Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1970
 • Kan Gurubu : AB+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Öncesi Bilimler
 • Anabilim Dalı : Patoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisans : Uludağ Üniv. Vet. Fak.
 • Lisans Bölüm : Veteriner Hekim
 • Doktora : Uludağ Üniv. Sağlık Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Patoloji
 • (1997-01-20 10:04:06)
 • Doçenlik : Akdeniz Üniv. Vet. Fak.
 • Doçenlik Dal : Patoloji (2005-04-13 10:04:06)
 • Profesörlük : MAE Veteriner Fak.
 • (2010-07-27 17:10:41)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Ozlem Ozmen (2011). Pathology of Endosulfan, Pesticides in the Modern World - Effects of Pesticides Exposure, Margarita Stoytcheva (Ed.), ISBN: 978-953-307-454-2, InTech, Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/pathology-of-endosulfan (2011)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Özmen, Ö., F. Mor, S. Sahinduran ve A. Ünsal, "Pathological and Toxicological Investigations of Chronic Nitrate Poisoning in Cattle" Toxicological and Environmental Chemistry,87 (1): 99-106 (2005). (2005)
2- Mısırlıoğlu, D., E.F. Ünal, D. Nak, Y. Nak ve Ö. Özmen, "Doğum Kliniğinde Sık Rastlanan Tümör Olguları I. Genital Kanal Tümörleri", Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13, (1-2-3): 49-56 (1994). (1994)
3- Yardımoğlu, M., D. Mısırlıoğlu ve Ö. Özmen, "Ethinyl Estradiol ve Desogestrel'in Meme Bezleri Üzerine Histopatolojik Etkileri", Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11, (1-2-3): 167-175 (1994). (1994)
4- Coşkun, Ş.Z., M.M. Kahraman, Ö. Özmen ve L. Aydın, "Sıçan ve Farelerde Kortizon Provakasyonu İle Pneumocystis carinii Enfeksiyonunun Oluşturulması ve Teşhisi", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 19, (4): 461-471 (1995). (1995)
5- Ülgen,M., S. Özbilgin, M.M. Kahraman ve Ö. Özmen, "Bursa Yenişehir'de Danalarda Görülen Bulaşıcı Pneumoni Salgını Üzerinde Bakteriyolojik ve Patolojik İncelemeler", Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 8, (3) 134- 140 (1996). (1996)
6- Sönmez, G. ve Ö. Özmen, "Bursa'da 1988-1996 Yılları Arasında İncelenen Köpek Tümörleri", Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15, (1-2-3) 69-76 (1996). (1996)
7- Çarlı, K.T., A. Şen, M.M. Kahraman ve Ö. Özmen, "Salmonella typhimurium ile İnfekte Edilen Farelerde Bazı İncelemeler", Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 20, 103-107 (1996). (1996)
8- Salt, S., S. Özbilgin, Ö. Özmen ve D. Mısırlıoğlu, "Bazı Yabani ve Kafes Kuşlarında Gözlenen Klinik ve Patolojik Bulgular" Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergis, 19, (1-2) 127-132 (2000). (2000)
9- Ünal, E.F., D. Mısırlıoğlu, Y. Nak, D. Nak, M.M. Kahraman ve Ö. Özmen, "Doğum Kliniğinde Sık Rastlanan Tümör Olguları II. Meme Tümörleri", Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13, (1-2-3): 94-103 (1994). (1994)
10- Özmen, Ö., Ş. Şahinduran, M. Haligür ve M.K. Albay, “Devekuşlarında Pulmoner Aspergillosiste Patolojik Bulgular ve Tedavi” Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 4 (1) 1-4 (2007). (2007)
11- Özmen, Ö., B.A.Yukarı, M. Haligür, “First report of Eimeria lancasterensis in a Red Squirrel (Sciurus vulgaris L.) in Turkey. Türk Parazitoloji Derneği Dergisi, 33 (3) 245-247,(2009). (2009)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Özbilgin, S., A. Şen, M. Ülgen, K.T. Çarlı, G. Sönmez ve Ö. Özmen, "Tavuklarda Lenfoid Leukozis (LL) Hastalığının ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) ve Marek Hastalığının (MD) IF (Immunoflorasan) Tekniği ile Tanısı", Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 25, (6) 839-847 (2001). (2001)
2- Özmen, Ö., "Acute Rumen Lactic Acidosis and Related Lesions in Wild Fallow Deer (Dama dama)", Journal of Wildlife Rehabilitation 26, (2) 4-7 (2003). (2003)
3- Özmen, Ö. ve G.M. Dorrestein, "Observations of Aspergillosis in the Brains of Turkey Poults Using Different Histopathological Staining Techniques" Biotechnic and Histochemistry, 72 (2) 95-99 (2004). (2004)
4- Özmen, Ö., Ş.Şahinduran ve B.A.Yukarı. "Comparative Evaluation on Clinicopathological Findings and Treatment in Acute and Chronic Coccidiosis of Lambs and Kids" Indian Veterinary Journal, 81, 1206-1209 (2004). (2004)
5- Özmen, Ö., "Kidney Pathology in Non-Obstructive Urolithiasis in Cattle" Journal Veterinary Medicine -A, 51, 405-408 (2004). (2004)
6- Özmen, Ö., S. Sahinduran, M. Haligur, K. Sezer, "Clinicopathologic observations on Coenurus cerebralis in naturally infected sheep" Schweizer Archiv für Tierheilkunde, 147, 129 - 134 (2005). (2005)
7- Özmen, Ö., Ş.Şahinduran ve K. Sezer, "Clinical and Pathological Observations and Treatment of Congenital Goitre in Kids" Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 49, 237-241 (2005). (2005)
8- Özmen, Ö., Ö. Kurşun, M. Özçelik, "Importance of Bovine Tuberculosis in Burdur in Southern Turkey: Epidemiological, Pathological and Economical Study" The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 9 (12): 1398-1402 (2005). (2005)
9- Özmen, Ö., M.Halıgür, B.A.Yukarı, "A Study on the Presence of Leucocytozoonosis in Wild Birds of Burdur" Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 29, 1273-1278 (2005). (2005)
10- Özmen, Ö., M., Halıgür, "Immunohistochemical Observations on TSH Secreting Cells in Pituitary Glands of Goat Kids with Congenital Goiter" Journal Veterinary Medicine -A, 52, 454-459 (2005). (2005)
11- Özmen, Ö., B.A. Yukarı, M., Halıgür, S.Sahinduran, "Observations and Immunohistochemical Detection of Coronavirus, Cryptosporidium Parvum and Giardia Intestinalis in Neonatal Diarrhoea in Lambs and Kids" Schweizer Archiv für Tierheilkunde, 7,327-382 (2006). (2006)
12- Özmen, Ö., Ş. Topsakal, Ş. Şahinduran, M. Özçelik, "Effect of the Insufficient Insulin Treatment in Streptozotocin Induced Diabetes Mellitus" Pancreas 34, 3, 354-358 (2007). (2007)
13- Ozmen, O., Ş.Şahinduran, M., Haligur, M:K:Albay, “ Clinicopathological studies on facial eczema outbreak in sheep in southwest Turkey” Tropical Animal Health and Production,40,(7), 545-551 (2008). (2008)
14- Ozmen, O., M. Kale, M. Haligur, S. Yavru, “Pathological, serological, and virological findings in sheep infected simultaneously with Bluetongue, Peste-des-petits-ruminants, and Sheeppox viruses” Tropical Animal Health and Production, 41: 951-958 (2009). (2009)
15- Ozmen, O., Ş.Şahinduran, M., Haligur, B.A. Yukarı, G.M. Dorrestein “Encephalitic Sarcocystosis and Its Prophylactic Treatment in Sheep” Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 33, (2), 151-155 (2009). (2009)
16- Haligur M., O. Ozmen, K. Sezer, S.Sahinduran, “Clinical, Pathological and Immunohistochemical Findings in Diarrheic Dogs and Evaluation of Canine Parvoviral and Coronaviral Enteritis”. Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (4): 720-725, 2009. (2009)
17- O. Ozmen, “Immunohistochemical detection of C - reactive protein, serum Amyloid -A, caspase and Tumor Necrosis Factor- α in mediastinal lymph nodes in cattle with tuberculosis ” Revue de Médecine Vétérinaire 160(6):288-292 (2009). (2009)
18- Haligur, M., O. Ozmen, S. A. Vural ve S.Berkin, “Pathological, Immunohistochemical and Electron Microscopical Examinations on Chorioallantoic Membrane Lesions in Experimental Fowl Poxvirus Infection,” Kafkas. Üniv. Vet. Fak. Derg. 15(3):345-350 (2009). (2009)
19- Yilmaz, M., S. Topsakal, O.Herek, O. Ozmen, S. Sahinduran, T. Buyukoglu, N.Yonetci, “Effects of Etanercept on Sodium Taurocholate–Induced Acute Pancreatitis in Rats” Translational Research The Journal of Laboratory and Clinical Medicine 154 (5), 241-249 (2009). (2009)
20- Haligur, M., O. Ozmen, “Immunohistochemical detection of matrix metalloproteinases (MMP) and Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) during sheep Pox infection” Revue de Médecine Vétérinaire, 160 (12),574-581 (2009). (2009)
21- Mor, F., O. Ozmen “Effect of Vitamin C in Reducing the Toxicity of Endosulfan in Liver in Rabbits” Experimental and Toxicologic Pathology 62, 75-80 (2010). (2010)
22- Sahinduran, S., O. Ozmen, M. Haligur, B.A. Yukari “Severe Myocoptes musculinus Infestation and treatment in Laboratory Mice” Ankara Ün. Vet Fak. Derg 57, 73-75 (2010). (2010)
23- Mor, F., O. Ozmen, “Endosulfan-induced Neurotoxicity and Serum Acetylcholinesterase Inhibition in Rabbits: The Protective Effect of Vit C”. Pesticide Biochemistry and Physiology, 96:108-112 (2010). (2010)
24- Ozmen, O., S.Sahinduran, F.Mor, “Pathological and Immunohistochemical Examination of the Pancreas in Subacute Endosulfan Toxicity in Rabbits” Pancreas, 39 (3):367-370 (2010) (2010)
25- Özmen, O., Ş Şahinduran, M. Haligür, N. Demir, “Clinical, Pathological, Immunohistochemical and Ultrastructural Observations on Enzootic Nasal Adenocarcinoma in Five Goats”. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, 16(4): 633-639 (2010) (2010)
26- Yilmaz, M., S. Tekekoglu, O.Herek, O. Ozmen, S. Sahinduran, T. Buyukoglu, “Ameliorative Effect of Adalimumab on Experimentally Induced Acute Pancreatitis in Rats”. Pancreas, 39(8):1238-1242 (2010) (2010)
27- Haligur, M., O.Ozmen., G.M.Dorrestein, “Fatal Systemic Cladosporiosis in a Merino Sheep Flock” . Mycopathologia, 170:411–415 (2010) (2010)
28- Sezer, K., M.K.Albay, O.Ozmen., M.Haligur, S.Sahinduran, F.Mor, A.Köker. ”Haematological, biochemical and thyroid gland investigations in pregnant cows and in calves chronically intoxicated with nitrate” Revue de Médecine Vétérinaire, 162 (5):223-228 (2011) (2011)
29- Haligur, M., O. Ozmen.,”Immunohistochemical detection of Serum Amyloid-A, Serum Amyloid-P, C-reactive protein, Tumour Necrosis Factor-α and TNF-α receptor in sheep and goat pneumonias”. Revue de Médecine Vétérinaire, 162 (5):475-481 (2011). (2011)
30- Sahinduran, S., M.K. Albay, K. Sezer, O.Ozmen, N. Mamak, M. Haligur, C. Karakurum, R. Yildiz, “Coagulation profile, haematological and biochemical changes in kids naturally infected with peste des petits ruminants” Tropical Animal Health and Production,44:453-457(2012) (2012)
31- O. Ozmen, F.Mor. “Apoptosis in Adult Rabbit Testes during Subacute Endosulfan Toxicity” Pesticide Biochemistry and Physiology, 102:129-133 (2012) (2012)
32- O. Ozmen, R. Adanir, M. Haligur. “Immunohistochemical Detection of the Cytokine and Chemokine Expression in the Gut of Lambs and Kids with Coccidiosis” Small Ruminant Research,105:345-35 (2012) (2012)
33- O. Ozmen, R. Adanir, M. Haligur. “Immunohistochemical Detection of the Cytokine and Chemokine Expression in the Gut of Lambs and Kids with Coccidiosis” Small Ruminant Research,105:345-35 (2012) (2012)
34- Immunohistochemical expression of caspase-3, caspase-5, caspase-7 and apoptotic proteaseactivating factor-1 (APAF-1) in the liver and kidney of rats exposed to zoledronic acid (ZOL) and basic fibroblast growth factor (bFGF) (2014)
35- The effects of orchidectomy on toxicological responses to dietaryochratoxin A in Wistar rats (2014)
36- Immunohistochemical evaluation of akabane virus infection in aborted and new-born calves (2014)
37- Effects of vitamin C on pathology and caspase-3 activity of kidneys with subacute endosulfan toxicity (2015)
38- Cardiotoxicity and Apoptotic Activity in Subacute Endosulfan Toxicity and the Protective Effect of Vitamin C in Rabbits: A Pathological Study (2013)
39- Early Degenerative Effects of Diabetes Mellitus on Pancreas, Liver, and Kidney in Rats: An Immunohistochemical Study (2012)
40- Immunohistochemical expression of osteopontin in canine and feline tumors (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Batmaz, H., G. Sönmez, M.M. Kahraman, F. Süzer, Ö. Özmen ve K.T. Çarlı, "Bir Buzağıda Juvenil Lenfosarkom Olgusu", Veterinarium, 6, (1-2) 53-57 (1995). (1995)
2- Sönmez, G., D. Mısırlıoğlu, Ö. Özmen, M.M. Kahraman ve M. Uluöz, "Bir Buzağıda Perfore Abomazum Ülseri Olgusu", Veteriner Bilimleri Dergisi, 12, (1) 153-158 (1996). (1996)
3- Aytuğ, N., M.M. Kahraman, M. Kaya, A. Kırkpınar ve Ö. Özmen, "Sekiz Aylık Bir Siberian Husky' de Hipoproteinemi ve Lenfositik Plazmasitik Enteritis", Veteriner Cerrahi Dergisi, 2, (1) 44-46 (1996). (1996)
4- Salt,S., D. Seyrek- İntaş, D. Mısırlıoğlu ve Ö.Özmen, "Köpekte Gözde Rastlanan Transmissible Venereal Tümör (TVT) Olgusu", Veteriner Cerrahi Dergisi, 2, (2) 46-49 (1996). (1996)
5- Özbilgin, S., S. Salt, A. Çamoğlu, A.; Ö. Özmen ve D. Seyrek- İntaş, "Bir Tavus Kuşunda Rastlanan Histiyositoma Olgusu", Veteriner Cerrahi Dergisi, 2, (3) 67-69 (1997). (1997)
6- Aytuğ, N., M.M. Kahraman, D. İntaş, Y.Yılmaz ve Ö. Özmen, "Bir Kedide Rastlanılan Hiperşilomikronemi, Feline Infectious Peritonitis (FIP) ve Psöydoşiloz Effüzyon Olgusu", Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15, (1-2-3) 185- 196 (1997). (1997)
7- Mısırlıoğlu, D., Ö. Özmen, İ.T. Cangül ve A. Sevimli, "A Case of Rectum Prolapsus and Intestinal Invagination in a Male Chinchilla", Veteriner Cerrahi Dergisi, 6, (3-4) 51-53 (2000). (2000)
8- Özmen, Ö., S. Avki, Ş. Şen ve H. Türütoğlu, "Kangal Irkı Bir Köpekte İdrar Kesesinde Leiomyoma Olgusu",Veteriner Bilimleri Dergisi, 17, (2) 103-107 (2001). (2001)
9- Kale, M., Ö. Özmen, Ş. Şahinduran ve S. Yavru. " Üç, Sütçü İnekte Enzootik Bovine Lökozis" Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13, (1) 93-97 (2007). (2007)
10- Salt,S., K, Yanık; D. Seyrek İntaş, D.Mısırlıoğlu,Ö. Özmen, K. Seyrek İntaş, “Clinic, radiographic, ultrasonographic, scintigraphic and histopathologic findings of canine tarnsmissible venereal tumour (TVT) in two dogs.” Veteriner Cerrahi Dergisi 11 (1/4): 48-55 (2005). (2005)
11- Özbilgin, S., S. Salt, A. Çamoğlu, A.; Ö. Özmen ve D. Seyrek- İntaş, “Bir Tavus Kuşunda Rastlanan Histiyositoma Olgusu”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 2, (3) 67-69 (1997). (1997)
12- Aytuğ, N., M.M. Kahraman, D. İntaş, Y.Yılmaz ve Ö. Özmen, “Bir Kedide Rastlanılan Hiperşilomikronemi, Feline Infectious Peritonitis (FIP) ve Psöydoşiloz Effüzyon Olgusu”, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15, (1-2-3) 185- 196 (1997). (1997)
13- Mısırlıoğlu, D., Ö. Özmen, İ.T. Cangül ve A. Sevimli, “A Case of Rectum Prolapsus and Intestinal Invagination in a Male Chinchilla”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 6, (3-4) 51-53 (2000). (2000)
14- Salt, S., S. Özbilgin, Ö. Özmen ve D. Mısırlıoğlu, “Bazı Yabani ve Kafes Kuşlarında Gözlenen Klinik ve Patolojik Bulgular" Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergis, 19, (1-2) 127-132 (2000). (2000)
15- Özmen, Ö., S. Avki, Ş. Şen ve H. Türütoğlu, “Kangal Irkı Bir Köpekte İdrar Kesesinde Leiomyoma Olgusu”,Veteriner Bilimleri Dergisi, 17, (2) 103-107 (2001). (2001)
16- Salt,S., K, Yanık; D. Seyrek İntaş, D.Mısırlıoğlu,Ö. Özmen, K. Seyrek İntaş, “Clinic, radiographic, ultrasonographic, scintigraphic and histopathologic findings of canine transmissible venereal tumour (TVT) in two dogs.” Veteriner Cerrahi Dergisi 11 (1/4): 48-55 (2005). (2005)
17- Özmen, Ö., B.A.Yukarı, M. Haligür, “First report of Eimeria lancasterensis in a Red Squirrel (Sciurus vulgaris L.) in Turkey. Türk Parazitoloji Derneği Dergisi, 33 (3) 245-247,(2009). (2009)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Özmen, Ö. ve G.M Dorrestein, "Avipox in a Common Buzzard (Buteo buteo)", Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 26, (5) 1193-1195 (2002). (2002)
2- Özmen, Ö., F. Mor ve A.Ünsal, "Nitrate Poisoning in Cattle Fed Chenopodium album Hay", Veterinary and Human Toxicololgy, 45, (2) 83-84 (2003). (2003)
3- Özmen, Ö., "Congenital Anomalies in Goats", Indian Veterinary Journal, 80,467-469 (2003). (2003)
4- Mor, F. ve Ö. Özmen, "Acute Endosulfan Poisoning in Cattle" Veterinary and Human Toxicololgy, 45, (6) 323-324 (2003). (2003)
5- Özmen, Ö. ve A. Köker. "Superfetation and Double Parturition in a Ewe", Indian Veterinary Journal, 81, (5) 586-587 (2004). (2004)
6- Özmen, Ö. ve G.M. Dorrestein, " Avian Polyoma Virus Infection in Budgerigars (Melopsittacus undulatus) in Turkey" Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 28, (2) 409-414 (2004). (2004)
7- Özmen, Ö. ve F.Mor, "Acute Lead Intoxication in Cattle Housed in an old Battery Factory" Veterinary and Human Toxicololgy, 46 (5) 255-256 (2004). (2004)
8- Özmen, Ö., "Clinical case: Congenital lipomatosis in a Brown Swiss calf" Revue de Medicine Veterinaire, 156, 191-193 (2005). (2005)
9- Özmen, Ö., M. Halıgür, "Emphysematous Cystitis without Glucosuria in a Calf" Flemish veterinary Journal, 75, 377-379 (2006). (2006)
10- Özmen, Ö., M., Halıgür, "Heart Lesions in Accidental Electrocution of Dairy Cattle" Veterinary Record, 161 (7), 240-241 (2007). (2007)
11- Ozmen, O., M., Haligur, M., Kocamuftuoglu, “Clinicopathologic and Immunohistochemical Findings of Multiple Genital Leiomyomas and Mammary Adenocarcinomas in a Bitch”, Reproduction in Domestic Animal, 43, 377-381 (2008). (2008)
12- Ozmen, O., M., Haligur, R., Adanır, “Identification of Different Protozoa Species from a Common Buzzard (Buteo buteo)” Turkish Journal of Veterinary and Animal Science 33(3): 257-260 (2009). (2009)
13- Haligur, M., O.Ozmen, N.Demir, “Pathological and Ultrastructural Studies on Mucoid Enteropathy in New Zealand Rabbits”. Journal of Exotic Pet Medicine. 18 (3), 224-228, (2009). (2009)
14- Karakurum, M.C., Z. Pekcan, O.Ozmen, “Cutaneous Malignant Melanoma in a Cat, Kafkas. Üniv. Vet. Fak. Derg., 15 (6), 983-986 (2009). (2009)
15- Haligur, A., O.Ozmen, M.haligur, “A Case of Lobulated Spleen in a Holstein Cow”. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 16 (1):131-133 (2010). (2010)
16- Haligur, A., M. Haligur O. Ozmen “Congenital secundum atrial septal defect and membranous ventricular septal defect in a newborn Holstein-Friesian calf”. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science 35(5): 365-368 (2011). (2011)
17- Ozmen, O., M.Haligur, “A Case of Xanthoma in a Saanen Goat” Veterinary Dermatology, 23:150-153 (2012) (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Özmen, Ö, "Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)'de Patojenez ve Patolojik Bulgular", Bilimsel Gelişmeler Işığında BSE Sempozyumu, 39-46, Burdur, 2001. (2001)
2- Özmen, Ö., "Mastitislerde Etiyopatojenez", Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu, 21-31, Burdur, 2001. (2001)
3- Özmen, Ö., ve M.Halıgür " Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında 2000-2005 Yılları Arasında İncelenen Hayvanlarda Saptanan Hastalıklar" I. Burdur Sempozyumu, 1478, Burdur, 2005. (2005)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ülgen, M., S. Özbilgin, M.M. Kahraman ve Ö. Özmen, "Yenişehir'de Danalarda Görülen Bulaşıcı Pneumoni Salgını Üzerinde Bakteriyolojik ve Patolojik İncelemeleri", Marmara II. Hayvancılık Kongresi, 24, Bursa,1995. (1995)
2- Aytuğ, N., M.M. Kahraman, D. İntaş, Z. Yılmaz, ve Ö. Özmen, "Bir Kedide Rastlanılan Hiperşilomikronemi, Feline Infectious Peritonitis (FIP) ve Psöydoşiloz Effüzyon Olgusu", II. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 32, İstanbul, 1997. (1997)
3- Özmen, Ö ve H. Türütoğlu, "Devekuşu Yavrularında E.coli Septisemisi", IV.Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 88-89, Ankara, 2000. (2000)
4- Özmen, Ö., "1999-2001 Yılları Arasında Burdur'da Gözlenen Tavuk Hastalıklarının Patolojik Olarak Değerlendirilmesi", I.Veteriner Patoloji Kongresi, 26-27, Konya, 2002. (2002)
5- Özmen, Ö. ve G.M. Dorrestein, "Bir Şahinde (Buteo buteo) Çiçek Hastalığı", 5. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 140-141, Konya, 2002. (2002)
6- Özmen, Ö. ve G.M. Dorrestein, "Türkiye'de Muhabbet Kuşlarında (Melopsittacus Undulatus) Avian Polyomavirus Enfeksiyonu", II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, 125, Bursa, 2003. (2003)
7- Özmen, Ö., "2000-2002 Yılları Arasında Burdur'da Gözlenen Köpek Hastalıklarına Patolojik Yaklaşım", II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, 178, Bursa, 2003. (2003)
8- Özmen, Ö., "Devekuşlarında Ölüm Sebepleri (10 Vaka)", II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, 214, Bursa, 2003. (2003)
9- Özmen, Ö., Ş.Şahinduran ve B.A. Yukarı, "Kuzu ve Oğlak Koksidiyozuna Klinikopatolojik Yaklaşım" 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 41, Van, 2003. (2003)
10- Özmen, Ö., "Sığırlarda Tıkanmaya Sebep Olmayan Ürolitiyazis Olaylarında Böbrek Patolojisi" 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 119, Van, 2003. (2003)
11- Mor, F., Ö. Özmen, "Sığırlarda Akut Endosülfan Toksikasyonu" IV. Ulusal Kromatografi Kongresi, 69, Ankara, 2003. (2003)
12- Özmen, Ö., Köker, A, "Burdur'da Karşılaştığımız Anomali ve Diğer Kongenital Patolojik Olaylar" Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, 196, Konya, 2003. (2003)
13- Özmen, Ö., M. Halıgür, "Konjenital Guatrlı Oğlaklarda Hipofizin TSH Salgılayan Hücreleri Üzerinde İmmunohistokimyasal İncelemeler" II. Veteriner Patoloji Kongresi, 50-51, Nevşehir, 2004. (2004)
14- Özmen, Ö ve B.A.Yukarı "İmmunosupresyon Oluşturulan Tavşanlarda Sarcoptic Uyuz" III. Ulusal Küçük Hayvan Kongresi, 207, Bursa, 2006. (2006)
15- Özmen, Ö., Ş. Şahinduran, M. Halıgür ve M.K. Albay " Türkiye'nin Güneybatısındaki Koyunlarda, Fasiyal Egzema Hastalığı" " III. Veteriner Patoloji Kongresi, 9-10, Elazığ, 2006. (2006)
16- Halıgür. M, Ö. Özmen, G. M. Dorrestein “Merinos Irkı Bir Koyun Sürüsünde Öldürücü Sistemik Cladosporidiosiste Gözlenen Bulgular” IV. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi,8-9, Antalya, 2008. (2008)
17- Özmen, Ö., Ş. Topsakal, Ş. Şahinduran, M. Özçelik, “Streptozotocin’le Oluşturulan Diabetes Mellitus’ta Yetersiz İnsülin Tedavisinin Etkileri” IV. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi,29, Antalya, 2008. (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Özmen, Ö., M. Halıgür, "Çiçek Hastalığı Olan Bir Şahinde (Buteo buteo) Avipox Virusun İmmunhistokimyasal Olarak Saptanması" II. Veteriner Patoloji Kongresi, 102-103, Nevşehir, 2004. (2003)
2- Özmen, Ö., .Ş. Şahinduran, M. Halıgür, K. Sezer, Doğal Enfekte Koyunlarda Coenurus cerebralis'e İlgili Klinikopatolojik Bulgular" II. Veteriner Patoloji Kongresi, 104-105, Nevşehir, 2004. (2004)
3- Özmen, Ö., Ş. Şahinduran ve K. Sezer "Oğlakların Konjenital Guatrları Üzerinde Klinikopatolojik İncelemeler" II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 138, Elazığ, 2004. (2004)
4- Özmen, Ö., Ş. Şahinduran, M. Haligür ve M.K. Albay " Devekuşlarında Pulmoner Aspergillosiste Patolojik Bulgular ve Tedavi" VI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,127, Kars, 2005. (2005)
5- Özmen, Ö., M.Haligür ve Ş.Şahinduran "Aspergillozis ile Doğal Enfekte Güvercinlerde Bazı Patolojik Gözlemler" VI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,128, Kars, 2005. (2005)
6- Özmen, Ö., M.Haligür ve B.A.Yukarı "Burdur'da Yabani Kuşlarda Leukositozoonozis'in Varlığı Üzerine Bir Çalışma" XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 272, İzmir, 2005. (2005)
7- Şahinduran, Ş., Ö. Özmen, M.Haligür, B.A.Yukarı "Laboratuar Farelerinde Şiddetli Myoptes musculinus Enfestasyonu ve Tedavisi (Klinik ve Patolojik Çalışma" VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 114, Antalya,2007. (2007)
8- Halıgür., A., M. Halıgür, Ö.Özmen “Bir Buzağıda Venrtiküler-Atrial Membranöz Septal Defekt Anomalisi” V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 107-108, Van, 2008. (2008)
9- Halıgür, M., A. Halıgür, M. Kocamüftüoğlu, Ö. Özmen, “Bir Keçide Bilateral Konjenital Hidrosalpinks Olgusu” IV. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi,86, Antalya, 2008. (2008)
10- Özmen, Ö., M.Halıgür, R. Adanır, “Bir Şahinde (Buteo Buteo) Çeşitli Protozooa Türlerinin İdentifikasyonu” IV. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi,88, Antalya, 2008. (2008)
11- Halıgür, M., Ö.Özmen, K. Sezer, Ş.Şahinduran “İshalli Köpeklerde Klinik, Patolojik, ve İmmunohistokimyasal Bulgular ile Kanin Parvoviral ve Kanin Koronaviral Enteritislerin Değerlendirilmesi” VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 66-67, İzmir, 2009. (2009)
12- Ozmen, O., Ş.Şahinduran, M., Haligur, B.A. Yukarı, G.M. Dorrestein, “Koyunlarda Ensefalitik Sarkosistozis ve Proflaktik Tedavisi” VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 152-153, İzmir, 2009. (2009)
13- Köse, O.,R. Adanir, M. Haligür, Ö.Özmen, B.A. Yukari “Burdur’da Bir Güvercinde Eimeria Labbeana (Labbe,1896), Pinto 1928 Olgusu ve Patolojik Bulgular” 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 314, Adana, 2009. (2009)
14- R. Adanir, Albayrak, T., Haligur, M., Özmen, Ö., Köse, O. “Üç Anadolu Sıvacısında (Sitta Krueperi) Görülen Diplotriena Spp. Olgusu ve Patolojik Bulgular” 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 314, Adana, 2009. (2009)
15- Ö. Özmen, Kale, M., Halıgür, M., Yavru, S “Mavidil, Küçük Ruminant Vebası ve Koyun Çiçek Virusu ile Kombine Enfekte Koyunlarda Patolojik, Serolojik ve Virolojik Bulgular” V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, 93-94, Bursa, 2010 (2010)
16- M. Halıgür, Özmen, Ö “Koyun Çiçeği Enfeksiyonunda Matriks Metalloproteinazların (MMP) ve Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörünün İmmunohistokimyasal Olarak Belirlenmesi ” V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, 95-96, Bursa, 2010. (2010)
17- M. Haligür , Özmen, Ö., Demir, N “Yeni Zelanda Tavşanlarında Mukoid Enteropatide Patolojik ve Ultrastrukturel İncelemeler” V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, 97-98, Bursa, 2010. (2010)
18- M. Halıgür, Özmen, Ö., Halıgür, A., Hasırcıoğlu, S., İpek, V., Kale, M “Holştein Irkı Bir Buzağıda Saptanan Arnold-Chiari Malformasyonu ve Diğer Anomaliler” V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, 99-100, Bursa, 2010. (2010)
19- M. Halıgür, Özmen, Ö., “Koyun ve Keçi Pnömonilerinde Serum Amiloid-A, Serum Amiliod-P, C-Reaktif Protein, Tümör Nekrozis Faktör-α, Tümör Nekrozis Faktör-α Reseptör Aktivitelerinin İmmunohistokimyasal Olarak Araştırılması” V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, 101-102, Bursa, 2010. (2010)
20- Ö.Özmen, Yukari, B.A.,”Kuzu Giardiozisinde Patolojik ve parazitolojik Bulgular” 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu paraziter Hastalıklar Sempozyumu, 205, Kars, 2011. (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Özmen, Ö. ve M.M. Kahraman, "Deneysel Gumboro Hastalığı (Infectious Bursal Disease - IBD), Reovirus, Adenovirus Enfeksiyonlarında Şekillenen Makroskopik ve Mikroskopik Lezyonların Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi", III. Uluslararası Tavukçuluk ve Tavuk Hastalıkları Sempozyumu, 24-25, Manisa,1996. (1996)
2- Aytuğ, N., M.M. Kahraman, D. Seyrek-İntaş, Z. Yılmaz ve Ö. Özmen, "Feline Infectious Peritonitis with Hyperchylomicronemia and Pseudocylous Effusion in a Cat," XXlst Congress of World Small Animal Veterinary Association- WSAVA, 420, Jerusalem, Israel, 1996. (1996)
3- Salt,S., K, Yanık; D. Seyrek İntaş, D.Mısırlıoğlu ve Ö. Özmen, K. Seyrek İntaş, "Clinical, Radiographical, Ultrasonographic, Scintigraphic and Histopathological Findings of Canine Transmissible Venereal Tumor (TVT) in Two Dogs," The 11th Meeting of the International Veterinary Radiology Association (IVRA). Israel, Jerusalem, 1997. (1997)
4- Özmen, Ö., "Congenital Lipomatosis in a Brown Swiss Calf," 18th Meeting of The European Society of Veterinary Pathology - ESPV-2000, 215, The Netherland, Amsterdam, 2000. (2000)
5- Özmen, Ö., Ş. Şen ve A. Köker, "Schistosomus Reflexus in a Prenatal Malta Goat," 19th Meeting of The European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2001, 164, Greece, Thessaloniki, 2001. (2001)
6- Mısırlıoğlu, D., Ö. Özmen, İ.T. Cangül, M.Ö.Özyiğit, A. Sevimli ve A. Akkoç, "Genital Tract and Mammary Lesions in Female Animals," 19th Meeting of The European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2001, 176, Greece, Thessaloniki, 2001. (2001)
7- Özmen, Ö., "Persistent Cloaca (Congenital Rectovaginal Fistula) and Unilateral Renal Agenesis in a Hair Goat," 19th Meeting of The European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2001, 179, Greece, Thessaloniki, 2001. (2001)
8- Salt, S., S. Özbilgin, Ö. Özmen ve D. Mısırlıoğlu, "Clinical and Pathological Findings of Some Wild and Captive Birds," 19th Meeting of The European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2001, 240, Greece, Thessaloniki, 2001. (2001)
9- Özmen, Ö. ve Ş.Şahinduran, "Observations on Combine Parasiter Infestation in a Hair Goat Flock," 20th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2002, 50, Italy, Grugliasco (Turin), 2002. (2002)
10- Özmen, Ö., "Acute Rumen Lactic Acidosis and Related Lesions in Wild Fallow Deer (Dama dama)," 20th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2002, 100, Italy, Grugliasco (Turin), 2002. (2002)
11- Özmen, Ö., "Some Pathological Findings in Lungs in Ruminants," 20th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2002, 174, Italy, Grugliasco (Turin), 2002. (2002)
12- Özmen, Ö. ve A. Köker, "Pathological Observations on Teat Lesions in Dairy Cattle" 20th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2002, 196, Italy, Grugliasco (Turin), 2002. (2002)
13- Ö.Özmen, Şahinduran, Ş.,Halıgür M., Demir,N “Beş Keçide Gözlenen Enzootik Nazal Adenokarsinomda Klinik, Patolojik, İmmunohistokimyasal ve Elektron Mikroskobik İncelemeler” V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, 23, Bursa, 2010. (2010)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Özmen, Ö., F. Mor, Ş.Şahinduran ve A. Ünsal, "Pathological and Toxicological Investigations of Chronic Nitrate Poisoning in Cattle" Joint Speciality Symposium on Renal Toxicology and Toxicological Pathology, 77, Germany, Lindau, 2004. (2004)
2- Özmen, Ö., F.Mor, A.Ünsal, "Fatal Nitrate Poisoning in Cattle Fed with Chenpodium album Hay" Joint Speciality Symposium on Renal Toxicology and Toxicological Pathology, 78, Germany, Lindau, 2004. (2004)
3- Haligur, M., Ö. Özmen, "Detection of renal coccidiosis in waterfowl using different histochemical staining techniques" 23th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2005, 86, Italy, Naples, 2005. (2005)
4- Özmen, Ö., Ö. Kursun, M., Ozcelik "Importance of Bovine Tuberculosis in Burdur in Southern Turkey: Epidemiological, Pathological and Economical Study" 23th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2005, 158, Italy, Naples, 2005. (2005)
5- Ozmen, O.,G.M. Dorrestein "Observations of Aspergillosis in the Brains of Turkey Poults Using Different Histopathological Staining Techniques" 23th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2005, 159, Italy, Naples, 2005. (2005)
6- Ozmen, O., B. A. Yukarı, M. Haligur, Ş. Şahinduran "Immunohistochemical Detection of Coronavirus, Cryptosporidium Parvum and Giardia Intestinalis in Neonatal Diarrhoea in Lambs and Kids" 23th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2005, 193, Italy, Naples, 2005. (2005)
7- Özmen, Ö., F. Mor, Ş.Şahinduran ve A. Ünsal, “Pathological and Toxicological Investigations of Chronic Nitrate Poisoning in Cattle” Joint Speciality Symposium on Renal Toxicology and Toxicological Pathology, 77, Germany, Lindau, 2004. (2004)
8- Haligur, M., Ö. Özmen, “Detection of renal coccidiosis in waterfowl using different histochemical staining techniques” 23th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2005, 86, Italy, Naples, 2005. (2005)
9- Özmen, Ö., Ö. Kursun, M., Ozcelik “Importance of Bovine Tuberculosis in Burdur in Southern Turkey: Epidemiological, Pathological and Economical Study” 23th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2005, 158, Italy, Naples, 2005. (2005)
10- Ozmen, O.,G.M. Dorrestein “Observations of Aspergillosis in the Brains of Turkey Poults Using Different Histopathological Staining Techniques” 23th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2005, 159, Italy, Naples, 2005. (2005)
11- Ozmen, O., B. A. Yukarı, M. Haligur, Ş. Şahinduran “Immunohistochemical Detection of Coronavirus, Cryptosporidium Parvum and Giardia Intestinalis in Neonatal Diarrhoea in Lambs and Kids” 23th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2005, 193, Italy, Naples, 2005. (2005)
12- Mor, F ve Ozmen O, “Endosulfan-Induced Neurotoxicity and Acetylcholinesterase Inhibition in Rabbits: The Protective Effect of Vitamin C,” Turkish Society of Molecular Medicine Third International Congress of Molecular Medicine, May 5–8, 2009, Istanbul, Turkey. (2009)
13- Hatipoglu F. S., O. Ozmen, A. Ata, T. Ileri-Buyukoglu, S. Sahinduran, F. Mor, O. Yildiz-Gulay, and M. S. Gulay.”Ameliorating effect of ascorbic acid on subacute endosulfan toxicity in male New Zealand White rabbits” J. Anim. Sci. Vol. 87, E-Suppl. 2/J. Dairy Sci. Vol. 92, E-Suppl. 1, 2009. (2009)
14- Özmen, Ö., M. Halıgür, M. Kocamüftüoğlu, “Bir Köpekte Multiple Genital Leyomiyom ve Meme Adenokarsinomlarının Klinikopatolojik ve İmmunohistokimyasal Bulguları”, IV. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi,89, Antalya, 2008. (2008)
15- Özmen, Ö.,R. Adanir, M. Haligür, , B.A. Yukari “Bir Sığırcıkta (Sturnus vulgaris) Leucocytozoon dubleuili Olgusu” 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 318, Adana, 2009. (2009)
16- A.Halıgür, Özmen, Ö., Halıgür, M “Bir Holstein İnekte Loblu Dalak Olgusu” V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, 92, Bursa, 2010. (2010)
17- M. Kocamüftüoglu, Haligür, M., Özmen, Ö., Çetin, Y., Köker, A.,”Uterus enfeksiyonu bulunan ineklerde serum progesteron-östrojen hormon değerleri ile endometriumda bulunan progesteron ve östrojen hormon reseptörlerinin değerlendirilmesi” IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Uluslar arası Katılımlı, 54,Antalya, 2010 (2010)
18- A case of monobrachial peromelia in a 2 years old holstein cow (2014)
19- Metastatic transtitional cell carcinoma of the urinary bladder in a dog (2014)
Doktora Tezi
1- Deneysel Gumboro Hastalığı Virusu, Reovirus ve Adenovirus Enfeksiyonlarında Şekillenen Makroskopik ve Mikroskopik Lezyonların Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi (1996)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Veteriner Patoloji Derneği (2001)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (1900 Yıl)
2- Research in Veterinary Science (1900 Yıl)
3- Science of the Total Environment (1900 Yıl)
4- Reproduction in Domestic Animals (1900 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Toxicological and Environmental Chemistry (1900 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Dekan Yardımcılığı (Yıl:2004)
2- Bölüm Başkanlığı (Yıl:2005)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:1998)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Ön Lisans ve Lisans, Eğitim öğretim ve Sınav Yönetmeliği Komisyonu Üyeliği (Yıl:2006)
2- Satın alma komisyonu üyeliği (Yıl:2001)
3- Satın alma komisyonu üyeliği (Yıl:1998)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- “Kedi ve Köpek Tümörlerinde Osteopontin (OPN) Aktivitesinin İmmunuhistokimyasal Olarak İncelenmesi” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi,0116-NAP-10, Proje yöneticisi, 2010 (2010)
2- Kuzu ve Oğlak Koksidiyozunda Sitokinlerin Rolünün İmmunohistokimyasal Olarak Araştırılması” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi,0064-NAP-09, Proje yöneticisi, 2009 (2009)
3- Kuzu ve Oğlakların Neonatal İshallerinde Coronavirus, Cryptosporidium ve Giardia Türlerinin Varlığının İmmunohistokimyasal Olarak Araştırılması, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2003.01.0108.06, Proje Yöneticisi, 2003. (1900)
4- Deneysel Tavuk Çiçeği Enfeksiyonunda Patolojik ve İmmunperoksidaz İncelemeler, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2001.01.0108.01, Proje Yöneticisi, 2001. (1900)
5- Deneysel Diabetes mellitus’ta Kafein ve Likopenin Etkileri” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 0192-NAP-13, Proje yöneticisi, 2013 (2013)
6- Neonatal İshalli kuzu ve oğlaklarda Viral Etiyo-patogenezin İmmunohistokimyasal Metotla Araştırılması”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 0196-NAP-13, Proje Yöneticisi, 2013 (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Erkek Tavşanlarda Subakut Endosülfan Toksikasyonu ve C-Vitamininin Düzeltici Etkisi, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2004.01.0108.01, Yardımcı Araştırıcı, 2004. (2004)
2- Laktasyon Dönemindeki Klinik ve Subklinik Ketozisli İneklerin Tedaviden Önce ve Tedaviden Sonraki Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Kan Değerlerinin İncelenmesi ve Değişik Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2003.01.0108.05, Yardımcı Araştırıcı, 2003 (2003)
3- Laktasyon Dönemindeki Klinik ve Subklinik Ketozisli İneklerde Farklı Tedavi Yöntemlerinin Asit-Baz Dengesi Üzerine Etkileri, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2003.01.0108.08, Yardımcı Araştırıcı, 2003 (2003)
4- Tavuklarda Lenfoid Leukozis (LL) Hastalığının ELISA (Enzyme Linked İmmunosorbent Assay) ve Marek Hastalığının IF (İmmunfloresan) Tekniği ile Tanısı, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 93/3, Yardımcı Araştırıcı, 1993. (1993)
5- Deneysel Gumboro Hastalığı Virusu, Reovirus ve Adenovirus Enfeksiyonlarında Şekillenen Makroskopik ve Mikroskopik Lezyonların Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi, TÜBİTAK VHAG-1127 ve Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 96/6, Yardımcı Araştırıcı (Doktora tezi), 1996. (1996)
6- Deneysel Akut Pankreatit Modelinde Tümör Nekrozis Faktör-Alfa İnhibisyonunun Bakteriyel Translokasyon üzerine Etkileri, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2008TPF008, Yardımcı Araştırıcı, 2008. (1900)
7- Uterus Enfeksiyonu Bulunan İneklerde Serum Progesteron–Östrogen Hormon Değerleri ile Endometriumda Bulunan Progesteron ve Östrogen Hormon Reseptörlerinin Değerlendirilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 0009-NAP-07 Yardımcı Araştırıcı, 2007 (1900)
8- Koyun ve keçi pnömonilerinde Serum Amiloid-A (SAA), Serum Amiloid- P (SAP), C-reaktif protein (CRP), TNF-α Reseptör ve TNF- α aktivitelerinin immunohistokimyasal olarak araştırılması. 0039-NAP–08, Yardımcı araştırıcı, 2008. (1900)
9- Koyun çiçeğinde matriks metalloproteinaz aktivitesi ile epidermal büyüme faktör reseptör varlığının immunohistokimyasal yöntemle araştırılması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 0008-NAP–07, Yardımcı araştırıcı, 2007 (1900)
10- Wistar Çeşidi Dişi Sıçanlarda Okratoksin A Toksikodinamiğinin Östrojen Ve TestosteronHormonu İle İlişkisinin Araştırılması” Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2012.01.0115.005, Yardımcı Araştırıcı, 2012. (2012)
11- Köpek Meme Karsinom ve karsinosarkomlarında BCL-2, Kaspaz-3, -8, -9, Östrojen reseptör α, PCNA ve Ki-67 immunoreaktivitelerinin karşılaştırmalı olarak İncelenmesi” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 0193-NAP-13, Yardımcı Araştırıcı, 2013 (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- “Gebe keçi hayvan modelinde intra-amniyotik ve fötal intramuskuler kortikosteriod uygulamasının fötal akciğer matürasyonu üzerine etkisi” TUBİTAK, 110S260, Yardımcı araştırıcı, 2010 (1900)
2- Endotoksin ile indüklenmiş koryoamniyonit gebe keçi modelinde oral veya intra-amniyotik pentoksifilin ve resveratrolun fetal inflamatuvar belirteçlere etkisi” TUBİTAK, SBAG-111S424, Yardımcı araştırıcı, 2012. (1900)
3- Doğal Enfekte Parvoviral Gastroenteritli Köpeklerde Tedaviden Önce Ve Tedaviden Sonra Bazı Sitokin, Akut Faz Proteinleri Ve Hepsidin Düzeyinin Araştırılması”, Tübitak 113O573, Yardımcı araştırıcı, 2013. (2013)
4- Kedilerde Gebelik Sürecinde İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü (IGF) Ailesinin Uterusta Gen ve Protein Düzeyinde Araştırılması 114O729 1001 (2014)
5- Ratlarda Deneysel Pulpitis Modelinde Benfotiaminin Antiinflamatuvar Etkilerinin Araştırılması 114S836 3001 - Başlangıç AR-GE (2015)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi oturum başkanlığı Kars (2014)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Bilimsel Gelişmeler Işığında BSE Sempozyumu Burdur, 2001. (2001)
2- Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu, Burdur, 2001. (2001)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- Scholarship Diagnostic Pathology (2002)
Ulusal jüri üyeliği
1- Dr. Fatma ŞAHİNDOKUYUCU Yard.Doç.Jürisi (2005)
2- Dr. Fulya TAŞÇI Yard.Doç.Jürisi (2005)
3- Dr. Ayşe HALIGÜR Yard.Doç.Jürisi (2006)
4- Dr. Mehmet KALE Yard.Doç.Jürisi (2006)
5- Dr. Kenan SEZER Yard.Doç.Jürisi (2006)
6- Dr. Ramazan ADANIR Yard.Doç.Jürisi (2006)
7- Dr. Mehmet HALIGÜR Yard.Doç.Jürisi (2006)
8- Dr. Metin Koray ALBAY Yard.Doç.Jürisi (2006)
9- Dr. Özen KURŞUN Yard.Doç.Jürisi (2006)
10- Dr. Mesih KOCAMÜFTÜOĞLU Yard.Doç.Jürisi (2006)
11- Dr. Dilek ÖZTÜRK Yard.Doç.Jürisi (2006)
12- Dr. M. Çağrı KARAKURUM Yard.Doç.Jürisi (2006)
13- Araş.Gör.Bilim Sınavı Jüri Üyeliği (2002)
14- Yard.Doç.Yabancı Dil Jüri Üyeliği (2006)
15- Yard.Doç.Dr.Ali Osman ÇERİBAŞI, Doçentlik jürisi (0)
16- Yard.Doç.Dr. Ertan Oruç Doçentlik Jürisi (0)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2170
Email ozlemoz(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
12 + 15 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.