Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1976
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 • Bölümü : Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Anabilim Dalı : Gıda Teknolojisi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Miralay Reşat Bey İlkokulu (27.05.1987)
 • Orta Okul : Sandıklı Lisesi Ortaokulu (08.06.1990)
 • Lise : Sandıklı Lisesi (14.06.1993)
 • Lisans : Celal Bayar Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Mühendislik Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Gıda Mühendisliği (09.07.1997)
 • Y.Lisans : Pamukkale Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Gıda Mühendisliği (12.05.2000)
 • Doktora : Ege Üniversitesi
 • Doktora Dal : Süt Teknolojisi
 • (16.05.2005)
 • Doçenlik : Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
 • Doçenlik Dal : Gıda Bilimleri ve Mühendisliği (21.06.2012)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Gıda Mühendisliği/Gıda Teknolojisi (17.08.2017)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Süt Teknolojisi

Fonksiyonel Süt Ürünleri

Konjuge Linoleik Asit

Probiyotikler

Biyosensörler

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Gürsoy, O., Kesenkaş, H., 2011. Peynir Mikrobiyolojisi (Bölüm V, Sayfa: 79-119). Peynir Biliminin Temelleri. 1. Baskı (ISBN: 978-605-87976-1-1). Editörler: Doç. Dr. A. Adnan Hayaloğlu ve Prof. Dr. Barbaros Özer. Sidas Medya Ltd. Şti., Çankaya, İzmir, 643s. (2011)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Gursoy, O., Kesenkas, H., Yilmaz, Y., 2013. White Cheese. In: Hand Book of Cheese in Health: Production, Nutrition and Medical Sciences. Human Health Handbooks No: 6, Edited by V.R. Preedy, R.R. Watson, V.B Patel, (ISBN: 978-90-8686-211-5; DOI 10.3920/978-90-8686-766-0_12), Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, pp. 183-191. (2013)
2- Gursoy, O., Ozbas, H., Yilmaz, Y., 2013. Health Benefits of Cheese Consumption in Osteoporosis. In: Hand Book of Cheese in Health: Production, Nutrition and Medical Sciences. Human Health Handbooks No: 6, Edited by V.R. Preedy, R.R. Watson, V.B Patel, (ISBN: 978-90-8686-211-5; DOI 10.3920/978-90-8686-766-0_47), Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, pp. 719-731. (2013)
3- Kesenkaş, H., Gürsoy, O., Özbaş, H., 2017. Kefir (Chapter 14). In: Fermented Foods in Health and Disease Prevention. 1st Edition, Edited by Juana Frías, Cristina Martínez-Villaluenga and Elena Peñas (ISBN: 978-0-12-802309-9), Academic Press, Elsevier Inc. pp: 339-361. (2017)
4- Munsch-Alatossava, P., Gursoy, O., Lorilla, P.M., Gauchi, J.-P., Alatossava, T., 2018. Antibacterial effects and modes of action of the activated lactoperoxidase system (LPs), of CO2 and N2 gas as food-grade approaches to control bovine raw milk associated bacteria. In: Food Control and Biosecurity (Volume 16), Handbook of Food Bioengineering, 1st Edition, Edited by Alexandru Grumezescu, Alina Maria Holban (ISBN: 9780128114452), Academic Press, Elsevier Inc., pp. 519–541. (2018)
5- Gürsoy, O., Şen Gürsoy, S., 2018. Konjuge Linoleik Asidin Kimyasal Yapısı, Gıdalarda Bulunuşu ve Sağlık Üzerine Etkileri. Mühendislik Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018 (Current Academic Studies in Engineering Sciences-2018). Cilt/Volume 1, Editörler: S. Salman, D. Kavak, A. Kılıçer, ISBN: 978-9940-540-50-0, IVPE Publishing, Cetinje, Montenegro, pp. 493-508. (2018)
6- Gökçe, Ö., Küçükçetin, A., Gürsoy, O., 2018. Somatik Hücre Sayısının Çiğ Süt ve Süt Ürünlerinin Kalitesine Etkisi. Mühendislik Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018 (Current Academic Studies in Engineering Sciences-2018). Cilt/Volume 1, Editörler: S. Salman, D. Kavak, A. Kılıçer, ISBN: 978-9940-540-50-0, IVPE Publishing, Cetinje, Montenegro, pp. 553-563. (2018)
7- Güler, H.Ö., Yılmaz, Y., Gürsoy, O., 2018. Vakum Soğutma İşleminin Et Teknolojisinde Kullanımı. Mühendislik Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018 (Current Academic Studies in Engineering Sciences-2018). Cilt/Volume 1, Editörler: S. Salman, D. Kavak, A. Kılıçer, ISBN: 978-9940-540-50-0, IVPE Publishing, Cetinje, Montenegro, pp. 531-542. (2018)
8- Güler, H.Ö., Yılmaz, Y., Tanrıkulu, H.E., Göç, F., Yıldırım, D., Gürsoy, O., 2018. Ultrasonikasyon İşleminin Partiküllü İçeceklerin Çözünürlükleri Üzerine Etkisi. Mühendislik Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018 (Current Academic Studies in Engineering Sciences-2018). Cilt/Volume 1, Editörler: S. Salman, D. Kavak, A. Kılıçer, ISBN: 978-9940-540-50-0, IVPE Publishing, Cetinje, Montenegro, pp. 543-552. (2018)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gürsoy, O., Kayaardı, S., 1999. Diyet Acidophilus bifidus Yoğurdu ve Diyet Yoğurdun Kalite Niteliklerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 5(2-3): 1109-1114. (1999)
2- Kadakal, Ç., Gürsoy, O., Nergiz, C., 1999. Gümüşhane Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnu (Rosa canina L.) Bitkisinin Meyve ve Çekirdeğinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Gıda Bilimi ve Teknolojisi 4(4): 34. (1999)
3- Gürsoy, O., Çon. A.H., Gökçe, R., Gökalp, H.Y., 1999. Fermente Süt Ürünlerinde Bifidobakteriler ve Sağlıkla İlişkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 4(2): 173-183. (1999)
4- Gökçe, R., Gürsoy, O., Gökalp, H.Y., 1999. Hayvan Sağlığında Kullanılan İlaç ve Benzeri Maddelerin Süt ve Ürünlerinin Kalitesine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 10(1-2): 109-112. (1999)
5- Gürsoy, O., Gökçe, R., Kınık, Ö., 1999. Beslenmede Yeni Yaklaşımlar: Soya Sütü ve Ürünleri. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 5(2-3): 1123-1130. (1999)
6- Kayaardı, S., Gürsoy, O., 1999. Yoğurt ve Yoğurt Benzeri Fermente Süt Ürünlerinin Beslenmedeki Önemi. Gıda Bilimi ve Teknolojisi 4(4): 42-49. (1999)
7- Gürsoy, O., Gökçe, R., Gökalp, H.Y., 2000. Fermente Süt Ürünlerinde Proteoliz I: Peynirde Proteoliz. Gıda Bilimi ve Teknolojisi 5(4): 34-42. (2000)
8- Gökçe, R., Çon, A.H., Gürsoy, O., 2001. Denizli’de Yaz ve Kış Mevsimlerinde Üretilen Torba Yoğurtların Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7(1): 81-86. (2001)
9- Gürsoy, O., 2001. Poliklorlanmış Dibenzodioksin (PCDDs) ve Furan (PCDFs) Bileşikleri ve Bunların Süt ve Ürünlerindeki Önemi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7(2): 235-241. (2001)
10- Gürsoy, O., Gökçe, R., 2001. Soya ve Ürünlerinde Fenolik Bileşikler ve Beslenmeyi Kısıtlayıcı Faktörler. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7(1): 87-93. (2001)
11- Gürsoy, O., Ova, G., 2001. Poliklorlanmış bifenillerin (PCB) Süt ve Süt Ürünlerindeki Önemi. Dünya Gıda 6(12): 67-72. (2001)
12- Gürsoy, O., Kınık, Ö., Kavas, G., 2002. Gıda Güvenliği ve HACCP Kapsamında Süt Teknolojisi Açısından Biyosensörlerin Değerlendirilmesi. Dünya Gıda 10 (7): 62-68. (2002)
13- Gürsoy, O., Kınık, Ö., 2002. Probiyotik Bir Maya: Saccharomyces boulardii. Gıda Teknolojisi Dergisi 6(3): 58-63. (2002)
14- Kınık, Ö., Gürsoy, O., 2002. Süt Proteinleri Kaynaklı Biyoaktif Peptitler. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 8(2): 195-203. (2002)
15- Gürsoy, O., Kınık, Ö., 2003. Off-flavours in Milk and Milk Products. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 9(1): 79-88. (2003)
16- Gürsoy, O., Işık, F., Kınık, Ö., 2003. Fonksiyonel Gıda Bileşeni Olarak Süt ve Süt Ürünlerinde Konjuge Linoleik Asit (CLA) ve İzomerleri. Gıda Teknolojisi 7(5): 40-48. (2003)
17- Kınık, Ö., Gürsoy, O., Gökçe, R., 2003. Süt Ürünlerinin Demir İle Zenginleştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 9(3): 393-401. (2003)
18- Gürsoy, O., Akalın, A.S., 2004. Antibiyotik Kullanımına Bağlı Diyarenin Tedavisinde ve Önlenmesi Probiyotikler. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 34(2): 131-134. (2004)
19- Gürsoy, O., Kınık, Ö., 2004. Fonksiyonel Gıda İngrediyenti Olarak Probiyotikler ve Yasal Düzenlemeler İçin Japonya Modeli. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 34(3): 200-209. (2004)
20- Gürsoy, O., Kınık, Ö., 2005. Laktobasiller ve Probiyotik Peynir Üretiminde Kullanım Potansiyelleri. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 11(3): 361-371. (2005)
21- Gürsoy, O., Kınık, Ö., Gönen, İ., 2005. Probiyotikler ve Gastrointestinal Sağlığa Etkileri. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 35(2): 136-148. (2005)
22- Gürsoy, O., Kınık, Ö., 2006. Peynir Üretiminde Probiyotik Bakterilerin Kullanımı: Probiyotik Peynir. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 12(1): 105-116. (2006)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gürsoy, O, Kınık, Ö., Gökçe, R., 2005. The Role of Dairy Foods and Probiotic Bacteria in Cancer Prevention: Recent Evidences. Egyptian Journal of Dairy Science 33: 13-24 (2005)
2- Gürsoy, O, Kınık, Ö., 2006. Probiotics: A New Popular Option for Cancer Inhibition. International Journal of Dairy Science 1(1): 100-103. (2006)
3- Gürsoy, O., Kınık, Ö., 2006. Probiyotik Bakterilerin Klinik Uygulamalarında Yeni Gelişmeler-I. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 43(1): 181-188. (2006)
4- Gürsoy, O., Kınık, Ö., 2006. Probiyotik Bakterilerin Klinik Uygulamalarında Yeni Gelişmeler-II. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 43(1): 189-196. (2006)
5- Gürsoy, O., Kınık, Ö., 2006. Peynir Teknolojisinde Enterokoklar-I: Biyokimyasal Özellikleri ve Peynir Teknolojisindeki Önemleri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 43(3): 79-90. (2006)
6- Gürsoy, O., Kınık, Ö., 2006. Peynir Teknolojisinde Enterokoklar-II: Koruyucu ve Probiyotik Kültür Olarak Kullanımları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 43(3): 91-100. (2006)
7- Kesenkaş, H., Gürsoy, O., Kınık, Ö, Akbulut, N., 2006. Extension of Shelf Life of Dairy Products by Biopreservation: Protective Cultures. Gıda 31(4): 217-223. (2006)
8- Işık, F., Gönen, İ., Gürsoy, O., Yapar, A., 2008. Atopik ekzamanın önlenmesi ve tedavisinde probiyotikler. Akademik Gıda 6(5): 36-44. (2008)
9- Munch-Alatossava, P., Gursoy, O., Alatossava, T., 2010. Improved storage of cold raw milk by continuous flushing of N2 gas separated from compressed air: A pilot scale study. Journal of Food Processing & Technology 1: 101. doi:10.4172/2157-7110.1000101 (2010)
10- Gürsoy, O., Özel, S., Özbaş, H., Çon, A.H., 2011. Kolesterol seviyesinin in vitro ve in vivo koşullarda düşürülmesinde probiyotik mikroorganizmaların etkisi. Akademik Gıda 9(3): 37-45. (2011)
11- Yılmaz, Y., Gürsoy, O., Gökçe, Ö., Ertan, K., 2015. Peynirlerin kuru madde, yağ ve protein içeriklerinin hızlı belirlenmesinde optik infrared analiz sistemli süt analizörünün kullanım potansiyeli. Akademik Gıda 13(1): 47-55. (2015)
12- Gürsoy, O., Yazar, A., Yılmaz, Y., 2015. Peynirlerde bulunan kan basıncını düşürücü biyoaktif peptitler. Akademik Gıda 13(3): 237-246. (2015)
13- Çoğal, S., Şen Gürsoy, S., Çelik Çoğal, G., Gürsoy, O., 2016. Sütte laktoz tayini için biyosensörlerin kullanımı. Akademik Gıda 14(1): 33-42. (2016)
14- Karacaoğlu, C., Gürsoy, O., Yılmaz, Y., 2016. Ultrasonikasyon destekli vakum impregnasyon (emdirme) tekniği İle muamele işleminin kivi dilimlerinin kuruma kinetiği üzerine etkisi. Akademik Gıda 14(3): 256-266. (2016)
15- Şimşek, Ö., Gürsoy, O., Hazır Dalca, S., Yılmaz, Y., 2016. Laktik asit bakterilerinde otoliz ve peynir teknolojisindeki önemi. Akademik Gıda 14(3): 293-301. (2016)
16- Ertan, K., Bayana, D., Gokce, O., Alatossava, T., Yilmaz, Y., Gürsoy, O., 2017. Total Antioxidant Capacity and Phenolic Content of Pasteurized and UHT-Treated Cow Milk Samples Marketed in Turkey. Akademik Gıda 15(2): 103-108. (2017)
17- Ergin, F , Küçükçetin, A , Oral, A , Gürsoy, O., 2017. Elektropüskürtme Yönteminin Probiyotik Mikroorganizmaların Mikrokapsülasyonunda Kullanımı. Akademik Gıda 15 (3), 281-287. DOI: 10.24323/akademik-gida.345268 (2017)
18- Şen Gürsoy, S., Gürsoy, O., 2017. Pestisit analizlerinde asetilkolinesteraz inhibisyonuna dayalı iletken polimer esaslı biyosensörler. Akademik Gıda 15(4): 426-435, DOI: 10.24323/akademik-gida.370401 (2017)
19- Sökel, S , Kale, M , Hasırcıoğlu, S , Yavru, S , Gürsoy, O , Kocatürk, K ., 2018. Kabuklu Deniz Ürünleri: Norovirüs Salgınları ve Sporadik Enfeksiyonlar İçin Risk. Akademik Gıda, 16 (3), 340-350. (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gökçe, R., Gürsoy, O., 2003. Effects of Soy Milk Incorporation on Some Physico-chemical and Sensory Properties, Colour Intensity and the Cost of Kashar Cheese. Milchwissenschaft-Milk Science International 58(9/10): 493-498. (2003)
2- Gürsoy, O., Seçkin, A.K., Kınık, Ö., Metin, M., 2003. Conjugated Linoleic Acid (CLA) Content of Most Popular Turkish Hard and Soft Cheeses. Milchwissenschaft-Milk Science International 58(11/12): 622-623. (2003)
3- Çelik, İ., Işık, F., Gürsoy, O., 2004. Couscous, A Traditional Turkish Food Product: Production Method and Some Applications for Enrichment of Nutritional Value. International Journal of Food Science and Technology 39(3): 263-269. (2004)
4- Kınık, Ö., Gürsoy, O., 2004. Determination of Organic Acids in Whey Samples from Pickled White Cheese and Lor Cheese by High Performance Liquid Chromatography. Milchwissenschaft-Milk Science International 59 (3-4): 169-171. (2004)
5- Yılmaz, E., Kınık, Ö., Gürsoy, O., 2005. Effect of Substitution of Milk Fat by Some Different Vegetable Oils on the Quality of Set-Type Yoghurt. Milchwissenchaft-Milk Science International 60(2): 179-182. (2005)
6- Gursoy O., Kınık, O., Alatossava, T., 2005. Conjugated Linoleic Acid Production by Probiotics: A New Hopeful Option for Production of Functional Cheese. Agro Food Industry Hi-Tech (European Journal of Nutraceuticals & Functional Foods) 16(4): 15-17. (2005)
7- Kinik, O., Gursoy, O., Seckin, A.K., 2005. Cholesterol Content and Fatty Acid Composition of Most Consuming Turkish Hard and Soft Cheeses. Czech Journal of Food Sciences 23(4): 166-172. (2005)
8- Seçkin, A.K., Gursoy, O., Kinik, O., Akbulut, N., 2005. Conjugated Linoleic Acid (CLA) Concentration, Fatty Acid Composition and Cholesterol Content of Some Turkish Dairy Products. LWT - Food Science and Technology 38(8): 909-915. (2005)
9- Çelik, I., Işık, F., Simsek, O., Gursoy, O., 2005. The Effects of the Addition of Baker’s Yeast on the Functional Properties and Quality of Tarhana, a Traditional Fermented Food. Czech Journal of Food Sciences 23(5): 190-195. (2005)
10- Seckin, A.K., Kınık, Ö., Gürsoy, O., 2008. The Effect of the Occurrence of Psychrotrophic Bacteria on Sialic Acid Content of Milk. Milchwissenschaft- Milk Science International 63(1): 49-52. (2008)
11- Gursoy, O., Somervuo, P., Alatossava, T., 2009. Preliminary Study of Ion Mobility Based Electronic Nose MGD-1 for Discrimination of Hard Cheeses. Journal of Food Engineering 92(2): 202-207. (2009)
12- Munch-Alatossava, P., Gursoy, O., Alatossava, T., 2010. Exclusion of Phospholipases (PLs)-Producing Bacteria in Raw Milks Flushed with Nitrogen Gas (N2). Microbiological Research 165(1): 61-65. (2010)
13- Munch-Alatossava, P., Gursoy, O., Alatossava, T., 2010. Potential of Nitrogen Gas (N2) to Control Psychrotrophs and Mesophiles in Raw Milk. Microbiological Research 165(2): 122-132. (2010)
14- Gursoy, O., Kinik, O., 2010. Incorporation of Adjunct Cultures of Enterococcus faecium, Lactobacillus paracasei subsp. paracasei and Bifidobacterium bifidum into White Cheese. Journal of Food, Agriculture & Environment 8(2): 107-112. (2010)
15- Colakoglu, H., Gursoy, O., 2011. Effect of Lactic Adjunct Cultures on Conjugated Linoleic Acid (CLA) Concentration of Yogurt Drink. Journal of Food, Agriculture & Environment 9(1): 60-64. (2011)
16- Gursoy, O., Yilmaz, Y., Ozel, S., Con, A.H., 2011. Bioconversion of Linoleic Acid into Conjugated Linoleic Acid by Lactic Acid Bacteria Isolated from Cheese. Milchwissenschaft- Milk Science International 66(3): 297-299. (2011)
17- Kesenkas, H., Dinkci, N., Seckin, K., Gursoy, O., Kinik, O. 2012. Physicochemical, biochemical, textural and sensory properties of Telli cheese, a traditional Turkish cheese made from cow milk. Bulgarian Journal of Agricultural Science 18(5): 763-770. (2012)
18- Gursoy, O., Seckin, A.K., Kinik, O., Karaman, A.D., 2012. The effect of using different probiotic cultures on conjugated linoleic acid (CLA) concentration and fatty acid composition of white pickle cheese. International Journal of Food Sciences and Nutrition 63(5): 610-615. (2012)
19- Çelik, İ., Işık, F., Gursoy, O., Yılmaz, Y., 2013. Use of jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) tubers as a natural source of inulin in cakes. Journal of Food Processing and Preservation, 37(5): 483-488. (2013)
20- Gursoy, O., Celik, G., Sen Gursoy, S., 2014. Electrochemical Biosensor based on Surfactant Doped Polypyrrole (PPy) Matrix for Lactose Determination. Journal of Applied Polymer Science 131 (9) 40200, doi: 10.1002/app.40200. (2014)
21- Gursoy, O., Gokce, R., Con, A.H., Kinik, O., 2014. Survival of Bifidobacterium longum and its effect on physicochemical properties and sensorial attributes of white brined cheese. International Journal of Food Sciences and Nutrition 65(7): 816-820 (2014)
22- Gursoy, O., Yilmaz, Y., Gokce, O., Ertan, K., 2016. Effect of ultrasound power on physicochemical and rheological properties of yoghurt drink produced with thermosonicated milk. Emirates Journal of Food and Agriculture 28(4): 235-241. (2016)
23- Gursoy, O., Munsch-Alatossava, P., Ertan, K., Yilmaz, Y., Alatossava, T., 2017. Effect of nitrogen gas flushing treatments on total antioxidant capacity and ascorbic acid content in raw bovine milk during cold storage. Mljekarstvo 67(2): 155-164. (2017)
24- Gursoy, O., Sen Gursoy, S., Cogal, S., Celik Cogal, G., 2018. Development of a New Two-Enzyme Biosensor Based on Poly(Pyrrole-co-3,4-ethylenedioxythiophene) for Lactose Determination in Milk. Polymer Engineering and Science 58(6): 839-848. (2018)
25- Hazır Dalca, S., Şimşek, Ö., Gursoy, O. Yilmaz, Y., 2018. Selection of autolytic lactic acid bacteria as potential adjunct cultures to accelerate ripening of white-brined cheeses. Mljekarstvo 68(4), 320-330. (2018)
26- Gursoy, O., Küçükçetin, A., Gökçe, Ö., Ergin, F., Kocatürk, K., 2018. Physicochemistry, microbiology, fatty acids composition and volatile profile of traditional Söğle tulum (goat’s skin bag) cheese. Anais da Academia Brasileira de Ciências 90(4): 3661-3674 (2018)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Gökçe, R., Gürsoy, O., 2006. Editöre Mektup. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 36(2): 129. (2006)
2- Gökçe, R., Gürsoy, O., 2007. Editöre Mektup. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 37(3): 189-191. (2007)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gürsoy, O., Gökçe, R., 1999. Denizli Gıda anayinde Dış Ticareti ve Genel Sorunları. Denizli’de Sanayileşme ve Kentleşme Sempozyumu, 15-17 Ekim 1999, Denizli, Sözlü Bildiri, Bildiriler Kitabı Sayfa 155-160 (1999)
2- Gökçe, R., Akmeraner, O., Gürsoy, O., 1999. Denizli’deki Mezbaha ve Kapalı Kesim Salonlarının Et Kalitesi ve Halk Sağlığı Açısından İncelenmesi. Denizli’de Sanayileşme ve Kentleşme Sempozyumu, 15-17 Ekim 1999, Denizli, Bildiriler Kitabı Sayfa 301-305 (1999)
3- Gökçe, R., Gürsoy, O., Çon, A.H., 2000. Süt ve Süt Ürünlerinde Brucellosis. VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri, 22-23 Mayıs 2000, Tekirdağ, Tebliğler Kitabı Sayfa 104-112. (2000)
4- Çon, A.H., Gökçe, R., Gürsoy, O., 2000. Farklı Şekillerde Ambalajlanan Afyon Kaymaklarının Muhafaza Sürelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri, 22-23 Mayıs 2000, Tekirdağ, Tebliğler Kitabı Sayfa 557-566 (2000)
5- Gürsoy, O., Uysal, H., 2001. Süt ve Ürünlerinde Kimyasal Kontaminasyonlar. GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001, Şanlıurfa, Bildiriler Kitabı (I. Cilt), Sayfa 297-308 (Tam Metin Basıldı) (2001)
6- Gürsoy, O., Akdemir, Ö., Kınık, Ö., Hepbaşlı, A., 2003. Süt Endüstrisinde Enerji Yönetiminin Gerekliliği. I. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi. 22-24 Mayıs 2003, Denizli., Bildiriler Kitabı Sayfa 120-125 (2003)
7- Gürsoy, O., Akdemir, Ö., Kınık, Ö., Hepbaşlı, A., 2003. Süt Endüstrisinde Enerji Verimliliği. I. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi. 22-24 Mayıs 2003, Denizli, Bildiriler Kitabı Sayfa 126-131 (2003)
8- Gürsoy, O., Çelikel, N., Kavas, G., Kınık, Ö., 2005. Genetik Modifiye Probiyotikler. Gıda Kongresi, 19-21 Nisan 2005, İzmir, Bildiriler Kitabı Sayfa 357-360 (2005)
9- Gökçe, R., Gürsoy, O., 2000. Gıda Sanayiinde Alet-Ekipman ve Zemin Korozyonu ve Bunun Tüketici Sağlığına Etkisi. 8. Denizli Malzeme Sempozyumu, 26-28 Nisan 2000, Denizli, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 20-27. (2000)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kayaardı, S., Gürsoy, O. , 1997. Yoğurt ve Yoğurt Benzeri Fermente Süt Ürünlerinin Beslenmedeki Önemi. V. Halk Sağlığı Günleri: Beslenme Sorunları ve Yasal Durum, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 8-10 Eylül 1997, Isparta. (1997)
2- Gökçe, R., Gürsoy, O., 1999. Gıda Sanayiinde Hammadde Kalitesine Toplam Kalite Yönetimi Açısından Bir Bakış. 2000’li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, 18-20 Ekim 1999, İzmir, Bildiriler Özet Kitabı Sayfa 44. (1999)
3- Gökçe, R., Gürsoy, O., Gökalp, H.Y., 1999. 2000’li Yıllarda Gıda Mevzuatımız: Sorunlar, Beklentiler. 2000’li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, 18-20 Ekim 1999, İzmir, Bildiriler Özet Kitabı Sayfa 46. (1999)
4- Kınık, Ö., Gürsoy, O., 2002. Farklı Hastalıkların Tedavisinde Fonksiyonel Gıdaların Kullanımı. Türkiye 7. Gıda Kongresi, 22-24 Mayıs 2002, Ankara, Bildiriler Kitabı Sayfa 690. (2002)
5- Gürsoy, O., Gönen, İ., Kınık, Ö., 2005. Gastrointestinal Sistem İnfeksiyonlarının Önlenmesinde Probiyotik Bakterilerin İmmünolojik Rolleri. IV. Ulusal Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu, 16-20 Mayıs 2005, Mersin, Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa 379. (2005)
6- Kavas, G., Gürsoy, O., Çelikel, N., Kınık, Ö., 2005. İnsan Sağlığı Açısından Gıda Kaynaklı Viruslara Bir Bakış. 2. Ulusal Viroloji Kongresi, 13-17 Eylül 2005, Kemer, Antalya, Bildiriler Özet Kitabı Sayfa: 233. (2005)
7- Çelikel,N., Kavas, G., Gürsoy, O., Kınık, Ö. 2005. İnsan Sütünün Probiyotik Mikroflorası: Biyoterapötik Ajanlar. XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. 31 Ağustos-2 Eylül 2005, Eskişehir, Bildiri ve Poster Kitabı Sayfa: 628. (2005)
8- Gürsoy, O., Kınık, Ö., 2006. Fonksiyonel Starter Kültürlerin Teknolojik Uygulamalarına Bir Bakış. Türkiye 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs 2006, Bolu, Bildiriler Kitabı Sayfa: 173-174. (2006)
9- Gürsoy, O., Kınık, Ö., 2006. Türkiye'de Fonksiyonel Süt Ürünleri Pazarı: Gerçekler, Beklentiler, Öneriler. Türkiye 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs 2006, Bolu, Bildiriler Kitabı Sayfa: 123-124. (2006)
10- Gürsoy, O., Kesenkaş, H., Kınık, Ö., 2008. Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Geleneksel Gıdalarımızın Bilimsel, Sosyolojik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs 2008, Erzurum, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 1145-1146. (2008)
11- Gökçe, Ö., Selçuk, R., Yılmaz, Y., Gürsoy, O., 2009. Süt ve Süt Ürünlerinde Bitkisel Ekstraktların Fonksiyonel Bileşen Olarak Kullanılması. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2009, Denizli, Bildiriler Özet Kitabı Sayfa: 65-66. (2009)
12- Işık, F., Yapar, A., Gürsoy, O., 2009. Süt Ürünleri ve Ağız Sağlığı İlişkisi. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2009, Denizli, Bildiriler Özet Kitabı Sayfa: 88-89. (2009)
13- Bayana, D., Ertan, K., Gürsoy, O., Yılmaz, Y., 2015. UV-C Işık Uygulamasının Elma Suyunun Antioksidan Aktivite ve Kahverengileşme İndeksi Üzerine Etkisi. 9. Gıda Mühendisliği Kongresi, 12-14 Kasım 2015, Hotel Ephesus Princess, Selçuk, İzmir, Bildirler Özet Kitabı, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kitaplar Serisi: 32, Sayfa 156. (2015)
14- Ekici, E., Özlen, G., Çetin, A., Atıgan, Ş., Gürsoy, O., Yılmaz, Y., 2017. Ticari ve ev yapımı nar ekşisi ve soslarının antioksidan aktivitesi ile hidroksimetil furfural içerikleri. 10. Gıda Mühendisliği Kongresi, 9-11 Kasım 2017, Side, Antalya. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gursoy, O., Akdemir, O., Hepbasli, A., Kinik, O., 2004. Recent Situation of Energy Consumption in the Turkish Dairy Industry. International Dairy Symposium: Recent Developments in Dairy Science and Technology, May 24-28, 2004, Isparta, Turkey, Oral Presentation, Book of Proceedings, 10-16p. (2004)
2- Gürsoy, O., Akdemir, Ö., Kınık, Ö., 2003. Energy utilization in the dairy industry and perspective of Turkey. IEEES-1 "The First International Exergy, Energy and Environment Symposium", 13-17 July 2003, Proceedings, pp. 421-425, Izmir, Turkey. (2003)
3- Gökçe, Ö., Küçükçetin, A., Gürsoy, O., 2018. Süt ve Süt Ürünlerinde Mikotoksinler. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 26-28 Ekim 2018, Aydın, Tam Metin Bildiriler Kitabı, Sayfa 91-98. (2018)
4- Kocatürk, K., Gürsoy, O., Yılmaz, Y., 2018. Bioactive peptides in fermented dairy products and their effects on human health. 1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), May 2-5, 2018, Burdur, Turkey, Full Text Book, pp. 298-303. (2018)
5- Fakı, R., Gürsoy, O., Yılmaz, Y., 2018. Prebiotics and their effects on human health. 1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), May 2-5, 2018, Burdur, Turkey, Full Text Book, pp. 449-454. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gürsoy, O., Gökçe, R., 2000. Texture in Cheese and its Evaluation with New Sensory and Instrumental Methods. Food 2000 Bleaksea and Central Asian Symposium on Food Technology, October 12-16, 2000, Ankara, Turkey,Book of Abstracts, Page 53. (2000)
2- Gökçe, R., Gürsoy, O., 2000. Corrosion of Equipments in Food Industry and Health Relationship. Food 2000 Bleaksea and Central Asian Symposium on Food Technology, October 12-16, 2000, Ankara, Turkey, Book of Abstracts, Page 82. (2000)
3- Gürsoy, O., Gökce, R., 2003. Preliminary Observations on Effects of Oat Bran Incorporation on Texture and other Sensory Properties of Turkish-type Yogurt. NJF’s 22nd Congress. Nordic Agriculture in Global Perspective. July 1-4, 2003, Turku, Finland, Book of Proceedings, Page. 294. (2003)
4- Gursoy, O., Kesenkas, H., Kinik, O., Akbulut, N., 2004. Evaluation of Biochemical and Microbiological Properties of Kasar Cheese "Kaşar Peyniri". IDF Symposium on Cheese: Ripening, Characterization & Technology, 21-25 March 2004, Prague, Czech Republic, Book of Abstracts, 63p. (2004)
5- Gursoy, O., Kinik, O., 2004. The Role of Dairy Foods and Probiotic Bacteria in Cancer Prevention: Recent Evidences. 9th Egyptian Conference for Dairy Science and Technology. 9-11 October 2004, The International Agriculture Centre, Dokki, Cairo, Egypt, Book of Abstracts, 85p. (2004)
6- Gursoy, O., Kinik, O., 2005. Biologically Active Compounds of Dairy Foods for Human Health: New Findings & Trends. The Second International Conference of Pharmaceutical and Drug Industries Division of NRC: Applied Research for Drug Industry. March 7-9, 2005, National Research Centre (NRC), Dokki, Cairo, Egypt. Book of Abstracts, 85p. (2005)
7- Dunne, C., Gürsoy, O., Kınık, Ö., Abd-El Salam, M., 2005. Probiotics and Dairy Food Chain: Safety, Health and Regulatory Aspects For Turkey, Egypt, and The European Community. The First International Food and Nutrition Congress, 15-18 June 2005, İstanbul. Abstract Book, 30p. (2005)
8- Çelikel, N., Gürsoy, O., Kavas, G., Kınık, Ö., 2005. Bioactive Properties and Physicological Role of Lactoferrin. The First International Food and Nutrition Congress, 15-18 June 2005, İstanbul. Abstract Book, 203p. (2005)
9- Gursoy, O., Gokce, R., Nizamlioglu, N.M., Kınık, O., 2007. The Methodologies to Increase Conjugated Linoleic Acid Content in Cheese Matrix. 10th Egyptian Conference for Dairy Science and Technology, The International Agriculture Centre, Cairo, Egypt, 19-21 November 2007, Book of Abstracts, Page 11. (2007)
10- Gursoy, O., Sumervuo, P., Zesiger, T., Kınık, O., Alatossava, T., 2007. Practical Experience with Different Electronic Noses for Classification of Cheeses. 10th Egyptian Conference for Dairy Science and Technology, The International Agriculture Centre, Cairo, Egypt, 19-21 November 2007, Book of Abstracts, Page 66. (2007)
11- Munsch-Alatossava, P., Gursoy, O., Alatossava, T., 2008. Potential of Nitrogen Gas to Control Psychrotrophs and Mesophiles in Raw Milk. XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, 5-9 August 2008, İstanbul, Turkey, Abstract Book, BP-373, Page 208. (2008)
12- Munsch-Alatossava, P., Gursoy, O., Alatossava, T., 2009. Improving Raw Milk Quality : Exclusion of Bacillus cereus and Other Phospholipase Producers Under Nitrogen Gas (N2) Treatments. FEMS 2009 Microbiology Congress: Microbes and Man–Interdependence and Future Challenges, June 28 - July 2, 2009, Gothenburg, Sweden. (2009)
13- Munsch-Alatossava, P., Gursoy, O., Alatossava, T., 2011. Controlled atmosphere-based improved cold storage of raw milk: potential of N2 gas at pilot scale. FEMS 2011, 4th Congress of European Microbiologists, June 26-30, 2011, Geneva, Switzerland. (2011)
14- Dilgin, Y., Gursoy, O., 2005. Advantages of electroanalytical techniques for determination of ascorbic acid in dairy and drug samples. The Second International Congress of Pharmaceutical and Drug Industries Division, National Research Centre: Under the theme of "Applied Research for Drug Industry", March 7-9, 2005, Abstracts Book, Page: 134, Cairo, Egypt. (2005)
15- Celik, İ., Gursoy, O., 2005. Cereal-based nutraceuticals: Natural drugs. The Second International Congress of Pharmaceutical and Drug Industries Division, National Research Centre: Under the theme of "Applied Research for Drug Industry", 7-9 March, 2005, Abstracts Book, Page: 36, Cairo, Egypt. (2005)
16- Gökçe, Ö., Bozduman, F., Gürsoy, O., Öksüz, L., 2014. Preliminary Study of Atmospheric Pressure Plasma Treatment for Elimination of Coliform Bacteria in Raw Milk. The First International Middle East Plasma Science Conference (IMEPS), 23-25 April 2014, Belek, Antalya, Turkey. (2014)
17- Ertan, K., Bayana, D., Gürsoy, O., Yilmaz, Y., 2015. Total phenolic content and antioxidant capacity of Burdur walnut dessert (ceviz ezmesi). The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", 1-4 October 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Abstract Book, Page 443. (2015)
18- Ozbas, H., Gursoy, O., 2015. Casein genetic variants and their health effects. The 12th Egyptian Conference of Dairy Science and Technology "Milk and Dairy Products: A Healthy Vision", 9-11 November 2015, Cairo, Egypt, Abstract Book, Page 1. (2015)
19- Ertan, K., Bayana, D., Gokce, O., Alatossava, T., Yilmaz, Y., Gursoy, O., 2015. Total antioxidant capacity of different commercial pasteurized and ultra high temperature (UHT) treated cow milk samples. 12th Egyptian Conference of Dairy Science and Technology "Milk and Dairy Products: A Healthy Vision", 9-11 November 2015, Cairo, Egypt, Abstract Book, Page 56. (2015)
20- Gul, G., Gursoy, O., Simsek, O., Gokce, O., Yilmaz, Y., 2015. Autolytic properties of lactic acid bacteria isolated from raw milk and traditional cheeses. 12th Egyptian Conference of Dairy Science and Technology "Milk and Dairy Products: A Healthy Vision", 9-11 November 2015, Cairo, Egypt, Abstract Book, Page 33. (2015)
21- Celik Cogal, G., Gursoy, O., Sen Gursoy, S., Cogal, S., 2015. Conducting polymer based biosensors as potential analytical tools for analysis of milk and dairy products. 12th Egyptian Conference of Dairy Science and Technology "Milk and Dairy Products: A Healthy Vision", 9-11 November 2015, Cairo, Egypt, Abstract Book, Page 67. (2015)
22- Gursoy, O., Sen Gursoy, S., Cogal, S., Celik Cogal, G., 2015. Electrochemical biosensor based on polypyrrole/poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PPY/PEDOT) copolymer for lactose determination. 12th Egyptian Conference of Dairy Science and Technology "Milk and Dairy Products: A Healthy Vision", 9-11 November 2015, Cairo, Egypt, Abstract Book, Page 68. (2015)
23- Gürsoy, O., Kale, M., Yalçın, H., Saltik, H.S., Yılmaz, Y., 2016. Prevalence of norovirus among employees of a meat processing plant. 3rd International VETISTANBUL Group Congress 2016, May 17-20, 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Book of Abstracts, Page 163. (2016)
24- Yalçın, H., Kale, M., Gürsoy, O., Saltık, H.S., 2016. Rotavirus & Astrovirus in slaughterhouses and meat processing plants. 7th International Scientific Meeting "Days of Veterinary Medicine 2016", 22-24 September 2016, Struga, Republic of Macedonia, Proceedings, Page 77. (2016)
25- Uyar, H., Ozcan, E., Yoruk, M., Ertan, K., Gursoy, O., Yilmaz, Y., 2016. Antioxidant capacities and total phenolic contents of raisins of different grape varieties native to Turkey. The Food Factor I Barcelona Conference, 2-4 November 2016, Barcelona, Spain, Book of Abstracts, Page 11. (2016)
26- Gursoy, O., Faki, R., Kocaturk, K., Esgin, G., Yilmaz, Y., 2017. Fatty acid composition and conjugated linoleic acid (CLA) content of cheeses produced with goat milk in Turkey. The 8th International Symposium EuroAliment “Mutatis mutantis in Food”, 7-8 September 2017, Galati, Romania, Oral Presentation, Book of Abstracts, Page: 98. (2017)
27- Aydogan, H., Gursoy, O., Kale, M., 2017. Investigation of astrovirus, norovirus and rotavirus among employees of dairy plants in Burdur, Turkey. The 8th International Symposium EuroAliment “Mutatis mutantis in Food”, 7-8 September 2017, Galati, Romania, Oral Presentation, Book of Abstracts, Page: 99. (2017)
28- Yazar Ozen, A., Gursoy, O., Yilmaz, Y., 2017. Effect of ultrasonication power and time on physicochemical and rheological properties of yoghurt drink. The 8th International Symposium EuroAliment “Mutatis mutantis in Food”, 7-8 September 2017, Galati, Romania, Book of Abstracts, Page: 102. (2017)
29- Yildiz, A., Sen Gursoy, S., Gursoy, O., Celik Cogal, G., 2017. Lactose biosensor based on electrochemically polymerized 3,4-ethylenedioxythiophene/ thiophene (EDOT/Th) copolymer. The 8th International Symposium EuroAliment “Mutatis mutantis in Food”, 7-8 September 2017, Galati, Romania, Book of Abstracts, Page: 106. (2017)
30- Gokce, O., Gursoy, O., Alatossava, T., 2017. The host range of Lactobacillus delbrueckii bacteriophage LL-H. The 8th International Symposium EuroAliment “Mutatis mutantis in Food”, 7-8 September 2017, Galati, Romania, Book of Abstracts, Page: 88. (2017)
31- Gürsoy, O., Kale, M., Kocatürk, K., Göze, D., 2017. Noroviruses: Foodborne Viral Disease Causes. The 2nd International Tourism and Microbial Food Safety Congress, 13-14 December 2017, Manavgat, Antalya, Turkey, Book of Abstracts, Page: 19-20. (2017)
32- Sökel, S., Kale, M., Hasırcıoğlu, S., Yavru, S., Gürsoy, O., Kocatürk, K., 2017. Shellfish: Risk for Norovirus Outbreaks and Sporadic Infections. The 2nd International Tourism and Microbial Food Safety Congress, 13-14 December 2017, Manavgat, Antalya, Turkey, Book of Abstracts, Page: 39-40. (2017)
33- Gokce, O., Kucukcetin, A., Gursoy, O., 2017. Cold Atmospheric Plasma: A Potential Non-Thermal Microbial Inactivation Method in Dairy Industry. The 2nd International Tourism and Microbial Food Safety Congress, 13-14 December 2017, Manavgat, Antalya, Turkey, Book of Abstracts, Page: 51-52. (2017)
34- Şen Gürsoy, S., Gürsoy, O., 2017. Acetylcholinesterase Inhibition Based Biosensors Developed by Using Conducting Polymers for Pesticide Analyses. The 2nd International Tourism and Microbial Food Safety Congress, 13-14 December 2017, Manavgat, Antalya, Turkey, Book of Abstracts, Page: 67. (2017)
35- Yakalı, H.N., Duran, E., Özmen, M., Gürsoy, O., Yılmaz, Y., 2017. Preliminary Study on Decontamination of Penicillium expansum by Ethyl Pyruvate on Kaşar Cheese. The 2nd International Tourism and Microbial Food Safety Congress, 13-14 December 2017, Manavgat, Antalya, Turkey, Book of Abstracts, Page: 18-19. (2017)
36- Özcan, E., Uyar, H., Gürsoy, O., Yılmaz, Y., 2017. Potential Innovative Techniques for Meat Marination. The 2nd International Tourism and Microbial Food Safety Congress, 13-14 December 2017, Manavgat, Antalya, Turkey, Book of Abstracts, Page: 45-46. (2017)
37- Uyar, H., Özcan, E., Bayana, D., Gürsoy, O., Yılmaz, Y., 2017. Ultraviolet (UVC) Light Applications for Microbial Inactivation in Liquid Egg Products. The 2nd International Tourism and Microbial Food Safety Congress, 13-14 December 2017, Manavgat, Antalya, Turkey, Book of Abstracts, Page: 46. (2017)
38- Fakı, R., Gürsoy, O., Seçilmiş Canbay, H., Yılmaz, Y., 2017. Electrospinning Process and Its Potential Use in Food Industry. The 2nd International Tourism and Microbial Food Safety Congress, 13-14 December 2017, Manavgat, Antalya, Turkey, Book of Abstracts, Page: 58-59. (2017)
39- Ergin, F., Gökçe, Ö., Küçükçetin, A., Gürsoy, O., 2018. Potential usage of bacteriophages as antibacterial agents in cheese production. 1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), May 2-5, 2018, Burdur, Turkey. (2018)
40- Gökçe, Ö., Bayana, D., Gürsoy, O., Yılmaz, Y., 2018. Migration potential of food packaging materials treated with cold plasma technology. 1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), May 2-5, 2018, Burdur, Turkey. (2018)
41- Raki, R., Gursoy, O., Yilmaz, Y., 2018. Effect of electrospinning process on total antioxidant activity of electrospun nano-fibers containing grape seed extract. II. International Joint Science Congress of Materials and Polymers, November 9-12, Albenia, Book of Abstracts, Page 128. (2018)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
1- Akademik Gıda (Academic Food Journal) (Süre : 2008 Yıl)
2- Akademik Gıda (Academic Food Journal) (Süre : 2009 Yıl)
3- Akademik Gıda (Academic Food Journal) (Süre : 2010 Yıl)
4- Akademik Gıda (Academic Food Journal) (Süre : 2011 Yıl)
5- Akademik Gıda (Academic Food Journal) (Süre : 2012 Yıl)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University) (Süre : 2012 Yıl)
7- Akademik Gıda (Academic Food Journal) (Süre : 2013 Yıl)
8- Akademik Gıda (Academic Food Journal) (Süre : 2014 Yıl)
9- Akademik Gıda (Academic Food Journal) (Süre : 2015 Yıl)
10- Akademik Gıda (Academic Food Journal) (Süre : 2016 Yıl)
11- Akademik Gıda (Academic Food Journal) (Süre : 2017 Yıl)
12- Akademik Gıda (Academic Food Journal) (Süre : 2018 Yıl)
13- Food Biology (Süre : 2018 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Emirates Journal of Food and Agriculture (Süre : 2015 Yıl)
2- Emirates Journal of Food and Agriculture (Süre : 2016 Yıl)
3- Emirates Journal of Food and Agriculture (Süre : 2017 Yıl)
4- Emirates Journal of Food and Agriculture (Süre : 2018 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Egyptian Journal of Dairy Science (International Scientific Advisory Board Member) (Süre : 2007 Yıl)
2- Egyptian Journal of Dairy Science (Süre : 2008 Yıl)
3- Egyptian Journal of Dairy Science (Süre : 2009 Yıl)
4- Egyptian Journal of Dairy Science (Süre : 2010 Yıl)
5- Egyptian Journal of Dairy Science (Süre : 2011 Yıl)
6- Egyptian Journal of Dairy Science (Süre : 2012 Yıl)
7- Egyptian Journal of Dairy Science (Süre : 2013 Yıl)
8- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Uluslararası Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2013 Yıl)
9- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Süre : 2014 Yıl)
10- Egyptian Journal of Dairy Science (Süre : 2014 Yıl)
11- Egyptian Journal of Dairy Science (Süre : 2015 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Journal of Aridland Agriculture (Member of Editorial Board) (Süre : 2015 Yıl)
2- Journal of Aridland Agriculture (Member of Editorial Board) (Süre : 2016 Yıl)
3- Journal of Aridland Agriculture (Member of Editorial Board) (Süre : 2017 Yıl)
4- Journal of Aridland Agriculture (Member of Editorial Board) (Süre : 2018 Yıl)
5- International Journal of Food and Biosystems Engineering (Editorial Board Member) (Süre : 2016 Yıl)
6- International Journal of Food and Biosystems Engineering (Editorial Board Member) (Süre : 2017 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- International Journal of Food Properties (2012 Yıl)
2- International Journal of Food Science and Nutrition (2011 Yıl)
3- European Food Research and Technology (2011 Yıl)
4- CyTA - Journal of Food (2011 Yıl)
5- African Journal of Microbiology Research (2011 Yıl)
6- African Journal of Agricultural Research (2011 Yıl)
7- International Journal of Food Properties (2010 Yıl)
8- CyTA - Journal of Food (2010 Yıl)
9- African Journal of Biotechnology (2010 Yıl)
10- Sensors and Actuators: B. Chemical (2009 Yıl)
11- International Journal of Food Science and Nutrition (2008 Yıl)
12- International Journal of Food Science and Nutrition (2008 Yıl)
13- Journal of Agricultural Science and Technology (2013 Yıl)
14- CyTA - Journal of Food (2013 Yıl)
15- International Journal of Food Properties (2014 Yıl)
16- European Food Research and Technology (2014 Yıl)
17- Anaerobe (2014 Yıl)
18- Emirates Journal of Food and Agriculture (2014 Yıl)
19- European Food Research and Technology (2015 Yıl)
20- International Journal of Food Properties (2015 Yıl)
21- International Journal of Food Properties (2015 Yıl)
22- European Food Research and Technology (2015 Yıl)
23- Food Chemistry (2015 Yıl)
24- Food Chemistry (2015 Yıl)
25- European Food Research and Technology (2015 Yıl)
26- Food Chemistry (2015 Yıl)
27- Food Chemistry (2015 Yıl)
28- Emirates Journal of Food and Agriculture (2016 Yıl)
29- Journal of Food Science and Technology (2016 Yıl)
30- Food Chemistry (2016 Yıl)
31- Emirates Journal of Food and Agriculture (2016 Yıl)
32- Food Chemistry (2016 Yıl)
33- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2016 Yıl)
34- Journal of Food Science and Technology (2016 Yıl)
35- Journal of Dairy Science (2017 Yıl)
36- Critical Reviews in Food Science and Nutrition (2018 Yıl)
37- Journal of Food Science and Technology (2018 Yıl)
38- European Food Research and Technology (2018 Yıl)
39- Journal of Food Science and Technology (2018 Yıl)
40- Mljekarstvo (2018 Yıl)
41- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2019 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Journal of Food and Nutritional Disorders (2013 Yıl)
2- Issues in Biological Sciences and Pharmaceutical Research (2014 Yıl)
3- Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (2016 Yıl)
4- Agronomy Research (2017 Yıl)
5- Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca: Food Science and Technology (2017 Yıl)
6- Bulletin of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca: Agriculture. (2017 Yıl)
7- Annals of the University Dunarea de Jos of Galati - Food Technology (2019 Yıl)
8- Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (2019 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Herald Journal of Agriculture and Food Science Research (2014 Yıl)
2- International Journal of Biotechnology and Food Science (2015 Yıl)
Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Tralleis e-Dergi (Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu e-Dergisi) (2013 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı (11.12.2012 Tarihinden İtibaren) (Yıl:2012)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2011)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:2013)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:2014)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı (12.07.2015 Tarihine Kadar) (Yıl:2015)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (16.04.2018 Tarihinden İtibaren) (Yıl:2018)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2009)
2- Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2008)
3- Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2010)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2012)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2012)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2013)
7- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2013)
8- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2014)
9- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2014)
10- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2015)
11- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2015)
12- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2016)
13- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2016)
14- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2017)
15- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (16.04.2018 Tarihine Kadar) (Yıl:2017)
16- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2018)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik Plan Komisyonu Üyeliği (Yıl:2012)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sanayi İşbirliği, Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2012)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sanayi İşbirliği, Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2013)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2012)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2013)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Yıl:2012)
7- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Yıl:2013)
8- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2012)
9- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2013)
10- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu Üyeliği (Yıl:2013)
11- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2014)
12- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2014)
13- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sanayi İşbirliği, Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2014)
14- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Yıl:2014)
15- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu Üyeliği (Yıl:2014)
16- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu Üyeliği (Yıl:2015)
17- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Çolakoğlu, H., 2010. Ayranın Konjuge Linoleik Asit Miktarına Laktik Destek Kültür Kullanımının Etkisi. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gürsoy. Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Denizli, 49 Sayfa, Bitiş Tarihi: 10 Şubat 2010 (2010)
2- Gökçe, Ö., 2010. Lactobacillus delbrueckii bakteriyofajı LL-H’ın konakçı spektrumu. I. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gürsoy, II. Danışman: Prof. Dr. Tapani Alatossava (University of Helsinki, Finland), Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Denizli, 58 Sayfa, Bitiş Tarihi: 5 Ağustos 2010 (2010)
3- Aydoğan, H, 2016. Burdur İlindeki Süt İşletmeleri Çalışanlarında Astrovirüs, Norovirüs ve Rotavirüs Varlığının Araştırılması. I. Danışman: Doç. Dr. Oğuz Gürsoy, II. Danışman: Prof. Dr. Mehmet Kale, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Burdur, 54 Sayfa, Bitiş Tarihi: 28 Nisan 2016. (2016)
4- Gül Deniz, G., 2017. Çiğ Süt ve Peynirlerden Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve İzolatların Otolitik Özelliklerinin Belirlenmesi. Danışman: Doç. Dr. Oğuz Gürsoy. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Burdur, 48 Sayfa, Bitiş Tarihi: 9 Mart 2017. (2017)
5- Yazar Özen, A., 2017. Ultrasonikasyon Uygulamasının Ayran Üretiminde Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi. Danışman: Doç. Dr. Oğuz Gürsoy. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Burdur, 82 Sayfa, Bitiş Tarihi: 11 Temmuz 2017. (2017)
6- Göze, D., 2018. Kaşar Peynirinin Olgunlaşmasının Hızlandırılmasında Otolitik Özellikli Lactococcus lactis subsp. cremoris'in Kullanımı. Danışman: Prof. Dr. Oğuz Gürsoy, II. Danışman: Doç. Dr. Ömer Şimşek. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Burdur, 45 Sayfa, Bitiş Tarihi: 23 Ekim 2018. (2018)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2008FBE016, Proje Yürütücüsü, Proje Adı: Ayranın Konjuge Linoleik Asit Miktarına Laktik Destek Kültür Kullanımının Etkisi, Destekleyen Kuruluş: PAÜ BAP (2008-2010). (2008)
2- Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2010FBE005, Proje Yürütücüsü, Proje Adı: Lactobacillus delbrueckii Bakteriyofajı LL-H’ın Konakçı Spektrumu, Destekleyen Kuruluş: PAÜ BAP (2010) (2010)
3- TAGEM-13/ARGE/11. Proje Adı: Çiğ Süt ve Geleneksel Peynirlerden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Otolitik Özellikleri ve Otolitik Suşların Starter ve/veya Destek Kültür Olarak Kaşar Peynirinin Olgunlaşmasının Hızlandırılmasında Kullanımı, Proje Yürütücüsü, Destekleyen Kuruluş: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) (01.10.2013-25.12.2017) (2013)
4- 0189-NAP-13. Proje Adı: Termosonikasyon Uygulanmış ve Geleneksel Yöntemle Isıl İşlem Görmüş Sütlerden Yapılan Ayranların Bazı Kalite Parametrelerinin Karşılaştırılması. Proje Yürütücüsü. Destekleyen Kuruluş: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (10.09.2013-27.10.2015) (2013)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 0245-YL-14, Proje Yürütücüsü, Proje Adı: Çiğ Süt ve Peynirlerden Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve İzolatların Otolitik Özelliklerinin Belirlenmesi, Destekleyen Kuruluş: MAKÜ BAP (11.12.2014-29.03.2017) (2014)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 0267-YL-15, Proje Yürütücüsü, Proje Adı: Ultrasonikasyon Uygulamasının Ayran Üretiminde Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi, Destekleyen Kuruluş: MAKÜ BAP (07.04.2015-16.08.2017) (2015)
7- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 0268-YL-15, Proje Yürütücüsü, Proje Adı: Burdur İlindeki Süt İşletmeleri Çalışanlarında Astrovirus, Norovirus ve Rotavirus Varlığının Araştırılması, Destekleyen Kuruluş: MAKÜ BAP (07.04.2015-29.06.2016) (2015)
8- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Proje No: 0302-NAP-16), Proje Yürütücüsü, Proje Adı: Ultrasonikasyon Uygulanmış Sütlerden Üretilen Kefirlerin Reolojik, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özellikleri, Destekleyen Kuruluş: MAKÜ BAP (10.03.2016-Devam Ediyor) (2016)
9- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Proje No: 0450-YL-17), Proje Yürütücüsü, Proje Adı: Kaşar Peynirinin Olgunlaşmasının Hızlandırılmasında Otolitik Laktik Asit Bakterisinin Kullanımı, Destekleyen Kuruluş: MAKÜ BAP (29.09.2017-Devam Ediyor) (2017)
10- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Proje No: 0481-YL-17), Proje Yürütücüsü, Proje Adı: Geleneksel Yöntemle Üretilen Kökez Süzme Yoğurdunun Üretim Yönteminin Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri, Destekleyen Kuruluş: MAKÜ BAP (29.12.2017-Devam Ediyor) (2017)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- EBİLTEM-03-BİL-009. Proje Adı: Bazı Probiyotik Bakterilerin Destek Kültür Olarak Beyaz Peynir Üretiminde Kullanımı, Yardımcı Araştırıcı, Destekleyen Kuruluş: EBİLTEM (Ege Üniversitesi Bilim ve Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi) (2003)
2- Pamukkale Üniversitesi BAP 2002-MHF-002. Proje Adı: Beyaz Peynir Üretiminde Seçilmiş Bazı Probiyotik Kültürlerin Kullanımı, Yardımcı Araştırıcı, Destekleyen Kuruluş: Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. (2002)
3- NAP-2013, Proje Adı: Bazı Peynirlerin Kuru Madde, Yağ ve Protein İçeriklerinin Hızlı Belirlenmesi için Optik İnfrared Analiz Sistemli Süt Analizörünün Optimizasyonu, Yardımcı Araştırıcı, Destekleyen Kuruluş: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (10.09.2013-27.10.2015). (2013)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Proje No: 0363-NAP-16), Yardımcı Araştırmacı, Proje Adı: Batı Akdeniz Bölgesinde Üretilen Keçi ve Koyun Peynirlerinin Konjuge Linoleik Asit ve Yağ Asidi Kompozisyonlarının Belirlenmesi, Destekleyen Kuruluş: MAKÜ BAP (17.05.2016- Devam Ediyor) (2016)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Proje No: 0341-NAP-16), Yardımcı Araştırmacı, Proje Adı: Politiyofen Esaslı Yeni Bir Laktoz Biyosensörü Geliştirilmesi, Destekleyen Kuruluş: MAKÜ BAP (05.04.2016- 29.11.2017) (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- TÜBİTAK TOVAG-114O904. Proje Adı: Sütte Laktoz Tayini İçin Yeni Bir Çift-Enzimli Biyosensör Geliştirilmesi, Proje Yürütücüsü (01.12.2014-15.02.2016) (2014)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- TÜBİTAK TOGTAG-3116. Proje Adı: Bazı Probiyotik Bakterilerin Destek Kültür Olarak Beyaz Peynir Üretiminde Kullanımı, Yardımcı Araştırıcı, Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK (2002)
2- TÜBİTAK TOVAG-115O983. Proje Adı: UV-C Işığa Maruz Bırakılan Yumurta Sarısı Karotenoidleri ve Yağ Asitlerinin Degradasyon Kinetiğinin Belirlenmesi, Danışman (01.10.2015-18.05.2017) (2015)
3- TÜBİTAK BİDEB 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı. Proje Adı: Farklı Tip Keçi Peynirlerinin Konjuge Linoleik Asit İçerikleri ve Yağ Asitleri Kompozisyonlarının Belirlenmesi, Danışman (Desteklenme Dönemi 2014/2, Proje Bitiş Tarihi: 29.02.2016) (2016)
4- TÜBİTAK BİDEB 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı. Proje Adı: Kaşar Peynirlerinde Etil Pirüvat Buharı İle Küf Dekontaminasyonu, Danışman (Desteklenme Dönemi 2016/1, Proje Bitiş Tarihi: 15.06.2017) (2017)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Organizasyon Komitesi Üyesi, 11th Egyptian Conference of Dairy Science and Technology, 1-3 November 2010, Cairo, Egypt. (2010)
2- Member of International Scientific Advisory Committee, NAFI 2014, International Food Congress: Novel Approaches in Food Industry, 26-29 May 2014, Kuşadası, Turkey (2014)
3- Member of Organization Committee, The First International Middle East Plasma Science Conference, 23-25 April 2014, Antalya, Turkey (2014)
4- Member of Scientific Committee, 2nd International Conference on Food and Biosystems Engineering, 28-31 May 2015, Mykonos Island, Greece (2015)
5- Member of Scientific Committee, 3rd International Conference on Food and Biosystems Engineering (FABE), 1-4 June 2017, Rhodos Island, Greece (2017)
6- Member of Scientific Committee, 2nd International Conference on Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2018 (SAIH2018), June 4-6, 2018, Kaunas, Lithuania (2018)
7- Member of Editorial Committee, 2nd International Joint Science Congress of Materials and Polymers (ISCMP2018), November 9-12, 2018, Durres, Albania (2018)
8- Member of Scientific Committee, 2. International Congress on Food of Animal Origin, November 8-11, 2018, Turkish Republic of Northern Cyprus (2018)
9- Member of Organization Committee, 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies, November 16-17, 2018, Ankara, Turkey (2018)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Düzenleme Kurulu Üyesi, SEYES 2003 “Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu”, 22-23 Mayıs 2003, Bornova, İzmir. (2003)
2- Düzenleme Kurulu Üyesi, “II. Ürün Geliştirme Ulusal Öğrenci Yarışması”, 16-17 Nisan 2009, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat. (2009)
3- Sempozyum Sekreteri, Düzenleme Kurulu Üyesi, “Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu”, 21-23 Mayıs 2009, Kınıklı, Denizli. (2009)
4- Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi, Hatay. (2012)
5- Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi, Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 15-16 Kasım 2012, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kongre Kültür Merkezi, Denizli ve PAÜ Acıpayam Meslek Yüksekokulu, Acıpayam, Denizli. (2012)
6- Bilim Kurulu Üyesi, 1. Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26 Mayıs 2017, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Konferans Salonu, Dışkapı, Ankara (2017)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- Research Fellowship, Centre for International Mobility (CIMO), Finland, September 2005-February 2006 (5 months) (2005)
2- Postdoctoral Research Grant, Department of Food Technology, University of Helsinki, Finland, February 2006- May 2006 (3 months) (2006)
3- Full Scholarship for Participation of the Advanced Course on “Functional Foods: Scientific Foundations and Opportunities for the Agro-Food Sector”, 3-7 April 2006. Zarogoza, Spain. CIHEAM (International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies), Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza, Spain (1 week). (2006)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- Helsinki Üniversitesi, Gıda Teknolojisi Bölümü, Süt ve Süt Ürünleri Araştırma Grubu, Doktora Sonrası Araştırıcı, 9 ay, Helsinki, Finlandiya. (2005)
2- Wisconsin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Fiziği Bölümü, Plazma Destekli Üretim Merkezi, Zİyaretçi Öğretim Üyesi, 3 Haziran-2 Eylül 2013, Madison, Wisconsin, Amerika Birleşik Devletleri. (2013)
Uluslararası jüri üyeliği
1- Member of Academic Dissertation Evaluation Commitee (PhD Thesis), Lourdes Mato Rodriquez (Supervisor: Prof. Tapani Alatossava), University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences, Helsinki, Finland (August 22, 2014) (2014)
Ulusal jüri üyeliği
1- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Bayraktaroğlu, G., 2008. Yağsız Ayranın Kalite ve Reolojik Özellikleri Üzerine Yağ İkame Maddelerinin Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Manisa. (Sınav Tarihi: 03.09.2008). (2008)
2- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Seba Sabanoğlu (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon), Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Denizli. (Sınav Tarihi: 07.01.2010). (2010)
3- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Gülden Uslu (Danışman: Prof. Dr. Atila Yetişemiyen), Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süt Teknolojisi Anabilim Dalı, Ankara. (Sınav Tarihi: 12.03.2010). (2010)
4- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Merve Çiçek (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül Mutlu), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Burdur. (Sınav Tarihleri: I. Sınav: 26.01.2012 / II. Sınav: 15.03.2012). (2012)
5- Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyeliği, Elif Özer (Danışman: Prof. Dr. Sevda Kılıç), Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Süt Teknolojisi Anabilim Dalı, Bornova, İzmir (Sınav Tarihleri: I. Sınav: 04.12.2009 / II. Sınav: 23.06.2010) (2010)
6- Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyeliği, Zafer Erbay (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nurcan Koca), Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir (Sınav Tarihi: 24.09.2010). (2010)
7- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Teknogirişim Sermayesi Desteği Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, 17.02.2013 (2013)
8- Doktora Tez İzleme Komitesi Jüri Üyeliği, Özlem Emrem Tür (Danışman: Prof. Dr. Abdullah Çağlar), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Afyonkarahisar (08.05.2013-Devam Ediyor). (2013)
9- Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Ayşe Aşçı Arslan (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Küçükçetin), Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Antalya. (Sınav Tarihi: 05.02.2015). (2015)
10- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Ayşe Çelebi Sarılar (Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Küçüköner), Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta. (Sınav Tarihi: 07.08.2015). (2015)
11- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Zeynep Şeyda Erdemir (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İlyas Çelik), Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Denizli. (Sınav Tarihi: 04.09.2015). (2015)
12- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Selime Hazır Dalca (Danışman: Doç. Dr. Ömer Şimşek), Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Denizli. (Sınav Tarihi: 04.09.2015). (2015)
13- Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyeliği, Özlem Yurdakul (Danışman: Prof. Dr. Sibel Akalın), Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Süt Teknolojisi Anabilim Dalı, Bornova, İzmir (Sınav Tarihi: 29.09.2015). (2015)
14- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Damla Bayana (Danışman: Prof. Dr. Yusuf Yılmaz), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Burdur. (Sınav Tarihi: 18.11.2015). (2015)
15- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Mahmut Doğantürk (Danışman: Prof. Dr. Yusuf Yılmaz), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Burdur. (Sınav Tarihi: 29.12.2015). (2015)
16- Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyeliği, Bedriye Davulcu (Danışman: Doç. Dr. Sami Gökhan Özkal), Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Denizli (Sınav Tarihi: 01.02.2016). (2016)
17- Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyeliği, Senem Tüfekçi (Danışman: Doç. Dr. Sami Gökhan Özkal), Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Denizli (Sınav Tarihi: 01.02.2016). (2016)
18- Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyeliği, Firuze Ergin (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin), Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Antalya (Sınav Tarihi: 04.02.2016). (2016)
19- Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyeliği, Ecem Akan (Danışman: Prof. Dr. Özer Kınık), Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süt Teknolojisi Anabilim Dalı, İzmir (Sınav Tarihi: 16.12.2016). (2016)
20- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Taner Erkaymaz (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin), Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Antalya (Sınav Tarihi: 03.07.2017). (2017)
21- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Ceren Karacaoğlu (Danışman: Prof. Dr. Yusuf Yılmaz), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Burdur. (Sınav Tarihi: 12.09.2017). (2017)
22- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Gözde Tümer (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İlyas Çelik), Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Denizli. (Sınav Tarihi: 25.09.2017). (2017)
23- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Yeliz Kara (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Haluk Ergezer), Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Denizli. (Sınav Tarihi: 25.09.2017). (2017)
24- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Eda Özcan (Danışman: Prof. Dr. Yusuf Yılmaz), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Burdur. (Sınav Tarihi: 20.09.2018). (2018)
25- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Hilal Uyar (Danışman: Prof. Dr. Yusuf Yılmaz), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Burdur. (Sınav Tarihi: 20.09.2018). (2018)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2723
Email ogursoy(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
3 + 18 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.