Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1 infoMuhasebe Denetiminde İç Kontrol ve İç Denetimin Önemi: Antalya İlinde Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmelerinde Bir UygulamaSavlı Pınar, AKIN OSMANBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi2021Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Index Copernicus,Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
2 infoSOSYAL MEDYA KULLANIMININ BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİAKIN OSMAN,ONAT OSMAN KÜRŞATBucak İşletme Fakültesi Dergisi2020Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, Endekste taranmıyor
3 infoMUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA MESLEKİ YABANCILAŞMANIN İŞYERİ MUTLULUĞU ÜZERİNE ETKİSİ: BURDUR İLİ VE BUCAK İLÇESİNDE BİR ARAŞTIRMAAKIN OSMAN, AKTAR ADİLEUluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Sobiad
4 infoMUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ VE MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN AHLAKİ GELİŞİM VE ETİK İLE İLGİLİ TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİŞURA ŞAHİN,AKIN OSMANMEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SBE DERGİSİ2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO
5 infoAdli Muhasebe Kapsamında Yönetim Hileleri, Burdur ve Isparta İlleri Adli Vaka AnalizleriÇayır Engin, AKIN OSMANBucak İşletme Fakültesi Dergisi2018Ulusal, Hakemli, Elektronik, ASOS index,DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
6ALTI SIGMA YAKLAŞIMININ MALİYET YÖNETİM ARACI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MANİSA ÖRNEĞİAKTAR ADİLE,AKIN OSMANPamukkale Üniversitesi SBE Dergisi2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
7 infoKAİZEN MALİYET YÖNTEMİNİN ANTALYA ORGANİZE SANAYİBÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÜRETİM İŞLETMELERİNDEUYGULANABİLİRLİK DÜZEYİNİN İNCELENMESİAKIN OSMAN,ONAT OSMAN KÜRŞAT,AKTAR ADİLEAkademik Sosyal Araştırmalar Dergisi2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO
8 infoMuhasebecilerin Mesleki Gelecekleri ile İlgili Düşünceleri: Bir AraştırmaAKIN OSMAN,ONAT OSMAN KÜRŞAT,ÖZGEN FATMA ÖZGEUluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, DRJI
9TÜRKİYE’DE MUHASEBE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ KARİYER PLANLAMASI ETKİSİONAT OSMAN KÜRŞAT,AKIN OSMAN,AYDOĞDI ASLANMEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SBE DERGİSİ2017Ulusal, Hakemli, Elektronik, ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib
10 infoMODERN MALİYET YÖNETİMİ TEKNİKLERİ VE 2000 2014 DÖNEMİNDE BU TEKNİKLERİ ELE ALAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE DAİR BİR DEĞERLENDİRMEAKIN OSMAN,ONAT OSMAN KÜRŞATMEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ2016Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, EBSCO
11 infoY KUŞAĞI VE MUHASEBE EĞİTİMİ DURUM TESPİTİ VE ÖNERİLER MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMAONAT OSMAN KÜRŞAT,AKIN OSMANLefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi2016Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, TÜBİTAK ULAKBİM
12 infoMuhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Demografik Farklılaşmalar Üzerine Bir AraştırmaAKIN OSMAN,ONAT OSMAN KÜRŞATUluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi2015Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Ebsco, Ulakbim, Araştırmax,Asos, Index Copernicus,Akademik Dizin
13Muhasebe Meslek Mensuplarının Adli Muhasebecilik Kavramına Bakış Açılarının DeğerlendirilmesiAKIN OSMAN,ONAT OSMAN KÜRŞATMuhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi2015Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Ebsco, Business Source Complete
14Durdurulan Faaliyetler ile İşletme Performansı İlişkisininBelirlenmesi Borsa İstanbul Üzerine Bir AraştırmaONAT OSMAN KÜRŞAT,AKIN OSMANAksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi2015Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Ebsco, Doaj,Asos,Advance Science Index,Oaji
15KOBİLERİN ALACAK YÖNETİMİ POLİTİKALARININBELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA BURDUR ISPARTAVE BUCAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE BİR UYGULAMAAKIN OSMAN,ONAT OSMAN KÜRŞAT,EMİNE DİLEK ESER,RAMAZAN DALGARSüleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi2015Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Ebsco,Asos,ULAKBİM,Türkiye makaleler bibliyografisi
16İSTİKLAL DEN İSTİKBAL E OĞUZHAN DAN BUCAK AAKIN OSMANDERGİ AYRINTI2015Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, Endekste taranmıyor
17 infoMuhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bölüm Seçimini Etkileyen Faktörler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir AraştırmaAKIN OSMAN, ONAT OSMAN KÜRŞATOrdu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi2015Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Sobiad,Index Copernicus
18 infoİşletme Sermayesi Yönetimi Mermer İşletmelerine Yönelik Bir AraştırmaAKIN OSMAN,ESER EMİNE DİLEKSOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ2014Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, EBSCO, TÜBİTAK ULAKBİM
19İşletmelerde Risk Kavramı Farkındalığı Organize Sanayi Bölgesinde Bir AraştırmaONAT OSMAN KÜRŞAT, AKIN OSMAN, ESER DİLEKSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ VİZYONER DERGİSİ2014Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
20Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Faaliyetlerinde Uymaları Gereken Etik İlkelere Uyma Düzeyine Yönelik Meslek Mensupları İle Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin AlgılarıAKIN OSMAN,ÖZDAŞLI KÜRŞATMUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ2014Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCOhost (Business Source Complete), ASOSIndex ve Index Copernicus
21 infoÇağdaş Maliyet Yaklaşımlarından Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Ekmek Üretim İşletmesinde Bir UygulamaAKIN OSMANYÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ2014Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, EBSCO
22Çoktan Seçmeli Sınav Tekniğinin Muhasebe Eğitiminde Kullanılması Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir AraştırmaAKIN OSMAN, ONAT OSMAN KÜRŞATMUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ2014Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, EBSCO Business Source Complete
23Üretim İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Uygulama Düzeyi Burdur da Bir AraştırmaOSMAN TUGAY, OSMAN AKINAFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ2014Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO
24GELENEKSEL MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİ İLE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MERMER İŞLETMESİ ST ESTE HATTI ÖRNEĞİAKIN OSMANAKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ2013Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, ASOS-ULAKBİM
25Etik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Muhasebe Bürolarında Çalışanlar Üzerinde Bir AraştırmaÖZDAŞLI KÜRŞAT,AKIN OSMANMUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ2013Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, EBSCO
26Altı Sigma İle Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Entegrasyonu Kuramsal Bir YaklaşımAKIN OSMANMEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ2013Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ASOS, EBSCO
27Faaliyet Tabanlı Maliyet Uygulaması İle Hesaplanan Maliyetleri İle Mevcut Maliyetlerin Karşılaştırılması Mermer İşletmesi ÖrneğiDURMUŞ ACAR, HÜSEYİN DALĞAR, OSMAN AKINMUHASEBE VE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ2012Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, EBSCO
28Ekmek Üretim İşletmelerinin Verimliliklerinin Veri Zarflama Yöntemi İle Mukayeseli Analizi Batı Akdeniz Bölgesinde Bir AraştırmaAKIN OSMANAKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR2010Ulusal, Hakemli, Elektronik, ASOS
29Ekmek Üretim İşletme Sahiplerinin Profilleri ve Sektöre Yönelik Tutumları Batı Akdeniz Bölgesinde Bir AraştırmaAKIN OSMANSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ VİZYONER DERGİSİ2010Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
30 infoMaliyet Yönetim Aracı Olarak Altı Sigma Kuramsal Bir YaklaşımHÜSEYİN DALGAR, SEBAHATTİN TAŞ, EZGİ CEVHER, OSMAN AKINSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ2010Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, EBSCO
31Örgütsel Çatışma Yönetiminde Cinsiyet Farklılıkları Antalya Serbest Bölgesinde Bir AraştırmaAKIN OSMAN, ÖZTAŞ UGURORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLER DERGİSİ2009Ulusal, Hakemli, Elektronik, ASOS-EBSCO
32MESLEK LİSELERİ VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ EĞİTİM SÜREÇLERİ ARASINDAKİ UYUM SORUNUN ANALİZİ VE TİCARET LİSESİ ÖRENEĞİUSUL HAYRETTİN, EROGLU HÜSREV, AKIN OSMANSELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAMAN İİBF DERGİSİ2007Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Endekste taranmıyor