Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1982
 • Kan Gurubu : B Rh+
 • Birimi : Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Bölümü : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : ingilizce
 • Lisans : Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sağlık Yüksekokulu
 • Lisans Bölüm : Hemşirelik
 • Y.Lisans : Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı (2012)
 • Doktora : İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Dal : Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Sosyal, Ruhsal, Medikal Yönleriyle Evde Bakım /Bölüm Yenidoğanda Evde Bakım (2016)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- BAKIR Nazife , ÖLÇER Zeynep , OSKAY Ümran, YÜKSEK RİSKLİ GEBELERİN PRENATAL BAĞLANMA DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER, ULUSLARARASI HAKEMLİ KADIN HASTALIKLARI VE ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI DERGİSİ, 2014;01(01):25-37 (2014)
2- IRMAK VURAL Pınar, BAKIR Nazife "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER" ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, Ocak 2015, Cilt: 6 ,Sayı:1, 36-42. (2015)
3- BAKIR Nazife, KIZILKAYA BEJİ Nezihe, "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ",DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015;5 (3) 10-16. (2015)
4- IRMAK VURAL Pınar , BAKIR Nazife, OSKAY Ümran, "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ" KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, KASHED, 2015 2 (2):58-70 (2015)
5- ÖLÇER Z, BAKIR N, OSKAY Ü. "YÜKSEK RİSKLİ GEBELERİN ÖZ YETERLİLİK VE SOSYAL DESTEK ALGILARI". ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016;19(1) 25-33. (2016)
6- ÖLÇER Zeynep, BAKIR Nazife, ASLAN Ergül, "Üniversite Öğrencilerinde Kişilik Özelliklerinin Premenstrual Şikâyetlere Etkisi", Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017,7(1):30-37. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Bakır Nazife, Irmak Pınar, Ergünşah Aliye, HEMŞİRELERDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ALGILANAN STRES DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu Denizli 2013 (2013)
2- Bakır Nazife, Irmak Vural Pınar, MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER, 14.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 25-27- Ekim 2013 Bodrum/MUĞLA (2013)
3- BAKIR Nazife, GEBELİKTE SİGARA KULLANIMI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI , İstanbul Üniversitesi 4.Kadın Doğum Günleri 27 ŞUBAT-01 MART 2014 / İSTANBUL 2014 (2014)
4- BAKIR Nazife, OSKAY Ümran, GEBELİKTE ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI, İstanbul Üniversitesi 4.Kadın Doğum Günleri 27 ŞUBAT-01 MART 2014 / İSTANBUL 2014 (2014)
5- BAKIR Nazife,OSKAY Ümran, GEBELİKTE PSiKİYATRİK HASTALIKLAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI, İstanbul Üniversitesi 4.Kadın Doğum Günleri 27 ŞUBAT-01 MART 2014 / İSTANBUL 2014 (2014)
6- Dinçer Yeliz , Bakır Nazife , Yılmaz Esencan Tuba, Akbulut Şahide. GEBELİKTE GÖRÜLEN KANSERLERE PSİKOLOJİK YAKLAŞIM, 1. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi "sağlıklı gebelikten sağlıklı doğuma" Tepekule Kongre Merkezi, İzmir 21-22 Mart 2014 (2014)
7- Bakır Nazife, Akbulut Şahide, Dinçer Yeliz, Yılmaz Esencan Tuğba, HEMŞİRELİK VE MOBBİNG. 7.TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi . 13-15 mayıs 2014 Etlik/ANKARA (2014)
8- Irmak Vural Pınar, Bakır Nazife, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNE BAKIŞI. 7 TSK Ulusal Hemşirelik kongresi. 13-15 Mayıs 2014 Etlik/ANKARA (2014)
9- Bakır Nazife, Irmak Vural Pınar, HEMŞİRELİKTE EMPATİK BECERİ. 7.TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi 13-15 Mayıs 2014 Etlik/ANKARA (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yılmaz Esencan Tuba, Dinçer Yeliz, Bakır Nazife, Akbulut Şahide, DOĞUM TAKİBİNDE ELEKTRONİK FETAL MONİTORİZASYON KULLANIMI, 1. Uluslararası ve 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi 24-26 Nisan 2014 Eskişehir /TÜRKİYE (2014)
2- AYDIN Ayşe, BAKIR Nazife, GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ, Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, 7-8 Mayıs 2015 / ERZURUM (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Bakir, Nazife, Yangin, Hatice Balci, Turkey , PREMENSTRUAL SYNDROME ON UNIVERSITY STUDENTS. 17th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology&Infertility 8th - 11th November 2012, Lisbon /Portugal (2012)
2- The knowledge levels of vocational school students about sexually transmitted diseases, Irmak P. Bakir N, Oskay U, 2nd International Congress of Midwifery, 20-23 November 2013, Antalya TURKEY (2013)
3- Preconceptional care and role of midwife/nurse, Fışkın G, Özkan Z, Bakır N, 2nd International Congress of Midwifery , 20-23 November 2013 Antalya/ TURKEY (2013)
4- To prevent perineal trauma "perineal massage’’, Özkan Z, Bakır N, Fışkın G, 2nd International Congress of Midwifery, 20-23 November 2013, Antalya, TURKEY rn (2013)
5- Exercise During Pregnancy,Bakır N,Fışkın G, Yılmaz Z, 2nd International of Congress Midwifery, 20-23 November 2013, Antalya,TURKEYrn (2013)
6- Akbulut Şahide, Bakır Nazife, Dinçer Yeliz, Yılmaz Esencan Tuba, ADOLESAN DÖNEMİ VE CİNSELLİK, 1. Uluslararasi ve 5. Ulusal Ebelik Ögrenci Kongresi, 24-26 Nisan 2014 Eskişehir / TÜRKİYE (2014)
Yüksek Lisans Tezi
1- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRUAL SENDROM VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (2012)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ (Yıl:2015)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- MÜDÜR YARDIMCISI (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2484116467/ 6650
Email nbakir(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 20 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.