Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1İŞLETMELERİN İLERİ MALİYET MUHASEBESİ YAKLAŞIMLARINA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMAAKIN OSMAN,ONAT OSMAN KÜRŞAT,TOPÇUOĞLU FATİHI. INTERNATIONAL CONGRESS OF POLITICAL,ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS24.11.2018Tam metin bildiri, Elektronik, Aydın
2İŞLETMELERİN ENTELEKTÜEL SERMAYE VE İNOVATİF BİLGİ BİRİKİMLERİNİN PERFORMANS VE NAKİT OLUŞTURMA GÜÇLERİNE ETKİLERİONAT OSMAN KÜRŞAT,AKIN OSMAN,ERAL ERSİNI. INTERNATIONAL CONGRESS OF POLITICAL,ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS24.11.2018Tam metin bildiri, Elektronik, Aydın
3İŞLETMELERİN İLERİ MALİYET MUHASEBESİ YAKLAŞIMLARINABAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİRARAŞTIRMAAKIN OSMAN,ONAT OSMAN KÜRŞAT,TOPÇUOĞLU FATİHI. INTERNATIONAL CONGRESS OF POLITICAL,ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS24.11.2018Tam metin bildiri, ,
4Analysis Of Perspectives And Awareness OfAccounting Students’ Corporate GovernanceConceptAKIN OSMAN,ONAT OSMAN KÜRŞAT,TOPÇUOĞLU FATİH4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT01.11.2018Tam metin bildiri, Basılı,
5Makroekonomik Gelişmelerin BIST-100 Endeksi Üzerindeki Etkilerinin AraştırılmasıAKIN OSMAN,ONAT OSMAN KÜRŞAT,ÖZGEN FATMA ÖZGEInternational Congress on Political, Economic and Social Studies08.10.2018Tam metin bildiri, Elektronik, Venedik
6İŞLETMELERDE SORUMLULUK MUHASEBESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNEYÖNELİK BİR ARAŞTIRMAAKIN OSMAN,ONAT OSMAN KÜRŞATIII. INES IN TERNATIONAL EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE CONGRESS 201801.10.2018Tam metin bildiri, Elektronik, Antalya
7İŞLETMELERDE NAKİT OLUŞTURMA GÜCÜ ve FİNANSAL BAŞARISIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİONAT OSMAN KÜRŞAT,AKIN OSMAN,AKTAR ADİLEIII. INES IN TERNATIONAL EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE CONGRESS 201801.10.2018Tam metin bildiri, Elektronik, Antalya
8Z KUŞAĞI VE MUHASEBE EĞİTİMİ-DURUM TESPİTİ VE ÖNERİLER: BUCAK NECATİ TOPAY TİCARET MESLEK LİSESİNDE BİR ARAŞTIRMAAKIN OSMAN,ONAT OSMAN KÜRŞAT,AKTAR ADİLEIII. INES IN TERNATIONAL EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE CONGRESS 201801.10.2018Tam metin bildiri, Elektronik, Antalya
9BORSA ISTANBUL BIST-50 ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALARDA BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAY AÇIKLAMALARININ İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASIONAT OSMAN KÜRŞAT,AKIN OSMANIII. INES INTERNATIONAL EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE CONGRESS 201801.10.2018Tam metin bildiri, Elektronik, Antalya
10Analysis Of Perspectives And Awareness Of Accounting Students’ Corporate Governance ConceptAKIN OSMAN,ONAT OSMAN KÜRŞAT,TOPÇUOĞLU FATİHInternational Conference on Sustainable Development30.07.2018Tam metin bildiri, Elektronik, Atina
11Development of A Financial Statement Based Credit Rating Methodology A Research on Turkish SME’s In Scope of East Mediterrenean RegionAKIN OSMAN,ONAT OSMAN KÜRŞATInternational Conference on Sustainable Development30.07.2018Tam metin bildiri, Elektronik, Atina
12Determination of Credit Rating Tendencies of Turkish SME’s A Survey of West-Mediterrenean Region Companies of TurkeyONAT OSMAN KÜRŞAT,AKIN OSMANInternational Conference on Sustainable Development30.07.2018Tam metin bildiri, Elektronik, Atina
13Kaizen Maliyet Yönteminin Antalya Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Üretim İşletmelerinde Uygulanabilirlik Düzeyinin İncelenmesiAKIN OSMAN,ONAT OSMAN KÜRŞAT,AKTAR ADİLE3.Uluslararası Sosyal BilimlerSempozyumu15.12.2017Özet bildiri, Elektronik, KAHRAMANMARAŞ
14Muhasebecilerin Mesleki Gelecekleri İle İlgili Düşünceleri: Batı Akdeniz Bölgesinde Bir AraştırmaÖZGEN FATMA ÖZGE,AKIN OSMAN,ONAT OSMAN KÜRŞATXIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences01.10.2017Özet bildiri, Elektronik, ODESSA
15MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNDE MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM OKUYAN ÖĞRENCİLERİN KAYGI DURUMLARININ ARAŞTIRILMASIONAT OSMAN KÜRŞAT,AKIN OSMAN,AYDIN FİKRİYEII. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 18-19-20 Mayıs 201701.09.2017Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, ANTALYA-ALANYA
16MUHASEBENİN GELECEĞİ VE ALINAN MUHASEBE EĞİTİMİNE YANSIMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA MAKÜ ÖRNEĞİAKIN OSMAN,ONAT OSMAN KÜRŞAT,SAK ESRAII. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu20.05.2017Tam metin bildiri, Elektronik, ALANYA
17MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNDE MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM OKUYAN ÖĞRENCİLERİN KAYGI DURUMLARININ ARAŞTIRILMASIONAT OSMAN KÜRŞAT,AKIN OSMAN,AYDIN FİKRİYEıı. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu20.05.2017Tam metin bildiri, Elektronik, ALANYA
18İŞLETMELERİN MUHASEBE PAKET PROGRAM SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERAKIN OSMAN,ONAT OSMAN KÜRŞAT1 st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences (IBAD-2016)13.08.2016Tam metin bildiri, Elektronik, MADRİD
19İŞLETMELERDE MUHASEBE MANİPÜLASYON EĞİLİMLERİ İLE FAALİYET SONUÇLARI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ BIST 100 ENDEKSİNDE BİRARAŞTIRMAONAT OSMAN KÜRŞAT,AKIN OSMAN1 st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences (IBAD-2016)13.08.2016Tam metin bildiri, Elektronik, MADRİD
202000 2013 Yılları Arasında Çalışma Sermayesi Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bibliyometrik Analiz ÇalışmasAKIN OSMAN, TOPÇUOĞLU FATİHUluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, ISAF 201422.05.2014Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, BURSA
21Bulut Bilişimin Finansal Raporlamaya Etkisi ve Bir Model ÖnerisAKIN OSMAN, ONAT OSMAN KÜRŞAT33. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu01.04.2014Tam metin bildiri, Basılı, Eskişehir