Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1977
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Biyoloji
 • Anabilim Dalı : Botanik
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisans : Ankara Ünviversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Biyoloji (1997)
 • Y.Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Biyoloji (2001)
 • Doktora : Ankara Üniversitesi
 • Doktora Dal : Biyoloji
 • (2007)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- KESİCİ E, BALPINAR N. Burdur Gölü ve Kıyısı Bitki Örtüsü. pp: 72-87. Şu Eserde: GÜLLE İ, ATAYETER Y (edlr). Burdur Gölü Monografisi. Burdur Belediyesi Başkanlığı, Dumat Ofset Matbaacılık, Ankara, ISBN: 978-605-66924-0-6, Ekim, viii+141 s. (2016)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ERDOĞAN N, KETENOĞLU O, BİNGÖL Ü. Kabalı Dağı (Çankırı/Çerkeş) florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 14 (2): 63-82. (2007)
2- BİNGÖL MÜ, KETENOĞLU O, GEVEN F, GÜNEY K, ERDOĞAN N, İLARSLAN R. Deveci Dağları (Yozgat-Tokat) vejetasyon tiplerinin floristik kompozisyonu üzerine bir araştırma. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 3 (1): 65-71. (2010)
3- CANSARAN A, BİNGÖL MÜ, GEVEN F, GÜNEY K, ERDOĞAN N, KAYA ÖF. Contribution to the flora of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 3 (1): 103-120. (2010)
4- ERDOĞAN N, KETENOĞLU O, BİNGÖL Ü, GEVEN F, ARSLAN M. Sivrihisar Dağları (Eskişehir/Türkiye) vejetasyon tiplerinin floristik kompozisyonu üzerine bir araştırma. MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (2):1-11. (2011)
5- ERDOĞAN N, BÜYÜKKARTAL HN, KARADENİZ A, ÇÖLGEÇEN H. Sertavul Geçidi-Mut (Mersin) çevresinde yayılış gösteren bazı Euphorbia L. taksonlarının anatomik yönden incelenmesi. MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3 (1): 22-31. (2012)
6- ÇETİN A, ERDOĞAN N, GENÇ H. Flora of the Burdur Lake surroundings (Türkiye), Biological Diversity and Conservation, 6 (2): 55-76. (2013)
7- ERDOĞAN N, KETENOĞLU O, BİNGÖL MÜ, GEVEN F, ARSLAN M. Evaluation of threat categories of the endemic plants of Sivrihisar Mountains (Eskişehir/Turkey). Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi (Journal of Anatolian Natural Sciences) 5 (1): 37-43. (2014)
8- BALPINAR N, BARDAKÇI B. Characterization of Endemic Euphorbia anacampseros Boiss. var. anacampseros using FTIR analysis method. SDÜ Fen Bil Ens Der, 20 (3): 384-387. (2016)
9- ÖKMEN G, BALPINAR N. Antibacterial and antioxidant activities of Ocimum basilicum L. against mastitis pathogens. Cumhuriyet Sci. J., 39 (3): 573-580. (2018)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ARSLAN M, ERDOĞAN N, KETENOĞLU O. Yaylacık Araştırma Ormanı vejetasyonunun bazı floristik ve toprak özellikleri (Bölüm-1). Orman Mühendisliği Dergisi, Orman Mühendisleri Odası Yayın Organı, 49 (10-11-12): 16-19, Ankara. (2012)
2- ARSLAN M, ERDOĞAN N, KETENOĞLU O. Yaylacık Araştırma Ormanı vejetasyonunun bazı floristik ve toprak özellikleri (Bölüm-2). Orman Mühendisliği Dergisi, Orman Mühendisleri Odası Yayın Organı, 50 (1-2-3): 18-20, Ankara. (2013)
3- KAVGACI A, ARSLAN M, BINGÖL Ü, ERDOĞAN N. Türkiye ve Bulgaristan’daki Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) ormanlarının fitososyolojik yapısı. Orman ve Av, Türkiye Ormancılar Derneği, 90 (3): 25-31. (2013)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- BALPINAR N, ÖKMEN G. The biological activities of Moltkia aurea Boiss., an endemic species to Turkey. Afr J Tradit Complement Altern Med., 14 (2): 60-64. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- MOR F, SAHİNDOKUYUCU F, ERDOGAN N. Nitrate and nitrite contents of some vegetables consumed in south province of Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (15): 2013-2016. (2010)
2- KAVGACI A, ARSLAN M, BINGÖL Ü, ERDOĞAN N, ČARNI A. Classification and phytogeographical differentiation of oriental beech forests in Turkey and Bulgaria. Biologia, 67 (3): 461-473. (2012)
3- BÜYÜKKARTAL HN, ÇÖLGEÇEN H, PINAR NM, ERDOĞAN N. Seed coat ultrastructure of hard-seeded and soft-seeded varieties of Vicia sativa L. Turk J Bot, 37 (2): 270-275. (2013)
4- ÖKMEN G, BALPINAR N. The biological activities of Hypericum perforatum L. Afr J Tradit Complement Altern Med., 14 (1): 213-218. (2017)
5- KAVGACI A, SILC U, BAŞARAN S, MARINSEK A, BAŞARAN MA, KOSIR P, BALPINAR N, ARSLAN M, ERGÜLER Ö, CARNI A. Classification of plant communities along post-fire succession in Pinus brutia (Turkish red pine) stands in Antalya (Turkey). Turk J Bot, 41 (3): 299-307. (2017)
6- GÜNGÖROĞLU C, KAVGACI A, COŞGUN U, ÇALIKOĞLU M, ÖRTEL E, BALPINAR N. Applicability of European landscape typology in Turkey (Çakırlar Watershed case/Antalya). Landscape Research, 43 (6): 831-845. (2018)
7- BALPINAR N, KAVGACI A, BİNGÖL MÜ, KETENOĞLU O. Diversity and gradients of vegetation of Sivrihisar Mountains (Eskişehir-Turkey). Acta Bot. Croat., 77 (1): 18-27. (2018)
8- BALPINAR N, ARSLAN M, ÇELİK N, BINGÖL Ü. Relationships between some endemic taxa and environmental factors in Alpu (Eskişehir), Turkey. Int. J. Environ. Sci. Technol. https://doi.org/10.1007/s13762-018-1794-8 (2018)
9- BALPINAR N. The biological activities of Arabis alpina L. subsp. brevifolia (DC.) Cullen against food pathogens. Open Chem., 16 (1): 930-936. (2018)
10- BALPINAR N, OKMEN G. Biological activities and chemical composition of Senecio vernalis growing in the lakes region of Turkey. Int. J. Environ. Sci. Technol. https://doi.org/10.1007/s13762-018-2174-0 (2018)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- KAVGACI A, ŠILC U, BAȘARAN S, MARINŠEK A, BAȘARAN MA, KOŠIR P, BALPINAR N, ARSLAN M, DENLİ Ö, ČARNI A. Nomenclatural remarks to the classification of plant communities along post-fire succession. Hacquetia, 16 (2): 293-295 (2017)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- KARADENİZ A, ERDOĞAN N, GENÇ H, EMRE İ. ODAP levels in some Lathyrus species distributed on Burdur-Isparta provinces in Turkey. Genetic Resources and Crop Evolution, 57 (8): 1121-1126. (2010)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- MOR F, KURŞUN Ö, ERDOĞAN N. Effects of heavy metals residues on human health. Uludağ Univ. J. Fac. Vet. Med., 28 (1): 59-65. (2009)
2- BİNGÖL Ü, GEVEN F, GÜNEY K, KETENOĞLU O, ERDOĞAN N. Egzoz gazlarının bitkilere etkileri ve koruma önerileri. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 3 (2): 63-67. (2010)
3- ARSLAN M, BİNGÖL Ü, ERDOĞAN N. Avrupa Doğa Bilgi Sistemi Habitat Sınıflandırması (EUNIS) ve Türkiye Öksin alanındaki doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) ormanları örneği. AÇÜ Orman Fak Derg, 13 (2): 278-290. (2012)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- ÇETİN A, ERDOĞAN N. Characteristics of arctic and alpine vegetation. Tabiat ve İnsan Dergisi, 45: 16-22 ISSN: 1302-1001, Ankara. (2011)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- ÇETİN A, ERDOĞAN N, GENÇ H. Burdur Gölü çevresinin tibbi ve aromatik bitkilerine bir bakiş. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, sayfa 182-190. 13-15 Eylül, Tokat. (2012)
2- ARSLAN M, ERDOĞAN N, BİNGÖL Ü, ÇELİK N. Bozan Çevresi (Eskişehir) bozuk orman ve bozkır vejetasyonu. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, sayfa 69-76, 22-24 Ekim, Isparta. (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- ARSLAN M, BİNGÖL MÜ, ERDOĞAN N. Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS) habitat sınıflandırması ve Türkiye-Batı Öksin alanındaki kayın ormanları örneği. Ekoloji 2010 Sempozyumu, sayfa 31, 5-7 Mayıs, Aksaray. (2010)
2- SEÇİLMİŞ-CANBAY H, BARDAKÇI B, ERDOĞAN N, ÇETİN A. Stachys cretica L. subsp. anatolica Rech. fil. endemik türüne ait uçucu yağ bileşiklerinin tayini. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, sayfa 81, 4-6 Kasım, Burdur. (2010)
3- ÇETİN A, ERDOĞAN N, GENÇ H. Burdur Gölü havzası biyoçeşitliliğne floristik bir bakış. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, sayfa 28, 22-23 Mayıs, Ankara. (2010)
4- ARSLAN M, ERDOĞAN N, BİNGÖL Ü, KAVGACI A. Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) fitoekolojik ve fitocoğrafik yayılışı. Ekoloji 2013 Sempozyumu, sayfa 108, 2-4 Mayıs, Tekirdağ. (2013)
5- KAVGACI A, GÜNGÖROĞLU C, ERDOĞAN N, ÖRTEL E, ÇALIKOĞLU M, COSGUN U. Çakırlar Havzası (Antalya) orman vejetasyonunun fitososyolojik analizi. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, sayfa 67-68, 22-24 Ekim, Isparta. (2014)
6- BALPINAR N. Kargı Köyü Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı’nın (Bucak-Burdur) floristik yapısı. Ulusal Botanik Kongresi, sayfa 48, 23-26 Aralık, Konya. (2016)
7- ŞAHİN SAY D, BALPINAR N. Ahmed Bican Yazıcıoğlu’nun Dürr-i Meknun (Saklı İnci) adlı çeviri eserindeki şifalı bitkiler üzerine bir inceleme. X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, sayfa 78, 15-18 Mayıs, Adana. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- BÜYÜKKARTAL HN, PINAR NM, ÇÖLGEÇEN H, ERDOĞAN N, BUDAK Ü, AŞÇI B. Senecio cilicius Boiss.'de aken yapısı ve polen morfolojisi. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, sayfa 165, 22-25 Haziran, Trabzon. (2009)
2- BÜYÜKKARTAL HN, ÇÖLGEÇEN H, PINAR NM, BUDAK Ü, ERDOĞAN N, HAMZAOĞLU E. Senecio lorentii Hochst'de aken yapısı. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, sayfa 198, 22-25 Haziran, Trabzon. (2009)
3- BÜYÜKKARTAL HN, ÇÖLGEÇEN H, ERDOĞAN N, BUDAK Ü, PINAR NM, HAMZAOĞLU E. Senecio paludosus L.'da aken yapısı. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, sayfa 199, 22-25 Haziran, Trabzon. (2009)
4- BİNGÖL Ü, GEVEN F, GÜNEY K, KETENOĞLU O, ERDOĞAN N. Egzoz gazlarının bitkilere etkileri ve koruma önerileri. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, sayfa 351, 07-10 Ekim, Nevşehir. (2009)
5- BİNGÖL Ü, GEVEN F, GÜNEY K, KETENOĞLU O, ERDOĞAN N. İç Anadolu’dan (Yozgat-Tokat) Phlomido armeniacae-Astragalion microcephali Akman, Ketenoğlu, Quézel, Demirörs 1984 alyansı için yeni bir sintakson. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, sayfa 352, 07-10 Ekim, Nevşehir. (2009)
6- BİNGÖL Ü, GEVEN F, GÜNEY K, KETENOĞLU O, ERDOĞAN N. Deveci Dağları (Yozgat-Tokat) vejetasyon tiplerinin floristik kompozisyonu üzerine bir araştırma. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, sayfa 353, 07-10 Ekim, Nevşehir. (2009)
7- BİNGÖL MÜ, KETENOĞLU O, GEVEN F, GÜNEY K, ERDOĞAN N, ARSLAN M. Ankara cadde ağaçlarından Aesculus hippocastanum L.’nin yaprak, dal ve kabuklarında kurşun (pb) birikiminin aylık ve mevsimsel olarak karşılaştırılması. Ekoloji 2010 Sempozyumu, sayfa 125, 5-7 Mayıs, Aksaray. (2010)
8- ÇÖLGEÇEN H, BÜYÜKKARTAL HN, ERDOĞAN N, BUDAK Ü. Senecio (Asteraceae) Doriae seksiyonu taksonlarının yaprak ve gövde anatomisi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 280, 21-25 Haziran, Denizli. (2010)
9- ÇÖLGEÇEN H, ERDOĞAN N, BÜYÜKKARTAL HN, CANLI K, BUDAK Ü. Senecio (Asteraceae) Reniformes seksiyonu taksonlarının yaprak ve gövde anatomisi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 290, 21-25 Haziran, Denizli. (2010)
10- ÇETİN A, ERDOĞAN N. Arktik-Alpin floranın orijini ve evrimi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 307, 21-25 Haziran, Denizli. (2010)
11- BÜYÜKKARTAL HN, ÇÖLGEÇEN H, BUDAK Ü, PINAR NM, CANLI K, ERDOĞAN N, HAMZAOĞLU E. Reniformes (Asteraceae: Senecio) seksiyonu türlerinde aken yapısı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 359, 21-25 Haziran, Denizli. (2010)
12- BÜYÜKKARTAL HN, ÇÖLGEÇEN H, BUDAK Ü, PINAR NM, ERDOĞAN N, CANLI K, HAMZAOĞLU E. Doriae (Asteraceae: Senecio) seksiyonu türlerinde aken yapısı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 361, 21-25 Haziran, Denizli. (2010)
13- BİNGÖL MÜ, GEVEN F, CANSARAN A, GÜNEY K, ERDOĞAN N, KAYA ÖF. Sakarat Dağı (Amasya/Türkiye) vejetasyon tiplerinin floristik kompozisyonu üzerine bir araştırma. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 467, 21-25 Haziran, Denizli. (2010)
14- ERDOĞAN N, KETENOĞLU O, BİNGÖL MÜ, GEVEN F, ARSLAN M. Sivrihisar Dağları (Eskişehir/Türkiye) vejetasyon tiplerinin floristik kompozisyonu üzerine bir araştırma. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 468, 21-25 Haziran, Denizli. (2010)
15- EYİİŞ E, KARADENİZ A, GENÇ H, ERDOĞAN N. Bazı Lathyrus L. türlerinin antioksidan aktiviteleri. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, sayfa 124, 4-6 Kasım, Burdur. (2010)
16- ERDOĞAN N, BÜYÜKKARTAL HN, ÇÖLGEÇEN H, KARADENİZ A. Sertavul Geçidi-Mut (Mersin) çevresinde yayılış gösteren Euphorbia kotschyana Fenzl. Pug. ve Euphorbia rigida Bieb. taksonlarının anatomik yönden incelenmesi. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, sayfa 142, 4-6 Kasım, Burdur. (2010)
17- BARDAKÇI B, ERDOĞAN N, KALAY T. Endemik Euphorbia anacampseros Boiss. var. anacampseros’un FTIR spektroskopisi ile fonksiyonel alt grupların belirlenmesi. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, sayfa 152, 4-6 Kasım, Burdur. (2010)
18- ERDOĞAN N, BÜYÜKKARTAL HN, ÇÖLGEÇEN H, KARADENİZ A. Sertavul Geçidi-Mut (Mersin) çevresinde yayılış gösteren Euphorbia altissima var. altissima, Euphorbia helioscopia ve Euphorbia macrostegia (Euphorbiaceae) taksonlarının anatomik yönden incelenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 443, 3-7 Eylül, İzmir. (2012)
19- ERDOĞAN N, ARSLAN M, TÖRÜ A. Bozan ve çevresi (Eskişehir) erozyon sahası endemikleri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 595, 23-27 Haziran, Eskişehir. (2014)
20- ERDOĞAN N, KEBAPÇI Ü. Yarışlı Gölü çevresi biyoçeşitliliği ve tehditler. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 892, 23-27 Haziran, Eskişehir. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- KAVGACI A, ARSLAN M, BİNGÖL Ü, ERDOĞAN N, ČARNI A. Classification and phytogeographical differentiation of oriental beech forests in Turkey and Bulgaria. 21st Workshop European Vegetation Survey, page 33, May 24-27, Vienna-Austria. (2012)
2- KAVGACI A, ERDOĞAN N, GÜNGÖROĞLU C, ÖRTEL E, ÇALIKOĞLU M, COSGUN U. Diversity and gradients of forest vegetation in Çakırlar Basin (Antalya-Türkiye). 35th Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology Symposium, page 11-12, 3-6 July, Ohrid-Macedonia. (2013)
3- KAVGACI A, YALÇIN E, ARSLAN M, ÇOBAN S, ERDOĞAN N, KÖSE M, ÖNER HH, TERZİOĞLU S. Towards a national forest vegetation database of Turkey. 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey, page 3, 8-12 May, Ljubljana-Slovenija. (2014)
4- KAVGACI A, ARSLAN M, BİNGÖL Ü, ERDOĞAN N, ČARNI A. Species richness and diversity of oriental beech (Fagus orientalis) forests in Turkey and Bulgaria. 10th International Beech Symposium, page 46, 1-6 September, Safranbolu-Kastamonu, Turkey. (2015)
5- BALPINAR N, ARSLAN M. Eskişehir Bozan çevresi degrade sahaların endemik bitki taksonları ve bazı yetişme ortamı özellikleri. 4th International Geography Symposium, page 190, 23-26 May, Kemer-Antalya, Turkey. (2016)
6- KAVGACI A, BALPINAR N, ARSLAN M, ERGÜLER Ö. Plant species richness and diversity of forests in Antalya (Turkey). 4th International Geography Symposium, page 209, 23-26 May, Kemer-Antalya, Turkey. (2016)
7- BALPINAR N, ÖKMEN G, VURKUN M. The antibacterial activities of Ocimum basilicum L. against mastitis pathogens and its antioxidant activity. International Conference on Science and Technology, page 61, 5-9 September, Prizren-Kosovo. (2018)
8- BALPINAR N, ÖKMEN G. The antibacterial activities of Vitex agnus-castus L. against mastitis pathogens and its antioxidant activity. International Conference on Science and Technology, page 60, 5-9 September, Prizren-Kosovo. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- ERDOĞAN N, KETENOĞLU O, BİNGÖL MÜ, GEVEN F, ARSLAN M. Evaluation of threat categories of the endemic plants of Sivrihisar Mountains (Eskişehir/Turkey). XIII. OPTIMA Meeting, page 149, March 22-26, Antalya-Turkey. (2010)
2- BİNGÖL MÜ, CANSARAN A, GEVEN F, GÜNEY K, ERDOĞAN N, KAYA ÖF. Evaluation of threat categories of the endemic plants of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey). XIII. OPTIMA Meeting, page 136-137, March 22-26, Antalya-Turkey. (2010)
3- BİNGÖL MÜ, KETENOĞLU O, GEVEN F, GÜNEY K, ERDOĞAN N, ARSLAN M. Evaluation of threat categories of the endemic plants of Deveci Mountains (Yozgat-Tokat/Turkey). XIII. OPTIMA Meeting, page 137, March 22-26, Antalya-Turkey. (2010)
4- KARADENİZ A, ERDOĞAN N, GENÇ H, EMRE İ, CANLI K. Determination of ODAP (-β-N-oxalyl-L-α, β-diamino propionic acid) levels of some Lathyrus species collected from Burdur-Isparta region. 5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V) and 7th European Conference on Grain Legumes (AEP VII), page 137, April 26-30, Antalya-Turkey. (2010)
5- ÇETİN A, ERDOĞAN N. The flora of the Burdur Lake surroundings. 6th International Symposium on Ecology and Environmental Problems, page 179, November 17-20, Antalya-Turkey. (2011)
6- ÇETİN A, ERDOĞAN N. Evaluation of threat categories of the endemic plants of the Burdur Lake surroundings. 6th International Symposium on Ecology and Environmental Problems, page 180, November 17-20, Antalya-Turkey. (2011)
7- BALPINAR N, ÖKMEN G, ARSLAN A. An in vitro study on antimicrobial activity of Arabis alpina L. subsp. brevifolia (DC.) Cullen against food pathogens and its antioxidant activity. 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, page 758, 04-08 October, Kemer-Antalya, Turkey. (2017)
8- BALPINAR N, ARSLAN M, ÇELİK N, BİNGÖL Ü. The relationship between some endemic taxa and the site factors in Alpu environment (Eskişehir). 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, page 853, 04-08 October, Kemer-Antalya, Turkey. (2017)
9- BALPINAR N, ÖKMEN G. Biological activities and chemical composition of Senecio vernalis Waldst. et Kit. growing in the Lakes Region of Turkey. 5th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, page 490, 12-16 October, Kemer-Antalya, Turkey. (2018)
10- BALPINAR N, ÖKMEN G, ARSLAN A. Assessment of antimicrobial and antioxidant activities of Anchusa azurea Mill. and Cerinthe minor subsp. auriculata (Ten.) Domac against food pathogens. 5th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, page 491, 12-16 October, Kemer-Antalya, Turkey. (2018)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- BÜYÜKKARTAL HN, PINAR NM, ÇÖLGEÇEN H, ERDOĞAN N, BUDAK Ü. Achene structure of Senecio taraxacifolius (M. Bieb.) DC. var. taraxacifolius. 34th FEBS Congress, page 190, July 4-9, Praque-Czech Republic. (2009)
2- BÜYÜKKARTAL HN, ÇÖLGEÇEN H, ERDOĞAN N, PINAR NM, BUDAK Ü. Achene structure of Senecio bicolor (Willd.) Tod. ssp. bicolor var. bicolor. 34th FEBS Congress, page 190, July 4-9, Praque-Czech Republic. (2009)
Yüksek Lisans Tezi
1- Kabalı Dağı'nın Florası (Çerkeş/Çankırı) (2001)
Doktora Tezi
1- Sivrihisar Dağları'nın (Eskişehir) Bitki Ekolojisi ve Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması (2007)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Turkish Journal of Botany (2018 Yıl)
2- Nordic Journal of Botany (2018 Yıl)
3- International Journal of Food Properties (2019 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. (2010 Yıl)
2- OT Sistematik Botanik Dergisi (2014 Yıl)
3- Turkish Journal of Forestry (2017 Yıl)
4- Turkish Journal of Forestry (2017 Yıl)
5- Turkish Journal of Forestry (2017 Yıl)
6- Turkish Journal of Life Sciences (2018 Yıl)
7- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2018 Yıl)
8- Celal Bayar University Journal of Science (2018 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanlığı (Yıl:2011)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2007)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2008)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Burdur Gölü Çevresi Florası (2009-2011) (2011)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Sertavul Geçidi–Mut (Mersin) çevresinde yayılış gösteren bazı Euphorbia L. taksonlarının anatomik yönden incelenmesi (2009). MAEÜBAP 0014 NAP-07 (2009)
2- Burdur Gölü çevresi florası (2010). MAEÜBAP 0084-YL-09 (2010)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kampüs alanı florası (2014). MAEÜBAP 0235-YL-14 (2014)
4- Burdur İli Tescilli Sulak Alanları Yönetim Planı Hazırlanması ve Çorak Gölü Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırması Projesi ile Bu alanlarla İlgili Kitapçık, Broşür ve Tanıtım Malzemeleri Hazırlanması (2017). Orman ve Su İşleri Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü, VI. Bölge Müdürlüğü (2017)
5- Bazı bitki ekstraktlarının gıda bozan mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri (2018). MAEÜBAP 0338-NAP-16 (2018)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Sivrihisar Dağları’nda (Eskişehir) vejetasyonun sintaksonomik analizi (2007). AÜBAP-2004-07-05-085 (2007)
2- Sertavul Geçidi–Mut (Mersin) çevresi sucul ve karasal Gastropoda faunasının belirlenmesi (2009). MAEÜBAP 0001 NAP-07 (2009)
3- Burdur-Isparta yöresinin bazı Lathyrus türlerinin ODAP (-β-N-Oksalil-L-α,β diamino propiyonik asit) seviyelerinin belirlenmesi (2009). MAEÜBAP-0013 NAP-07 (2007)
4- Peyzaj tiplerinin ve fonksiyonlarının belirlenerek uygulama olanaklarının irdelenmesi (Antalya İli çakırlar Örneği). Orman Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 19.3303/2010-2012-2014 (2014)
5- Sığla ormanı tabiatı koruma alanı flora ve fauna araştırma projesi (2016). Orman ve Su İşleri Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü, VI. Bölge Müdürlüğü (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Forest vegetation along gradient from two extreme conditions (2018). TÜBİTAK/2508, No: 214O670 (2018)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2018. (2018)
Ulusal jüri üyeliği
1- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Tezli Yüksek Lisans Mülakat Sınavı Asil Jüri Üyeliği: 02.09.2008 (2008)
2- MAKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji ABD, Uzman Kadrosu Sınavı Jüri Üyeliği: 28.11.2008 (2008)
3- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Tezli Yüksek Lisans Mülakat Sınavı Asil Jüri Üyeliği: 26.01.2009 (2009)
4- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Tezli Yüksek Lisans Mülakat Sınavı Asil Jüri Üyeliği: 15.07.2009 (2009)
5- DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Asil Jüri Üyeliği (A. GÜNEŞ): 29.12.2009 (2009)
6- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Tezli Yüksek Lisans Mülakat Sınavı Asil Jüri Üyeliği: 19.01.2010 (2010)
7- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Tezli Yüksek Lisans Mülakat Sınavı Asil Jüri Üyeliği: 01.09.2010 (2010)
8- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Tezli Yüksek Lisans Mülakat Sınavı Yedek Jüri Üyeliği: 25.01.2011 (2011)
9- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Asil Jüri Üyeliği (A. ÇETİN): 20.06.2011 (2011)
10- SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Doktora Tez Savunması Yedek Jüri Üyeliği (A. CESUR): 14.06.2013 (2013)
11- MÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Yedek Jüri Üyeliği (D. BAYRAK): 29.05.2015 (2015)
12- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Yedek Jüri Üyeliği (H. ÜSTÜNER): 05.06.2015 (2015)
13- SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Asil Jüri Üyeliği (A. G. ÖZEREN): 06.11.2015 (2015)
14- SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Asil Jüri Üyeliği (H. ÖNAL): 06.11.2015 (2015)
15- SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Asil Jüri Üyeliği (İ. TÜMER): 18.12.2015 (2015)
16- SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Asil Jüri Üyeliği (S. ÖZTÜRK): 29.12.2015 (2015)
17- SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Asil Jüri Üyeliği (G. TÜRKMENOĞLU): 29.12.2015 (2015)
18- MSKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Asil Jüri Üyeliği (Ş. KARDAŞ): 08.01.2016 (2016)
19- DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Doktora Yeterlilik Sınavı Asil Jüri Üyeliği (D. ŞİŞEK): 09.06.2016 (2016)
20- SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Asil Jüri Üyeliği (R. RAIMOV): 23.09.2016 (2016)
21- SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği ABD, Doktora Yeterlilik Sınavı Asil Jüri Üyeliği (A. ŞENOL): 02.12.2016 (2016)
22- SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği ABD, Doktora Yeterlilik Sınavı Yedek Jüri Üyeliği (S. ÖZDEMİR): 02.12.2016 (2016)
23- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Tezli Yüksek Lisans-Doktora Mülakat Sınavı Yedek Jüri Üyeliği: 16.08.2016 (2016)
24- MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya ABD, Yüksek Lisans Mülakat Sınavı Asil Jüri Üyeliği: 18.08.2016 (2016)
25- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Doktora Mülakat Sınavı Yedek Jüri Üyeliği: 17.01.2017 (2017)
26- SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği ABD, Doktora Yeterlilik Sınavı Asil Jüri Üyeliği (A. ÇIVGA): 27.04.2017 (2017)
27- SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Yedek Jüri Üyeliği (İ. DURSUN): 17.07.2017 (2017)
28- SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Asil Jüri Üyeliği (F. ULUÇAY): 15.12.2017 (2017)
29- MSKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Asil Jüri Üyeliği (M. MAMMADKHANLI): 02.01.2018 (2017)
30- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Tezli Yüksek Lisans-Doktora Mülakat Sınavı Asil Jüri Üyeliği: 09.01.2018 (2018)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3026
Email nerdogan(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
1 + 18 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.