Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1977
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Anabilim Dalı :
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İNGİLİZCE
 • İlk Okul : MEHMETÇİK
 • Orta Okul : BURDUR ANADOLU LİSESİ
 • Lise : BURDUR ANADOLU LİSESİ
 • Lisans : Dumlupınar Ünv. İİBF.
 • Lisans Fakülte : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Lisans Bölüm : İşetme (2000)
 • Y.Lisans : SDÜ. Sosyal Bilimler
 • Y.Lisans Dal : İşletme (2003-01-31 15:38:18)
 • Doktora : SDÜ. Sosyal Bilimler
 • Doktora Dal : İşletme
 • (2006-08-31 12:59:53)
 • Doçenlik : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Doçenlik Dal : Muhasebe (2013)
 • Profesörlük : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman ABD
 • Profesörlük Dal : Muhasebe (16.10.2018)
ÖZGEÇMİŞ

 Doç. Dr. Ömer TEKŞEN

 21 Haziran 1977 tarihinde Burdur’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Burdur’da tamamladıktan sonra girdiği Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 2000 yılında mezun oldu.

 2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe-Finansman Bilim Dalından “Çok Amaçlı Sigorta Şirketlerinde Muhasebe Düzeni” adlı Yüksek Lisans Tezi ile Bilim Uzmanı ünvanını, 2006 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe-Finansman Bilim Dalından “Barter İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesinin Yeni Finansal Tekniklerle Karşılaştırılarak İncelenmesi: Bir Araştırma” başlıklı tezi ile İşletme Doktoru unvanını aldıktan sonra sırasıyla 2006 yılında Yardımcı Doçent, 2013 yılında Muhasebe alanında Doçent, Ekim 2018'de de Profesor Ünvanı aldı.   

 2003 yılında "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" unvanını aldı.

 “Barter İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesinin Yeni Finansal Tekniklerle Karşılaştırılarak İncelenmesi: Bir Araştırma” başlıklı doktora tezi ile İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen 2006 yılı doktora tezleri yarışmasında Türkiye’nin en iyi 5 doktora tezinden biri ödülünü aldı.

2012 yılında ABD’de University of Texas at Dallas’ta YÖK bursu kapsamında 3 ay süreyle misafir öğretim elemanı olarak görev yaptı.

             2014 yılında "Bağımsız Denetçi" unvanı aldı.

     2018 yılında "Bilirkişilik Temel Eğitimi"Belgesi aldı. 

 Ömer TEKŞEN, öğretim üyeliğinin yanısıra Rektör Danışmanlığı, Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri, Üniversite Senatosu Üyelikleri, Anabilim Dalı Başkanlığı, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, Bölüm Başkan Vekilliği, İİBF Yönetim Kurulu Üyeliği, İİBF Fakülte Kurulu Üyeliği, Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyelikleri, Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyelikleri, İl İstihdam Kurulu Başkanlığı, BAGEV Bilimsel Kurul Üyeliği, Kent Konseyi Üyesi vb. yönetsel görevlerde bulundu ve bulunmaktadır.

            Halen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilimdalı'nda Profesor olarak görev yapmakta olup, muhasebe alanında Ulusal ve Uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış 3 kitabı, 1 kitapta bölüm yazarlığı, 36 makalesi ve 2 bildirisi bulunmakta olup; Kamu Gözetimi Kurumu ve Burdur Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası üyesidir.

            Orta düzey İngilizce bilen Ömer TEKŞEN evli ve üç çocuk babasıdır.

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Tekşen Ö., Atay S., Mayıs 2006, Sigorta İşlemleri Muhasebesi, 1. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, Türkiye. (2006)
2- Tekşen Ö., Aralık 2006, Barter İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesinin Yeni Finansal Tekniklerle Karşılaştırılarak İncelenmesi, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayını, İstanbul, Türkiye. (2006)
3- Tekşen Ö., Mart 2014, Ertelenmiş Vergilerin İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi, 1. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara, Türkiye (2014)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Tekşen Ö., Nisan 2006, SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, s. 393 - 443, Türkiye. (2006)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Önder M.F., Tekşen Ö., Aralık 2004, Muhasebe Hukuku Açısından Fatura ve Karşılaşılan Sorunlar ile Çözüm Önerileri, Mali Çözüm Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 69, s.124-135, Türkiye. (2004)
2- Tekşen Ö., Atay S., Ekim - Aralık 2004, Vergi Hukuku Açısından Enflasyon Muhasebesinin Finansal Tablolara Etkileri, Sayıştay Dergisi, Sayı: 55, s.41-52, Türkiye. (2004)
3- Önder M.F., Tekşen Ö., Haziran 2005, Muhasebe Hukuku Açısından Tacir Olmanın Sınırı ve Farklılıkları, E - Yaklaşım Dergisi, Sayı: 23, s.530-536, Türkiye. (2005)
4- Uçan M.Y., Tekşen Ö., 2005, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (İkbs): Pratik Bir Yaklaşım, Eviteks A.Ş. İle İteks A.Ş. Örneği. S.D.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, s.343 - 368, Türkiye. (2005)
5- Atay S., Tekşen Ö., Ocak 2005, Türk Vergi Mevzuatındaki Başlıca Sorumluluk Halleri, Makale No: 6122, E - Yaklaşım Dergisi, Sayı: 18, s.507-521, Türkiye. (2005)
6- Tekşen Ö., Tekin M., Şubat 2007, E Ticaret İşlemlerinin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi, Yaklaşım Dergisi, Yıl:15, Sayı:170, s.230-235, Türkiye. (2007)
7- Acar D., Tekşen Ö., Nisan 2007, Barter Sistemi ve Türk Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi, Vergi Raporu Dergisi, Yıl:15, Sayı:91, s.66-73, Türkiye. (2007)
8- Tekşen Ö., Nisan 2007, Ticaret Şirketlerinin Kazanç ve Vergisel Boyutu, Vergi Sorunları Dergisi, Yıl:30, Sayı:223, s.99-108, Türkiye. (2007)
9- Bekçi İ., Ömürbek V., Tekşen Ö., Haziran 2007, Muhasebe Meslek Mensuplarında Stres Kaynağının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, s.145-161, Türkiye. (2007)
10- Tekin M., Tekşen Ö., Eylül 2007, Muhasebe ve Vergi Açısından Amortisman Uygulamasının İncelenmesi - I, Diyalog Dergisi, Yıl:22, Sayı:233, s.172-177, Türkiye. (2007)
11- Acar D., Tekşen Ö., Nisan 2007, Barter Sisteminin Muhasebe Uygulamaları Açısından İncelenmesi, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Naci Karaduman Özel Sayısı, Yıl:2007 Sayı:3, s.1-18, Türkiye. (2007)
12- Tekşen Ö., Mart 2008, İşletmelerin Yapmış Oldukları Bazı Yardımların Muhasebeleştirilmesi, Vergi Raporu Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 102, s.65-71, Türkiye. (2008)
13- Tekşen Ö., Mayıs 2008, AR-GE Faaliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi, Yıl:31, Sayı:236, s.154-164, Türkiye. (2008)
14- Kalaycı Ş., Tekşen Ö., Aralık 2008, Küreselleşme, Ekonomik ve Mesleki Gelişmeler Işığında Muhasebe Mesleğine Meslek Mensuplarının Bakışı: Batı Akdeniz Bölgesi Araştırması, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 4, s.1-17, Türkiye. (2008)
15- Tekşen Ö., Eylül 2009, İşletmelerin Elektronik Ticarette Kullandıkları Web Sitesi Maliyetlerinin TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardına Göre Muhasebeleştirilmesinin İncelenmesi, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Yıl:24, Sayı:257, s.137-148, Türkiye. (2009)
16- Tekşen Ö., Bağcı G., Ağustos 2010, Transfer Fiyatlandırmasında Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Bir Muhasebe Uygulaması, Vergi Dünyası Dergisi, Yıl:29, Sayı:348, s.131-141, Türkiye. (2010)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kalaycı Ş., Tekşen Ö., Dalğar H., Ocak 2005, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamalarının Genel Bir Değerlendirilmesi ve Batı Akdeniz Bölgesine Yönelik Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 25, s.173 -185, Türkiye. (2005)
2- Kalaycı Ş., Tekşen Ö., Temmuz 2006, Muhasebecilik Mesleğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Isparta İl Merkezi Uygulaması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 31, s.90 - 101, Türkiye. (2006)
3- Tekşen Ö., Tekin M., Gençtürk M., Nisan 2010, Muhasebe Eğitiminin Değerlendirilmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne Bağlı Meslek Yüksekokulları Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:46, s.100-111, Türkiye. (2010)
4- Tekşen Ö., Kasım 2010, TMS-12 Gelir Vergileri Standardına Göre Ertelenmiş Vergilerin İncelenmesi ve Muhasebeleştiirlmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:2010, C.15, Sayı:2, s.297-317, Türkiye. (2010)
5- Tekşen Ö., Çoşkun A., Dalğar H., Ocak 2011, Muhasebe Sisteminde Bilgi Güvenilirliğinin İncelenmesi: Göller Bölgesinde Faaliyette Bulunan Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:10, Sayı:33, s.99-117, Türkiye. (2011)
6- Tekşen Ö., Aralık 2010, TMS 20 Standardındaki Devlet Teşvikleri ile Türkiye'de Yeni Teşvik Sisteminde Yatırıma Sağlanan Desteklerin Muhasebe ve Vergi Açısından İncelenmesi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010, Cilt: XXIX, Sayı: II, s.431-453, Türkiye. (2010)
7- Tekşen Ö., Kalkan Y., Mart 2012, Yönetim Kararlarında Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkisi: Batı Akdeniz Bölgesinde Faaliyette Bulunan Mermer İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, s.127-142, Türkiye. (2012)
8- Bekci İ., Tekşen Ö., Nisan 2012, Bankaların Kredi Kartı Puan Uygulamaları ve Muhasebeleştirilmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2, s. 221-235, Türkiye. (2012)
9- Bekci İ., Tekşen Ö., Çil R., Mart 2013, TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı ve İnşaat Sektöründe Bir Uygulama, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, s. 123-152, Türkiye. (2013)
10- Dalğar H., Tekşen Ö., Tuğay O., Ocak 2014, Üretim İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sisteminin Kullanımının İncelenmesi: Batı Akdeniz Bölgesi Araştırması, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:13, Sayı:41, s. 49-67. Türkiye. (2014)
11- Tuğay O., Dalğar H., Tekşen Ö., Ocak 2014, Ekonomik Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Muhasebeye Karşı Tutumlarındaki Değişikliklerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak 2014, s.1-18, Türkiye. (2014)
12- Tuğay O., Tekşen Ö., Ocak 2014, Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları: Burdur İlinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.19, S.1, s.223-232, Türkiye. (2014)
13- Dalğar H., Tekşen Ö., Nisan 2014, Muhasebecilerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile Rol Çelişkisi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, s. 37-54, Türkiye. (2014)
14- Tekşen Ö., Büyükarıkan U., Aralık 2015, TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olayların Muhasebe Açısından İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı: 13, s.462-480, Türkiye. (2015)
15- DALGAR HÜSEYIN,TEKSEN ÖMER (2017). Türkiye’de Muhasebecilerin Mesleki RollerinirnAlgılamaları. Muhasebe ve Finansman Dergisi(74), 37-50. (2017)
16- TEKSEN ÖMER,SAHIN DAGLI SEVINÇ (2017). MADDI DURAN VARLIKLARIN TEKDÜZENrnMUHASEBE SISTEMI ILE VERGI USUL KANUNU VE TMS-16 AÇISINDAN INCELENMESI: BIRrnUYGULAMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 424-447.,rnDoi: 10.20875/makusobed.325930 (20174)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Dalğar H., Tekşen Ö., Yıldız A.H., 25-29 Nisan 2012, Kurumsal Kaynak Planlaması Çalışmaları Kapsamında Üretim Takip Ve Muhasebe Bilgi Sistemi Entegrasyonu: Bir Vaka Çalışması, 31. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Bodrum, Muğla, Türkiye. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gençtürk M., Tekşen Ö., Tekin M., Binici Ö., 15-18 Eylül 2010, Evaluation of Accounting Education: A Research On The Students of Vocational Schools at Metmet AKif Ersoy University, 2. Balkanlar ve Ortadoğu Ülkeleri Denetim ve Muhasebe Tarihi Konferansı, İstanbul, Türkiye. (2010)
Yüksek Lisans Tezi
1- Çok Amaçlı Sigorta Şirketlerinde Muhasebe Düzeni, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2003, Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Serdar ATAY (2003)
Doktora Tezi
1- Barter İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesinin Yeni Finansal Tekniklerle Karşılaştırılarak İncelenmesi: Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2006, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Durmuş ACAR (2006)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü (04.02.2009-................) (Yıl:2009)
2- MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ (Yıl:2009)
3- Bucak Hikmet Tolunay MYO Müdürlüğü (Yıl:2013)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (03.10.2007 - 03.02.2009) (Yıl:2007)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı Vekili (Yıl:2005)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (01.10.2007) (Yıl:2007)
2- Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (22.01.2008-20.05.2008) (Yıl:2008)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Konu: Uluslararası Muhasebe Standartları, Düzenleyen: Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Yer: Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Salonu, Tarih: 25.12.2008, Saat: 10:00 (Yıl:2008)
2- Konu: Yeni Türk Lirası Konferansı, Düzenleyen: Gönen Meslek Yüksekokulu, Yer: Gönen Belediyesi Düğün Salonu / Gönen, Tarih: 30.12.2004, Saat:14.00. (Yıl:2004)
3- Konu: Uluslararası Muhasebe Standartları, Düzenleyen: Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Yer: Kumluca Belediyesi Salonu, Tarih: 06.02.2009, Saat: 13:00 (Yıl:2009)
4- Konu: Uluslararası Muhasebe Standartları, Düzenleyen: Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Yer: Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Salonu, Tarih: 26.12.2008, Saat: 10:00 (Yıl:2008)
5- Konu: Uluslararası Muhasebe Standartları, Düzenleyen: Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Yer: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Salonu, Tarih: 27.12.2008, Saat: 10:00 (Yıl:2008)
6- Konu: Vergi Bilinci ve Vergideki Son Değişiklikler, Düzenleyen: Burdur Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, Yer: Burdur Çıraklık Eğitim Merkezi Konferans Salonu, Tarih: 05.02.2009, Saat: 14:00 (Yıl:2009)
7- Konu: Dönem Sonu İşlemler ve Vergisel Boyutu, Düzenleyen: Burdur Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Yer: Burdur Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Salonu, Tarih: 12.12.2014, Saat: 13:30 (Yıl:2014)
8- Konu: Dönem Sonu İşlemler ve Vergisel Boyutu, Düzenleyen: Burdur Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Yer: Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Salonu, Tarih: 13.12.2014, Saat: 13:30 (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- K.PEPE, M.TEKİN, Ö.TEKŞEN, M.DEMİREL, Ş. KAZANKIRCIK, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Okuyan Öğrencilerin Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Becerileri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Proje Araştırmacısı, Aralık 2007. (2007)
2- DALĞAR H., ÇELİK İ., TEKŞEN Ö., YILMAZ T., "Mermer Sektörü İşletmelerinin Muhasebe ve Finansman Sorunları", Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Doğrudan Faaliyet Desteği TR61/12/DFD/18 Nolu Proje (04.01.2013-03.04.2013) (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- 1503-Proje Pazarları Destekleme Projesi, Etkinlik No: PP-103, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Proje Pazarı, İstanbul Fuar Merkezi, Proje Finans Sorumlusu, 2013. (2013)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- Tekşen Ö., 2012, 2547 sayılı Kanun’un 39. Maddesi uyarınca bilimsel inceleme ve araştırma yapmak amacıyla 01.04.2012 ile 30.04.2012 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, University of Texas at Dallas, School of Management'a ziyarette bulunmak. (2012)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- Barter İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesinin Yeni Finansal Tekniklerle Karşılaştırılarak İncelenmesi: Bir Araştırma, İktisadi ve Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal Tez Yarışması, Kasım 2006. (2006)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

University of Texas at Dallas

University of Texas at Dallas

04:29:03 08.06.2012

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

ömer

tekşen

22:10:46 09.02.2012

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2531
Email omerteksen(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
15 + 10 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.