Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1974
 • Kan Gurubu : AB Rh-
 • Birimi : Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Anabilim Dalı :
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Tuğsavul İlkokulu (1984)
 • Orta Okul : Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu (1987)
 • Lise : Gaziemir Lisesi (1990)
 • Lisans : Ege Üniv.Hemşirelik Yüksekokulu
 • Lisans Fakülte : Hemşirelik
 • Lisans Bölüm : Hemşirelik (1994)
 • Y.Lisans : Ege Üniv.Sağlık Bilimleri Enst.
 • Y.Lisans Dal : Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (2003)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Sosyoloji
 • (Devam ediyor.)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Kadın Sağlığı, Kadına Yönelik Şiddet, Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı,Kadın Yoksulluğu

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Büyükyörük, N.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Tanıtımı ,Sağlıcakla Dergisi,Mart 2009 (2009)
2- Burdur Devlet Hastanesinde yatan hastaların intörn hemşirelerden memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi,S.D.Ü. Tıp Fak. Derg.2010,17(3), s:1-6 (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta ve Burdur Sağlık Yüksekokulundaki intörn öğrencilerin bilgi ve tutumlarının incelenmesi (2005)
2- Büyükyörük,N(2007).Burdur Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisinin İncelenmesi,VI.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,İstanbul (2007)
3- Büyükyörük,N(2007). Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Kadınların Pap-Smear Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi,VI.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,İstanbul (2007)
4- Büyükyörük,N(2007).Burdur'da Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi, VI.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,İstanbul (2007)
5- Büyükyörük,N(2007). Burdur Devlet Hastanesindeki Doktor ve Hemşirelerin Hasta Hakları Konusundaki Tutum Ve Davranışları, VI.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,İstanbul (2007)
6- Büyükyörük,N(2007).Burdur Sağlık Yüksekokulu I.Sınıf Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarına İlişkin Görüş ve Düşünceleri, VI.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,İstanbul (2007)
7- Büyükyörük,N(2007).Üniversite Okuyan Kız Öğrencilerin Menstruasyon Hijyenine Yönelik Alışkanlıklarının İncelenmesi, , VI.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,İstanbul (2007)
8- Büyükyörük,N(2007). İntörn Öğrencilerin Hepatit B Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, VI.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,İstanbul (2007)
9- Büyükyörük,N.,Dilmen,B.,Bayram,M.,Kocaçal,R.,Özalp,S.,Gebelerin Sağlık Uygulamaları ve Buna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi,7.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25-27 Haziran 2008,İstanbul (2008)
10- Dilmen,B.,Büyükyörük,N.,Bayram,, M.,Veral, A.,Özdemir, H., Diyabetli Hastaların Diyabetik Ayak konusunda Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, VII.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi ,25-27 Haziran 2008,İstanbul (2008)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Büyükyörük,N.,Şirin,A.,(2006)İlk Doğumunu Yapan Lohusalarda Öz-Etkililik-Yeterlik Algısı ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi,III.Uluslararası-X.Ulusal Hemşirelik Kongresi,İzmir (2005)
2- Büyükyörük,N(2006).Burdur I Nolu Sağlık Ocağına Başvuran Çiftlerin Talasemi Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi.,I.Uluslararası Evde Bakım Kongresi ,İzmir (2006)
3- Bayram,M.,Büyükyörük,N.,Dilmen,B.(2007).Burdur Sağlık Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Hemşirelik Sürecini Uygularken Karşılaştıkları Güçlükler,4. Uluslararası-11. Ulusal Hemşirelik Kongresi,Ankara. (2007)
4- Dilmen,B.,Büyükyörük,N.,Bayram,M.(2008),Kanserden Korunmaya İlişkin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi,Uluslararası Gıda,Beslenme ve Kanser Sempozyumu,İzmir (2008)
5- Bayram,M.,Büyükyörük,N.,Dilmen,B.,(2008), Kadınların Besinleri Saklama ve Pişirme Uygulamalarının İncelenmesi,Uluslararası Gıda,Beslenme ve Kanser Sempozyumu,İzmir (2008)
6- Büyükyörük, N .Osteoporosis,İnternational Week and Spring School:Nutrition,Food and Health ,20-24 Nisan 2009,Poland (2009)
Yüksek Lisans Tezi
1- İlk doğumunu yapan lohusalarda öz-etkililik-yeterlik düzeyini etkileyen faktörlerin incelenmesi (2003)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Yüksekokul müdür yardımcılığı (Yıl:2007)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2017)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Konuşmacı (Yıl:2009)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2009
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Epidemiyoloji - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2007-2012
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2001-2017
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3531
Email nbuyukyoruk(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
19 + 14 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.