Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1978
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Eğitim Bilimleri
 • Anabilim Dalı : Eğitim Yönetimi.Tef. Plan. ve Ekonm.
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : ingilizce
 • İlk Okul : Reşat Şemsettin Sirer İlkokulu
 • Orta Okul : Behrampaşa ortaokulu
 • Lise : Sivas Fen Lisesi / Sivas Lisesi
 • Lisans : Ondokuzmayıs Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Psikoloji Bölümü (2000)
 • Y.Lisans : Kırıkkale Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Eğitim Yönetimi ve Denetimi (2004)
 • Doktora : Gazi Üniversitesi
 • Doktora Dal : Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 • (2014)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Lise Öğrencilerinin Adalet Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi (2016)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yöneticilerin Öğretmenlerle İletişim Tarzları (2007)
2- Yükseköğretimde Uzaktan Eğitimin Sayısal Verilerle Değerlendirilmesi (2014)
3- Kadın Okul Yöneticilerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri (2015)
4- Türkiye’de Değerler Eğitimi Uygulamalarının Öğrencilere Kazandırılmak İstenen Özellikler Üzerindeki Etkisi (2016)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Üniversite Öğretim Üyelerinin Kaygı ve Akademik Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi (Kırıkkale Üniversitesi Örneği) (2012)
2- A Different Perspective to Fine Art High School Students in Emotional Intelligence (2014)
3- A Study of Validity and Reliability For The Scale of Motivational Orientations in The Classroom (2015)
4- The Relationship Between The Emotional Intelligence, Motivation and Organizational Commitment of Primary School Teachers (2015)
5- TEOG Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi (2016)
6- Öğrencilerin Öğretmen ve Okul Metaforları (2016)
7- Ortaokul Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Motivasyon Yönelimleri Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli ile incelenmesi (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kadın Okul Yöneticilerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri (2011)
2- Üniversite Öğretim Üyelerinin Kaygı ve Akademik Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi (Kırıkkale Üniversitesi Örneği) (2011)
3- Lise Öğrencilerinin Demografik Özelliklerinin ve Duygusal Zeka rnAkademik Başarı İlişkisinin incelenmesi (Kırıkkale İl Örneği) (2012)
4- Lise Öğrencilerinin Adalet Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Yükseköğretimde Uzaktan Eğitimin Verilerle Değerlendirilmesi (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- TEOG Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi (2016)
2- Öğrencilerin Öğretmen ve Okul Metaforları (2016)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 4102
Email otates(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.