Yönetilen Tezler

(Sadece Tez Merkezi Kaynaklı Tezler Listelenmektedir.)

Tez Adı Türü Üniversite / Enstitü / ABD Yılı Durumu
1Milliyetçilik, Dindarlık ve Materyalizmin Yerli ve Yabancı Ürünlerin Satın Alma Niyeti Üzerine EtkisiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı2019Devam Ediyor
2Müşteri Deneyimi Oluşturma ve Deneyimsel Pazarlama: Iyaşpark Avm Müşterileri İle Bir AraştırmaYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı2019Devam Ediyor
3İzlenim yönetimi taktikleri ile yaşam doyumu arasındaki ilişki: tekstil sektöründe çalışanlar üzerinde bir araştırmaYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı2019Devam Ediyor
4TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINDA RENKLERİN ROLÜ: BİR UYGULAMAYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı2018Devam Ediyor
5Markaların Kişilik Arketiplerinin Algılanması: Otomobil Markaları Üzerine Bir AraştırmaYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı2018Devam Ediyor
6İnternet Alışverişlerinde Algılanan Risk ve Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler: Ankara İlinde Bir UygulamaYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı2018Devam Ediyor
7Spor pazarlaması ve sponsorluk: Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Vodafone sponsorluk ilişkisinde taraftarların tutumlarının incelenmesiYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı2017Tamamlandı
8Elektronik ticaret açısından mağaza atmosferine yönelik tüketici tutumları üzerine bir araştırmaYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı2017Tamamlandı
9Kuşakların satın alma niyetleri üzerinde tüketici etnosentrizmi ve tüketici husumetinin etkileriDoktoraMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı2017Tamamlandı