Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1Muhasebe Denetiminde Karşılaşılan Hata ve Hileler: Meslek Mensupları Üzerine Bir AraştırmaTAYMAN MERVE,TEKŞEN ÖMERSüleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCOHOST
2Amerika Birleşik Devleri’xxnde Yabancı Banka Uyum Sorunları: Yazılı Anlaşmalar Üzerine Bir İçerik AnaliziÇELİK MUSTAFA,TEKŞEN ÖMERBANKACILIK VE FİNANSAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ2019Uluslararası, Hakemli, , SOBİAD
3Kobilerin Kredilendirilme Kararlarında Kredi Skorlama Modellerinin Kullanımı Üzerine Bir AraştırmaÇELİK MUSTAFA,DALGAR HÜSEYİN,TEKŞEN ÖMER,SAK AHMET FURKANMehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBf Dergisi2018Ulusal, Hakemli, Basılı, ESCI
4 infoKREDİ TÜRLERİNİN TAKİPTEKİ KREDİLER ORANINA ETKİSİ: VARLIK TEMELLİ KREDİLER YÜKSEK TAKİPTEKİ KREDİLER ORANI İÇİN BİR KALKAN MI?TEKŞEN ÖMER,ÇELİK MUSTAFAMuhasebe ve Finansman Dergisi2018Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
5 infoKAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİ YAKLAŞIMININ TUĞLA ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULANMASI VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİÖĞÜNÇ HARUN,TEKŞEN ÖMERMuhasebe Bilim Dünyası Dergisi2018Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
6 infoMERMER SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNİN MUHASEBE-FİNANSMAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMADALĞAR HÜSEYİN,ÇELİK İSMAİL,TEKŞEN ÖMER,YILMAZ TAYFUNMehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ESCI: Emerging Sources Citation Index
7 infoMADDİ DURAN VARLIKLARIN TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ İLE VERGİ USUL KANUNU VE TMS-16 AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR UYGULAMATEKŞEN ÖMER,ŞAHİN DAĞLI SEVİNÇMEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ2017Ulusal, Hakemli, Elektronik, ASOS INDEX, SOBIAD, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO HOST, RESEARCH BIP
8Türkiye’de Muhasebecilerin Mesleki Rollerini AlgılamalarıDALĞAR HÜSEYİN,TEKŞEN ÖMERMuhasebe ve Finansman Dergisi2017Ulusal, Hakemli, Elektronik, Ulakbim, EBSCO, INDEX COPERNICUS, ASOS, ProQuest
9 infoMERMER SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNİN MUHASEBE-FİNANSMAN SORUNLARIVE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMADALĞAR HÜSEYİN,ÇELİK İSMAİL,TEKŞEN ÖMER,YILMAZ TAYFUNMEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ2017Ulusal, Hakemli, Elektronik, SOBIAD, Index Copernicus, ESJI, ResearchBIB, Cite Factor, Scientific Indexing
10TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olayların Muhasebe Açısından İncelenmesiTEKŞEN ÖMER,BÜYÜKARIKAN ULUKANMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2015Ulusal, Hakemli, Elektronik, SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
11Muhasebecilerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile Rol Çelişkisi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir AraştırmaHÜSEYİN DALĞAR, ÖMER TEKŞENMuhasebe ve Finansman Dergisi2014Ulusal, Hakemli, Elektronik, SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleS
12Üretim İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sisteminin Kullanımının İncelenmesi Batı Akdeniz Bölgesi AraştırmasıHÜSEYİN DALĞAR, ÖMER TEKŞEN, OSMAN TUĞAYMUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ2014Ulusal, Hakemli, Basılı, SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
13Ekonomik Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Muhasebeye Karşı Tutumlarındaki Değişikliklerin Belirlenmesine Yönelik Bir AraştırmaOSMAN TUĞAY, HÜSEYİN DALĞAR, ÖMER TEKŞENMUHASEBE VE FİNANSMAN2014Ulusal, Hakemli, Elektronik, SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
14Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları Burdur İlinde Bir AraştırmaOSMAN TUĞAY, ÖMER TEKŞENSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İİBF DERSGİSİ2014Ulusal, Hakemli, Basılı, EBSCO, ASOS
15TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı ve İnşaat Sektöründe Bir UygulamaİSMAİL BEKCİ, ÖMER TEKŞEN, REYHAN ÇİLMUHASEBE BİLİM DÜNYASI2013Ulusal, Hakemli, Basılı,
16Bankaların Kredi Kartı Puan Uygulamaları ve MuhasebeleştirilmesiİSMAİL BEKCİ, ÖMER TEKŞENAtatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi2012Ulusal, Hakemli, Basılı, SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
17Yönetim Kararlarında Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkisi Batı Akdeniz Bölgesinde Faaliyette Bulunan Mermer İşletmeleri Üzerine Bir AraştırmaÖMER TEKŞEN, YUSUF KALKANMuhasebe Bilim Dünyası Dergisi2012Ulusal, Hakemli, Basılı, SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
18Muhasebe Sisteminde Bilgi Güvenilirliğinin İncelenmesi Göller Bölgesinde Faaliyette Bulunan Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir AraştırmaÖMER TEKŞEN, ALİ ÇOŞKUN, HÜSEYİN DALĞARMuhasebe ve Denetime Bakış Dergisi,2011Ulusal, Hakemli, Basılı,
19Muhasebe Eğitiminin Değerlendirilmesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ne Bağlı Meslek Yüksekokulları Öğrencileri Üzerine Bir AraştırmaÖMER TEKŞEN, MUZAFFER TEKİN, MEHMET GENÇTÜRKMUHASEBE VE FİNANSMAN2010Ulusal, Hakemli, Basılı, SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
20Transfer Fiyatlandırmasında Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Bir Muhasebe UygulamasıÖMER TEKŞEN, GÜLSÜM BAĞCIVergi Dünyası Dergisi2010Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
21TMS 12 Gelir Vergileri Standardına Göre Ertelenmiş Vergilerin İncelenmesi ve MuhasebeleştiirlmesiTEKŞEN ÖMERSDÜ İİBF Dergisi2010Ulusal, Hakemli, Basılı, SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
22TMS 20 Standardındaki Devlet Teşvikleri ile Türkiye de Yeni Teşvik Sisteminde Yatırıma Sağlanan Desteklerin Muhasebe ve Vergi Açısından İncelenmesiTEKŞEN ÖMERMarmara Üniversitesi İİBF Dergisi2010Ulusal, Hakemli, Basılı, SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
23İşletmelerin Elektronik Ticarette Kullandıkları Web Sitesi Maliyetlerinin TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardına Göre Muhasebeleştirilmesinin İncelenmesiTEKŞEN ÖMERVergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi2009Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
24İşletmelerin Yapmış Oldukları Bazı Yardımların MuhasebeleştirilmesiTEKŞEN ÖMERVergi Raporu Dergisi2008Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
25AR GE Faaliyetleri ve MuhasebeleştirilmesiTEKŞEN ÖMERVergi Sorunları Dergisi2008Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
26Küreselleşme Ekonomik ve Mesleki Gelişmeler Işığında Muhasebe Mesleğine Meslek Mensuplarının Bakışı Batı Akdeniz Bölgesi AraştırmasıŞEREF KALAYCI, ÖMER TEKŞENMuhasebe Bilim Dünyası Dergisi2008Ulusal, Hakemli, Basılı, SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
27E Ticaret İşlemlerinin Vergisel Açıdan DeğerlendirilmesiÖMER TEKŞEN, MUZAFFER TEKİNYaklaşım Dergisi2007Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
28Barter Sistemi ve Türk Vergi Mevzuatı Açısından DeğerlendirilmesiDURMUŞ ACAR, ÖMER TEKŞENVergi Raporu Dergisi2007Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
29Ticaret Şirketlerinin Kazanç ve Vergisel BoyutuTEKŞEN ÖMERVergi Sorunları Dergisi2007Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
30Muhasebe Meslek Mensuplarında Stres Kaynağının Belirlenmesine Yönelik Bir AraştırmaİSMAİL BEKCİ, VESİLE ÖMÜRBEK, ÖMER TEKŞENSDÜ İİBF Dergisi2007Ulusal, Hakemli, Basılı, SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
31Muhasebe ve Vergi Açısından Amortisman Uygulamasının İncelenmesi IMUZAFFER TEKİN, ÖMER TEKŞENDiyalog Dergisi2007Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
32 infoBarter Sisteminin Muhasebe Uygulamaları Açısından İncelenmesiTEKŞEN ÖMERSDÜ İİBF Dergisi2007Ulusal, Hakemli, Basılı, SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
33Muhasebecilik Mesleğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Isparta İl Merkezi UygulamasıŞEREF KALAYCI, ÖMER TEKŞENMuhasebe ve Finansman Dergisi2006Ulusal, Hakemli, Basılı, TUBİTAK
34Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamalarının Genel Bir Değerlendirilmesi ve Batı Akdeniz Bölgesine Yönelik UygulamaŞEREF KALAYCI, ÖMER TEKŞEN, HÜSEYİN DALĞARMuhasebe ve Finansman Dergisi2005Ulusal, Hakemli, Basılı, TUBİTAK
35Türk Vergi Mevzuatındaki Başlıca Sorumluluk HalleriSERDAR ATAY, ÖMER TEKŞENYaklaşım Dergisi2005Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
36Muhasebe Hukuku Açısından Tacir Olmanın Sınırı ve FarklılıklarıM FAHRETTİN ÖNDER, ÖMER TEKŞENE Yaklaşım Dergisi2005Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
37 infoİnsan Kaynakları Bilgi Sistemi İkbs Pratik Bir Yaklaşım Eviteks A Ş İle İteks A Ş ÖrneğiMYUSUF UÇAN, ÖMER TEKŞENSDÜ İİBF Dergisi2005Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
38Vergi Hukuku Açısından Enflasyon Muhasebesinin Finansal Tablolara EtkileriÖMER TEKŞEN, SERDAR ATAYSayıştay Dergisi2004Ulusal, Hakemsiz, Basılı,
39Muhasebe Hukuku Açısından Fatura ve Karşılaşılan Sorunlar ile Çözüm ÖnerileriM FAHRETTİN ÖNDER, ÖMER TEKŞENMali Çözüm Dergisi2004Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor