısı)

2008   Teşekkür Belgesi-Okul Müdürlüğü -(Drama ve yaratıcılık semineri)

2009   Teşekkür Belgesi-Mersin Üniv. Rektörlüğü- (Ekoloji Tem.Doğa Eğt)

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Oyun Terapisi- Okulöncesi Dönemde Çocukları Tanıma ve Değerlendirme içinde ( Ed. Alev ÖNDER (s.65-74). Ankara, Pegem Akademirn (2014)
2- Ünüvar,P. ( 2014) Görüşme .A. Önder ( Ed.) Okulöncesi Dönemde Çocukları Tanıma ve Değerlendirme içinde. (s.115-125). Ankara, Pegem Akademi (2014)
3- Okul öncesi Dönemde Gelişimi etkileyen Faktörler. Okul öncesi dönemde çocukları tanıma ve değerlendirme teknikler içinde ( 21-35) (2014)
4- Türkiye'de Okulöncesi Eğitimin Gelişimi. Okul Öncesi Eğitime Giriş İçinde ( Ed. Serdal SEVEN)- Pegem Akademi 20-41 (2014)
5- Geleneksel Çocuk Oyunlarımız ve Oyuncaklarımız. ( Yaşamın İlk Yıllarında Oyun:Oyuna Çok Yönlü Bakış içinde ( ed. H. G. Ögelmen) 239-265 (2014)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Analyzing the Prosocial Behaviors of Pre School Childrenin Accordance with Teacher s Point of View. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(3), 821-828. (Yayın No: 2098725) (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Analyzing pre-school education parents’ problem solving skills with regard to biological and gender characteristics. (2012)
2- Adjustment behaviors of children who start school (2012)
3- pre-school education teacher's opinioabout the implementation of 2013 pre-school education program (2015)
4- Lineal development chracteristics of preschool children paintings Social and Behavioral Sciences 174 ( 2015 ) 687 – 692 (2015)
5- Employed Married Women: Gender Roles, Life Satisfaction, Job Satisfaction and MaritalrnAdjustment.Kadın/Woman 2000-Journal for Women’s Studies 16 (1): 21-44 (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Preschool children’s perception of happiness (The case of Turkey and Afghanistan). (2012)
2- Marriage Compatibility of Working Women. İnternational Society For teacher education Conference. Antalya-Turkey, 22-25 April (2014)
3- Babalık Niteliğinin Yordayıcıları Olarak Toplumsal Cinsiyet ve İletişim Becerileri. I. Eurasian Educational Research İstanbul, 24-26 Nisan. rn rn (2014)
4- pre-school education teacher's opinioabout the implementation of 2013 pre-school education program. İnternational Conference on New Horizons in education 25-27 Jun. Paris/ France (2014)
5- Lineal development chracterisics of preschool children paintings. İnternational Conference on New Horizons in education 25-27 Jun. Paris/ France (2014)
Yüksek Lisans Tezi
1- Okulöncesi Dönem Çocuklarının Televizyondan Etkilenmeleri Konusunda Anne ve Öğretmen Görüşleri. (2012)
2- 4-6 yaş grubu çocuğu olan ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (2013)
3- Okulöncesi Dönemde Yaratıcılığı Engelleyen Faktörlere İlişkin Ebeveyn ve Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2011)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31. sayı (2014 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30. sayı (2014 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2012 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2015)
2- DEKAN YARDIMCILIĞI (Yıl:2016)
3- DEKAN YARDIMCILIĞI (Yıl:2017)
4- ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Yıl:2016)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2013)
2- Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı başkanlığı (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- NAP-186-13 nolu proje. " Çalışan Kadınların Evlilik Uyumları" (2014)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Alakır Çayı ve Vadisi Doğa Eğitimi projesi (2014)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4115
Email perihanunuvar(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
3 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.