Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1985
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Eğitim Bilimleri
 • Anabilim Dalı : Eğitimde Ölçme Değerlendirme
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lise : Korkuteli Anadolu Lisesi (2004)
 • Lisans : Hacettepe Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Eğitim
 • Lisans Bölüm : Fen Bilgisi Öğretmenliği (02/06/2008)
 • Y.Lisans : Hacettepe Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (11/06/2010)
 • Doktora : Hacettepe Üniversitesi
 • Doktora Dal : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • (25/08/2014)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Öztürk-Gübeş, N., Arsan, N. ve Gök, B. (2016). Grup içi ve karma araştırma desenleri için istatistiksel testler. Güler, N. (Ed.). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. (Üçüncü Baskıdan Çeviri). Ankara: Pegem A Yayıncılık, 506-551. (2016)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kelecioğlu, H. & Öztürk-Gübeş, N. (2013). Random grup deseni ile yapılan doğrusal eşitleme ve eşit yüzdelikli eşitleme yöntemlerinin karşılaştırılması. International Journal of Educational Sciences, 5(1), 227-241. (2013)
2- Uyar, Ş., Öztürk-Gübeş, N. & Kelecioğlu, H. (2013). PISA 2009 Tutum anketi puanlarının aşamalı madde tepki modeli ile incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 125-134. (2013)
3- Kelecioğlu, H., Atalay, K. & Öztürk, N. (2010). Seviye belirleme Sınavı 7. sınıf matematik alt testinin madde-hedef uyumu açısından incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(1), 37-43. (2010)
4- Öztürk Gübeş. N. & Kelecioğlu, H. (2015). Farklı Test Eşitleme Yöntemlerinin Eşitlik Özelliği Ölçütüne Göre Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48(1), 199-214. (2015)
5- Öztürk Gübeş, N. & Kelecioğlu, H. (2015). Karma testlerin eşitlenmesinde MTK eşitleme yöntemlerinin eşitlik özelliği ölçütüne göre karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 6(1),117-125. (2015)
6- Öztürk-Gübeş, N. & Kelecioğlu, H. (2017). Investigating group invariance of equating results. İlköğretim Online. 16(1), 217-227. (2017)
7- Öztürk-Gübeş, N., Köse, H. S., & Keten, H. (2017). Güzel sanatalar üzerine görüşler üzerine bir inceleme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(58), 10-27. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Öztürk, N. & Anıl, D. (2012). Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Puanlarının Eşitlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Eğitim ve Bilim, 37(165), 180-193. (2012)
2- Öztürk-Gübeş, N., & Kelecioğlu, H. (2016). The impact of test dimensionality, common-item set format, and scale linking methods on mixed-format test equating. Educational Sciences:Theory and Practice, 16, 715-734. (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Öztürk-Gübeş, N. & Kelecioğlu (2014). Madde tepki kuramına dayalı test eşitleme yöntemlerinin eşitlik özelliği korunumuna dayalı olarak karşılaştırılması. IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 11-13 Haziran, Ankara. (2014)
2- Sayılır, E. & Öztürk-Gübeş, N. (2014). The effect of problem based learning in secondary and high school science education: A meta-analysis study. IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 11-13 Haziran, Ankara. (2014)
3- Öztürk-Gübeş, N. & Kelecioğlu, H. (2012). Eşitleme fonksiyonlarının gruptan bağımsızlığının incelenmesi. III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 9-21 Eylül, Bolu (2012)
4- Öztürk, N., Özdemir, S. & Gelbal, S. (2010). İki farklı ölçekleme yaklaşımından elde edilen ölçek değerlerinin tutarlılığının incelenmesi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül 2011, Burdur. (2010)
5- Öztürk-Gübeş, N. (2016). Test eşitlemede çok boyutluluğun eş zamanlı ve ayrı kalibrasyona etkisi. 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası katılımlı), 1-3 Eylül, Antalya. (2016)
6- Uyar, Ş., Aksekioğlu, B., & Öztürk-Gübeş, N. (2016). PISA 2012 matematik okuryazarlığı testinde farklı ölçek dönüştürme yöntemlerinin karşılaştırılması. V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası katılımlı), 1-3 Eylül, Antalya. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Uyar, Ş., Öztürk-Gübeş, N. & Kelecioğlu, H. (2013). Investigating PISA 2009 reading literacy attitude scale with graded response model. 4th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 25-27 April, Antalya. (2013)
2- Öztürk, N. & Anıl, D. (2011). Accuracy of equipercentile equating at different sample sizes.14th International Conference Evaluation in Balkan Countries, 16-18th June, Belgrade. (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Li, T., Öztürk-Gübeş, N. & Paek, I. (2014). A comparison between BMIRT and IRTPRO: An example of a multidimensional 2PL model. 56th Annual Meeting Florida Educational Research Association, November 19-21, Cocoa Beach, USA. (2014)
2- Kim, T., Paek, I. & Öztürk-Gübeş, N. (2014). Investigating the performance of free IRT programs for estimation of the 2PL model: TAM, LTM, and using WinBUGS. 56th Annual Meeting Florida Educational Research Association, November 19-21, Cocoa Beach, USA. (2014)
3- Öztürk-Gübeş, N. & Kelecioğlu, H. (2014). Comparing different equating methods based on equity properties. 76th Annual Meeting National Council on Measurement in Education, April 2-6, Philadelphia, USA. (2014)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi (2014 Yıl)
2- İlköğretim Online (2016 Yıl)
3- Sakarya University Journal of Education (2016 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Yurtdışında karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- Florida Educational Research Association 59th Meeting (2014)
Ulusal veya Uluslararası Projelerde Panelist/Hakem/Konuşmacı/Değerlendirmeci olarak görev almak.
1- National Council on Measurement in Education 76th Annual Meeting (2014)

DİĞER

Makaleler, Yazılar

calıstay

24.11.2017

...

Yorum : 0 Okunma : 7 Devamı Oku >>

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 4039
Email nozturk(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
14 + 7 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.