Prof. Dr.

Ömer TEKŞEN

İletişim Bilgileri

omerteksen(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2132531

Genel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

(Yöksis üzerinden alınmaktadır.)

Seviye Üniversite Tarih