Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1982
 • Kan Gurubu : AB Rh +
 • Birimi : Gölhisar Meslek Yüksekokulu
 • Bölümü : Ormancılık Bölümü
 • Anabilim Dalı : Ormancılık ve Orman Ürünleri
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : 11 Mart İlkokulu (1993)
 • Orta Okul : Rize Fındıklı Orta Okulu (1996)
 • Lise : Rize Fındıklı Süper Lİsesi (2000)
 • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Orman Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Orman Mühendisliği (2005)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Orman Mühendisliği Bölümü / Orman Amenajmanı Anabilim Dalı (2009)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Orman Mühendisliği Bölümü / Toprak İlmi ve Ekoloji Anablim Dalı
 • (2012)
ÖZGEÇMİŞ

1982 yılında Trabzon’da doğan Özdemir ŞENTÜRK, İlk-Orta ve Lise eğitimini Rize’nin Fındıklı İlçesinde tamamladıktan sonra 2001 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. 2005 yılında Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2009 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, aynı yıl Doktora eğitimine başladı. 2012 yılında doktora eğitimini tamamlayan Dr. Özdemir ŞENTÜRK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulunda Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır ve yabancı dili İngilizce'dir.

İLGİ ALANLARI

Ekololoji, Biyoistatistik, İstatistik, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yetişme Ortamı Haritacılığı, Tür Dağılım Modellemeleri, İklim Senaryoları, Biyoçeşitlilik,Yaban Hayatı

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gülsoy, S., Şentürk, Ö., Negiz, MG., 2013. Hedef türler için gösterge bitki türlerinin sayısal metotlar kullanarak tespiti: Acıpayam Yöresi örneği. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 14: 10-14. [Gülsoy, S., Şentürk, Ö., Negiz, MG., 2013. Identification of indicatory plant species for target species by using quantitative methods: A case study from Acıpayam district. SDU Faculty of Forestry Journal, 14: 10-14] (2013)
2- Güney, Ç.O., Özkan, K., Şentürk, Ö., 2016. Modelling of spatial prediction of fire ignition risk in the Antalya-Manavgat district. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 66(2): 459-470. DOI: 10.17099/jffiu.42696 (2016)
3- Şentürk, Ö., Gülsoy, S., Tümer, İ., 2014. Aydınca Yöresi (Amasya) Ormanlarında Saçlı Meşe (Quercus cerris L.) Türünün Dağılımı İle Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (2): 13-21. (2014)
4- Gülsoy, S., Şentürk, Ö., Karakaya, F., 2016. Kunduz Yöresi (Vezirköprü) Ormanlarında Saçlı Meşe (Quercus cerris L.) Türünün Potansiyel Dağılım Modellemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20: 2, 281-289. [Gülsoy, S., Şentürk, Ö., Karakaya, F., 2016. Modeling The Potential Distribution of Turkish Oak (Quercus cerris L.) in Kunduz District (Vezirköprü), Turkey. Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 20: 2, 281-289.] (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ozdemir İ., Norton D.A., Ozkan U.Y., Mert A., Şenturk Ö., 2008. Estimation of Tree Size Diversity Using Object Oriented Texture Analysis and Aster Imagery, Sensors, 8, 4709-4724. (2008)
2- Fakir, H., Gündoğdu, E., Şentürk, Ö., 2009. Mapping of Fauna and Flora in Functional Planning Based on Geographic Information Systems: A Case Study from Yukarıgökdere, Isparta, TURKEY, Fresenius Environmental Bulletin,Vol. 18; No. 11, 1992-1998, 2009. (2009)
3- Özdemir, İ., Mert, A., Şentürk, Ö., 2012. Predicting Landscape Structural Metrics Using Aster Satellite Data, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 20:2, 168-176. (2012)
4- Özkan, K., Şentürk, Ö., Mert, A., Negiz, M. G., 2015. Modeling and mapping potential distribution of Crimean juniper (Juniperus excelsa Bieb.) using correlative approaches. Journal of Environmental Biology, Special issue, 36: 9-15. (2015)
5- Mert, A., Özkan, K., Şentürk, Ö., Negiz, M.G., 2016. Changing the Potential Distribution of Turkey Oak (Quercus cerris L.) under Climate Change in Turkey, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 25, No. 4 (2016), 1633-1638, DOI: 10.15244/pjoes/62230. (2016)
6- Şentürk, Ö., Özkan, K., 2017. Calculating landscape diversity with alpha diversity indices. Journal of Environmental Biology, Special issue (38), 931-936. (2017)
7- Gülsoy, S., Şentürk, Ö., Tümer, İ., (2017). Modeling the potential distribution of Anatolian black pine in the inner parts of Central Black Sea environment. Journal of Environmental Biology, 38(5): 945-954. DOI : http://doi.org/10.22438/jeb/38/5(SI)/GM-11 (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Özdemir, İ., Özkan, K., Şentürk, Ö., Süel, H., Mert, A., Gülsoy, S., Eser, Y., Negiz MG., 2008. Burdur-Ağlasun Yöresinde Yer Alan Bir Ormanlık Alandaki Bitki Türü Zenginliğinin Aster Uydu Verisi Kullanılarak Tahmini, 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 13-15 Ekim 2008, Kayseri, 8 s. (2008)
2- Şentürk, Ö., Mert, A., Gülsoy, S., Özkan, K., Özdemir, İ., 2010. Sipahiler – Hacıaliler Mevkisinde Karaçam Ve Kızılçam Türlerinin Potansiyel Yayılışlarının Modellenmesi. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa 917-926, Isparta. (2010)
3- Özkan, K., Gülsoy, S., Mert, A., Eser, Y., Şentürk, Ö., Süel, H., Negiz, M.G., 2010.Ağlasun Yöresinde Hb (Helenistik (M.Ö 323-30) Ve Bizans (M.S 395-1453) Arası) Döneminde İklimin Muhtemel Durumuna Ekolojik Açıdan Bir Bakış.Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa30-41. Isparta (2010)
4- Özkan, K., Negiz, M.G., Şentürk, Ö., Kandemir, H., 2012, Göller Bölgesi'ndeki Bazı Önemli Rekreasyon Alanları ve Onların Ekolojik Özellikleri, I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 2012, Bildiri Kitabı, 12-15 Nisan 2012, 587-596,Detay Yayıncılık, Kemer-Antalya. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Özkan, K., Mert, A., Şentürk, Ö., 2011. Estimation of potential distribution of non-wood trading species richness using classification and regression tree technique: A case study from Lakes district, Turkey. II. International Non-Wood Forest Products Symposium, Eds: Fakir, H., Dutkuner, İ., Gürlevik, N., Sarıkaya, Babalık, A., Isparta, Turkey, p.238-246. (2011)
2- Özkan, K., Şentürk, Ö., 2012. The Applicatıon of Group Discrimination Techniques to Predict The Potential Distribution of Turpentine Tree, In Proceedings of International Scientific Conference People, Buildings and Environment, 7-9 October 2012, Vol: 2, 7-9, Lednice, Czech Republic, ISSN: 1805-6784, 728-736. (2012)
3- Arslan, M., Karataş, R., Güner, Ş.T., Çömez, A., Şentürk, Ö., Özkan, K., 2013. A study on prediction of the ecological amplitute of the Kasnak Oak (Quercus vulcanica [Boiss, & Heldr. Ex] Kotschy). GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Eds: Efe, R., Atalay, İ., Cürebal, İ., 10-13 June, 2013, Kemer Antalya, pp. 300-310. (2013)
4- Şentürk, Ö., Ulusan, MD., Eser, Y., Şenol, A., Özkan, K., 2013. Investigation of relationships between vegetation and environmental factors in the Cariksaraylar district of the sultan mountains. GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Eds: Efe, R., Atalay, İ., Cürebal, İ., 10-13 June, 2013, Kemer Antalya, pp. 597-607. (2013)
5- Mert, A., Şentürk, Ö., Güney, CO., Akdemir, D., Özkan, K., 2013. Mapping of some distal variables available for mapping habitat suitabilities of the species: A case study of Buldan district. GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Eds: Efe, R., Atalay, İ., Cürebal, İ., 10-13 June, 2013, Kemer Antalya, pp. 489-497. (2013)
6- Özdemir, İ., Donoghue, D., Şentürk, Ö., Osmanoğlu, T., Akdemir, D., 2013. Havasal Lidar Verileri Kullanılarak Meşcere Tipi Ayrımı, Proceedings of the International Symposium for the 50th Anniversary of the Forestry Sector Planning in Turkey, 26-28 November 2013, Antalya, 654-664. (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Özkan, K., Negiz, N.G., Mert, A., Şentürk, Ö., Süel, H., Gülsoy, S., Eser, Y., 2010. Ecological Properties Of The Oaks In A District From The Mediterranean Region, Turkey. The Oak Ecology, History, Management and Planning II, Isparta, 1-3 June 2010. (2010)
2- Kuzugudenli, E., Saplioglu, K., Kaya., C, Aday Kaya, A. G., Senturk, E., Senturk, O., Arslan, S.S., 2012. The forecasting of cedar trees diameter with artificial neural networks.World Conference On Information Technology, Barcelona. (2012)
3- Özkan, K., Şentürk, Ö., Mert, A., Negiz, M.G., 2013. Modeling and mapping potential distribution of Crimean juniper (Juniperus excelsa Bieb.) using correlative approaches. GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Eds: Atalay, İ., Efe, R., 10-13 June, 2013, Kemer Antalya, pp. 296. (2013)
4- Gülsoy, S., Şentürk, Ö., 2016. Modeling the Potential Geographical Distribution of Anatolian Black Pine (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana Lamb. Holmboe) in the Inner Parts of Central Black Sea Region. 4th International Geography Symposium (Edited by Recep EFE and İsa Cürebal) 23 - 26 May, 2016 s. 288, Kemer, Antalya, TURKEY. (2016)
5- Şentürk, Ö., Özkan, K., 2016. Calculating of Landscape Diversity Using Alfa Diversity Indices. 4th International Geography Symposium (Edited by Recep EFE and İsa Cürebal) 23 - 26 May, 2016 s. 287, Kemer, Antalya, TURKEY. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Ozdemir, İ., Özkan, K., Mert A., Özkan, Y.U., Şentürk, Ö., Alkan, O., 2012: Mapping Forest Stand Structural Diversity Using RapidEye Satellite Data, ESA-ESRIN Sentinel-2 Preparatory Sempozyumu, 23-27 Nisan 2012, Frascati-Roma, İtalya. Abstract kitabı, s 87. (2012)
Yüksek Lisans Tezi
1- Aşağıgökdere (Eğirdir-Isparta) Orman İşletme Şefliğindeki Kızılçam Ormanlarının Konumsal Yapısındaki Son Kırk Yılda Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi (2009)
Doktora Tezi
1- Sütçüler Yöresinde Asli Orman Ağacı Türlerinin Potansiyel Yayılış Alanlarının Modellenmesi (2012)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Modeling the distributions of some wild mammalian species in Gölcük Natural ParkTurkey (Türkiye/Gölcük Tabiat Parkında bazı yabani memeli türlerinin dağılımlarının modellenmesi)Biological Diversity and Conservation, Volume:7, Number: 1, S:1-15. (2013 Yıl)
2- NEGİZ M, GÜLSOY S, ÖZKAN K. Orman Ekosistemlerinde Tür Çeşitlilik Bileşenlerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Bir Arazi Envanter Yaklaşımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(2), 198-204. (2015 Yıl)
3- Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nün Akdeniz İklimi Etkisi Altındaki Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Doğal Gençleştirme Sahalarında Anakaya-Toprak Özelliklerinin Ağaç Gelişimine Etkisi. Turkish Journal of Forestry. (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Ormancılık Bölüm Başkanlığı (Yıl:2012)
2- Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanlığı V. (Yıl:2012)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Süleyman Demirel Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma (ORUM) tarafından “Ormancılıkta Önlisans Eğitiminde Mevcut Durum ve Sorunlar” adlı panelde Panelist. (Yıl:2016)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü tarafından düzenlenen "Kamu Ve Özel Sektörde Ormancılığın Yeri" adlı panelde Düzenleme Kurulu Başkanı ve Moderatör. (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Özkan, K., Şentürk, Ö., Güney, C., O., 2013. Antalya Manavgat Yöresi Ormanlarında Tutuşma Riskinin Coğrafi Dağılım Modellemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 60, Isparta. (2013)
2- Özkan, Ö., Şentürk, Ö., Kazaz, G., 2014. Sütçüler Yöresi'nde Kuşburnu (Rosa canina L.)Türünün Coğrafi Dağılım Modellemesi. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 68s. (2014)
3- Tümer, İ., (2016). Aydınca Yöresi (Amasya) Ormanlarında Asli Ağaç Türlerinin Dağılımı İle Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi 113 s., Isparta. (2016)
4- Karakaya, F., 2016. Kunduz Yöresi (Vezirköprü) Ormanlarında Asli Ağaç Türlerinin Dağılımı İle Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi 213 s., Isparta. (2016)
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Dünya Bankası 2009. "Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı: Kırsalda Gençlik İçin Gelecek Sagala-Sun Eskiden Ağlasun Burdur". Proje No:WBDM556745, Proje Yürütücüsü: SAGALASUN grubu adına proje yasal sahibi: F. Ebru TOSUN.[The World Bank 2009. Protection and Sustainable Use of Resources: Future for Youth in Rural Areas Sagala-Sun Burdur. No:WBDM556745, Coordinator of Project: F. Ebru TOSUN]. (2009)
2- Şentürk, Ö., 2015. (Eğitmen ve Düzenleme Kurulu Üyesi). Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291500065 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Mert, A.,) Bütçesi:45380 TL 30 Kasım - 6 Aralık, 2015, Antalya. (2015)
3- Şentürk, Ö., 2015. (Eğitmen ve Düzenleme Kurulu Üyesi). Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291500065 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Mert, A.,) Bütçesi:45380 TL 30 Kasım - 6 Aralık, 2015, Antalya. (2015)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Özdemir, İ., Şentürk, Ö., 2008. “Aşağıgökdere (Eğirdir-Isparta) Orman İşletme Şefliğindeki Kızılçam Ormanlarının Konumsal Yapısındaki Son Kırk Yılda Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi”.Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, 1644-YL-08 No’lu Yüksek Lisans Projesi, Isparta. Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZDEMİR. (2008)
2- Özdemir, İ., Özkan, K., Mert, A., Şentürk, Ö., 2012. Uydu Verileri Kullanılarak Ormanın Yapısal Çeşitliliğinin Haritalanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: BAP 2563-M-10, Isparta. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. İbrahim ÖZDEMİR. (2012)
3- Özkan, K., Şentürk Ö., 2010. Sütçüler Yöresinde Asli Orman Ağacı Türlerinin Potansiyel Yayılış Alanlarının Modellenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 2427-D-10 (Doktora Projesi), Isparta. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN (2012)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Tabiat Ana ve Biz. TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ-4004, Proje No:112B114, Eğitmen: Özdemir Şentürk, Proje Bütçesi: 94068,75 TL (Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Halil SÜEL) (https://tab.sdu.edu.tr) (2012)
2- Özel Öğrenciler Güller Diyarında Doğayla Buluşuyor. TÜBİTAK BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ-4004, Proje No: 112B131, Eğitmen: Özdemir Şentürk, (Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Emre KUZUGÜDENLİ) (http://engelsizdoga.sdu.edu.tr) (2012)
3- S.D.Ü. BOTANİK BAHÇESİ'NDE ERGUVANLAR ÇİÇEK AÇIYOR. TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ - 4004, Şentürk, Ö., (Eğitmen, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Hüseyin FAKİR, http://ormanweb.sdu.edu.tr/eca/)Proje başlangıç/bitiş:05.06.2013-02.09.2013). (2013)
4- Tabiat Ana ve Biz II. TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ-4004, Proje No: 213B543, Eğitmen: Özdemir Şentürk, (Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Halil SÜEL) (https://tab.sdu.edu.tr) (2014)
5- Özel Öğrenciler Güller Diyarında Doğayla Buluşuyor II. TÜBİTAK BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ-4004, Proje No: 113B086, Eğitmen: Özdemir Şentürk, (Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Emre KUZUGÜDENLİ) (http://engelsizdoga.sdu.edu.tr) (2013)
6- TUBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme -2217 Nolu Destek Programı- 1799B031300346 nolu "Vejetasyon Çevre İlişkileri-Analitik Değerlendirmeler" isimli etkinlik. Bütçesi:16285 TL Eğitmrn: Özdemir ŞENTÜRK, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN (2014)
7- TUBİTAK-2229 LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖNCESİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI dahilinde 1059B291400027 nolu "Vejetasyon Çevre İlişkileri-Analitik Değerlendirmeler" başlıklı bilimsel etkinlik projesi. 13-19 Ekim 2014 Toplam Bütçesi:45.947,00 TL, Eğitmrn: Özdemir ŞENTÜRK, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN (2014)
8- Doğa Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Yaz Okulu, TUBİTAK-BİDEB 2217 Proje No: 1799B031300133, Eğitmen ve Düzenleme Kurulu Üyesi: Özdemir ŞENTÜRK, Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Yasin ÜNAL (2014)
9- Sessiz Doğa. TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ-4004, Proje No: 113B137, Eğitmen: Özdemir Şentürk, (Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Canpolat KAYA) (http://www.sessizdoga.com/) (2013)
10- ŞENTÜRK, Ö., 2015. (Eğitmen ve Düzenleme Kurulu Üyesi). Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291500065 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Mert, A.,) Bütçesi:45380 TL 30 Kasım - 6 Aralık, 2015, Antalya. (2015)
11- ŞENTÜRK, Ö., 2016. (Eğitmen ve Düzenleme Kurulu Üyesi). Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291500285 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Mert, A.,) Bütçesi:45487 TL 25 - 31 Ocak, 2016, Antalya. (2016)
12- ŞENTÜRK, Ö., 2016. (Eğitmen ve Düzenleme Kurulu Üyesi). Vejetasyon Çevre İlişkileri Analitik Değerlendirmeler. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291500384 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Özkan, K.,) 05 - 11 Şubat, 2016, Antalya. (2016)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2008. Başvuru No: 184219, Yayın Adı: “Estimation of Tree Size Diversity Using Object Oriented Texture Analysis and Aster Imagery”. Sensors. (2008)
2- TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2010. Başvuru No: 216789, Yayın Adı: "Mapping of Fauna and Flora in Functional Planning Based on Geographic Information Systems: A Case Study from Yukarıgökdere, Isparta, TURKEY", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN. (2009)
Ulusal jüri üyeliği
1- 26-30 Ocak 2015 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri Araştırma İhtisas Grupları (AİG) toplantısında Ekoloji Grubunda Juri üyeliği. (2016)
2- Yüksek Lisans Tez Savunmas Jürisi Üyeliği, Halil Çelik, 2015. ANTALYA OVACIK DAĞI YÖRESİ’NDE KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.)’IN GELİŞİMİ İLE BAZI YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı. (2015)
3- Doktora Tez Savunması Jüri Üyeliği, Şengül AKSAN, 2013. Gölcük Tabiat Parkı’ nda Bazı Yabani Memeli Türlerinin Dağılımlarının Modellenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı. (2013)
4- Yüksek Lisans Tez Savunmas Jürisi Üyeliği, Gökhan Kazaz, 2014. SÜTÇÜLER YÖRESİNDE KUŞBURNU (Rosa canina L.) TÜRÜNÜN COĞRAFİ DAĞILIM MODELLEMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı. (2014)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Muhasebe ve V. U. Programının Final Sınav Sonuçları Hakkında

17.01.2013
Okunma : 0 GÖSTER

İşletme 1 / A Vize Sınav Sonuçları ile ilgili

28.11.2012
Okunma : 0 GÖSTER

İstatistik Bütünleme Sınavı Hakkında

09.06.2013
Okunma : 0 GÖSTER

Dersler

Önlisans

Dendrometri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Gölhisar Meslek Yüksekokulu - Ormancılık Bölümü - Ormancılık ve Orman Ürünleri
Orman Amenajman Esasları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Gölhisar Meslek Yüksekokulu - Ormancılık Bölümü - Ormancılık ve Orman Ürünleri
Mesleki Eğitim ve Proje Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Gölhisar Meslek Yüksekokulu - Ormancılık Bölümü - Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ormancılık Bilgisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Gölhisar Meslek Yüksekokulu - Ormancılık Bölümü - Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ormancılık Bilgisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Gölhisar Meslek Yüksekokulu - Ormancılık Bölümü - Ormancılık ve Orman Ürünleri
Toprak İlmi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Gölhisar Meslek Yüksekokulu - Ormancılık Bölümü - Ormancılık ve Orman Ürünleri
Harita Bilgisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Gölhisar Meslek Yüksekokulu - Ormancılık Bölümü - Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ofis Yazılımları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Gölhisar Meslek Yüksekokulu - Ormancılık Bölümü - Ormancılık ve Orman Ürünleri
Orman Ekolojisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Gölhisar Meslek Yüksekokulu - Ormancılık Bölümü - Ormancılık ve Orman Ürünleri
Orman Koruma - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Gölhisar Meslek Yüksekokulu - Ormancılık Bölümü - Ormancılık ve Orman Ürünleri
İstatistik Analiz ve Kalite Kontrol - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Gölhisar Meslek Yüksekokulu - Ormancılık Bölümü - Ormancılık ve Orman Ürünleri
Veritabanı ve Konumsal Veritabanı Uygulamaları - İstanbul Üniversitesi / 2015-2016
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi - Coğrafi Bilgi Sistemleri

Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248 411 6382 / 6623
Email osenturk(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Gölhisar BURDUR


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
2 + 7 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.