Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1959
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : Fransızca
 • Lisans : Gazi Üniversitesi.
 • Lisans Fakülte : Gazi Eğitim Fakültesi.
 • (1984)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Y.Lisans Dal : Yakınçağ Tarihi. (1997)
 • Doktora : Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Doktora Dal : Yakınçağ Tarihi.
 • (2003)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
 • Doçenlik Dal : Yakınçağ Tarihi. (2013)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- KARAER, N. 1998, "Tam Bir Muhalif "Refik Halid Karay Yüzellilikler Meselesi, Temel Yayınları, İSTANBUL (1998)
2- KARAER, N.,2003," Paris, Londra, Viyana; Abdülaziz'in Avrupa Seyahati." Phoenix Yayınevi, ANKARA (2003)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- KARAER, N., 2005, "Abdülaziz", Tarih Araştırmaları Dergisi, A.Ü.D.T.C.F Yay., C: xxıv, S:37, s: 313-326, ANKARA (2005)
2- Karaer, N., “Fransa’da İlk İkamet Elçiliğinin Kurulması Çalışmaları Ve İlk İkamet Elçimiz Seyyid Ali Efendi’nin Paris Büyükelçiliği (1797–1802) Sürecinde Osmanlı - Fransız Diplomasi İlişkileri”, Tarih Araştırmaları Dergisi (TAD), XXXI (51), 63-92, (2012) (2012)
3- Karaer, N., “Mehmet Akif ve Sultan II. Abdülhamit”, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2011 (26) Güz 2011, Konya, s. 137-144, (2012) (2012)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karaer, N. “La Place De Mehmet Akif Dans Les Mouvements De Pensées Politiques De L’epoque Du IIe. Constitutionnalisme (Place Of Mehmet Akif Within The Political Movements Of Thought During The Period Of Meşrutiyet II)”, International Journal of Humanities and Social Science, 2(6), s. 241-251, (2012). (2012)
2- Karaer, N. “Paris’te İlk İkamet Elçiliğimiz Kuruluncaya Kadar (1797) Osmanlı – Fransız Diplomasi İlişkilerinin Genel Seyri”, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM), Güz 2010 (28), s. 065-085, (2012). (2012)
3- Karaer, N. “Abdürrahim Muhib Efendi’nin Paris Büyükelçiliği (1806-1811) Ve Döneminde Osmanlı - Fransız Diplomasi İlişkileri”, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM), Güz 2011 (30), 1-26, (2012). (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- “Mehmet Akif ve II. Meşrutiyet” I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 19–22 Kasım 2008, Burdur / Türkiye (2009)
2- Karaer, N., “Mehmet Akif’te Doğu İmgesi”, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Uluslararası Sempozyumu, 167-176, 10 Mart 2012, İstanbul / Türkiye. (2012)
3- Karaer, N., "Mehmet Akif Ersoy'un Kafkas Aydınlanması ve Kafkas Aydınları Üzerindeki etkileri" Türk Dünyasını Işıqlandıranlar: M. Akif Ersoy, Hüseyn Cavid Beynelxalq Konferansı, 15-19 Mayıs 2013, Bakü/Azerbaycan (2013)
4- Nihat KARAER. "Sultan Abdülaziz'in Paris Seyahati" Sultan Abdülaziz And His Era Sympoium (Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu), 12-13 December 2013, Türk Tarih Kurumu, Ankara / TÜRKİYE (2013)
5- Karaer, N., "Türk Dünyasını Işıqlandıranlar: Mehmet Akif Ersoy, Hüseyn Cavid Beynelxalq Konferansı, 15-19 May 2013, Bakü/Azerbaycan (2013)
6- Karaer,N. "Kazanlı Halim Sabit'in Sırat-ı Mustakim Dergisinde yayınlanan makalelerinde eğitim anlayışı" 2014 Kazan/TATARİSTAN (2014)
7- Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Saraybosna Sempozyumu 21-25 Haziran 2012 Bosnahersek (2012)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- MEHMET AKİF ERSOY'UN AİLE MEKTUPLARI, 2011, MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YAYINI, BURDUR. (Süre : 2011 Yıl)

HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- MEHMET AKİF ERSOY UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Yıl:2009)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİ DALI BAŞKANLIĞI (Yıl:2007)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Düzenleme Kurulu Üyesi, I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 19–22 Kasım 2008. (Yıl:2008)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Konferans “1923’ten Günümüze Cumhuriyet Ekonomisi” Eğirdir Kaymakamlığı, ISPARTA (Yıl:2003) (Yıl:2003)
2- Konferans “Türk-Ermeni Anlaşmazlığının Başlangıcı ve Ermeni Ayaklanmaları”. Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su ürünleri Fakültesi (2003) (Yıl:2003)
3- Konferans “Atatürk’ün Dış Politika Stratejisi”. Burdur Valiliği - Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi (Yıl:2004) (Yıl:2004)
4- Konferans “Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar” Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi. (Yıl:2005) (Yıl:2005)
5- Konferans “Atatürk’ün Bilimsel Yönü” Burdur Valiliği - Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi (Yıl:2006) (Yıl:2006)
6- Konferans “Atatürk’ün Siyasi Yönü”, Burdur Valiliği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Yıl:2007) (Yıl:2007)
7- Konferans, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Etkinlikleri, Altındağ Belediyesi / Ankara 12 Mart 2009. (Yıl:2009)
8- Mehmet Akif Ersoy Haftası Etkinlikleri, Burdur 20-27 Aralık 2009. (Yıl:2009)
9- 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Etkinliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur 12 Mart 2010. (Yıl:2010)
10- Mehmet Akif Ersoy Haftası Etkinlikleri, Burdur 20-27 Aralık 2010. (Yıl:2010)
11- Konferans, “İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy” Çeltikçi Kaymakamlığı / BURDUR (Yıl:2010) (Yıl:2010)
12- 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Etkinliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur 12 Mart 2011. (Yıl:2011)
13- Konferans“İstiklal Marşımızı Anlamak” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur (Yıl:2011) (Yıl:2011)
14- Konferans, Vefatının 75. Yılında Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı, Eyüp Belediyesi / İstanbul, 27 Aralık 2011. (Yıl:2011)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- Düzenleme Kurulu Üyeliği (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- 1. Yıldırım, C., “Sınıf Öğretmenlerinin Sınıflarında Sergiledikleri Davranışları ve kullandıkları Sınıf yönetim Modelleri” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim dalı, Şubat 2012. (2012)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Karaer, N., “Başlangıcından (1797–1820) Mora İsyanına Kadar Osmanlı Devletinin Paris Büyükelçileri ve Osmanlı- Fransız Diplomatik İlişkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Kod No: 01021-M-05, Eylül 2008. (Yürütücü) (2008)
2- Karaer, N., “Mora İsyanından (1821–1830) Cezayir’in İşgaline Kadar Osmanlı-Fransız Diplomasi İlişkileri”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Kod No: 0031-NAP-08, Aralık 2010. (Yürütücü) (2010)
3- Karaer, N., ‘‘Cezayir’in İşgalinden (1830–1839)Tanzimat’a Kadar Osmanlı Devletinin Paris Büyükelçileri ve Osmanlı-Fransız Diplomasi İlişkileri”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Kod No: 0072-NAP-09, Mart 2012. (Yürütücü) (2012)
Uluslararası sempozyum, konferans gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- TÜRK DÜNYASINI IŞIKLANDIRANLAR 16-18 MAYIS 2013 (2013)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- INTERNATIONAL SYMPOSIUM "THR OUTSTANDING PERSONALITIES OF THE TURKIS WORLD: MEHMET AKİF ERSOYAND ABDULLAH TUKAY" ("TÜRK DÜNYASINI AYDINLATANLAR MEHMET AKİF ERSOY VE ABDULLAH TUKAY ULUSLARARASI KAZAN SEMPOZYUMU") KAZAN / TATARİSTAN 12-18 MAYIS 2014 (2014)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- Centre d’Etude Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatique (Türk, Osmanlı, Balkanlar ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi) Paris/FRANSA (2013)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4040
Email nkaraer(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
9 + 9 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.