Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1978
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
 • Bölümü : Yönetim Bilişim Sistemleri
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Almanca
 • Yabancı Dil 3 : İspanyolca
 • İlk Okul : Hekimoğlu Alipaşa İlköğretim Okulu İstanbul (1988)
 • Orta Okul : Davutpaşa Lisesi İstanbul (1991)
 • Lise : İstanbul Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi (1995)
 • Lisans : Adnan Menderes Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Turizm İşl. ve Otel. Y.O.
 • Lisans Bölüm : Turizm ve Otel İşletmeciliği (2000)
 • Y.Lisans : Adnan Menderes Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Ana Bilim Dalı (2004)
 • Doktora : Adnan Menderes Üniversitesi
 • Doktora Dal : Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Ana Bilim Dalı
 • (2011)
ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

 

Adı Soyadı                              :           Olcay KİLİNÇ

Doğum Yeri ve Tarihi            :           İstanbul / 01.01.1978

Medeni Hali                           :           Evli

 

Eğitim Durumu

 

Lise Öğrenimi                                    :           İstanbul Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek                                                                     Lisesi

Lisans Öğrenimi                                :           A.D.U. Turizm İşl. Ve Otel. Y.O.

Yüksek Lisans Öğrenimi                    :           A.D.U. Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm A.B.D.

Yüksek Lisans Tez Konusu                 :           “Konaklama İşletmelerinde Kapasite Kullanımı:                                                                Kuşadası ve Kemer’deki Dört ve Beş Yıldızlı                                                                    Otel İşletmelerinde Uygulama (2005)”    

Doktora Öğrenimi                             :           A.D.U. Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm A.B.D.

Doktora Tez Konusu                          :           “Restoran İşletmelerinde Hizmet Garantisi                                                                         Uygulamaları ve Tüketici Tercihlerine Etkileri                                                                     (2011)”

Diğer                                                  :           Christelijke Agrerische Hogeschool University of                                                              Applied Sciences (Dronten, Hollanda); 240                                                                                    ECTS: Food Chain Programme Europen                                                                             Ingenieur (Bachelor Degree)

Bildiği Yabancı Diller            :           İngilizce( İyi), Almanca(Az), İspanyolca(Az)

İş Deneyimi

 

Stajlar                                     :                       Birbey Hotel(Anadolu Otel. Tur. Mes. Lis. I.Staj)

                                                                       Maçka Oteli(Anadolu Otel. Tur. Mes. Lis.II.Staj)

                                                                       Maçka Oteli(Lisans Stajı)

                                                                       Marmara Fish (Chiristlejike Agrerische                                                                               Hogheschool Food and Beverage Programme                                                                    Stage /Urk - Hollanda )

Projeler                                              :

Çalıştığı Kurumlar                 :                       Maçka Oteli (1994-1996/ Garson)

                                                                       Grand Özçelik Otel(1996-1997/ Şef Garson)

                                                                       Flora Apart Otel (1997-1999/ Gece Müdürü)

                                                                       Merih Inn Hotel (1999-2000/ Genel Müdür)

                                                                       İstanbul Beach Club (2000-2001/ Restoran                                                                        Müdürü)

                                                                       A.D.U. Turizm İşl. Ve Otel. Y.O. (2001-                                                                           /Öğretim Yardımcısı) 

                                                                      

Sertifikalar

 

                                                                       Fidelio Materials Control Eğiticilerin Eğitimi                                                                     Programı 25 Eylül-‘9 Eylül 2006; Sertifika no. :                                                                  PRO06-A899

İlgi Alanları

                                                                       Balık tutmak, Futbol oynamak ve izlemek,                                                                         Basketbol oynamak, Satranç, Kitap okumak…

 

 

İletişim

 

GSM                                      :                       (535) 8199723, (555) 6371915

e-posta Adresi                                    :                       kilincolcay@yahoo.com; olcaykilinc@mehmetakif.edu.tr 
İLGİ ALANLARI

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Yiyecek-İçecek İşletmeciği

Yiyecek-İçecek Servisi

Pazarlama

Uluslararası İşletmecilik

Turizm Ekonomisi

Dünya Mutfağı

Türk-Osmanlı Mutfağı

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
1- Restoran İşletmelerinde Hizmet Garantisi ve Senaryo Tekniği İle Ölçümü (2015)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Kılınç, O. Ve Kılınç, U., (2009).“Restoran İşletmelerinde Marka Oluşturma”, İçinde : Profesyonel Restoran Yönetimi, Derl.: Sarıışık, M., Çavuş, Ş. Ve Karamustafa, K., (2009) Detay Yayıncılık: Ankara (2009)
2- Kılınç O. Ve Çavuş, Ş. (2009). “Yiyecek-İçecek Sektörü”, İçinde: Profesyonel Restoran Yönetimi, Derl.: Sarıışık, M., Çavuş, Ş. Ve Karamustafa, K., Detay Yayıncılık: Ankara. (2009)
3- Kılınç, O. (2007). “Vaka Çalışmalarında Kavramsal Çerçeve Oluşturma ve Tanımlamalar”, İçinde: Nitel Araştırma: Neden? Nasıl? Niçin?, Derl.: Yüksel, A., Mil. B. ve Bilim, Y., Detay Yayıncılık: Ankara. (2007)
4- Kılınç, O ve Kılınç, U. (2014). "İnanç Turizmi", İçinde: "Dini Yeme-İçme Adet ve Yasaklarının Turizmdeki Yeri: Alevilik Örneği ", Derl.: Bilim, Y., Özer, Ö. (2014) Çizgi Kitabevi: Konya. (2014)
5- Kılınç U. ve Kılınç, O. (2013). "Turizmde Güncel Konu ve Eğilimleri", İçinde: Etkili Şikayet YÖNETİM süreci, Derleyen: Tükeltürk, Ş. ve Boz, M. (2013). Detay Yayıncılık: Ankara. (2013)
6- Kılınç, O. ve Kılınç, U. (2013). "Uluslararası Gastronomi" içinde: Afrika Mutfağı, Derleyen: Sarııık, M. (2013). Detay Yayıncılık: Ankara. (2013)
7- Kılınç, O. (2014) "Temalı Restoran ve Barlar", İçinde: Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler, Derl.: Osman N. Özdoğan, Detay Yayıncılık: Ankara. (2014)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- "THE RELATIONSHIPS BETWEEN SECTOR WHERE SMES OPERATING, AND THEIR rnSTRATEGIES, INNOVATION TYPES & INNOVATION BARRIERS". Journal of Global Strategic Management, Vol.6, No. 2, 103-112. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- “Sabah Yemeğinden Kahvaltıya, Tutmaçtan Çaya”, Türk Mutfağında Kahvaltı Semineri, TÜMAB, 2009: Eskişehir Anadolu Üniversitesi. (2009)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- “Konaklama İşletmelerinde Kapasite Kullanımı: Kuşadası ve Kemer’deki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Uygulama”, III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 25-28 Mayıs 2006, Çanakkale, Detay Yayıncılık: Ankara. (2006)
Yüksek Lisans Tezi
1- Konaklama İşletmelerinde Kapasite Kullanımı: Kuşadası ve Kemer’deki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Uygulama (2005)
Doktora Tezi
1- Restoran İşletmelerinde Hizmet Garantisi Uygulamaları ve Müşteri Tercihlerine Etkileri (2011)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- MAKÜ Z.T.Y.O. Müdür Yardımcılığı (Yıl:2013)
2- MAKÜ ZTYO Müdür Yardımcılığı (Yıl:2014)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- MAKÜ Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi (Yıl:2014)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Turizm Haftası Etkinlikleri, Didim’deki Turizmcilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 15-22 Nisan 2009, Didim Aydın. (Yıl:2009)
2- Turizm Haftası Seminerleri, Türk Turizminde 2002 Yılının Değerlendirilmesi ve 2003 Yılından Beklentiler Otel Organizasyonlarında Rekabet-İşbirliği İkilemi, Korumar Otel Kuşadası Aydın. (Yıl:2003)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser ya da yorumlarıyla yurtiçi etkinlik
1- Türkiye Aşçılar Federasyonu 8. Ulusal Gastronomi Festivali “Pratik Gençler-Modern Türk Mutfağı Kategorisi” İkincilik Ödülü, 18-21 Mart 2010, İstanbul. (2010)
2- III. Uluslararası Altın Kep Aşçılar Yarışması “Üniversiteler Arası Branş”, Birincilik ve İkincilik Ödülü, 19-22 Ocak 2011, Antalya. (2011)

DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email olcaykilinc(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniv. Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Tek. ve İşl. Y.O.


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
1 + 9 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.