Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1966
 • Kan Gurubu : A rh +
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Anabilim Dalı :
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • (1985-05-24 10:41:57)
 • Lisans : Uludağ Üniv.İktisadi ve İdari Bil.Fak.
 • Lisans Bölüm : İşletme Bölümü
 • Y.Lisans : Uludağ Üniv.Sosyal Bil.Enst.
 • Y.Lisans Dal : İşletme Anabilim Dalı (1998-01-15 10:41:57)
 • Doktora : SDÜ-Sosyal Bilimler Enst. İşletme Anabilim Dalı
 • Doktora Dal : İşletme
 • (2004-08-16 11:18:59)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : muhasebe, (12.04.2017)
ÖZGEÇMİŞ

Doç Dr. Osman TUĞAY 1966 Kuruçay(Konya) doğumluMehmet Akif Ersoy üniversitesiİİBF işletme Bölümü
İLGİ ALANLARI

muhasebe,

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Tarımsal faaliyetlere Yönelik devlet teşvikleri ve Muhasebeleştirilmesi (2015)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının TMS 16 ve Vergi Mevzuatı Açısından İncelenmesi (2013)
2- Kurumlar Vergisi Oranındaki İndirimin Kayıt Dışı Ekonomiye Etkisi: Göller Bölgesinde Bir Araştırma. (2008)
3- Muhasebe Meslek Mensuplarının Bakış Açısıyla Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Eğitiminin Yeterliliği: Bir araştırma. (2008)
4- Vergi İadesinin Kaldırılmasının Olası Etkileri Ve Bir Araştırma (2008)
5- Gider İndirimi Uygulamasının Kaldırılmasına İlişkin Muhasebe Meslek Mensuplarının Görüşleri: Bir Araştırma (2008)
6- “Enflasyonun İşletmelerin Vergi Yükü Üzerindeki Etkisi” (2005)
7- Toplum olarak yeni Türk Lirası(YTL)’na Alışabildik mi? (2005)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin Uygulamada Kullanılma Düzeyi ve Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma (2014)
2- ÜRETiM İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ UYGULAMA DÜZEYİ: BURDUR’DA BİR ARAŞTIRMA (2013)
3- Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Muhasebe Dersine Yönelik Algıları ve Muhasebe Öğretim Elemanlarından Beklentileri Üzerine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma (2014)
4- Türkiye Muhasebe Standardı 41’e Göre Canlı Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerinin Tespiti Ve Muhasebeleştirilmesi (2014)
5- Maddi duran varlıklarda değer düşüklüğü, değer düşüklüğünün iptali ve muhasebeleştirilmesi işlemlerinin TMS 16/ TMS 36 ve vergi mevzuatı açısından incelenmesi (2014)
6- TMS 38’e Göre Marka Değerlemesi Ve Muhasebeleştirilmesi (2014)
7- Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları: Burdur ilinde Bir Araştırma (2014)
8- Üretim İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sistemi Kullanımının İncelenmesi: Batı Akdeniz Bölgesi Araştırması (2014)
9- Ekonomik Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Muhasebeye Karşı Tutumlarındaki Değişikliklerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (2014)
10- Stok Değer Düşüklüklerinin TMS 2 Stoklar Standardına Göre İncelenmesi (2013)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- MÜŞTERİ SADAKAT PROGRAMLARI KAPSAMINDA VERİLEN PROMOSYON ÜRÜNLERİNİN TEKDÜZEN HESAP PLANI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ (2015)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies (2015 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl:5 Sayı:9 2013 Güz (2013 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- meslek yüksekokulu müdürü (Yıl:2011)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Bölüm Başkan Vekilliği:SDÜ Burdur meslek Yüksekokulu İktisadi ve idari programlar Bölümü. (Yıl:2005)
2- Müdür: STRATEJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ (Yıl:2010)
3- Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yıl:2012)
4- SBMYO müdürlüğü (Yıl:2014)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- "Yeni Türk Lirasına geçiş sonrası yaşanan sorunlar", konulu konferans, Yer: SDÜ Burdur Eğitim fakültesi Koonferans salonu (Yıl:2005)
2- SDÜ Burdur MYO Organizatörlüğünde, "Muhasebede Yeni Yaklaşımlar" Konulu Panel, Burdur MYO Konferans Salonu, Burdur, 11.05.2006. (Yıl:2006)
3- SDÜ Keçiborlu MYO Organizatörlüğünde, "Muhasebede Güncel Gelişmeler" Konulu Panel, Keçiborlu MYO Konferans Salonu, 26.05.2006, Keçiborlu/Isparta. (Yıl:2006)
4- Basel II Kriterleri Ve KOBİ'ler Üzerine etkileri, MAEÜ; MYO Konferans salonu. 01.03.2007. (Yıl:2007)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Denizli PTT Başmüdürlüğü personeline "müşteri ilişkileri" konusunda seminer Esnaf ve sanatkarlar odası konferans salonu DENİZLİ (Yıl:2007)
2- Burdur PTT Başmüdürlüğü personeline "Müşteri ile etkili iletişim ve müşteri beklentilerini karşılama" konulu eğitim semineri, MAEÜ, Burdur Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, 2007. (Yıl:2007)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 3. Ulusal meslek yüksekokulları sempozyumunda düzenleme kurulu üyeliği (2005)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

tuğay

doçentlik toplu

10:20:48 14.09.2017

Bu galeride fotoğraf 2 adet var. Fotoğrafları Göster >>

osman.

tuğay.

10:18:32 14.09.2017

Bu galeride fotoğraf 1 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

şirketler muhasebesi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
muhasebe denetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Türk vergi sistemi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
muhasebe meslek hukuku - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Lisanüstü

ileri maliyet yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
finansal raporlama ve analiz - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
Finansal Türevler ve muhasebeleştirilmesi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
ileri yönetim muhasebesi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2532
Email otugay(at)mehmetakif.edu.tr
Adres İİBF işletme Bölümü İstaiklal Yerleşkesi


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
7 + 9 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.