Dr. Öğr. Üyesi

Nazife BAKIR

İletişim Bilgileri

nbakir(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2138200

Genel Bilgiler