Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1974
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Ağlasun Meslek Yüksekokulu
 • Bölümü : Yönetim ve Organizasyon
 • Anabilim Dalı : İşletme Yönetimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Sakarya İlkokulu Kadıköy/İstanbul (1985)
 • Orta Okul : Yenisahra Ortaokulu Kadıköy/İstanbul (1988)
 • Lise : Zeynep Kamil Sağlık Meslek Lisesi Üsküdar/İstanbul (1992)
 • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Lisans Bölüm : İşletme Bölümü (2001)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : İşletme (2004)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : İşletme
ÖZGEÇMİŞ

Nezihe TÜFEKCİ, Zeynep Kamil Meslek Lisesi'nden 1992 yılında Ebe-Hemşire ünvanı ile okul birincisi olarak mezun olmuştur. İlk olarak Bilecik-Gölpazarı'nda ve daha sonra Zeynep Kamil Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi'nde ebe olarak çalışmıştır. 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü kazanmasıyla üniversite eğitimini sürdürmek için Isparta'ya tayin olmuştur. 1997 yılından 2003 yılına kadar Isparta Doğumevi'nde ebe olarak görev yapmıştır. 2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Ağlasun Meslek Yüksekokulu'na Öğretim Görevlisi olmuş, 2006 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin kurulmasıyla beraber aynı yüksekokulda görevine devam etmektedir.

Lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü fakülte birinciliği ile tamamlayan Nezihe TÜFEKCİ, Yüksek Lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. Doktora eğitimini yine aynı üniversitede İşletme Ana Bilim Dalında sürdürmektedir. Çok sayıda yayınladığı ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır. İngilizce bilen Nezihe TÜFEKCİ, evli ve üç çocuk annesidir.

İLGİ ALANLARI

Örgüt Kültürü, Örgüt Kuramları, Sağlık Sektörü

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Ed. Şeref KALAYCI, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım A.Ş., Ankara, 2005 (17.Bölüm: Kümeleme Analizi-Cluster Analysis). (2005)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Nezihe TÜFEKCİ, Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Bankacılık Sektöründe Farklı Olma Üstünlüğünün ve Müşteri Sadakatinin Yarattığı Değer: Isparta İlinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2, Sayı:4, Isparta, Güz 2006, 170-183. (2006)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ, Turizm Sektöründe Bir Kült: Stratejik İşbirlikleri, 1. Çanakkale Turizm Biyenali, 5-7 Mayıs 2005, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale (2005)
2- Adem KORKMAZ, Nezihe TÜFEKCİ, Halil İbrahim ÖZMEN, Tarıma Dayalı Ekonomilerde Kadının Rolü ve Toplumsal Konumu: Ağlasun İlçesi Örneği, I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur. (2005)
3- Adem KORKMAZ, İbrahim ÖZMEN, Nezihe TÜFEKCİ, Büroların ve Sekreterliğin Dönüşümü: Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programının Yeterliliği, 3. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 28-30 Eylül 2005, Burdur. (2005)
4- Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ, Sezon Öncesi Eğirdir ve Davras' da Kamp Yapan Futbol Takımlarının Memnuniyet Ölçeği, II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 09-12 Kasım 2006, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Isparta, 2006. (2006)
5- Nezihe TÜFEKCİ, Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Buldan ve Çevresinde Üzüm Üreticisinin Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri, Buldan Sempozyumu, 23-24 Kasım 2006, Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu, Denizli, 2006. (2006)
6- Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ (2008), "İşletmelerde Rekabetçi Zeka Uygulamaları: Önemi, Sonuçları ve Yeni Perspektifi", VII. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Hitit Üniversitesi, 8-10 Mayıs, Çorum. (2008)
7- Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ (2010), "Sağlık Pazarlamasında Değer Yaratma Aracı Olarak Müşteri/Hasta İlişkileri Yönetimi: Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde Bir Uygulama", IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 04-07 Şubat, Antalya. (2010)
8- Nezihe TÜFEKCİ, Ömer Kürşad TÜFEKCİ (2010), "Örgüt Kültürü Ve Pazar Yönlülük Arasındaki İlişkiyi Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma: Isparta İlinde Uygulama", 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 6-8 Mayıs 2010, Zonguldak. (2010)
9- Nurhan PAPATYA, Gürcan PAPATYA, Ömer Kürşad TÜFEKCİ ve Nezihe TÜFEKCİ (2010), "Bilgi ve İletişim Çağında KOBİ'lerin Uluslararası Pazar Performansının İncelenmesi: Isparta Örneği", 15. Ulusal Pazarlama Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 26-29 Ekim 2010, İzmir. (2010)
10- Nezihe TÜFEKCİ (2011), "Meslek Yüksekokullarının İlçelere Olan/Olası Katkıları: Ağlasun İlçesi Örneği", 1. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu, 17-19 Şubat 2011, Sarıgöl/Manisa, 96-103. (2011)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ (2012), "Gül Ürünlerinin Pazarlanmasında Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Rolü: Isparta İlinde Bir Araştırma", Her Yönüyle Gül Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 7-9 Haziran 2012, Isparta, 50. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ (2008), Market Orientation in a Transition Economy, First International Conference on Management and Economics, "Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective", Vol.1, 438-447, 28-29 March, Tirana/Albania. (2008)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Nezihe TÜFEKCİ, Ömer Kürşad TÜFEKCİ (2008), Küreselleşmenin TC'deki Reklâmcılık ve Tüketici Alışkanlıklarına Etkisi, The 85th Anniversary of the Republic International Symposium on the Turkish Republic, 22-24 October, Isparta/Turkey. (2008)
2- Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ (2012), "Universities Branding Process About Creating Value Through Integrated Marketing Communications", 3rd International Symposium on Sustainable Development ISSD 2012, International Burch University, 31 May-1 June 2012, Sarajevo, Bosnia&Herzegovina, 389. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ (2010), "Spor Sektöründe Değer Katma Aracı Olarak Rekabetçi Zeka", 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Gazi Üniversitesi, 10-12 Kasım 2010, Antalya. (2010)
Yüksek Lisans Tezi
1- Yeni İşletmecilik Perpektifinde Kadın Yöneticiler ve Tükenmişlik: Türk İş Dünyasını Yönlendiren Kadın Yöneticiler Üzerine Uygulama. (2004)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Ağlasun Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 2004-2006 (Yıl:2004)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Markalaştırılması", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Normal Araştırma Projeleri (NAP), 01.04.2009. (2009)
2- "Örgüt Kültürünün Performansa Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Doktora Projesi, 2010. (2010)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- I. Statejik Planlama Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 25.08.2005. (2005)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248731 3322
Email nezihetufekci(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
18 + 9 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.