Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1978
 • Kan Gurubu : 0 rh+
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Nanobilim ve Nanoteknoloji
 • Anabilim Dalı : Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisans : Erciyes Üniversitesi
 • Lisans Bölüm : Fizik (2002)
 • Y.Lisans : Gazi Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Fizik (2004)
 • Doktora : Gazi Üniversitesi
 • Doktora Dal : Fizik
 • (2009)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Teorik Yoğun Madde Fiziği, Malzemelerin Fiziksel Özellikleri

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- N. Korozlu Fononik Kristal Kaplama ile Gösteri Salonlarında Akustik Yalıtımın Sayısal Incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 19(56),rnDoi: 10.21205/deufmd.2017195661, (2017)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- N Korozlu, K Colakoglu and E Deligoz, "Structural, electronic, elastic and optical properties of CdxZn1−xTe mixed crystals", J. Phys.: Condens. Matter 21 (2009) 175406 (7pp) (2009)
2- N. Korozlu, K. Colakoglu, E. Deligoz, G. Surucu, “First-principles study of structural, elastic, lattice dynamical and thermodynamical properties of GdX(X= Bi, Sb)” , Philosophical Magazine 90 no:14 (2010) 1833-1852. (2010)
3- N. Korozlu, K. Colakoglu, E. Deligoz, Y. O. Ciftci, “ The structural, electronic and optical properties of CdxZn1-xSe ternary alloys”, Optics Communications, 284 (2011) 1863–1867. (2011)
4- N. Korozlu, K. Colakoglu, E. Deligoz, “The effects of concentration on the electronic and optical properties in CdxZn1-xS ternary alloys”, Physica status solidi b, 247 no:5 (2010) 1214-1219. (2010)
5- M. Othman, E. Kasap, N. Korozlu, “Ab-initio investigation of structural, electronic and optical properties of InxGa1-xAs, GaAs1-yPy ternary and InxGa1-xAs1-yPy quaternary semiconductor alloys”, Journal of Alloys and Compounds, 496 (2010) 226-233. (2010)
6- M. Othman, E. Kasap, N. Korozlu, “The structural, electronic and optical properties of InxGa1-xP alloys”, Physica B (2010) 2357–2361. (2010)
7- G. Surucu, K. Colakoglu, E. Deligoz, Y.O. Ciftci, N.Korozlu, “Ab-initio study on the Zn1-xMgxSe mixed alloys”, J Mater Sci (2011) 46:1007–1014. (2011)
8- G. Surucu, K. Colakoglu, E. Deligoz, N.Korozlu, “The electronic and optical properties of Zn1-xCaxSe mixed alloys”, Solid State Communications, 150 (2010) 1413-1418. (2010)
9- G. Surucu, K. Colakoglu, E. Deligoz, N.Korozlu, H. Ozisik, “Thermo-elastic and Lattice Dynamical Properties of Rh3Hf Compound”, Computational Materials Science 48 (2010) 859–865. (2010)
10- S. Sahin, Y.O. Ciftci, K. Colakoglu, N. Korozlu “Elastic, electronic and optical properties of chalcopyrite semiconductor ZnSnP2” Journal of Alloys and Compounds, Volume 529, 15 July 2012, Pages 1–7 (2012)
11- S. Sahin, Y.O. Ciftci, K. Colakoglu, N. Korozlu “Elastic, electronic and optical properties of chalcopyrite semiconductor ZnSnP2” Journal of Alloys and Compounds, Volume 529, 15 July 2012, Pages 1–7 (2012)
12- N Korozlu, G. Surucu, “The electronic and optical properties of MB12 (M=Zr, Hf, Y, Lu) dodecaboride compounds”, Phys. Scr. 87 (2013) 015702. (2013)
13- G. Surucu, K. Colakoglu, E. Deligoz, N.Korozlu, “First-Principles Study on the MAX Phases Tin+1GaNnrn(n = 1,2, and 3)”, Journal of ELECTRONIC MATERIALS, Vol. 45, No. 8, 2016. (2016)
14- A. Cicek, N. Korozlu, O. A. Kaya, and B. Ulug, "Acoustophoretic separation of airbornernmillimeter-size particles by a Fresnel lens" Nature Scientific Reports, 7, 43374. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- M. Othman, E. Kasap, N. Korozlu, “Ab-initio investigation of electronic and optical properties of InAs1-xPx alloys”, G. U. Journal of science, 23(2): 149-153 (2010). (2010)
2- N. Korozlu, K. Colakoglu, E. Deligoz, Y. O. Ciftci, “The structural, elastic, electronic, thermodynamical, and optical properties of WP compound: a first-principles study”, BPL., 15 (1) 151036, (2009). (2009)
3- N. Korozlu, K. Colakoglu, E. Deligoz, G. Surucu, “The structural, elastic, electronic and optical properties of LaPdBi compound”, BPL18,18040,pp:302-307(2010). (2010)
4- G Surucu, N Korozlu, and C Kaderoglu, “DFT study on the Rh3Zr and Rh3Nb compounds”, Asian Journal Of Physics Vol. 24, No 5 (2015) 777-782 (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Nurettin Korozlu, İsmail Boztosun, “The Low Lying Spectrum 40Pb Nucleus: UNEDF Project”, Nuba Conference Series-1: Nuclear Physics and Astrophysics, 15-21 Eylül 2014 Adrasan Antalya Turkey. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- N. Korozlu, K. Colakoglu, E. Deligoz, Y. O. Ciftci, “WP bileşiğinin yapısal, elektronik, elastik ve optik özellikleri”, 25.Tfd. International Physics Congress 25-29 Ağustos Bodrum. (2009)
2- G. Surucu, K. Colakoglu, E. Deligoz, N.Korozlu, H. Ozisik, “The lattice dynamical and thermo-elastic properties of TlBi compound” 26.Tfd. International Physics Congress 24-27 Eylül Bodrum. (2010)
3- N. Korozlu, K. Colakoglu, E. Deligoz, G. Surucu, “The structural, elastic, electronic and optical properties of LaPdBi compound” 26.Tfd. International Physics Congress 24-27 Eylül Bodrum. (2009)
4- A. Çiçek, O. A. Kaya, N. Korozlu, B. Ulug, "Carbon dioxide sensing by a circular acoustic ring resonator for surface modes of phononic crystals", 32.Tfd. International Physics Congress Bodrum. (2016)
5- E. K. M. Arifoglu, K: Colakoglu, N. Korozlu, Y. O. Ciftci, “Ab-initio calculations on the elastic, electronic, and optical properties of CrAs compound”, 26.Tfd. International Physics Congress 24-27 Eylül Bodrum. (2009)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Gokhan Surucu, Aytac Erkisi, Nurettin Korozlu, Yasemin Ciftci, Engin Deligöz, "Ab initio study of the lattice dynamical, electronic and optical properties of double perovskite La2HoErO6", 2016 MRS SpringrnMeetingrncompound (2016)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- ”Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (Pratik bir giriş)” Orjinal isim: Density Functional Theory / A Practical Introduction, David S. Sholl, Janice A. Steckel. Çeviri Editörleri: Nurettin Körözlü, Sezgin Aydın. (Süre : 2012 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Materials Research Bulletin (2016 Yıl)
2- International Journal of Modern Physics B (2016 Yıl)
3- Philosophical Magazine (2017 Yıl)
4- Journal of Alloys and Compounds (2017 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Gazi Journal of Science (2016 Yıl)
2- Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2011)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Yüksek Lisans Tezi, "XZn2Sb2 ve XCd2Sb2 (X=Sr ve Li) Bileşiklerinin Fiziksel Özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi Kapsamında İncelenmesi", Uğur Yıldırım. (2017)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Tez projesi "XZn2Sb2 ve XCd2Sb2 (X=Sr ve Li) Bileşiklerinin Fiziksel Özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi Kapsamında İncelenmesi" (2017)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Erzincan Üniversitesi BAP projesi (2017)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- TÜBİTAK_3001_ Başlangıç Ar-Ge projesi-Sıfıra Yakın Yoğunluk Sergileyen Ince Levhaların Olağanüstü Geçirgenliğine Dayalı Akustik Mercek Tasarımı (2017)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- TÜBİTAK_1001_Fononik Kristal Halka Çınlaçlarına Dayalı Çoklu Gaz Algılayıcılarının Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi (2017)
Uluslararası sempozyum, konferans gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- The 2016 International Conference on Innovative Material Science and Technology (IMST2016) will be held in Shenzhen, China, from 19-21 August. (http://www.imst2016.org/?op=committee) (2016)
2- The 2017 International Conference on Innovative Material Science and Technology (IMST2016) will be held in Kunming, China, from 20-22 October. (http://www.imst2017.org/?op=committee) (2017)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- Texas Tech. University Post Doc (2011)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Genel Fizik I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Fen Bilgisi Eğitimi
Genel Fizik II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Fen Bilgisi Eğitimi
Temel Bilgisayar Teknolojileri I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2016
Fen Edebiyat Fakültesi - Antropoloji
Temel Bilgisayar Teknolojileri II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2016
Fen Edebiyat Fakültesi - Antropoloji
İstatistik Fizik - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2016
Fen Edebiyat Fakültesi - Fizik
Genel Fizik Laboratuvarı I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2016
Fen Edebiyat Fakültesi - Nanobilim ve Nanoteknoloji
Genel Fizik Laboratuvarı II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2016
Fen Edebiyat Fakültesi - Fizik
Yoğun Madde Fiziği I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2016
Nanoteknoloji - Erzincan Üniversitesi / 2010-2014
Fen Edebiyat Fakültesi

Lisanüstü

Katıhal Fiziği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2016
Fen Bilimleri Enstitüsü - Fizik
İleri Fizikte Matematik Metotolar - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2016
Fen Bilimleri Enstitüsü - Fizik

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248 213 3141
Email nkorozlu(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi www.researcherid.com/rid/H-6346-2016
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
6 + 3 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.