Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1 infoÜniversitenin Markalaşması: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ninMarkalaşma Sürecinin İncelenmesiGürbüz Celile,ÇETİNKAYA BOZKURT ÖZLEM,DAL NİL ESRAMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi2020Ulusal, Hakemli, Elektronik, DRJI, SOBIAD,ASOS,GOOGLE SCHOLAR
2 infoMARKA KİMLİĞİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA:ÖZEL EĞİTİM KURUMUNDA BİR ARAŞTIRMAKAYIKÇI PINAR,ARMAĞAN KUDRET,DAL NİL ESRAKaradeniz Uluslararası Bilimsel Dergi2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, International Sciencetific Indexing (ISI Databese), Index Copernicus (ICI World of Journals), ULAKBİM TR Dizin, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Google Scholar, Acedemia Social Science Index (ASOS Index).
3 infoAntalya İlinin Marka Şehir Algısı Hakkında Bir AraştırmaDAL NİL ESRA,Akbaba AyşeSosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi2019Ulusal, Hakemli, Elektronik, Tubitak Ulakbim, dergipark akademik, T.C.Başbakanlık Devlet Arşivleri müdürlüğü, ISAM, google scholar, open aire, idealonline, ceeol.com
4 infoSürdürülebilir Pazarlama:Kavramsal Bir ÇalışmaKayıkçı Pınar,ARMAĞAN KUDRET,DAL NİL ESRABucak İşletme Fakültesi Dergisi2019Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
5MARKALARIN KİŞİLİK ARKETİPLERİNİN ALGILANMASI: OTOMOBİLMARKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAEREN CEYDA,DAL NİL ESRAKaradeniz Uluslararası Bilimsel Dergi2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, International Sciencetific Indexing (ISI Databese), Index Copernicus (ICI World of Journals), ULAKBİM TR Dizin, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Google Akademik,Academia Social Science Index (ASOS Index).
6 infoMilliyetçilik, Dindarlık ve Materyalizmin Yerli ve Yabancı Ürünlerin Satın Alma Niyeti Üzerine EtkisiKORKMAZ İLKNUR,DAL NİL ESRAİŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ2019Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
7Mobil Alışveriş Uygulamaları Bildirimlerine Karşı Tüketici Tutumları Hakkında Bir AraştırmaKAYIKÇI PINAR,ARMAĞAN KUDRET,DAL NİL ESRAİŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ2019Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
8 infoMüşteri Deneyimi Oluşturma ve Deneyimsel Pazarlama: Iyaşpark AlışverişMerkezi (AVM) Müşterileri ile Bir AraştırmaYeşilot Fikriye,DAL NİL ESRAMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi2019Ulusal, Hakemli, Elektronik, Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ASOS Index (Academia Sosyal Bilimler İndeksi), Google Scholar
9Yerli ve Yabancı Ürünlerin Satın Alma Niyetinde EkonomikMilliyetçiliğin ve Küresel Bilinçliliğin EtkisiDAL NİL ESRA,KORKMAZ İLKNUREskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerDergisi2019Uluslararası, Hakemli, Basılı, Emerging Sources Citation Index (ESCI), ULAKBİM TR Dizin, EconLit, EBSCO, ASOS Index, Sobiad, Akademik Dizin, Acarindex ve Arastirmax
10TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÇERÇEVESİNDE ÜRÜN AMBALAJ RENKLERİNİN ALGILANMASI: GENÇ TÜKETİCİLER İLE BİR ARAŞTIRMATekinarslan Nisan Gül,DAL NİL ESRAInternational Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)Directory of Research Journals Indexing (DRJI), ResearchBible (Academic Resource Index), Academic Scientific Journals (CiteFactor), Scientific Indexing Services (SIS), International Index Copernicus, Advanced Science Index, Akademik Araştırmalar Indeksi, Sobiad, Social Science Research Network (SSRN),International Institute of Organized Research (I2OR),İdealonline Veri Tabanı,İnfoBase Index,Scholarsteer Index, Arastirmax
11 infoGirişimci Pazarlama: Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları veTeknolojileri Fuarına Katılan İşletmelerin Girişimci Pazarlama Çabalarına Yönelik Bir AraştırmaDAL NİL ESRA,ORAL MÜKERREM,KILIÇ RUKİYESİYASET, EKONOMİ ve YÖNETİMARAŞTIRMALARI DERGİSİ2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO, Index Copernicus, Journal Index, S index, Cite factor, Asos index, Akademik dizin, Araştırmax, RePEc, DRJI, Research Bible, JournalTOC,EyeSource, OAJI, UIF, SJIF
12 infoİNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE ALGILANAN RİSKİN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ: ANKARA İLİNDE BİR ARAŞTIRMAYILMAZ FUNDA,DAL NİL ESRAMEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Acarindex.com, Asos, Indexcopernicus, Open Academic Journal Index (OAJI), Researchbib Academic Resource Index, Sobiad
13 infoTÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞLERİNDE HEDONİK, FAYDACI VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM DAVRANIŞLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMAAkbaba Ayşe,DAL NİL ESRAMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Acarindex.com, ASOS, OAJI.net, INDEX COPERNICUS, ResearchBib, Sobiad
14 infoGENÇ TÜKETİCİLERİN İÇME SÜTÜ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARIDAL NİL ESRA,ORAL MÜKERREM,KORKMAZ İLKNURThe Journal of Academic Social Science Studies2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SOBİAD, MLA, ASOS, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), ARASTIRMAX, Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi), Journal Seek, Research Bible, İSAM, Index Copernicus, Mendeley, Open Academic Journals Index, CiteFactor, Scientific Indexing Services, Akademic Keys, ASI (Advanced Science Index), S journals Index, ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), I2OR, MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), Spark Index, İnfobase Index, Sysmatic Impact Factor, International Innovative Journal Impact Factor, Science Library Index
15 infoELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: TRENDYOL ALIŞVERİŞ SİTESİ MÜŞTERİLERİ İLE BİR ARAŞTIRMADAL NİL ESRA,Şahin ÖzgeAvrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Dergipark akademik, google scholar, asos, index copernicus, rootindexing,ESJI, İSAM, jifactor, ResearchBib
16 infoMUHAFAZAKÂR TÜKETİCİLERİN HELÂL TURİZME BAKIŞIDAL NİL ESRA,TOPAY GÜLNİHALAvrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Dergipark akademik, Google Scholar, Asos, İndex Copernicus, Rootindexing, ESJI,İSAM, Jifactor, ResearchBib
17SOSYAL UYUM VE MATERYALİZM ETKİSİNDE GÖSTERİŞ TÜKETİMİNE BİR BAKIŞDAL NİL ESRA,KORKMAZ İLKNUR,YALÇIN MUSTAFAUluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi2018Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
18İNTERNET BANKACILIĞINDA E-HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ E-MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE E-HİZMET TELAFİ KALİTESİNİN KULLANILMASIDAL NİL ESRA,Doğdu Nazmiye,Yuva Nihat,Şahin ÖzgeKesit Akademi Dergisi2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SOBİAD, AcademicKeys, Scientific Indexing Services, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Information Matrix fort he Analysis of Journals (MIAR), Systematic Impact Factor, Sparc Institute of Technical Research, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Research Bible, Cosmos Impact Factor , I2OR
19SPOR PAZARLAMASI VE SPONSORLUK: BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ VE VODAFONE SPONSORLUK İLİŞKİSİNDE TARAFTARLARIN TUTUMLARININ İNCELENMESİÇiftçibaşı Gültekin Cem,DAL NİL ESRAUluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi2018Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, J-GATE,Research Bible, DRJI, Jifactor, Sobiad, ESJI,Rootindexing, SOBIAD, Acarindex, Crossref
20 infoDuyuların Ötesinde:Bilinçaltı Etkiler ve NöropazarlamaYeşilot Fikriye,DAL NİL ESRAGöller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı2018Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, Endekste taranmıyor
21İNTERNETTE PAZARLAMA ÇABALARI: ONLİNE ALIŞVERİŞSİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAYılmaz Funda,DAL NİL ESRA,ORAL MÜKERREMUluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, J-GATE,Research Bible, DRJI, Jifactor, Sobiad, ESJI,Rootindexing, SOBIAD, Acarindex, Ebscohost, Crossref
22ANTALYA’DA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LERİN PAZARLAMA SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAÇETİNKAYA BOZKURT ÖZLEM,DAL NİL ESRASosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)2017Ulusal, Hakemli, Elektronik, Sobiad, SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ,CiteFactor, Oaji.net,Researchbible
23 infoTÜKETİM TOPLUMU VE TÜKETİM TOPLUMUNA YÖNLENDİRİLEN ELEŞTİRİLER ÜZERİNE BİR TARTIŞMADAL NİL ESRAMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Asos index, Sobiad, OAJİ, Index Cepernicus, Ebscohost, Researchbib,
24ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİN TUTUNDURMASI: ALICI EKSENİNDEMİKRO VE MAKRO YAKLAŞIMDAL NİL ESRA,ORAL MÜKERREMUluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, J-GATE,Research Bible, DRJI, Jifactor, Sobiad, ESJI,Rootindexing, SOBIAD,EbscoHost, Acarindex, Crossref
25 infoMOBİL PAZARLAMA VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MOBİLPAZARLAMA ALGISI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE BİR ARAŞTIRMADAL NİL ESRA,Güldüren Burcu,Söyleyici Gülin Tuğçe,Kılıç Tuğsel ÇisilAvrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Tubitak Ulakbim, İsam, GoogleScholar,Asos, Index Copernicus, Rootindexing, ESJI, Jifactor, ResearcBib
26 infoGİRİŞİMCİ PAZARLAMA: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMADAL NİL ESRA,DAL VEYSELMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2016Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ULAKBİM, ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCOHOST,
27 infoÇOCUKLARIN TÜKETİCİ OLARAK SOSYALLEŞME SÜRECİNDE TVREKLAMLARININ VE AİLENİN ROLÜ HAKKINDA TEORİK BİR ÇALIŞMADAL NİL ESRA,DAL VEYSELMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2015Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib
28Kişilik Özellikleri Ve Sosyal Ağ Sitesi Kullanım Alışkanlıkları Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir AraştırmaDAL NİL ESRA,DAL VEYSELMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2014Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ULAKBİM, ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS