Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1 infoDevelopment of Accountability Scale for School Counselor: Investigation of Psychometric PropertiesKARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİN,TAGAY ÖZLEMTürk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
2 infoErgenler için Psikolojik Zihinlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıUZUN KIVANÇ,TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEPMersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
3Üniversite öğrencilerinin bilişsel duygu düzenlemelerinde çocukluk örselenmeleri ve otomatik düşüncelerin yordayıcı gücüSARICI HASAN,TAGAY ÖZLEMPamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ESCI
4 infoYaratıcı Drama Temelli Sınav Kaygısı İle Başetme Çalışmasının Özel/Üstün Yetenekli Öğrencilerin Sınav Kaygısına EtkisiKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEMAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
5 infoÜniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu DüzenlemelerininDemografik Değişkenler Açısından İncelenmesiSARICI HASAN,TAGAY ÖZLEMJournal of Multidisciplinary Studies in Education2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
6Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri ile Güvengenlik ve Özsaygıları Arasındaki İlişkiTAGAY ÖZLEM,ÖNEN ÖZGÜR,CANPOLAT İBRAHİMAfyon Kocatepe University Journal of Social Sciences2018Uluslararası, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
7Contact disturbance and selfesteem as the predictors of the abuse perceived in romantic relationshipTAGAY ÖZLEM,ÜNÜVAR PERİHAN,ÇALIŞANDEMİR FATMAInternationalJournal of Human Sciences2018Uluslararası, Hakemli, Basılı, INDEX COPERNICUS
8SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA:OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİÜNÜVAR PERİHAN,ÇALIŞANDEMİR FATMA,TAGAY ÖZLEMIJOEEC (International Journal Of Eurasian Education And Culture)2018Uluslararası, Hakemli, Basılı, DRJI
9 infoOkul psikolojik danışmanlarının E-Rehberlik modülü kapsamındaki rehberlik hizmetlerinin planlanmasına ilişkin görüşleriTAGAY ÖZLEM, KARATAŞ ZEYNEPOkul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi2018Ulusal, Hakemli, Elektronik, Asos
10 infoGenç yetişkinlerin algılanan stres düzeyleri ile akılcı olmayan inançları ve benlik saygıları arasındaki ilişkiTAGAY ÖZLEM, ÇALIŞANDEMİR FATMA, ÜNÜVAR PERİHANInternational journal of education techonology and scientific researches2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
11Predictors of optimism in adolescents: self-esteem, subjective wellbeingTAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP,ŞAHİN BALTACI HÜLYANew Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences.2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Google Scholar, InfoBase Index, International Institute of Organized Research (I2OR) and Scientific Indexing Service (SIS
12Ergenlerde öznel iyi oluş ve zaman tutumu: benlik saygısı ve iyimserliğin aracı rolü.TAGAY ÖZLEM,ŞAHİN BALTACI HÜLYAPamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2017Ulusal, Hakemli, Elektronik, Index of Turkish EducationGenamics JournalSeekArastirmax (Scientific Publication Index)
13Psychometric Properties of Turkish Adolescent TimeInventory-Time Attitude (ATI-TA) ScoresŞAHİN BALTACI HÜLYA,TAGAY ÖZLEM,Worrell Frank,Mello ZenaInternational Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation2017Uluslararası, Hakemli, Basılı, PsycINFO
14Self-compassion and communication skills in predicting psychological help-seeking attitudes of psychological counsellor candidates.KARATAŞ ZEYNEP,ŞAHİN BALTACI HÜLYA,TAGAY ÖZLEMNew Trends and IssuesProceedings on Humanitiesand Social Sciences2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Google Scholar, InfoBase Index, International Institute of Organized Research (I2OR) and Scientific Indexing Service (SIS
15The Mediating Role of Self-Esteem: The Effects of Social Support and Subjective Well-Being on Adolescents’ Risky BehaviorsSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEMEducational Sciences: Theory Practice2017Uluslararası, Hakemli, Basılı, SSCI
16Okullarda yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin okul psikolojik danışmanlarının görüşleriTAGAY ÖZLEM,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSAhi Evran Üniversitesi Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, , TR DİZİN
17Examining the Role of Attachment Dimensions and Contact Disturbances in Predicting Irrational Romantic RelationshipBeliefs of University StudentsSARI TUĞBA,TAGAY ÖZLEMInternational J. Soc. Sci. & Education2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCO
18School attachment and peer bullying as the predictors of early adolescents resilienceKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEM,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSGlobal Journal of Counseling and Guidance in Schools: Current Perspectives2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, SP-ROC
19An Investigation of Risky Behaviors andPsychological Symptoms in Turkish AdolescentsSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEM,Acar Hakan,Kabasakal AysunBritish Journal of Education, Society &Behavioural Science2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCO
20Logoterapide Kullanılan Kavramların ve Tekniklerin Türk Kültürü ndeUygulanabilirliğiTAGAY ÖZLEM,VOLTAN ACAR NİLÜFER HAVVA,NALBANT AYGÜLEGE EĞİTİM DERGİSİ2016Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
21Öğretmen Adayları için Mesleki Dayanıklılık İnancı Ölçeğinin GeliştirilmesiTAGAY ÖZLEM,DEMİR KAMİLEKastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, ISI
22ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARDIM ARAMA KONUSUNDAKİGÖRÜŞLERİHELP SEEKING ON OPINIONS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTSVERGİLİ ORHAN,TAGAY ÖZLEMMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
23 infoPredicting hopelessness by coping styles, depression and meaning in life. Journal of Human Sciences, 13 (3), 4565-4578SAVİ ÇAKAR FİRDEVS, KARATAŞ ZEYNEP, TAGAY ÖZLEMJournal of Human Sciences2016Uluslararası, Hakemli, Elektronik, İndex copernicus
24Predicting hopelessness by coping styles, depression andmeaning in lifeSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEMInternational Journal of Human Science2016Uluslararası, Hakemli, , EBSCHO
25Resilience and life satisfaction as the predictors of general self-efficacyTAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP,SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,BAYAR ÖZNURGlobal Journal of Counseling and Guidance in Schools: Current Perspectives2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCO
26ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEMAS ENGELLERİ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARIARASINDAKİ İLİŞKİTAGAY ÖZLEM,SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,ÜNÜVAR PERİHANJournal of Research in Education and Teaching2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCO
27Lise öğrencileri ile öğretmenlerin riskli davranışlara ilişkin görüşleriSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİNMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2015Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
28Okul öncesi dönem çocuklarının mutluluk algısı Türkiye ve Afganistan örneğiÜNÜVAR PERİHAN,ÇALIŞANDEMİR FATMA,TAGAY ÖZLEM,AMİNİ FARİDEMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2015Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
29Optimism humor styles and hopelessness as predictors of meaning in life for turkish university studentsŞAHİN BALTACI HÜLYA,TAGAY ÖZLEMInternational Journal of Humanities and Social Sciences2015Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO
30Adolescents life satisfaction risky behaviors and hopelessnessSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEPInternational Journal on New Trends in Education and Their Implications,2015Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCHO-ERA
31Career decision making diffuculties in Turkey and the USATAGAY ÖZLEMInternational Journal of Recent Advances in Multidisiplinary Research2015Uluslararası, Hakemli, Elektronik, DRJI-Copernicus-Scopus
32Developing job search self efficacy scale and Turkish universty students job search self efficacy levelsÇAKIR MEHMET ALİ,TAGAY ÖZLEMBritish Journal of Education, Society & Behavioural Science2015Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Medicus-EBSCohost
33Oponions of candiate teacher in the pedagogical formation certificate program with regard to the teacher profession and the certificate programÖNDER EMİNE,TAGAY ÖZLEMInternational Journal of Human Sciences2015Uluslararası, Hakemli, Basılı, Ulakbim, EBSCO, Scopus
34Contact disturbances self esteem and life satisfaction of university students A structural equation modelling studyTAGAY ÖZLEMEurasion Journal of Educational Research2015Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, ERIC
35Çalışan evli kadınların toplumsal cinsiyet rolleri yaşam iş doyumu ve evlilik uyumlarının incelenmesiÜNÜVAR PERİHAN,TAGAY ÖZLEMKadın / Woman 2000- Journal for Women’s Studies2015Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Asos
36Self esteem and communication skills as predictors of psychological resilience for Turkish vocational school studentsTAGAY ÖZLEM,KARAKELLE SİBELCypriot Journal of Educational Sciences.2014Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCHO-ERA
37Contact disturbances and the contact cycle in Gestalt Therapy according to Turkish Culture TEZDEN ÜRETİLMİŞTİRTAGAY ÖZLEM, VOLTAN ACAR NİLÜFERGestalt Journal of Australia and New Zealand2012Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO
38Attachment styles as the predictors of the contact disturbancesTAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEPJournal on New Trends in Education and Their Implications, 3 (4): 67-78.2012Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ERA-INDEX COPERNICUS-EBSCO
39 infoOkullarda konsültasyon hizmetleri ve işbirliğine dayalı konsültasyon modelleriTagay Özlem, Sarı TuğbaMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2012Ulusal, Hakemli, Elektronik, ULAKBİM
40Self esteem locus of control and multidimensional perfectionism as the predictors of subjective well beingKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEMInternational Education Studies 5(6): 131-137.2012Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO-ERA
41 infoGestalt temas engelleri ölçeğinin geliştirilmesi TEZDEN ÜRETİLMİŞTİRTAGAY ÖZLEM,VOLTAN ACAR NİLÜFERTürk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi2012Ulusal, Hakemli, Elektronik, ULAKBİM-EBSCO
42A study on multidimensional relationshipBİLGE FİLİZ,DOĞAN NURİ,GENÇTANIRIM KURT DİLEK,ARICIOĞLU AHU,YALÇIN İLHAN,Yaprak Baydan,TAGAY ÖZLEM,SARI TUĞBAEurasion Journal of Educational Research2010Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SSCI
43 infoSosyal beceri programının blocks ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri üzerindeki etkisiTAGAY ÖZLEM,YAPRAK BAYDAN,VOLTAN ACAR NİLÜFER HAVVAMehmet Akif Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2010Ulusal, Hakemli, Elektronik, ASOS-ULAKBİM
44Üniversite öğrencilerinin temas engellerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi TEZDEN ÜRETİLMİŞTİRTAGAY ÖZLEMMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2010Ulusal, Hakemli, Elektronik, ulakbim
45Okullarda ruh sağlığıARICIOĞLU CANBAZ AHU,TAGAY ÖZLEMKuramsal Eğitimbilim2008Ulusal, Hakemli, Elektronik, ULABİM