Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1985
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Eğitim Bilimleri
 • Anabilim Dalı : Eğitimde Ölçme Değerlendirme
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lise : Korkuteli Anadolu Lisesi (2004)
 • Lisans : Hacettepe Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Eğitim
 • Lisans Bölüm : Fen Bilgisi Öğretmenliği (02/06/2008)
 • Y.Lisans : Hacettepe Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (11/06/2010)
 • Doktora : Hacettepe Üniversitesi
 • Doktora Dal : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • (25/08/2014)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Öztürk-Gübeş, N., Arsan, N. ve Gök, B. (2016). Grup içi ve karma araştırma desenleri için istatistiksel testler. Güler, N. (Ed.). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. (Üçüncü Baskıdan Çeviri). Ankara: Pegem A Yayıncılık, 506-551. (2016)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kelecioğlu, H. & Öztürk-Gübeş, N. (2013). Random grup deseni ile yapılan doğrusal eşitleme ve eşit yüzdelikli eşitleme yöntemlerinin karşılaştırılması. International Journal of Educational Sciences, 5(1), 227-241. (2013)
2- Uyar, Ş., Öztürk-Gübeş, N. & Kelecioğlu, H. (2013). PISA 2009 Tutum anketi puanlarının aşamalı madde tepki modeli ile incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 125-134. (2013)
3- Kelecioğlu, H., Atalay, K. & Öztürk, N. (2010). Seviye belirleme Sınavı 7. sınıf matematik alt testinin madde-hedef uyumu açısından incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(1), 37-43. (2010)
4- Öztürk Gübeş. N. & Kelecioğlu, H. (2015). Farklı Test Eşitleme Yöntemlerinin Eşitlik Özelliği Ölçütüne Göre Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48(1), 199-214. (2015)
5- Öztürk Gübeş, N. & Kelecioğlu, H. (2015). Karma testlerin eşitlenmesinde MTK eşitleme yöntemlerinin eşitlik özelliği ölçütüne göre karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 6(1),117-125. (2015)
6- Öztürk-Gübeş, N. & Kelecioğlu, H. (2017). Investigating group invariance of equating results. İlköğretim Online. 16(1), 217-227. (2017)
7- Öztürk-Gübeş, N., Köse, H. S., & Keten, H. (2017). Güzel sanatalar üzerine görüşler üzerine bir inceleme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(58), 10-27. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Öztürk, N. & Anıl, D. (2012). Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Puanlarının Eşitlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Eğitim ve Bilim, 37(165), 180-193. (2012)
2- Öztürk-Gübeş, N., & Kelecioğlu, H. (2016). The impact of test dimensionality, common-item set format, and scale linking methods on mixed-format test equating. Educational Sciences:Theory and Practice, 16, 715-734. (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Öztürk-Gübeş, N. & Kelecioğlu (2014). Madde tepki kuramına dayalı test eşitleme yöntemlerinin eşitlik özelliği korunumuna dayalı olarak karşılaştırılması. IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 11-13 Haziran, Ankara. (2014)
2- Sayılır, E. & Öztürk-Gübeş, N. (2014). The effect of problem based learning in secondary and high school science education: A meta-analysis study. IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 11-13 Haziran, Ankara. (2014)
3- Öztürk-Gübeş, N. & Kelecioğlu, H. (2012). Eşitleme fonksiyonlarının gruptan bağımsızlığının incelenmesi. III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 9-21 Eylül, Bolu (2012)
4- Öztürk, N., Özdemir, S. & Gelbal, S. (2010). İki farklı ölçekleme yaklaşımından elde edilen ölçek değerlerinin tutarlılığının incelenmesi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül 2011, Burdur. (2010)
5- Öztürk-Gübeş, N. (2016). Test eşitlemede çok boyutluluğun eş zamanlı ve ayrı kalibrasyona etkisi. 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası katılımlı), 1-3 Eylül, Antalya. (2016)
6- Uyar, Ş., Aksekioğlu, B., & Öztürk-Gübeş, N. (2016). PISA 2012 matematik okuryazarlığı testinde farklı ölçek dönüştürme yöntemlerinin karşılaştırılması. V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası katılımlı), 1-3 Eylül, Antalya. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Uyar, Ş., Öztürk-Gübeş, N. & Kelecioğlu, H. (2013). Investigating PISA 2009 reading literacy attitude scale with graded response model. 4th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 25-27 April, Antalya. (2013)
2- Öztürk, N. & Anıl, D. (2011). Accuracy of equipercentile equating at different sample sizes.14th International Conference Evaluation in Balkan Countries, 16-18th June, Belgrade. (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Li, T., Öztürk-Gübeş, N. & Paek, I. (2014). A comparison between BMIRT and IRTPRO: An example of a multidimensional 2PL model. 56th Annual Meeting Florida Educational Research Association, November 19-21, Cocoa Beach, USA. (2014)
2- Kim, T., Paek, I. & Öztürk-Gübeş, N. (2014). Investigating the performance of free IRT programs for estimation of the 2PL model: TAM, LTM, and using WinBUGS. 56th Annual Meeting Florida Educational Research Association, November 19-21, Cocoa Beach, USA. (2014)
3- Öztürk-Gübeş, N. & Kelecioğlu, H. (2014). Comparing different equating methods based on equity properties. 76th Annual Meeting National Council on Measurement in Education, April 2-6, Philadelphia, USA. (2014)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi (2014 Yıl)
2- İlköğretim Online (2016 Yıl)
3- Sakarya University Journal of Education (2016 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Yurtdışında karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- Florida Educational Research Association 59th Meeting (2014)
Ulusal veya Uluslararası Projelerde Panelist/Hakem/Konuşmacı/Değerlendirmeci olarak görev almak.
1- National Council on Measurement in Education 76th Annual Meeting (2014)

DİĞER

Makaleler, Yazılar

calıstay

24.11.2017

...

Yorum : 0 Okunma : 10 Devamı Oku >>

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 4039
Email nozturk(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
6 + 18 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.