Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1977
 • Kan Gurubu : 0RH+
 • Birimi : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • Anabilim Dalı :
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lise : Göl Anadolu Öğretmen Lisesi (1995)
 • Lisans : Gazi Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • Lisans Bölüm : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (1999)
 • Y.Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Spor Eğitimi Bilimleri (2014)
 • Doktora : Ankara Üniversitesi
 • Doktora Dal : Beden Eğitimi ve Spor
 • (2012)
 • Doçenlik Dal : Spor Bilimleri (23.01.2019)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: Oğuzhan DALKIRAN

2.      Doğum Tarihi: 1977

3.      Unvanı: Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Gazi Üniversitesi

1999

Yüksek Lisans

Spor Eğitimi Bilimleri

Ankara Üniversitesi

2005

Doktora

Spor Eğitimi Bilimleri

Ankara Üniversitesi

2012

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 25.02.2014

Doçentlik Tarihi             : 23.01.2019                                         

Profesörlük Tarihi          : 

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

Tokgöz, M. Üniversite Erkek Futbol Takımı Oyuncularında Bazı Motorik ve Koordinatif Özelliklerin Futbol Teknik Becerisi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü, 2014.

      6.2.  Doktora Tezleri

7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.      Gündüz, N., Dalkıran, O., Altıntaş, A., Sunay, H., Akgül, M. The Opinions Of The Teachers On Effective Using Sports Hall About Out-Door Activities in The State-Private, Primary and Secondary School’s Physical Education in Ankara. The 10th ICHPER SD Europe Congress and 8th International Sports Sciences Congress. November: 17-20, 2004. Antalya, Türkiye.

2.      Gündüz N., Sunay,H., Dalkıran, O., Gökyürek, B., The Opinions of Physical Education and Sports Candidate Teachers About the Effects of the Teachers Practice Lesson, The 10 th ICHBER-SD Europe Congress &İnternational Sports Science Congress. November:17-20, 2004. Antalya, Türkiye.

3.      Aslan, C.S., Dalkıran, O., Tuncel, F. Lisanslı sporcu öğrenciler ile sedanter öğrencilerin sağlık–egzersiz/fiziksel aktivite bilinç düzeylerinin karşılaştırılması. 1. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi, 19-21 Nisan, 2010. Lefkoşa, KKTC.

4.      Dalkıran, O., Çiçek, R., Gündüz, N. University Teaching Staff, Prepared With The Constructivist Approach To Educational Programs Related To Primary Physical Education Classes Views of Determination. 15th Annual ECSS Congress, 23-26 June, 2010. Antalya, Türkiye.

5.      Aslan, C.S., Dalkıran, O., Akalan, C. An investigation of relationship between physical and physiological characteristics of active and sedentary persons. 15th Annual ECSS-Congress, 23-26 June, 2010.  Antalya, Türkiye.

6.      Dalkıran, O., Gök, Y., Tuncel, S., Tuncel, F. (2010). İşyerinde Yıldırıcı Davranışlar: GSGM Örneği. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım 2010. Antalya, Türkiye.

7.      Dalkıran, O., Aslan, S.C., Gezer, E.D. (2010) Sporcu ve Sedanter Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım 2010. Antalya, Türkiye.

8.      Gezer, E.D., Kılcıgil, E., Aslan, C.S., Dalkıran, O. (2010). Farklı spor branşlarındaki sporcuların sosyal beceri düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım 2010. Antalya, Türkiye.

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      Dalkıran, O., Altıntaş, A., Gündüz, N., Sunay, H., Akgül, M. (2004). Ankara İli Devlet-Özel İlk ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Dışı Etkinliklerinde Kapalı Spor Alanlarının Etkin Kullanımı Üzerine Görüşleri. Spormetre. 2(3), 109-118.

2.      Dalkıran, O., Tuncel, F. (2007). Ortaöğretim Kurumlarında Beden Eğitimi Dersinin Seçmeli Ders Olarak İşlenmesinin Öğrenciler Gözüyle Değerlendirilmesi. Spormetre. 5(1), 37-42.

3.      Dalkıran, O., Gündüz, N., Çiçek, R. (2011). Üniversite Öğretim Elemanlarının İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı İle İlgili Görüşleri, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IX (3) 111-118.

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      Dalkıran, O. Kulüplü Yıldız Erkek Hentbolcuların Sağlık-Egzersiz/Fiziksel Aktivite Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi. Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi Kitapçığı. 20-22 Kasım 2009. Ankara.

2.      Aslan, C.S., Dalkıran, O., Aslan, M. The Effect of age differences on strength, vertical jump and flexibility of sedentary women. Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi Kitapçığı. 20-22 Kasım 2009. Ankara.

3.      Dalkıran, O., Aslan, C.S. Bir İlköğretim Okulu Öğretmen ve Öğrencilerinde Sağlık-Egzersiz/Fiziksel Aktivite Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi. Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi Kitapçığı. 20-22 Kasım 2009. Ankara.

 

      7.7.  Diğer yayınlar

 

      7.8.  Uluslararası atıflar

 

8.   Ulusal & Uluslararası Projeler

9.    İdari Görevler

1.      Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkan Yardımcılığı

2. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11.  Ödüller / Teşekkürler

 

12. Koordinatörlük ve Temsilcilikler

            1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı ACTS Koordinatörü

            2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ACTS Koordinatörlüğü

            3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü

                  4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörlüğü

5. İl Spor Merkezleri eğitim ve öğretim kurulu temsilciliği

6. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mevlana Değişim Programı Bölüm Koordinatörlüğü

7. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Mezuniyet ve İntibak Komisyon üyeliği

8. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Yatay Geçiş Komisyon üyeliği

13.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2013

Güz

Hentbol

2

2

40

Bahar

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

40

Araştırma Projesi

2

2

10

Okul Deneyimi

1

0

10

Öğremenlik Uygulaması

2

0

10

Badminton

2

2

20

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2013-2014

Güz

Hentbol

2

2

40

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

45

Badminton

2

2

13

 

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

47

Bahar

Okul Deneyimi

İLGİ ALANLARI

Beden eğitimi ve spor öğretimi, hentbol, özel öğretim yöntemleri, badminton

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- 1. Dalkıran, O., Altıntaş, A., Gündüz, N., Sunay, H., Akgül, M. (2004). Ankara İli Devlet-Özel İlk ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Dışı Etkinliklerinde Kapalı Spor Alanlarının Etkin Kullanımı Üzerine Görüşleri. Spormetre. 2(3), 109-118. (2004)
2- 2. Dalkıran, O., Tuncel, F. (2007). Ortaöğretim Kurumlarında Beden Eğitimi Dersinin Seçmeli Ders Olarak İşlenmesinin Öğrenciler Gözüyle Değerlendirilmesi. Spormetre. 5(1), 37-42. (2007)
3- 3. Dalkıran, O., Gündüz, N., Çiçek, R. (2011). Üniversite Öğretim Elemanlarının İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı İle İlgili Görüşleri, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IX (3) 111-118. (2011)
4- Sporcu ve Sedanter Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması (2015)
5- A Study for the Evaluation of Entrepreneurship Level of Fourth Grade Students in Recreation and Sports Management Department (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- 1. Dalkıran, O. Kulüplü Yıldız Erkek Hentbolcuların Sağlık-Egzersiz/Fiziksel Aktivite Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi. Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi Kitapçığı. 20-22 Kasım 2009. Ankara. (2009)
2- 2. Aslan, C.S., Dalkıran, O., Aslan, M. The Effect of age differences on strength, vertical jump and flexibility of sedentary women. Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi Kitapçığı. 20-22 Kasım 2009. Ankara. (2009)
3- 3. Dalkıran, O., Aslan, C.S. Bir İlköğretim Okulu Öğretmen ve Öğrencilerinde Sağlık-Egzersiz/Fiziksel Aktivite Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi. Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi Kitapçığı. 20-22 Kasım 2009. Ankara. (2009)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- 1. Gündüz, N., Dalkıran, O., Altıntaş, A., Sunay, H., Akgül, M. The Opinions Of The Teachers On Effective Using Sports Hall About Out-Door Activities in The State-Private, Primary and Secondary School’s Physical Education in Ankara. The 10th ICHPER SD Europe Congress and 8th International Sports Sciences Congress. November: 17-20, 2004. Antalya, Türkiye. (2004)
2- 2. Gündüz N., Sunay,H., Dalkıran, O., Gökyürek, B., The Opinions of Physical Education and Sports Candidate Teachers About the Effects of the Teachers Practice Lesson, The 10 th ICHBER-SD Europe Congress &İnternational Sports Science Congress. November:17-20, 2004. Antalya, Türkiye. (2004)
3- 3. Aslan, C.S., Dalkıran, O., Tuncel, F. Lisanslı sporcu öğrenciler ile sedanter öğrencilerin sağlık–egzersiz/fiziksel aktivite bilinç düzeylerinin karşılaştırılması. 1. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi, 19-21 Nisan, 2010. Lefkoşa, KKTC. (2010)
4- 4. Dalkıran, O., Çiçek, R., Gündüz, N. University Teaching Staff, Prepared With The Constructivist Approach To Educational Programs Related To Primary Physical Education Classes Views of Determination. 15th Annual ECSS Congress, 23-26 June, 2010. Antalya, Türkiye. (2010)
5- 5. Aslan, C.S., Dalkıran, O., Akalan, C. An investigation of relationship between physical and physiological characteristics of active and sedentary persons. 15th Annual ECSS-Congress, 23-26 June, 2010. Antalya, Türkiye. (2010)
6- 6. Dalkıran, O., Gök, Y., Tuncel, S., Tuncel, F. (2010). İşyerinde Yıldırıcı Davranışlar: GSGM Örneği. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım 2010. Antalya, Türkiye. (2010)
7- 7. Dalkıran, O., Aslan, S.C., Gezer, E.D. (2010) Sporcu ve Sedanter Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım 2010. Antalya, Türkiye. (2010)
8- 8. Gezer, E.D., Kılcıgil, E., Aslan, C.S., Dalkıran, O. (2010). Farklı spor branşlarındaki sporcuların sosyal beceri düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım 2010. Antalya, Türkiye. (2010)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (Yıl:2014)
2- Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- 1 (2015)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2019
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
İstatistik - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2019
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Özel Öğretim Yöntemleri I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013-2019
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Özel Öğretim Yöntemleri II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013-2019
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Hentbol - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013-2019
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 4609
Email odalkiran(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
16 + 10 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.