Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1981
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
 • Bölümü : Muhasebe ve Finansal Yönetim
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lise : Isparta Gazi Lisesi (1999)
 • Lisans : İstanbul Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İşletme Fakültesi
 • Lisans Bölüm : İşletme (2005)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : İşletme Yönetim ve Organizasyon (2009)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : İşletme
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Çarıkçı, İ. H., Koyuncu, O., 2010. Bireyci-Toplumcu Kültür Ve Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2 (3), 1-18, Burdur. (2010)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Özdaşlı, K., Alan, B., Koyuncu, O. Alparslan, A. M., 2012, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çalışanlarının Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Stratejik Yönlendiricileri Konusundaki Tutumları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (6), 1-13, Burdur (2012)
2- Çetinkaya Bozkurt, Ö., Kalkan, A., Koyuncu, O., Alparslan, A. M., 2012, Türkiye'de Girişimciliğin Gelişimi: Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012/1 (15), 229-247, Isparta. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Antalyalı, Ö. L., Koyuncu, O., Tanır Koyuncu, K., "Kanserli Hastayı Bilgilendirme ve Tedavi Sürecinde Hekim - Hasta İletişimi", 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 13-15 Eylül 2012, Isparta. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çetinkaya Bozkurt, Ö., Koyuncu, O.,2012, "Türkiye’de Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitiminin Mevcut Durumu: Öğretim Üyeleri İle Öğrencilerin Görüşleri", 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, 02-04 Mayıs 2012, Manisa. (2012)
Yüksek Lisans Tezi
1- Bireyci ve toplulukçu kültürün yönetim üzerine etkileri: Yönetici adayları üzerinde bir araştırma (2009)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Konferans: "Kamuda Kariyer Olanakları". 06.01.2011. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Bucak/Burdur (Yıl:2011)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin Markalaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi; Normal Araştırma Projeleri (NAP); 01.04.2009 (2009)
2- "Burdur İli'nin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Rekabet Analizi", Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı; 23.06.2012. (2012)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2483256534 /137
Email osmankoyuncu(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
13 + 1 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.