Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1977
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Biyoloji
 • Anabilim Dalı : Botanik
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisans : Ankara Ünviversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Biyoloji (1997)
 • Y.Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Biyoloji (2001)
 • Doktora : Ankara Üniversitesi
 • Doktora Dal : Biyoloji
 • (2007)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ERDOĞAN, N., KETENOĞLU, O., BİNGÖL, M.Ü., GEVEN, F., ARSLAN, M. 2014. Evaluation of Threat Categories of The Endemic Plants of Sivrihisar Mountains (Eskişehir/Turkey). Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi (Journal of Anatolian Natural Sciences) 5 (1): 37-43. (2014)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ÇETİN, A., ERDOĞAN, N. 2011. Characteristics of Arctic and Alpine Vegetation. Tabiat ve İnsan Dergisi, 45: 16-22 ISSN: 1302-1001, Ankara. (2011)
2- ARSLAN, M., ERDOĞAN, N., KETENOĞLU, O. 2012. Yaylacık Araştırma Ormanı Vejetasyonunun Bazı Floristik ve Toprak Özellikleri (Bölüm-1). Orman Mühendisliği Dergisi, Orman Mühendisleri Odası Yayın Organı, 49 (10-11-12): 16-19, Ankara. (2012)
3- ARSLAN, M., ERDOĞAN, N., KETENOĞLU, O. 2013. Yaylacık Araştırma Ormanı Vejetasyonunun Bazı Floristik ve Toprak Özellikleri (Bölüm-2). Orman Mühendisliği Dergisi, Orman Mühendisleri Odası Yayın Organı, 50 (1-2-3): 18-20, Ankara. (2013)
4- KAVGACI, A., ARSLAN, M., BINGÖL Ü., ERDOĞAN, N. 2013. Türkiye ve Bulgaristan’daki Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Ormanlarının Fitososyolojik Yapısı. Orman ve Av, Türkiye Ormancılar Derneği, 90 (3): 25-31. (2013)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ERDOĞAN, N., KETENOĞLU, O., BİNGÖL, Ü. 2007. Kabalı Dağı (Çankırı/Çerkeş) Florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 14 (2): 63-82. (2007)
2- MOR, F., KURŞUN, Ö., ERDOĞAN, N. 2009. Effects of Heavy Metals Residues on Human Health. Uludağ Üniv. J. Fak. Vet. Med. 28 (1): 59-65. (2009)
3- CANSARAN, A., BİNGÖL, M.Ü., GEVEN, F., GÜNEY, K., ERDOĞAN, N., KAYA, Ö.F. 2010. Contribution to the Flora of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 3 (1): 103-120. (2010)
4- BİNGÖL, M.Ü., KETENOĞLU, O., GEVEN, F., GÜNEY, K., ERDOĞAN, N., İLARSLAN, R. 2010. Deveci Dağları (Yozgat-Tokat) Vejetasyon Tiplerinin Floristik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 3 (1): 65-71. (2010)
5- BİNGÖL, Ü., GEVEN, F., GÜNEY, K., KETENOĞLU, O., ERDOĞAN, N. 2010. Egzoz Gazlarının Bitkilere Etkileri ve Koruma Önerileri. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 3 (2): 63-67. (2010)
6- ERDOĞAN, N., KETENOĞLU, O., BİNGÖL, Ü., GEVEN, F., ARSLAN, M. 2011. Sivrihisar Dağları (Eskişehir/Türkiye) Vejetasyon Tiplerinin Floristik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma. MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (4):1-11. (2011)
7- ERDOĞAN, N., BÜYÜKKARTAL, H.N., KARADENİZ, A., ÇÖLGEÇEN H. 2012. Sertavul Geçidi-Mut (Mersin) Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Euphorbia L. Taksonlarının Anatomik Yönden İncelenmesi. MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3 (1): 22-31. (2012)
8- ARSLAN, M., BİNGÖL, Ü., ERDOĞAN, N. 2012. Avrupa Doğa Bilgi Sistemi Habitat Sınıflandırması (EUNIS) ve Türkiye Öksin Alanındaki Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Ormanları Örneği. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13 (2): 278-290. (2012)
9- ÇETİN, A., ERDOĞAN, N., GENÇ, H. 2013. Flora of the Burdur lake surroundings (Türkiye), Biological Diversity and Conservation, 6 (2): 55-76. (2013)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- BÜYÜKKARTAL H.N., PINAR N.M., ÇÖLGEÇEN H. and ERDOĞAN N. 2013. Seed coat ultrastructure of hard-seeded and soft-seeded varieties of Vicia sativa L. Turkish Journal of Botany. 37: 270-275. (2013)
2- MOR, F., SAHİNDOKUYUCU, F. and ERDOGAN, N. 2010. Nitrate and Nitrite Contents of Some Vegetables Consumed in South Province of Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (15): 2013-2016. (2010)
3- KARADENİZ, A., ERDOĞAN, N., GENÇ, H., EMRE, İ. 2010. ODAP levels in some Lathyrus species distributed on Burdur-Isparta provinces in Turkey. Genetic Resources and Crop Evolution. 57: 1121-1126. (2010)
4- KAVGACI, A., ARSLAN M., BINGÖL Ü., ERDOĞAN, N. & ČARNI, A. 2012. Classification and phytogeographical differentiation of oriental beech forests in Turkey and Bulgaria. Biologia, 67/3: 461-473. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- ÇETİN, A., ERDOĞAN, N., GENÇ, H. 2012. BURDUR GÖLÜ ÇEVRESİNİN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİNE BİR BAKIŞ. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, sayfa 182-190. 13-15 Eylül, Tokat. (2012)
2- ARSLAN, M., ERDOĞAN, N., BİNGÖL, Ü., ÇELİK, N. 2014. Bozan Çevresi (Eskişehir) Bozuk Orman ve Bozkır Vejetasyonu. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, sayfa 69-76, 22-24 Ekim, Isparta. (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- ARSLAN, M., BİNGÖL, M.Ü., ERDOĞAN, N. 2010. AVRUPA DOĞA BİLGİ SİSTEMİ (EUNIS) HABİTAT SINIFLANDIRMASI VE TÜRKİYE-BATI ÖKSİN ALANINDAKİ KAYIN ORMANLARI ÖRNEĞİ. EKOLOJİ 2010 SEMPOZYUMU, sayfa 31, 5-7 Mayıs, Aksaray. (2010)
2- SEÇİLMİŞ-CANBAY, H., BARDAKÇI, B., ERDOĞAN, N., ÇETİN, A. 2010. Stachys cretica L. subsp. anatolica Rech. fil. ENDEMİK TÜRÜNE AİT UÇUCU YAĞ BİLEŞİKLERİNİN TAYİNİ. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, sayfa 81, 4-6 Kasım, Burdur. (2010)
3- ÇETİN, A., ERDOĞAN, N., GENÇ, H. 2012. BURDUR GÖLÜ HAVZASI BİYOÇEŞİTLİLİĞNE FLORİSTİK BİR BAKIŞ. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, sayfa 28, 22-23 Mayıs, Ankara (2012)
4- ARSLAN, M., ERDOĞAN, N., BİNGÖL, Ü., KAVGACI, A. 2013. DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky) FİTOEKOLOJİK VE FİTOCOĞRAFİK YAYILIŞI. Ekoloji 2013 Sempozyumu, sayfa 108, 2-4 Mayıs, Tekirdağ. (2013)
5- KAVGACI, A., GÜNGÖROĞLU, C., ERDOĞAN, N., ÖRTEL, E., ÇALIKOĞLU, M., COSGUN, U. 2014. Çakırlar Havzası (Antalya) Orman Vejetasyonunun Fitososyolojik Analizi. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, sayfa 67-68, 22-24 Ekim, Isparta. (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- BÜYÜKKARTAL, H.N., PINAR, N.M., ÇÖLGEÇEN, H., ERDOĞAN, N., BUDAK, Ü., AŞÇI, B. 2009. Senecio cilicius Boiss.'de Aken Yapısı ve Polen Morfolojisi. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, sayfa 165, 22-25 Haziran, Trabzon. (2009)
2- BÜYÜKKARTAL, H.N., ÇÖLGEÇEN, H., PINAR, N.M., BUDAK, Ü., ERDOĞAN, N., HAMZAOĞLU, E. 2009. Senecio lorentii Hochst' de Aken Yapısı. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, sayfa 198, 22-25 Haziran, Trabzon. rn (2009)
3- BÜYÜKKARTAL, H.N., ÇÖLGEÇEN, H., ERDOĞAN, N., BUDAK, Ü., PINAR, N.M., HAMZAOĞLU, E. 2009. Senecio paludosus L.'da Aken Yapısı. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, sayfa 199, 22-25 Haziran, Trabzon. (2009)
4- BİNGÖL, Ü., GEVEN, F., GÜNEY, K., KETENOĞLU, O., ERDOĞAN, N. 2009. EGZOZ GAZLARININ BİTKİLERE ETKİLERİ VE KORUMA ÖNERİLERİ. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, sayfa 351, 07-10 Ekim, Nevşehir. (2009)
5- BİNGÖL, Ü., GEVEN, F., GÜNEY, K., KETENOĞLU, O., ERDOĞAN, N. 2009. İÇ ANADOLU'DAN (YOZGAT-TOKAT) PHLOMIDO ARMENIACAE-ASTRAGALION MICROCEPHALI AKMAN, KETENOĞLU, QUÉZEL, DEMİRÖRS 1984 ALYANSI İÇİN YENİ BİR SİNTAKSON. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, sayfa 352, 07-10 Ekim, Nevşehir. (2009)
6- BİNGÖL, Ü., GEVEN, F., GÜNEY, K., KETENOĞLU, O., ERDOĞAN, N. 2009. DEVECİ DAĞLARI (YOZGAT-TOKAT) VEJETASYON TİPLERİNİN FLORİSTİK KOMPOZİSYONU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, sayfa 353, 07-10 Ekim, Nevşehir. (2009)
7- BİNGÖL, M.Ü., KETENOĞLU, O., GEVEN, F., GÜNEY, K., ERDOĞAN, N., ARSLAN, M. 2010. ANKARA CADDE AĞAÇLARINDAN AESCULUS HIPPOCASTANUM L.'NİN YAPRAK, DAL VE KABUKLARINDA KURŞUN (Pb) BİRİKİMİNİN AYLIK VE MEVSİMSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI. EKOLOJİ 2010 SEMPOZYUMU, sayfa 125, 5-7 Mayıs, Aksaray. (2010)
8- ERDOĞAN, N., KETENOĞLU, O., BİNGÖL, M.Ü., GEVEN, F., ARSLAN, M. 2010. SİVRİHİSAR DAĞLARI (ESKİŞEHİR/TÜRKİYE) VEJETASYON TİPLERİNİN FLORİSTİK KOMPOZİSYONU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 468 , 21-25 Haziran, Denizli. (2010)
9- BİNGÖL, M.Ü., GEVEN, F., CANSARAN, A., GÜNEY, K., ERDOĞAN, N., KAYA, Ö.F. 2010. SAKARAT DAĞI (AMASYA/TÜRKİYE) VEJETASYON TİPLERİNİN FLORİSTİK KOMPOZİSYONU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 467, 21-25 Haziran, Denizli. (2010)
10- ÇETİN, A., ERDOĞAN, N. 2010. ARKTİK-ALPİN FLORANIN ORİJİNİ VE EVRİMİ. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 307, 21-25 Haziran, Denizli. (2010)
11- ÇÖLGEÇEN, H., ERDOĞAN, N., BÜYÜKKARTAL, H.N., CANLI, K., BUDAK, Ü. 2010. SENECIO (ASTERACEAE) RENIFORMES SEKSİYONU TAKSONLARININ YAPRAK VE GÖVDE ANATOMİSİ. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 290, 21-25 Haziran, Denizli. (2010)
12- ÇÖLGEÇEN, H., BÜYÜKKARTAL, H.N., ERDOĞAN, N., BUDAK, Ü. 2010. SENECIO (ASTERACEAE) DORIAE SEKSİYONU TAKSONLARININ YAPRAK VE GÖVDE ANATOMİSİ. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 280, 21-25 Haziran, Denizli. (2010)
13- BÜYÜKKARTAL, H.N., ÇÖLGEÇEN, H., BUDAK, Ü., PINAR, N.M., ERDOĞAN, N., CANLI, K., HAMZAOĞLU, E. 2010. DORIAE (ASTERACEAE: SENECIO) SEKSİYONU TÜRLERİNDE AKEN YAPISI. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 361, 21-25 Haziran, Denizli. (2010)
14- BÜYÜKKARTAL, H.N., ÇÖLGEÇEN, H., BUDAK, Ü., PINAR, N.M., CANLI, K., ERDOĞAN, N., HAMZAOĞLU, E. 2010. RENIFORMES (ASTERACEAE: SENECIO) SEKSİYONU TÜRLERİNDE AKEN YAPISI. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 359, 21-25 Haziran, Denizli. (2010)
15- EYİİŞ, E., KARADENİZ, A., GENÇ, H., ERDOĞAN, N. 2010. BAZI LATHYRUS L. TÜRLERİNİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİ. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, sayfa 124, 4-6 Kasım, Burdur. (2010)
16- BARDAKÇI, B., ERDOĞAN, N., KALAY, T. 2010. ENDEMİK Euphorbia anacampseros Boiss. var. anacampseros’ın FTIR SPEKTROSKOPİSİ İLE FONKSİYONEL ALT GRUPLARIN BELİRLENMESİ. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, sayfa 152, 4-6 Kasım, Burdur. (2010)
17- ERDOĞAN, N., BÜYÜKKARTAL, H.N., ÇÖLGEÇEN, H., KARADENİZ, A. 2010. SERTAVUL GEÇİDİ-MUT (MERSİN) ÇEVRESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN Euphorbia kotschyana Fenzl. Pug. ve Euphorbia rigida Bieb. TAKSONLARININ ANATOMİK YÖNDEN İNCELENMESİ. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, sayfa 142, 4-6 Kasım, Burdur. (2010)
18- ERDOĞAN, N., BÜYÜKKARTAL, H.N., ÇÖLGEÇEN, H., KARADENİZ, A. 2012. SERTAVUL GEÇİDİ-MUT (MERSİN) ÇEVRESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN Euphorbia altissima var. altissima, Euphorbia helioscopia ve Euphorbia macrostegia (Euphorbiaceae) TAKSONLARININ ANATOMİK YÖNDEN İNCELENMESİ. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 443, 3-7 Eylül, İzmir. (2012)
19- ERDOĞAN, N., ARSLAN, M., TÖRÜ, A. 2014. BOZAN ve ÇEVRESİ (ESKİŞEHİR) EROZYON SAHASI ENDEMİKLERİ. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 595, 23-27 Haziran, Eskişehir. (2014)
20- ERDOĞAN, N., KEBAPÇI, Ü. 2014. YARIŞLI GÖLÜ ÇEVRESİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİ ve TEHDİTLER. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 892, 23-27 Haziran, Eskişehir. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- KAVGACI, A., ARSLAN M., BINGÖL Ü., ERDOĞAN, N. & ČARNI, A. 2012. Classification and phytogeographical differentiation of oriental beech forests in Turkey and Bulgaria. 21st Workshop European Vegetation Survey, page 33, May 24-27, Vienna, Austria. (2012)
2- KAVGACI, A., YALÇIN, E., ARSLAN, M., ÇOBAN, S., ERDOĞAN, N., KÖSE, M., ÖNER, H.H., TERZİOĞLU, S. 2014. Towards a National Forest Vegetation Database of Turkey. 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey, page 3, 8-12 May, Ljubljana, Slovenija. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- ERDOĞAN, N., KETENOĞLU, O., BİNGÖL, M.Ü., GEVEN, F., ARSLAN, M. 2010. EVALUATION of THREAT CATEGORIES of THE ENDEMIC PLANTS of SİVRİHİSAR MOUNTAINS (ESKİŞEHİR/TURKEY). XIII. OPTIMA Meeting, page 149, March 22-26, Antalya, Turkey. (2010)
2- BİNGÖL, M.Ü., CANSARAN, A., GEVEN, F., GÜNEY, K., ERDOĞAN, N., KAYA, Ö.F. 2010. EVALUATION of THREAT CATEGORIES of THE ENDEMIC PLANTS of SAKARAT MOUNTAIN (AMASYA/TURKEY). XIII. OPTIMA Meeting, page 136-137, March 22-26, Antalya, Turkey. (2010)
3- BİNGÖL, M.Ü., KETENOĞLU, O., GEVEN, F., GÜNEY, K., ERDOĞAN, N., ARSLAN, M. 2010. EVALUATION of THREAT CATEGORIES of THE ENDEMIC PLANTS of DEVECİ MOUNTAINS (YOZGAT-TOKAT/TURKEY). XIII. OPTIMA Meeting, page 137, March 22-26, Antalya, Turkey. (2010)
4- KARADENİZ, A., ERDOĞAN, N., GENÇ, H., EMRE, İ., CANLI, K. 2010. Determination of ODAP (-β-N-oxalyl-L-α, β-diamino propionic acid) Levels of Some Lathyrus Species Collected from Burdur-Isparta Region. 5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V) and 7th European Conference on Grain Legumes (AEP VII), page 137, April 26-30, Antalya, Turkey. (2010)
5- ÇETİN, A., ERDOĞAN, N. 2011. THE FLORA OF THE BURDUR LAKE SURROUNDINGS. 6th International Symposium on Ecology and Environmental Problems, page 179, November 17-20, Antalya, Turkey. (2011)
6- ÇETİN, A., ERDOĞAN, N. 2011. EVALUATION OF THREAT CATEGORIES OF THE ENDEMIC PLANTS OF THE BURDUR LAKE SURROUNDINGS. 6th International Symposium on Ecology and Environmental Problems, page 180, November 17-20, Antalya, Turkey. (2011)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- Büyükkartal, H.N., Pınar, N.M., Çölgeçen, H., Erdoğan, N. and Budak, Ü. 2009. Achene Structure of Senecio taraxacifolius (M. Bieb.) DC. var. taraxacifolius. 34th FEBS Congress, page 190, July 4-9, Praque, Czech Republic. (2009)
2- Büyükkartal, H.N., Çölgeçen, H., Erdoğan, N., Pınar, N.M. and Budak, Ü. 2009. Achene Structure of Senecio bicolor (Willd.) Tod. ssp. bicolor var. bicolor. 34th FEBS Congress, page 190, July 4-9, Praque, Czech Republic. (2009)
Yüksek Lisans Tezi
1- Kabalı Dağı'nın Florası (Çerkeş/Çankırı) (2001)
Doktora Tezi
1- Sivrihisar Dağları'nın (Eskişehir) Bitki Ekolojisi ve Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması (2007)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. (2010 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanlığı (Yıl:2011)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2007)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2008)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Burdur Gölü Çevresi Florası (2009-2011) (2011)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Sertavul Geçidi-Mut (Mersin) Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Euphorbia Taksonlarının Anatomik Yönden İncelenmesi. MAEÜBAP-0014-NAP-07 (2007)
2- Burdur Gölü Çevresi Florası. MAEÜBAP 0084-YL-09 (2009)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Sertavul Geçidi-Mut (Mersin) Çevresi Sucul ve Karasal Gastropoda Faunasının Belirlenmesi. MAEÜBAP-0001-NAP-07 (2007)
2- Burdur-Isparta Yöresinin Bazı Lathyrus Türlerinin (-β-N-Oksalil-L-α,β diamino propiyonik asit) Seviyelerinin Belirlenmesi. MAEÜBAP-0013-NAP-07 (2007)
3- Sivrihisar Dağları'nın (Eskişehir) Sintaksonomik Analizi. AÜBAP-2004-07-05-085 (2004)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Galanthus elwesii (kardelen)‘nin Doğal Ortama Kazandırılması. TÜBİTAK/2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2012. (2012)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül, Ankara (2000)
2- Türkiye'de Kara Salyangozu Üretim, İşleme ve Pazarlama Yöntemleri Kursu. 24-26 Aralık 2009, Burdur (2010)
Ulusal jüri üyeliği
1- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD Tezli Yüksek Lisans Mülakat Sınavı Asil Jüri Üyeliği: 2.9.2008 (2008)
2- MAKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji ABD Uzman Kadrosu Sınavı Jüri Üyeliği: 28.11.2008 (2011)
3- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD Tezli Yüksek Lisans Mülakat Sınavı Asil Jüri Üyeliği: 26.1.2009 (2009)
4- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD Tezli Yüksek Lisans Mülakat Sınavı Asil Jüri Üyeliği: 15.7.2009 (2009)
5- DÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD Yüksek Lisans Tez Savunması Asil Jüri Üyeliği: 2009 (2009)
6- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD Tezli Yüksek Lisans Mülakat Sınavı Asil Jüri Üyeliği: 19.1.2010 (2010)
7- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD Tezli Yüksek Lisans Mülakat Sınavı Asil Jüri Üyeliği: 1.9.2010 (2010)
8- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD Yüksek Lisans Tez Savunması Asil Jüri Üyeliği: 20.6.2011 (2011)
9- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD Tezli Yüksek Lisans Mülakat Sınavı Yedek Jüri Üyeliği: 25.1.2011 (2011)
10- SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD Doktora Tez Savunması Asil Jüri Üyeliği: 14.6.2013 (2013)
11- SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD Doktora Tez Savunması Yedek Jüri Üyeliği: 14.6.2013 (2013)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3026
Email nerdogan(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
17 + 19 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.