Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1962
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : Fransızca
 • İlk Okul : Gölhisar 27 Mayıs ilkokulu (1973)
 • Orta Okul : Gölhisar Ortaokulu (1976)
 • Lise : Gölhisar Lisesi (1979)
 • Lisans : Atatürk Üniv.Fen Edebiyat Fak.
 • Lisans Fakülte : Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Coğrafya Böl. (1984)
 • Y.Lisans : Atatürk Ünv. Sosyal Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Beşeri ve İktisadi Coğrafya (1987-06-24 14:10:04)
 • Doktora : Atatürk Üniv.Sosyal Bil.Enst.
 • Doktora Dal : Beşeri ve İktisadi Coğrafya
 • (1991-07-08 09:17:42)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Beşeri Coğrafya (2012-09-25)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Beşeri Coğrafya (2017-12-11)
ÖZGEÇMİŞ

YILMAZ, 1962 yılında Gölhisar’'da doğdu. İlkokul. Ortaokul ve Liseyi Gölhisar ilçesinde tamamladı. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden 1984'de mezun oldu.  Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde açılan Araştırma Görevlisi sınavına kazanarak 25 Eylül 1984 yılında göreve başladı.1985 yılında başladığı Yüksek lisansını "Tortum İlçe Merkezi’nin Gelişmesini Güçleştiren Başlıca Coğrafi Faktörler" başlıklı tezi ile 1987 yılında tamamladı. Aynı yıl girdiği doktora sınavını kazanarak doktora eğitimine başladı. "Tortum Çayı Havzası’nın Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası" başlıklı doktora tezini 1991 yılında tamamlayarak "Coğrafya-Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı’nda”  Bilim Doktoru unvanı almaya hak kazandı. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim  Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1994 yılı Nisan ayında Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. Kadrosu,  2006 yılında kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine aktarıldı. 2012 yılında doçent ve 2017 yılında profesör kadrosuna atandı. Nüfus, sanayi, turizm, eko turizm, tarım ve çevre eğitimi alanlarında çalışan YILMAZ, evli ve bir çocuk babasıdır.

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- YILMAZ, O, 2009. Gölhisar İlçesnin Coğrafyası, Beyazkalem Yay. Ankara. (2009)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Yılmaz, O.2015. ” Burdur İli Ekonomisinin Yükselen Değeri Mermer Sektörü”, Coğrafya’ya Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Hayati Doğanay, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 1056, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yayınları No: 131, Araştırmalar Serisi No: 56, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, s. 471-486. (2015)
2- Yılmaz, O. 2015 "Burdur İli'nde Büyükbaş Hayvancılık". Coğrafya'da Yeni Yaklaşımlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, s. 311-320 (2015)
3- Yılmaz, O., Dal, N. 2017, "Coğrafya Bilimi" Genel Coğrafya. Lisans Yayıncılık, İstanbul, s.15-30 (2017)
4- Yılmaz, O., Aoıgüzel, F.,2017, "Harita ve Konum Bilgisi" Genel Coğrafya. Lisans Yayıncılık, İstanbul, s.57-80 (2017)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Historical Development of Industry İn Burdur. The Science And Education At The Beginning Of The 21 Century İn Turkey.St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 86-101.ISBN 978-954-07-3514-6(41-49). (2013) (2013)
2- YILMAZ, O., DEMİRKAYA, H., 2014. Perceptions of the Local Community Towards Ecotourism in Eğirdir (Isparta). Tourism, Environment and Ecology in the Mediterranean Region. Cambridge Scholars Pubblishing, New Castle pp 271-282. ISBN (10): 4438-6218-5, ISBN (13): 978-1-4438-6218-9 (2014)
3- YILMAZ, O., 2014. Industrial Potential of Burdur. Urban and Urbanization. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 192-208.ISBN 978-954-07-3772-0 (2014) (2014)
4- YILMAZ O., ALTINTAŞ, G.,URLU, E., IŞLAK, O., 2016. “A Study on the Attitudes of Sixth, Seventh and Eighth Grade Students Towards Earthquake Based on Different Variables: Simav Earthquake”. Research on Social Studies.Peter Lang , Frankfurt,s. 103-110 (2016)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- YILMAZ, O. 2002 "Burdur İli'nde Nüfus Hareketleri. SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 3, Sayı 3, 162-180, Burdur. (2002)
2- YILMAZ, O. 2003. Eğirdir Gölü Güneyinde Yer Değiştiren Yerleşmelere Bir Örnek: Kelif Yerleşmeleri. SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 4, Sayı 6, 106-119, Burdur. (2003)
3- Yılmaz, O. 1995. Tortum Gölü Çevresinde Mezraa Yerleşmeleri. SDÜ Fen-Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 336-343 Isparta (1995)
4- YILMAZ,O.2005 "Gölhisar İlçesi'nin Nüfus özellikleri" SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 6, Sayı 10, BURDUR,s.101-125 (2005)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Yılmaz, O. 1991. Tortum'da Nüfus Hareketleri. Atatürk Üniv Fen-Edebiyat Fak. Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, 19, 115-134, Erzurum (1991)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- O. Yılmaz, H. Dmirkaya, " Opinions of Local People in Turgutköy (Marmaris) on Ecosystem-Based Tourism ", Archives of Applied Science Research (ISI) , 465-471 pp., 2011 , DOI: ISSN 0975-508X (2011)
2- YILMAZ, O., BEDUR, S., UYSAL, R., 2014. Children’s environmental perceptions and solutions. European Journal of Research on Education, 2014, 2(2), 55-63rn (2014)
3- YILMAZ, O., BEDUR, S., UYSAL, R., 2016. "Çocukların Çevreye İlişkin Görüsleri : Salda Gölü Örneği" İ. Ü. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi C. 13 Sayı 12 , 59-72, İstanbul. (2016)
4- Yılmaz, O., Samsunlu, Ö., Peker, R., 2016. Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına İlişkin Görüşleri: Isparta İli Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Haziran 2017, Sayı: 43, 283-301, Burdur (2017)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Yılmaz,O.,2011 Analysis of the Potential for Ecotourism in Gölhisar District 2ND INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM-MEDITERRANEAN ENVIRONMENT 2010 Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences Volume: 19 Pages: 240-249 Published: 2011konferansı dahilinde " bildiri kitapçığındaki "", 240-249 pp., Kemer-Antalya, Türkiye, 1-3 Haziran 2010 (2011 yılında yayınlanmıştır). (2011)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yılmaz, O. 1990. Gümüşhane'nin Sanayi Faaliyetleri ve Potansiyeli. Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu, 13-17 Haziran 1990, Gümüşhane, 287-305. (1990)
2- YILMAZ,O., 2005 "Burdur İli'nin Turizm Potansiyeli" 1. Burdur Sempozyumu 16-19 Kasım 2005 Burdur (2005)
3- YILMAZ, O., 2013. Burdur İli'nin Sanayi Özellikleri.Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi Bildiriler Kitabırn19-21 Haziran 2013, Fatih Üniversitesi, İstanbul. (2013)
4- YILMAZ O. 2015. Burdur İli Ekonomisinin Yükselen İki Değeri: Süt Sığırcılığı ve Mermer Sektörü. I.TEKE YÖRESİ SEMPOZYUMU 4-6 Mart 2015, C. 2, Burdur. s. 1445-1460 (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yılmaz, O. 1991. Tortum Gölü Çevresinde Mezraa Yerleşmeleri. Coğrafya Meslek Haftası, 20-24 Kasım 1991, İzmir. (1991)
2- Yılmaz, O. 1996. Burdur İli'nde Nüfus Hareketleri. 3. Coğrafya Sempozyumu,15-19 Nisan 1996, Ankara. (1996)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- YILMAZ, O., BEDUR, S., UYSAL, R., 2014. Children’s environmental perceptions and solutions(Yeşilova Example Of County). V. Europan Conference on Social and Behavioral Sciences September11-14 2014, Baltic İnstitute Humanities St. Petersburg, Russia (2014)
2- DEMİRKAYA, H., YILMAZ, O., 2013. Eğirdir’de (Isparta) Yerli Halkın Ekoturizm Algılamaları. The 3nd International Geography Symposium 10-13 June 2013 Kemer-Antalya, Turkey (2013)
3- Yılmaz,O.,2011 Analysis of the Potential for Ecotourism in Gölhisar District. 2ND INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM- Kemer-Antalya, Türkiye, 1-3 Haziran 2010 (2010)
4- YILMAZ, O., BEDUR, S., UYSAL, R., 2014. Children’s environmental perceptions and solutions. III Europan Conference on Social and Behavioral Sciences February 6-8 2014, Roma. (2014)
5- YILMAZ O., ADIGÜZEL, F. 2015. “Gölhisar İlçesi’nde Örtüaltı Yetiştiriciliği”, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, 21-23 Mayıs 2015, Ankara (2015)
6- YILMAZ O., ALTINTAŞ, G. 2015. “Ortaokul 6. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Depreme Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Simav Depremi”. VII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 11-13 Haziran 2015, Bükreş, Romanya (2015)
7- YILMAZ, O., PEKER, R., SAMSUNLU, Ö., 2016. İlkokul Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Algıları ve Çözüm Önerileri. XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 11-14 Mayıs 2016 , Bodrum. (2016)
8- YILMAZ, O.,SAMSUNLU, Ö., PEKER, R., 2016. Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına İlişkin Görüşleri: Isparta İli Örneği. 4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 23-26 Mayıs 2016 , Kemer-Antalya. (2016)
9- YILMAZ O., ALTINTAŞ, G. 2016. “The Metaphors Developed Bye Students For The Concepts In “'I Learn My Past' Unıt Of Social Studiesi”. X. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 18-21 Mayıs 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (2016)
10- Türksoy, E., Yılmaz, O. 2017 İlkokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Burdur İlirnÖrneği IV. İnternational Eurasian Educational Research Congreess 11-14 Mayıs 2017 Pamukkale Üniversitesi- DENİZLİrn (2017)
11- YILMAZ O., ALTINTAŞ, G. 2017. “Teacher Candidates Views on Stop-Motion Practices”. XIII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 19-22 Mayıs 2017, Sofya, Bulgaristan Herzegovina (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- KAN, E.,YILMAZ, O., 2016. Turizm - Kent Etkileşimi: Marmaris Örneği. 4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 23-26 Mayıs 2016 , Kemer-Antalya. (2016)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve tam metin olaraki SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- CEYLAN, S., YILMAZ O. 2015. “Burdur’da Arkeolojik Turizmi Bakımından İki Önemli Merkez: Sagalassos ve Kibyra”, İnternational Conferfence on New Horison in Education, 10-12 Haziran 2015, Cilt 1 Barcelona, İspanya, s. 275-285 (2015)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Türk Coğrafya Kurumu Üyesi (1994)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Süre : 2016 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Süre : 2015 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Süre : 2017 Yıl)
Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- Yılmaz, O., Özcan, E., Genel Coğrafya. Lisans Yayıncılık, İstanbul (Süre : 2017 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ISSN: 1309 – 1387)rnCilt:6 Sayı: 10 2014-Haziran (2014 Yıl)
2- Doğu Coğrafya Dergisi Ocak-2008 Yıl:13 Sayı:20 ISSN 1302-7956 (2008 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık 2016, Sayı 40rn (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- SDÜ Gölhisar Meslek Yüksekokul Müdürlüğü 1999 (Yıl:1999)
2- SDÜ Gölhisar Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü-2000 (Yıl:2000)
3- SDÜ Gölhisar Meslek Yüksekokul Müdürlüğü 2001 (Yıl:2001)
4- SDÜ Gölhisar Meslek Yüksekokul Müdürlüğü 2002 (Yıl:2002)
5- SDÜ Gölhisar Meslek Yüksekokul Müdürlüğü 2003 (Yıl:2003)
6- SDÜ Gölhisar Meslek Yüksekokul Müdürlüğü 2004 (Yıl:2004)
7- SDÜ Gölhisar Meslek Yüksekokul Müdürlüğü 2005 (Yıl:2005)
8- MAKÜ Gölhisar Meslek Yüksekokul Müdürlüğü 2006 (Yıl:2006)
9- MAKÜ Gölhisar Meslek Yüksekokul Müdürlüğü 2007 (Yıl:2007)
10- MAKÜ Gölhisar Meslek Yüksekokul Müdürlüğü 2008 (Yıl:2008)
11- MAKÜ Gölhisar Meslek Yüksekokul Müdürlüğü 2009 (Yıl:2009)
12- MAKÜ Gölhisar Meslek Yüksekokul Müdürlüğü 2010 (Yıl:2010)
13- MAKÜ Gölhisar Meslek Yüksekokul Müdürlüğü 2011 (Yıl:2011)
14- MAKÜ Gölhisar Meslek Yüksekokul Müdürlüğü 2012 (Yıl:2012)
15- MAKÜ Gölhisar Meslek Yüksekokul Müdürlüğü 2013 (Yıl:2013)
16- MAKÜ Gölhisar Meslek Yüksekokul Müdürlüğü 2014 (Yıl:2014)
17- MAKÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü-2015 (Yıl:2015)
18- MAKÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü-2016 (Yıl:2016)
19- MAKÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü-2017 (Yıl:2017)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:1994)
2- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:1995)
3- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:1996)
4- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:1997)
5- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:1998)
6- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:1999)
7- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:2015)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Burdur Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı başkanı (Yıl:2005)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Gölhisar Belediyesi'nin Düzenlediği Kibyra Kültür ve Tarım Günleri Etkinliğinde verilen Gölhisar'ın Coğrafik Yapısı koulu konferans (Yıl:2015)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- I Teke Sempozyumu Düzenleme Kurulu (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Güney, S., “İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sorumluluk Değerine Yönelik Geliştirdikleri Metaforların İncelenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017. (2017)
Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
1- Altıntaş, G., Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Epistomolojik İnançları ve Kavram Yanılgıları Üzerindeki Etkisi: Küresel Isınma Örneği (2017)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Gölhisar Ovası'nın Sosyoekonomik yapısı (2004)
2- Burdur İlinin Sanayi özellikleri ve Potansiyeli MAKÜ Araştırma Projesi, 2009-2011, Proje Yöneticisi (Mayıs 2011de tamamlanmıştır) (1999)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Milli Eğitim Bakanlığı-Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dekanlığı İşbirliği ile Düzenlenen "İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğrenme-Öğretme Stratejileri ve Materyallerinin Kullanımı Kursu" Proje Koordinatör Yardımcısı (2-29 Temmuz 1999) (1999)
2- Milli Eğitim Bakanlığı-Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dekanlığı İşbirliği ile Düzenlenen "İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğrenme-Öğretme Stratejileri ve Materyallerinin Kullanımı Kursu" Proje Koordinatör Yardımcısı (17-29 Temmuz 2000) (2000)
Uluslararası sempozyum, konferans gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- V. Europan Conference on Social and Behavioral Sciences September11-14 2014, Baltic İnstitute Humanities St. Petersburg, Russia (2014)
2- III Europan Conference on Social and Behavioral Sciences February 6-8 2014,Sapienza University in Rome, İtaly. (2014)
3- VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences June 11-13, 2015 – Bucharest, Romania (2015)
4- X. European Conference on Social andBehavioral Sciences May 19-22, 2016 – Sarajevo, Bosnia and Herzegovinarn (2016)
5- . The 4nd International Geography Symposium GEOMED 2016 23-26 May 2016 Kemer- Antalya, Turkkey (2016)
6- 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, USOS, May 11-14, 2016, Bodrum-Muğla, Turkey (2016)
7- XIII. European Conference on Social andBehavioral Sciences May 19-22, 2017 – Sofya, Bulgaristan (2017)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Bilim kurulu Üyesi 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 28-30 Eylül 2005 Burdur (2005)
2- I.Teke Yöresi Sempozyumu Bilim ve Danışma Kurulu (2015)
Uluslararası kongrelerde başkanlık yapmak
1- . The 3nd International Geography Symposium GEOMED 2013 10-13 June 2013 Kemer- Antalya, Turkkey (2013)
Ulusal jüri üyeliği
1- 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı (Sınıf Öğretmenliği) Doktora Programına Öğrenci Alımı Mülakat Sınavında Jüri Üyeliği (2013) (2013)
2- 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı (Sınıf Öğretmenliği) Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı Mülakat Sınavında Jüri Üyeliği (2013) (2014)
3- 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı (Sınıf Öğretmenliği) Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı Mülakat Sınavında Jüri Üyeliği (2014) (2014)
4- 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı (Sınıf Öğretmenliği) Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı Mülakat Sınavında Jüri Üyeliği (2015) (2015)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler yüksek lisans programı öğrencisi Melike Tunçay (2011)'ın. yüksek lisans tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2011) (2011)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf öğretmenliği yüksek lisans programı öğrencisi İsmail YILMAZ 'ın. yüksek lisans tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2015) (2015)
7- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf öğretmenliği yüksek lisans programı öğrencisi Refik GÜMÜŞ'ün. yüksek lisans tezi savunma sınavı asil jüri üyeliği. (2015) (2015)
8- 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı (Sınıf Öğretmenliği) Doktora Programına Öğrenci Alımı Mülakat Sınavında Jüri Üyeliği (2016) (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4030
Email oyilmaz(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Fatih Mah. 4561 Sok. Çelik KonaklarıSitesi B Blok Daire: 26 32100- ISPARTA


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
3 + 10 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.