Yönetilen Tezler

(Sadece Tez Merkezi Kaynaklı Tezler Listelenmektedir.)

Tez Adı Türü Üniversite / Enstitü / ABD Yılı Durumu
1Maden İşletmelerinde Çevresel Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması: Bir İşletme UygulamasıYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı2019Devam Ediyor
2Bankaların yabancı fon kaynakları ve banka fon kaynak tercihinin banka performansına etkisi: Türkiye'deki mevduat bankaları üzerine bir araştırmaYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı2018Tamamlandı
3TMS-11 İnşaat sözleşmeleri standardının incelenmesi: Muhasebe meslek mensupları üzerine bir araştırmaYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı2018Devam Ediyor
4MUHASEBE DENETİMİNDE KARŞILAŞILAN HATA VE HİLELER: MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı2018Devam Ediyor
5Kaynak tüketim muhasebesi yaklaşımının karşılaştırmalı analizi ve bir uygulamaDoktoraMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı2017Tamamlandı