Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1957
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Dicle Üni.Fen Fak.
 • Lisans Bölüm : Zooloji Böl.
 • Y.Lisans : Dicle Üni.Fen Fak.
 • Y.Lisans Dal : Biyoloji Böl. (1982-02-28 10:11:23)
 • Doktora : Dicle Üni.Fen Bil.Ens.
 • Doktora Dal : Biyoloji Zooloji Bilim Dalı
 • (1985-09-24 15:24:37)
 • Doçenlik : SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak.
 • Doçenlik Dal : Zooloji (1997-11-18 15:24:37)
 • Profesörlük : SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi
 • (2003-08-18 09:50:42)
ÖZGEÇMİŞ

 

 

PROF.DR. M. ZEKİ YILDIRIM

 

 

 

 

 

 

 

 

TC Kimlik No / Pasaport No:

.....

Doğum Yılı:

1958 

Yazışma Adresi :

Burdur Eğitim Fakültesi, Bahçelievler    15100   Burdur/Türkiye

Telefon :

248-2131000 

e-posta :

mzyildirim@mehmetakif.edu.tr 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye 

Dicle Üniversitesi  

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

ZOOLOJİ  

Doktora 

1985 

Türkiye 

Dicle Üniversitesi  

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

ZOOLOJİ  

Yüksek Lisans 

1982 

Türkiye 

Dicle Üniversitesi  

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Biyoloji 

Lisans 

1980 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Türkiye 

Burdur 

Eğitim Fakültesi 

Prof. Dr. 

2001-

Süleyman Demirel Üniversitesi  

Türkiye 

Burdur 

Eğitim Fakültesi 

Doç. Dr. / Prof.Dr

2001-2006

Süleyman Demirel Üniversitesi  

Türkiye 

Isparta 

SU ÜRÜNLERİ  

Yrd. Doç. Dr. 

1994-2001

Dicle Üniversitesi  

Türkiye 

Diyarbakır 

Biyoloji 

Araştırma Görevlisi 

1980-1994

 

 

 

 

 

UZMANLIK ALANLARI

Uzmanlık Alanları

Biyoloji- Hayvan Sistematigi- Ekoloji

 

 AKADEMİK FAALİYETLER

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

5

2

Doktora

4

1

Uzmanlık

İLGİ ALANLARI

Hayvan Sistematiği, Ekoloji

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Yıldırım, M.Z. Türkiye'nin Malakozoocoğrafyası. Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası, Bölüm 21. Demirsoy, A., Meteksan A.Ş. Maltepe, Ankara. 677-718 (1999)
2- Çevre Bilimi (2005)
3- Canlılar Bilimi, Lisans Yayıncılık, 2005 (2005)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Yıldırım, M.Z., Karaşahin, B., Kalyoncu, H. (2001 ) Burdur İli ve Çevresi Tatlısularında Yayılış Gösteren Gastropoda (Salyangoz) Türleri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6:1, 190-208. (2001)
2- Yıldırım, M.Z., Karaşahin, S., Yüce, M. (1997) Eğirdir Civarında Yayılış Gösteren Bazı Gastropod (Mollusca: Gastropoda) Türlerinin Radulalarının Morfolojik ve Taksonomik Açıdan İncelenmesi. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Sayı 5: 92-110. (1997)
3- Morkoyunlu, A., Yıldırım, M.Z., Ertan, Ö.O., (1997) Pınarpazarı Kaynakları Eğirdir-Türkiye) Epilitik Alg Florası. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg. Sayı 5:130-139 (1997)
4- Diler, Ö., Yıldırım, M.Z. (1997) Eğirdir Gölü Sudak (Stizostedion lucioperca (L.1758) Balıklarında Paraziter (Bucephalus polymorphus Baer, 1827) İnfeksiyon ve Hareketli Aeromonas Septisemi Hastalığı Üzerine bir Araştırma. (S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. Sayı 5: 221-229. (1997)
5- Yıldırım, M.Z., Karaşahin, B. (2000 ) Antalya İli ve Civarındaki Tatlı Sularda Yayılış Gösteren Gastropoda Türleri . SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4:1,199-207. (2000)
6- Yıldırım, M.Z. (2000) Eğirdir (Isparta-Türkiye) Civarı Tatlı Sularında yayılış Gösteren Gastropodların Ekolojik Hoşgörüleri Üzerine Bir Çalışma. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4:1, 190-198 (2000)
7- Kır, İ., Yıldırım, M.Z., Becer, Z.A., İkiz, R., (2001) Eğirdir Gölü Ova Kurbağalarının (Rana ridibunda PALLAS 1771; Anura: Ranidea) Beslenmesi ve Parazitleri. Türkiye Parazitoloji Dergisi 25 (1): 83-87. (2001)
8- Karaşahin, B., Yıldırım, M.Z. (2001) Karacaören I Baraj Gölü'nün Bentik Faunası Üzerine bir Çalışma. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5:2, 214-231. (2001)
9- Yıldırım, M.Z. (2002) Antalya, Burdur, Isparta İllerinde Kuruyan ve Değişen Sulak Alanların Malakofaunistik Özellikleri. SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 3.3: 144-154 (2002)
10- Yıldırım, M.Z. (2002) Akdağ (Keçiborlu, Isparta)'da Yayılış Gösteren Salyangoz (Gastropoda, Pulmonata) Türleri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6:1, 190-208. (2002)
11- Akman MA, Yazar S, Şahin İ, Yıldırım M.Z. (2005) Kayseri Karpuz Sekisi Havzasında Tatlı Su Gastropodlarının Araştırılması. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 14(1) 1-5, 2005 (2005)
12- Epiphytic and Epilithic Diatoms in Dam Lakes (Euphrates - Turkey ) Yüce, Morkoyunlu Arzu, Ertan Ö.O., YILDIRIM, M. Z. (2015) (2015)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Yıldırım, M.Z., Bilgin, F.H. (1993) Parazitolojik yönden önemi Olan bir tatlısu gastropodu Lymnaea truncatula (Müller , 1774 ) 'nın Morfolojik ve Anatomik özellikleri üzerine bir çalışma. SBAD 4 ( 9) : 411-418 (1993)
2- Yıldırım, M.Z. (1993) Lymnaea truncatula (Müller, 1774 )'nın üreme Biyolojisi ve 12. Yaşam Çemberi ( Pulmonata-Mollusca ) SBAD 4 ( 10 ) : 569-576. (1993)
3- Yıldırım, M.Z. (2001) Türkiye'nin Gastropodlarına Genel bir Bakış. Dönence B.E.F. Sosyal Bilgiler ve Coğrafya A.B.D. Sayı 9: 4-7 (2001)
4- Mehmet Akif ve Bilim Yıldırım, M. Z., Yıldırım, A. Anamas Dergisi "SDU Mehmet Süreyya Demirarslan MYO" Sayı 4; 37-39 (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Şeşen, R., Yıldırım, M.Z. Laboratuar Şartlarında Bulinis truncatus (A.,1827) (Pulmonata: Gastropoda) 'un Yaşam Döngüsü . Türk Parazitoloji Dergisi 18 (3):337-340. (1994)
2- Yıldırım, M.Z., Şeşen, R. Parazitolojik Önemi olan Galba truncatula (Müller,1774)' nın Diyarbakır il sınırları İçinde dağılımı ve Populasyonlarda Enfeksiyon Araştırılması. Türk Parazitolojisi Dergisi 18 (3): 341-345 (1994)
3- Şeşen, R., Yıldırım, M.Z. (1994) Andronakia catenulata (Lindholm) (Gastropoda: Pulmonata) A New Record for Turkey. Tr. J. Of Zoology 18: 263-264. (1994)
4- Yıldırım, M.Z., Morkoyunlu, A. (1996) Türkiye Malakofaunası İçin Yeni bir Kayıt; Vallonia eniensis (GREDLER 1758) ve Diğer Vallonia RISSO Türleri Üzerine Bir Çalışma. Tr. J. of Zoology 20, Ek Sayı 319-323. (1996)
5- Yıldırım, M.Z. Gülyavuz, H., Ünlüsayın, M. (1996) Lymnaea stagnalis (L. 1758) ve Planorbarius corneus (L. 1758) (Gastropoda: Pulmonata)' un Yem Rasyonlannda Kullanılabilirliği Üzerine Bir Çalışma. Tr. J. of Zoology 20, Ek Sayı 325-328. (1996)
6- Yıldırım, M.Z., Gülyavuz, H., Ünlüsayın, M. (1997) Eğirdir Gölü Kerevitlerinin (Astacus leptodactylus salinus Nordman, 1842) Et Verimi Üzerine Bir Araştırma. Tr. J. of Zoology 21, 101-105. (1997)
7- Yıldırım, M.Z. (1997) A New Subspecies of Sprattia O. BOETTGER 1883 from Eğirdir (Turkey): Sprattia sowerbyana aksoylari nov. subsp. Mollusca, Pulmonata, Clausiliidae). Tr. J. of Zoology 21: 219-221. (1997)
8- Yıldırım, M. Zeki.., Özen, M.R., Ünlüsayın, M., Gülyavuz, H. (1999) Eğirdir Civarında Helix lucorum Linnaeus, 1758' un Et Verimi Ve Toplama Standartı Üzerine Bir Çalışma. Tr. J. of Zoology 23: Ek sayı 2, 747-750. (1999)
9- Yıldırım, M.Z. (1999) Türkiye Prosobranchia (Gastropoda: Mollusca) Türleri ve Zoocografik Yayılışları, 1. Tatlı ve Acı Sular. Tr. J. of Zoology 23 : Ek sayı 3, 877-900. (1999)
10- Yıldırım, M. Z., Ertan, Ö.O., Morkoyunlu, A. (1999) Ancylus fluviatilis Müller 1774 (Gastropoda; Pulmonata)' in Lokal Populasyonlannda (Eğirdir-Türkiye) Biyolojik ve Ekolojik Araştırmalar. Tr. J. of Zoology 23 : Ek sayı 2, 625-634 (1999)
11- Schütt, H., Yıldırım, M.Z. (1996.) Türkische Arten Gattung Ljudmilena Schileyko, 1984(Pulmonata; Buliminidae), Zoology in the Middle East, 12. 83-92. (1996)
12- Yıldırım, M.Z., Schütt, H., (1997) Verbreitung der Enidae im Seengebiet SW-Anatoliens (Gastropoda Pulmonata: Buliminoidea). Club Conchylia Informationen 29: (1/2) 47-55. (1997)
13- Yıldırım, M.Z. (1999) Living and Fossil Molluscs of The Burdur Lake Basin. Club Conchylia Informationen. 31: (1/2), 27-35. (1999)
14- Schütt, H., Yıldırım, M.Z. (1999) A new freshwater snail from the Beyşehir Lake in South-West Anatolica (Gastropoda : Prosobranchia : Hydrobioiden) Malak. Abh. mus. Tierkde. Dresden Bd.19, Nr.22, 243-246. (1999)
15- Orstan, A., Yıldırım, M.Z. (2003). Conchological and genitalic comparisons of Jaminia loewii population in Turkey (Gastropoda: Pulmonata: Enidae). Zoology in the Middle East 28: 67-76 (2003)
16- Schütt, H., Yıldırım, M.Z. (2003). A new Freshwater Snails from Turkey, resembling the Genus Lyhnidia HADZISCE 1956. Arch. Molluskende 132: ½: 1-7. Farnkfurt am Main (2003)
17- YILDIRIM, M.Z. The Gastropods of Lake Eğirdir Turk. J. Zool., 28, (2004), 97-102. (2004)
18- Yıldırım, M.Z., Kebapçı, Ü. Slugs (Gastropoda:Pulmonata) of the Lakes Region (Göller Bölgesi) in Turkey. Turk J. of Zoology 28: 155-160 (2004)
19- Edible Snails (Terrestrial) of Turkey. Turk J. of Zoology, 28 (2004) 329-335. (Yıldırım, M.z., Kebapçı, Ü., Gümüş, B.A.) (2004)
20- HAUSDORF, B., GÜMÜS, B.A. & YILDIRIM, M.Z.: (2004) Two new Metafruticicola species from the Taurus Mountains in Turkey (Gastropoda: Hygromiidae). Archiv für Molluskenkunde, Band 133 Heft 1/2): 167-171. (2004)
21- Örstan, A. & Yıldırım, M.Z. 2004. Borlumastus, a new land snail genus from Turkey (Gastropoda: Pulmonata: Enidae). Basteria, 68:125-129. (2004)
22- Örstan, A., Yildirim, M. Z., Gümüs, B. A. & Welter-Schultes, F. W. 2005. The land snails of the Bodrum peninsula, Turkey. - Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 73/74: 1-15. Frankfurt am Main. (2005)
23- Yıldırım, M.Z., Koca, S.B., Kebapçı, Ü. (2006). Supplement to the Prosobranchia (Mollusca: Gastropoda) Fauna of Fresh and Brackish Waters of Turkey. Turk J. Zool. 30: 197-204 (2006)
24- Glöer, P., Yıldırım, M.Z. (2006) Some records of Bithyniidae from Turkey with the description of Bithynia pesicii n.sp. (Gastropoda: Bithyniidae). Malak. Abh. 24: 37-42. (2006)
25- Orstan, A., Yıldırım, M. Z. (2006): The holotype of Sprattia sowerbyana aksoylari YILDIRIM, 1997 (Pulmonata, Clausiliidae) Triton, No: 14,37. (2006)
26- Şahin, S.K. (2007) The Mollusk Fauna of Lake Sapanca (Turkey: Marmara) and Some Physico-Chemical Parameters of Their Abundance. Turk. J. Zool., 31, (2007), 47-52. (2007)
27- Kalyoncu, H., Barlas, M., Yıldırım, M.Z., Yorulmaz, B. (2008) Gastropods of Two Important Streams of Gökova Bay (Mugla, Turkey) and Their Relationships with Water Quality International Journal of Science & Technology Volume 3, No 1, 27-36, 2008 (2008)
28- DUYGU CEREN ÇAÐLAN, M. ZEKI YILDIRIM, MAGDALENA SZAROWSKA, ANDRZEJ FALNIOWSKI PHYLOGENETIC POSITION OF TEFENNIA SCHÜTT ETrnYILDIRIM, 2003 (CAENOGASTROPODA: RISSOOIDEA) (2012)
29- Odabaşı, A.D., Glöer, P., Yıldırım, M. Z (2015) The Valvata Species of Turkey with a Deblockedion of Valvata kebapcii n.sp. (Mollusca: Valvatidae) Ecol. Mont., 2 (2), 135 - 142. (2015)
30- rnA lake restoration project carried out in Tuzla Kamil Abdus Lake, Istanbul/Turkey rn (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ali Gök, A., Çilbiroğlu, E.G., Ayvaz, Y., Yıldırım, M.Z., (2003) Two New Records For The Turkish Flea Beetle Fauna: Phyllotreta Reitteri Heik., 1911 And Epitrıx Dieckmanni Mohr, 1968 (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae). Israel Journal of Zoology Vol. 48, No:3: 254-255. (2003)
2- Yıldırım, M.Z., Kebapçı, Ü. Arion (Mesarion) subfucus (Draparnaud, 1805) a new record of the Malacofauna of Turkey. Israel Journal of Zoolgy. Vol. 49, No.4: 318-1319 (2004)
3- Yıldırım, M.Z., Karaşahin, B., Akman, M.N. Four new records of freshwater pulmonate snails from Turlkey. Israel Journal of Zoolgy. Vol. 49, No.4: 321-322 (2004)
4- Otludil, B., Cengiz, E.İ., Yıldırım, M.Z., Ünver, Ö., Ünlü, E. The Effects of Endosulfan on the great ramshorn snail Planaorbarius corneus (Gastropoda: Pulmonata) a histopathological study. Chemosphere 56 (2004) 707-716 (2004)
5- Elif I. Cengiz, Mehmet Z. Yildirim, Birgül Otludil, Erhan Ünlü (2005) Histopathological effects of Thiodan® on the freshwater snail, Galba truncatula (gastropoda, pulmonata) Journal of Applied Toxicology. 25: 464-469 Early View (Articles online in advance of print) Published Online: 9 Aug 2005, Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Ltd. (2005)
6- Erhan Ünlü, Elif I. Cengiz, Mehmet Z. Yildirim, Birgül Otludil, ÖzkanÜnver Histopathological effects in tissues of snail Lymnaea stagnalis (Gastropoda, Pulmonata) exposed to sublethal concentration of Thiodan® and recovery after exposure (p n/a) Journal of Applied Toxicology. 25: 459-463. Early View (Articles online in advance of print) Published Online: 9 Aug 2005, Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Ltd. (2005)
7- Glöer, P., Yıldırım, M.Z. (2006) Stagnicola records from Turkey with the description of two new species, Satgnicola tekecus n.sp. and S. kayseris n.sp. (Gastropoda:Lymnaeidae). Journal of Conchology (2006), Vol.39, no.1 85-89. (2006)
8- Otolith characteristics of species, subspecies, and populations of Aphanius Nardo, 1827 (Teleostei, Cyprinodontiformes) from Anatolia (Turkey) Tanja Schulz-Mirbach , Bettina Reichenbacher , T. Zeki Yildirim , Mustafa Altug¸ Atalay. (2006) Otolith characteristics of species, subspecies, and populations of Aphanius Nardo, 1827 (Teleostei, Cyprinodontiformes) from Anatolia (Turkey).Journal of Natural History, Previously the Annals & Magazine of Natural History (2006)
9- Kalyancu, H., Yıldırım, M. Z. Species Composition of Mollusca in Aksu River System (Turkey) in Relation to Water Quality. Fresenius Environmental Bullentin, Vol. 18: No. 8: 1446-1451. (2009)
10- HÜLYA ŞEREFLİŞAN, M. ZEKİ YILDIRIM, MENDERES ŞEREFLİŞAN (2009) The gastropod fauna and their abundance, and some physicochemical parameters of Lake Gölbaşı (Hatay, Turkey) Turk. J. Zool., 33, (2009), 287-296. (2009)
11- Akbulut, M., Odabasi, D.A., Kaya, H., Celik, E.S., Yıldırım, M.Z., Odabasi, S and Selvi, K., 2009. Changing of Mollusca Fauna In Comparison With Water Quality: Saricay Creek and Atikhisar Reservoir Models (Canakkale-Turkey) Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (12): 2699-2707. (2009)
12- Kebapçı, Ü., Bahadır Koca, S., Yıldırım, M. Z. 2012. Revision of Graecoanatolica (Gastropoda: Hydrobiidae) species in Turkey. Turkish Journal of Zoology, 36 (4): 1-13. (2012) (2012)
13- Kebapçı, Ü., Yıldırım, M.Z., Gülle, İ., Öztop, M., Çağlan, D. C., 2012. The land snail fauna of Mut District (Mersin Province, Turkey). Turkish Journal of Zoology. 36(3): 307-318. (2012) (2012)
14- Serap Koşal Şahin, Seval B. Koca, M. Zeki Yıldırım New Genera Anatolidamnicola and Sivasirn(Gastropoda: Hydrobiidae) from Sivas and Malatya (Turkey) (2012)
15- Mehmet Zeki Yıldırım, Ümit Kebapçı, Seval Bahadır Koca, Arzu Yüce. New Bythinella (Gastropoda, Bythinellidae) species from western Turkey. ZooKeys 481: 1–13 (2015) (2015)
16- Peter Glöer, M. Zeki Yıldırım & Ümit Kebapç Deblockedion of two new species of Pseudamnicola from southern Turkey (Mollusca: Gastropoda: Hydrobiidae) (2015)
17- Wilke T., Albrecht C., Anistratenko VV., Sahin SK., Yildirim MZ., ?Testing biogeographical hypotheses in space and time: faunal relationships of the putative ancient Lake Egirdir in Asia Minor? Journal of Bıogeography Vol: 34/ 10: 1807-1821 ,2007. (2007)
18- Orstan A., Yildirim MZ., Ceylan S., Pearce TA., Welter-Schultes F., ?From Aydin Mountains, Turkey and the associated land snail fauna. Journal Of Concholog, Vol: 39 : 329-334, Part 3, 2007. (2007)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Orstan A., Yildirim MZ., Ceylan S., Pearce TA., Welter-Schultes F., ?From Aydin Mountains, Turkey and the associated land snail fauna? Journal Of Concholog, Vol: 39 : 329-334, Part 3, 2007. (2007)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- KALYONCU, H., YORULMAZ, B., BARLAS, M., YILDIRIM, M.Z., ZEYBEK, M. (2008) Aksu Çayı'nın Su Kalitesi ve Fizikokimyasal Parametrelerinin Makroomurgasız Çesitliligi Üzerine Etkisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (1), 23-33. 2008 (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yıldırım, M.Z., Şesen, R. (1994) Burdur ve Isparta Civarındaki Bazı Tatlısulardan Toplanan Mollusca (Yumuşakça) Türleri üzerinde Taksonomik Araştırmalar. XII. Ulusal Biyoloji Kong. XII. Ulusal Biyoloji Kong. Kitabı IV. Cilt. Hidrobiyoloji Seksiyonu, 263-267. (1994)
2- Yıldırım, M.Z., Becer, A, İkiz, R., Şeşen, R. (1995) Türkiye Faunası için Yeni bir Bathyomphalus AGASSIZ (Gastropoda: Pulmonata: Planorbidae ) türü. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 4: 83-88. (VIII, Müh. Haftasında bildiri olarak sunulmuştur, 1994) (1995)
3- Yıldırım, M.Z., Ünlüsayın, M. (1995) Göller Bölgesinde Dağılış Gösteren Enidae (Pulmonata; Gastropoda) Türleri. II Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri Kitabı: 363-374. (II Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (11-13 Eylül, Ankara)'inde Bildiri olarak sunuldu). (1995)
4- Yıldırım, M.Z., Küçük, F., Gülyavuz, H., İkiz, R. (1995) Side (Antalya) Sahillerinde Tespit Edilen Gastropoda Türleri Üzerinde Bir Araştırma. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri Kitabı: 502-517. (II Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (11-13 Eylül, Ankara)'inde Bildiri olarak sunuldu). (1995)
5- Yıldırım, M.Z., Kara, D., Becer, A, (1996) Eğirdir Gölü Sudak Balıklarında (Stizostedion lucioperca L., 1758) Tespit Edilen Bucephalus polymorphus Baer, 1827 (Trematoidae: Gasterostomata) Üzerinde Araştırmalar. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 20 (1): 105-112. (IX. Parazitoloji Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur) (1996)
6- Yıldırım, M.Z., Morkoyunlu, A. (1997) Burdur Gölü Havza'sından (Türkiye) yeni bir Sadleriana alttürü Sadleriana byzanthina demirsoyi n.ssp. (Gastropoda, Prosobranchia, Hydrobidae) ve Alttürün Bazı Ekolojik Özellikleri. III. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri Kitabı 1-12. (III. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (3-5 Eylül, Kırşehir) 'inde bildiri olarak sunulmuştur.) (1997)
7- Ertan, Ö.O., Yıldırım, M.Z., Morkoyunlu, A., Gülle, İ., (1997) Galba truncatula (Müller, 1774) (Gastropoda: Pulmonata)' nın Mide, Periferik Florası ve Bazı Ekolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. III. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri Kitabı 1-15. (III. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (3-5 Eylül, Kırşehir)'inde bildiri olarak sunulmuştur) (1997)
8- Karaşahin, S., Yıldırım, M.Z. (1997) Eğirdir Civarındaki Bazı Tatlısuların Bentik Faunası Üzerine Bir Araştırma. III. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri Kitabı 1-11. (III. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (3-5 Eylül, Kırşehir)'inde bildiri olarak sunulmuştur) (1997)
9- Morkoyunlu, A., Yıldırım, M.Z., Ertan, Ö.O., Gülle, İ. (1997) Valvata (Borysthenia) naticina Menke, 1845 (Gastropoda: Prosobranchia)' nin Mide, Periferik Alg Florası ve Bazı Ekolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. III. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri Kitabı 1-12. (III. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (3-5 Eylül, Kırşehir)'inde bildiri olarak sunulmuştur) (1997)
10- Yüce, A., Yıldırım, M.Z., Ertan, Ö.O., Gönülol, A., (1997) Büyük Gökçeli (Isparta) Kaynağı ve Göleti¢ nin Bazı Limnolojik Özelliklerinin Tespiti. IX. Ulusal Su Ürünleri Semp. Bildiriler Kitabı Cilt I: 455-465. (Bildiri olarak sunulmuştur.) (1997)
11- Özen, M.R., Ünlüsayın, M., Gülyavuz, H., Yıldırım, M.Z. (1997) Dondurulmuş Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus myksis WALBAUM) Dondurma Süresi ve Defrost Şekline Göre Meydana Gelen Değişimlerin Histolojisi Üzerine bir Araştırma. IX. Ulusal Su Ürünleri Semp. Bildiriler Kitabı Cilt II: 683-964. (Bildiri olarak sunulmuştur.) (1997)
12- Yıldırım, M.Z. (1998) Isparta İli ve Çevresinin Malakolojik Özellikleri. Isparta' nın Dünü, Bugünü Yarını Sempozyumu II. 16-17 Mayıs, Isparta. (1998)
13- Kara, D., Yıldırım, M.Z. (1998) Eğirdir Gölü Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) Populasyonunda Bucephalus polymorphus (Baer, 1827)'un Neden olduğu İnfeksiyon Yoğunluğu. Türkiye Parazitoloji Dergisi 22(3): 325-329. (10. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 8-12 Eylül 1997, G.A.T.A. Ankara' da bildiri olarak sunulmuştur.) (1998)
14- İkiz, R., Yıldırım, M.Z., Küçük, F., (1998) Antalya Körfezi`nin Malakolojik Özellikleri. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 98 Konferansı Bildirileri Kitabı 161-171. (II. Ulusal Türkiye Kıyıları 98 Konferansı (22-25 Eylül, 1998 ODTÜ, Ankara)'ında bildiri olarak sunulmuştur) (1998)
15- Şeşen, R., Yıldırım, M.Z. (1993) Parazitolojik Önemi olan Türkiye Tatlısu Salyangozları Üzerine bir çalışma.Türk Parazitoloji Dergisi 17 ( 3-4): 136-147. ( VIII. Parazitoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur.) (1993)
16- İkiz, R., Yıldırım, M.Z., Küçük, F., Gülyavuz, H., (1997) Antalya Körfezi Lara Plajı Sahillerinde Tespit Edilen Gastropoda Türleri. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Nisan, İzmir (Poster). (1997)
17- Yıldırım, M.Z., Koca, S.B., Karaşahin, B. (2003). Eber Gölü (Afyon)'nde yayılış gösteren Gastropoda (Salyangoz) Türleri. Türk Sucul Yaşam Dergisi 1: 78-82 (2003)
18- Afyonkarahisar ve Civarı Tatlısularında Yayılış Gösteren Gastropoda (Mollusca) Türleri, I. Ulusal Malakoloji Kongresi. 1-3 Eylül, İzmir, Yıldırım,M.Z., Koca, S.B., Genç,H., Atayeter, Y., Taştan, S., (2004)
19- Yıldırım,M.Z., Koca, S.B., Genç,H., Atayeter, Y., Taştan, S., Afyonkarahisar ve Civarı Tatlısularında Yayılış Gösteren Gastropoda (Mollusca) Türleri, I. Ulusal Malakoloji Kongresi. 1-3 Eylül, 2004 Ege Üniv. İzmir, (2004)
20- M. Zeki YILDIRIM, Seval Bahadır KOCA, Ümit KEBAPÇI Isparta İli Tatlısularında Yaylışı Gösteren Hydrobiidae (Gastropoda, Prosobranchia) Familyasının Bazı Taksonomik Karakterleri XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 1-4 Eylül 2005 Çanakkale (2005)
21- Ö. Osman ERTAN, İskender GÜLLE, M. Z. YILDIRIM Çapalı Gölü (Afyon) Makro-Bentik Omurgasızlarının Taban Yapısı ve Su Kalitesine Bağlı Olarak Dağılımı XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 1-4 Eylül 2005 Çanakkale 2004 14 Düzenle Sil Atıflar (2005)
22- Yıldırım, M. Z., Koca, S.B., Kebapçı, Ü., Şahin, S.K. (2005): YASSIGÜME KÖYÜ (BURDUR-TÜRKİYE) CİVARI FOSİL MOLLUSCA TÜRLERİ. I. Burdur Sempozyumu 16-19 Kasım 2005 (2005)
23- Atalay, A. Yıldırım, M.Z. (2005) BURDUR İLİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN APHANIUS TÜRLERİ (CYPRINIDONTIFORMES: CYPRINIDONTIDAE) ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. I. Burdur Sempozyumu 16-19 Kasım 2005 (2005)
24- Yıldırım, M.z., Kebapçı, Ü., Ceylan, S., Koca, S.B.(2005): BURDUR VE CİVARINDA YAYILIŞ GÖSTEREN GASTOPODA (MOLLUSCA) TÜRLERİ. I. Burdur Sempozyumu 16-19 Kasım 2005 (2005)
25- YILDIRIM, M. Z., (2015) Teke Yöresi Yaban Hayvanları. I. Teke Yöresi Sempozyumu, 4 - 6 Mart, 2015, Burdur (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Bilgin, F.H., Yıldırım, M.Z. (1997) Graecoanatolica lacustristurca RADOMAN 1973 ve Graecoanatolica kocapinarica Radoman, 1973 (Gastropoda: Prosobranchia) Türleri Üzerinde Taksonomik bir Çalışma. IX Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 17-19 Eylül, Eğirdir. (1997)
2- Yıldırım, M.Z., Schütt, H., (1996) Beyşehir Gölü Mollusca Türleri. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi 17-20 Eylül, (Poster olarak sunuldu). (1996)
3- Yıldırım, M., Kebapçı, Ü., Kastomonu-Pınarbaşı Gastropod Faunası. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 4. Seksiyon, 21-24 Haziran 2004 Çukurova Üniversitesi ADANA (2004)
4- Yıldırım, M.Z., Kebapçı, Ü., Atayeter, Y., Gümüş,B.A. Afyon ve Civarında Yayılış Gösteren Karasal Gastropoda (Moluusca) Türleri . XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 4. Seksiyon, 21-24 Haziran 2004 Çukurova Üniversitesi ADANA (2004)
5- Yıldırım M.Z., Gümüş, B.A. Isparta, Burdur, Denizli ve Afyon Yöresinde Yayılış Gösteren Phrygica H. Nordsieck, 1994 (Gastropoda: Pulmonata: Stylommmatophora: Clausiliidae) Türleri. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 4. Seksiyon, 21-24 Haziran 2004 Çukurova Üniversitesi ADANA (2004)
6- Akçapınar ve Akyaka Kadın Azmağı (Muğla-Türkiye) Derelerinde Yayılış Gösteren Gastropoda Türleri Üzerine bir Çalışma. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 3. Seksiyon, 21-24 Haziran 2004 Çukurova Üniversitesi ADANA (2004)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yıldırım, M.Z., Demir, K. (2002) Burdur İl Merkezindeki İlköğretim Okullarında Görev Yapan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Alanları ve Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri ile Fen Bilgisi Eğitimi Öğrencilerinin bu Öğretmenler ile İlgili Gözlemleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4: 134-145. (S.Ü. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri) Sempozyumu'nda bildiri olarak sunulmuştur). (2002)
2- Yıldırım, M.Z., Atayeter, Y. (2003) General geographic and malakologic features of lakes in the Lakes Rigion (Turkey). International Symposium of fisheries and Zoology. 23-26 October, Istanbul (2003)
3- YILDIRIM, M.Z., GULLE, İ., KEBAPCI, Ü., KÜÇÜK, F., (2008) Faunal Diversity of Lake Burdur, and its vulnerability. Oral Presentation. ISEM 3 Montenegro ( ) Natura Montenegrina, Podgorica, 7(2): 393-400 (2008)
4- CEYLAN, S., KEBAPCI, Ü., YILDIRIM, M.Z. F., (2008) Evolution of Malacological Diversity Versus Geography in High Altitudes of Some SW Anatolian Heights . Oral Presentation. ISEM 3 Montenegro ( ) Natura Montenegrina, Podgorica, 7(2): 357-367 (2008)
5- GULLE, İ., YILDIRIM, M.Z., KÜÇÜK, F. (2008) Limnological History of Lake Egirdir (TURKEY): from !950's to the Present. Oral Presentation. ISEM 3 Montenegro ( ) Natura Montenegrina, Podgorica, 7(2): 115-128 (2008)
6- Mehmet Zeki YILDIRIM, Ümit KEBAPÇI. Endemism of land and freshwater gastropods in the Lakes Region (Turkey) / Endemismul gasteropodelor terestre şi de apă dulce din Regiunea Lacurilor (Turcia)THE SCIENTIFIC INTERNATIONALE CONFERENCE "MUSEUM AND SCIENTIFIC RESEARCH" 24th - 26th of September 2009, Craiova (2009)
7- Ümit KEBAPÇI, M. Zeki YILDIRIM  Land snail fauna of Aegean Region (Turkey): Endemism patterns and vulnerability / Fauna melcilor tereştri din Regiunea Aegean (Turcia): tipuri endemice şi vulnerabilitate THE SCIENTIFIC INTERNATIONALE CONFERENCE "MUSEUM AND SCIENTIFIC RESEARCH" 24th - 26th of September 2009 (2009)
8- vulne- girit (2009)
9- girtit (2009)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ertan, Ö.O., Yıldırım, M.Z., Morkoyunlu, A., (1996), Konne Kaynağı (Eğirdir- Türkiye)'nda Yayılış Gösteren Mollusca Türleri ve Beslenme Tipleri. II. Uluslararası Su Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Eylül, İstanbul. (1996)
2- Morkoyunlu, A., Ertan, Ö.O., Yıldırım, M.Z. (1996) Konne Kaynağı' nın (Eğirdir-Türkiye) Alg Florası. II. Uluslararası Su Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Eylül, İstanbul. (1996)
3- Küçük, F., Yıldırım, M.Z., Gülyavuz, H., Ünlüsayın, M. (1996) Deniz Salyangozlarından Patella caerula L., 1758 ve Monodonta atriculata (Lamarck, 1822) (Prosobranchia: Gastropoda)'nın Antalya Körfezinde Yayılışları, Et Verimi ve Etlerinin Kimyasal Yapısı Üzerinde bir Araştırma. II. Uluslararası Su Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Eylül, Istanbul. (1996)
4- Yıldırım, M. Z., Morkoyunlu, A, Yüce, M., (1996) Eğirdir Gölü'nde (Türkiye) Yayılış Gösteren Dreissena polymorpha (Pallas) Üzerine Bir Araştırma. II. Uluslararası Su Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Eylül, İstanbul. (1996)
5- 71st Annual Meeting American Malacological Society Örstan, A.., and M. Z. Yildirim (2005) The diversification of the family Enidae in Turkey: an evolutionary perspective - 71st Annual Meeting American Malacological Society; 38th Annual Meeting Western Society of Malacologists (June 26-30 2005) (2005)
6- Yıldırım, M.Z., Koca, S., Kebapçı, Ü. (2007) Graecoanatolica (Radoman, 1973) (Risooidae: Hydrobidae) species of Turkey. World Congress of Malacology Antwerb, Belgium. 15-20 July 2007 (2007)
7- Gümüş, B.A., Yıldırım, M.Z. (2007) The Clausiliidae fauna (Gastrpoda : Pulmonata: Stylommatophora) of the Lakes Regions (Göller Bölgesi) in Türkiye. World Congress of Malacology Antwerb, Belgium. 15-20 July 2007 (2007)
8- Kebapçı, Ü., Yıldırım, M.Z. (2007) Mapping the biodiversity of land snails in Turkey: A preliminary study of hotspot analysis. World Congress of Malacology Antwerb, Belgium. 15-20 July 2007 (2007)
9- Kebapçı, Ü., Yıldırım, M.Z. 2014. Plio-Pleistocene malacofaunas of the Lake Burdur Basin. International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum, 19-22 November 2014, Bucharest, Romania. (2014) (2014)
10- Yıldırım, M.Z., Kebapçı, Ü. 2014.Nonmarine mollusks of parasitological importance in the Lakes Region ofTurkey. International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum, 19-22 November 2014, Bucharest, Romania (2014) (2014)
11- Kebapçı, Ü., Yıldırım, M.Z., 2013. Zoogeography of slugs in the Mediterranean Basin: palaeogeographical implications. The Fifth Annual Zoological Congress of "Grigore Antipa” Museum (CZGA 2013). 20-23 November 2013, Bükreş Romanya. (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Yıldırım, M.Z., Kebapçı, Ü. (2007) Malacofauna of Akdağ (Keçiborlu, Isparta, Turkey) and its environs. World Congress of Malacology Antwerb, Belgium. 15-20 July 2007 (2007)
2- Gülboy, H., Kebapçı, Ü., Yıldırım, M.Z. (2007) Pupilloidean snails of Göller Bölgesi (Lakes Region) Turkey. World Congress of Malacology Antwerb, Belgium. 15-20 July 2007 (2007)
3- Gümüş, B.A., Yıldırım, M.Z. (2007) The Land snails from a hidden beauty: Afrodiyas (Karacasu: Aydın) in Türkiye. World Congress of Malacology Antwerb, Belgium. 15-20 July 2007 (2007)
4- Ceylan , S., Kebapçı, Üm, Yıldırım, M.Z., Gümüş, B.A., (2007) Gastropods of Davraz Mountain. World Congress of Malacology Antwerb, Belgium. 15-20 July 2007 (2007)
5- Yıldırım, M.Z., Kebapçı, Ü., Koca, S., Ceylan, S. (2007) Biodiversity loss in the Lakes Region of Turkey, with special emphasis on the malacofauna. World Congress of Malacology Antwerb, Belgium. 15-20 July 2007 (2007)
Yüksek Lisans Tezi
1- "Uluslararası Öneme Sahip Işıklı Gölü'nde Yayılış Gösteren Akuvatik (sucul) Bitkilerin Bazı Ağır Metal İyonlarına Karşı Biyoakümülasyon Özelliklerinin Araştırılması" Yrd.Doç.Dr. Yeşim Kara'nın Ögrencisi; Ali Zeytunluoğlu'nun Yüksek Lisans Tez Sınavı, Pamukkale Üniv. Fen Bilimleri Ens. (2004)
Doktora Tezi
1- Sıcak Dumanlama ve Tuzlama İşlemlerinin Kadife Balığı (Tinca t. L., 1758)'nın Besinsel Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Levent İzci Doktora Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Ens. (2004)
2- Tilapia (Oreochromis niloticus L.,) Yavrularının Yemlerinde Protein Kaynağı Olarak balık unu yerine (Brassica sp.) küspesi kullanma olanakları. SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Doktora Tezi İzleme kom. üyesi (2004)
3- Selda Tekin Özan'ın Doktora Tezi "Beyşehir Göl'ünde yaşayan Sazan ve Kadife Balığındaki Parazitlerin ve ağır metal birikiminin araştırılması SDÜ FBE (2005)
4- İskender Gülle- Doktora Tezi Juri üyeliği " (2005)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Fen Bilimleri Ens. Dergisi (Süre : 1900 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- The land snail diversity of a threataned limestone district near Istanbul, Turkey author: Orstan, Pearce, Schültes Animal Biodiversity and Conservation (1900 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Öztürk, B., Comments on; Shell of Mollusca Collected from The Seas of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 2004 (1900 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Lisans Üstü Programlarında Biyoloji Öğretim Yönteminde Verimlilik. D.E.Ü. Buca Eğitim Fak. Dergisi (1900 Yıl)
2- Biyoloji Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Genel Biyoloji Konularındaki Kavram Yanılğılarının İki Aşamalı Çoktan Seçmeli bir Araç ile Belirlenmesi. D.E.Ü. Buca Eğitim Fak. Dergisi, 2004 (1900 Yıl)
3- Biyoloji Lisans Üstü Öğretmen Adaylarının Kaygıları. D.E.Ü. Buca Eğitim Fak. Dergisi (1900 Yıl)
4- Levels of copper, cadmium and lead in tissues of fish (Cyprinus carpio, Capoeta capoeta) from the Berdan River, Turkey" S.D.Ü. Eğiridr Su Ürünleri Fakültesi Dergisi (1900 Yıl)
5- Kır,İ., Özan, S. T., Ayvaz, Y: Kovada Çayı Arboretumu (Eğ-irdir-Isparta)'nun Balık, Kurbağa ve Sürüngen Faunası. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7-3:15-17 (1900 Yıl)
6- Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmsi. (1900 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Dekanlık (Yıl:2014)
2- Dekanlık (Yıl:2015)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Dekan Yardımcılığı (2000-2001) (Yıl:2000)
2- S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (1999-2002) (Yıl:1999)
3- Burdur Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:2004)
4- Burdur Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Başkanlığı (Yıl:2004)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Balıkçılık Temel Bilimleri Bölüm Başkanı Yardımcılığı 1993- 2001 (Yıl:1993)
2- S.D.Ü. Burdur Eğitim Fak. Fen Bilgisi Eğitim ABD Başkanlığı (2001-2003) (Yıl:2001)
3- Burdur Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi ABD başkanlığı (Yıl:2004)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Senatörlüğü: 1995-2001 (Yıl:1995)
2- S.D.Ü. Burdur Eğitim Fakültesi Senatörlüğü: 2002-2003 (Yıl:2002)
3- Sertifika komisyonu üyeliği (Yıl:2014)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- "Çevre Sorunları- Çevremiz Geleceğimizdir" başlıklı konferans İl Jandarma Alay Komutanlığı. 29.03.2004 (Yıl:2004)
2- Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri ve Burdur. Burdur AKM, 16 Nisan 2004 (Yıl:2004)
3- "Klasik Dönemde Bilim" Sanat ve Toplum İletişiminde Disiplinlerarası Etkileşimler Panel dizisi II 17 Mayıs 2005 (Yıl:2005)
4- "Rönesans'ta Bilim" Sanat ve Toplum İletişiminde Disiplinlerarası Etkileşimler Panel dizisi I 3 Mayıs 2005 (Yıl:2005)
5- "Çağdaş Dönemde Bilim" Sanat ve Toplum İletişiminde Disiplinlerarası Etkileşimler Panel dizisi V 2 Haziran 2005 (Yıl:2005)
6- Çalıştayda sunum (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Yurtiçinde karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- Biyolojik İllistirasyonlar ve Materyal Sergisi 12-22 Nisan Isparta; 03-06 Mayıs Burdur (2005)

DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Bayhan, Alper Nuri. (1996) Dreissena polymorpha (pallas 1771) nın üreme biyolojisi. (1994)
2- Kara, Deniz. (1997) Eğirdir, Beyşehir ve Kovada Gölleri sudak (Stizostedion lucioperca Linn., 1758) balıklarındaki trematodların incelenmesi. (1995)
3- Yüce, Murat. (1998) Muğla ve Antalya yöresinin önemli tatlı sularında yaşayan Mollusca türlerinin belirlenmesi. (1996)
4- Karaşahin, Sıdıka. (1998) Kovada Gölü ve Kanalı bentik faunası üzerine bir araştırma (1996)
5- Öztürk, Süleyman (1999) Işıklanma süresinin levrek balıklarının (Decentrarchus labrax L., 1758) yumurta verimi üzerine etkisi. (1997)
6- Zeynep Erkorkmaz (2006)
Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
1- Burçin Aşkın Gümüş - Batı Anadolu Bölgesi'nde Yayılış Gösteren Clausilidae Türleri (2004)
2- Altuğ AtalayIn Doktora Tezi " " (2005)
Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
1- Seval Bahadır Koca - (III. Yarıyıl Tez Aşamasında) -Batı Anadolu Bölgesinde Yayılış Gösteren Hydrobidacea Türleri (2007)
2- Altuğ Atalay (III. Yarıyıl Teze hazırlık aşamasında) (2002)
3- Ümit Kebapçı (III. Yarıyıl Teze hazırlık aşamasında) (2002)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Antalya İli ve Civarı Tatlı Sularında Yayılış Gösteren Mollusca Türlerinin Belirlenmesi. S.D.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklendi (1997 - 1998). (1997)
2- Burdur ve Civarı Tatlısularında Yayılış Gösteren Gastropoda Türleri. S.D.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklendi (2000 - 2001). (2000)
3- Afyon Civarında Yayılış Gösteren Mollusca Türleri (2002)
4- Batı Anadolu Bölgesi'nde yayılış gösteren Calusilidae türleri (2001)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Antalya Körfezi Gastropoda Fuanasının Tespiti. S.D.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklendi (1995 - 1997). (1995)
2- Eğirdir Gölü'nün Hidrobiyolojik Özelliklerinin Tespiti. D.P.T. tarafından desteklendi (1998 - 2001) (1998)
3- Burdur, Isparta, Muğla İl Merkezlerindeki Görev Yapan Biyoloji Öğretmenlerinin; Biyoloji Öğretmenliği ve Biyoloji Öğretimi Hakkındaki Düşünceleri, Okulların Biyoloji Eğitimi Bakımından Düzeylerinin Belirlenmesi. S.D.Ü. BAPYB tarafından desteklendi (2001 - 2002). (2001)
4- Burdur İli İlçeleri Ve Köyleri İlköğretim Okulları Arasındaki Fen Bilgisi Dersi Öğrenim Düzeyi Farklılıkları Üzerine Araştırma. S.D.Ü. BAPYB tarafından desteklendi (2001 - 2002). (2001)
Uluslararası sempozyum, konferans gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- I. Burdur Sempozyumu, yürütme kurulu başkanı (2005)
2- I. Uluslararasi Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Büzenleme kurulu başkanı (2008)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- Teke Yöresi Sempozyumu (4-6 Mart 2015) 5. Oturum-Oturum Başkanlığı (2015)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- YILDIRIM, M. Z., 2105) I. Teke Yöresi Sempozyumu, 4 - 6 Mart, 2015, Burdur (2015)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4106
Email mzyildirim(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
12 + 12 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.