Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1989
 • Birimi : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • Anabilim Dalı :
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İNGİLİZCE
 • Lise : BURDUR LİSESİ (2006)
 • Lisans : GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • Lisans Fakülte : BESYO
 • Lisans Bölüm : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ (2011)
 • Y.Lisans : GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Y.Lisans Dal : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI (2014)
 • Doktora : KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
 • Doktora Dal : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
 • (2017)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi, Hareket Öğretimi, Basketbol, Kayak

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- ULAŞ, M.(2015) Çocuk ve Spor. L. Eraslan (Ed.) Farklı Perspektiflerden Çocukluk ve Sosyolojisi, Vize yayıncılık, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1648619) (2015)
2- Ulaş M., (2016). Oyunun Çocuk Gelişimi Üzerine Etkisi. S.Ayan (Ed.), Oyunla Renklendir Hayatı, (I. Baskı), (9-30). Ankara: Vize Basın Yayın, ISBN 9786059278164, http:// www.vizeyayincilik.com/index.php?route=product/product&product_id=227. (2016)
3- Ulaş M., (2016). Laura: Dayanıklılık Antrenmanlarına Dayanıyor-ya da Bundan Keyif Alıyor. K. Armour (Ed.), S.Ayan (Ed.), Beden Eğitimi ve Gençlik Sporunda Pedagojik Olaylar, (I. Baskı), (1-6). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN 9786053183303, http://www.pegem.net/kitabevi/190121-Beden-Egitimi-ve-Genclik-Sporunda-Pedagojik-Olaylar-kitabi.aspx. (Bölüm Çevirisi) (2016)
4- Ulaş M., (2016). Joshua: Değerlerin Optimize Edilmesi: Aktif Katılıma Giden Yol ve Yetenek(-sizlik). K. Armour (Ed.), S.Ayan (Ed.), Beden Eğitimi ve Gençlik Sporunda Pedagojik Olaylar, (I. Baskı), (1-6). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN 9786053183303, http://www.pegem.net/kitabevi/190121-Beden-Egitimi-ve-Genclik-Sporunda-Pedagojik-Olaylar-kitabi.aspx. (Bölüm Çevirisi) (2016)
5- Ulaş M., (2016). John: Aktif Bir Yaşam Tarzını Geliştirmek İçin Koordineli Bir Yaklaşım. K. Armour (Ed.), S.Ayan (Ed.), Beden Eğitimi ve Gençlik Sporunda Pedagojik Olaylar, (I. Baskı), (1-6). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN 9786053183303, http://www.pegem.net/kitabevi/190121-Beden-Egitimi-ve-Genclik-Sporunda-Pedagojik-Olaylar-kitabi.aspx. (Bölüm Çevirisi) (2016)
6- Ulaş M., (2016). Marianne: Antrenman, Etkin ve Verimli Koşu, Motivasyonu Koruma. K. Armour (Ed.), S.Ayan (Ed.), Beden Eğitimi ve Gençlik Sporunda Pedagojik Olaylar, (I. Baskı), (1-6). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN 9786053183303, http://www.pegem.net/kitabevi/190121-Beden-Egitimi-ve-Genclik-Sporunda-Pedagojik-Olaylar-kitabi.aspx. (Bölüm Çevirisi) (2016)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ulaş, M., Ayan, S. (2015) Çoçuğun Kendini Gerçekleştirme Sürecinde Oyun Alanlarının Önemi, Route Educational and Social Science JournalVolume 2(2), April 2015, s.82-93 (2015)
2- Ayan, S., ULAŞ, M. (2015) THE EXAMINATION OF PLAYGROUND EQUIPMENTS WHICH ARE USED IN TURKEY ACCORDING TO THE MODELS IN DEVELOPED COUNTRIES, Route Educational and Social Science Journal,Volume 2(3), July 2015 (2015)
3- ULAŞ, M., AYAN, S. (2016). Çocuk Oyun Alanları Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2). p. 10-24, aug. 2016. ISSN 2149-1046. Erişim Adresi: (2016)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- YILMAZ, A , ULAŞ, M . (2017). Kadınların Rekreatif Alanlarda Fiziksel Aktivite Yapma Amaçları ve Karşılaştıkları Sorunlar. Spor Bilimleri Dergisi, 27 (3), 101-117. Retrieved from http://hacettepe.dergipark.gov.tr/sbd/issue/27903/296205 (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- ULAŞ, M., AYAN, S. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının “İdeal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni” Algıları, IV. Uled Congress International Congress Research In Sports Sciences- 10-13 September 2015, ÇANAKKALE (2015)
2- YAPICI, H.,AYAN, S., ULAŞ, M. The Research of the Effects of Plates Exercise Program on Flexibility and Body Composition, 13th International Sport Sciences Congress, 7 - 9 November, Konya - 2014 (2014)
3- Ulaş, M., Yılmaz, A., Ayan, S. (2016). 2015/2016 Yıllarında Türkiye’de Meydana Gelen Terör Olaylarının Ülke Sporu Üzerine Etkilerinin Basına Yansımaları, 14th International Sport Sciences Congress, 1-4 November 2016, Antalya (2016)
4- Yılmaz, A., Ulaş, M., Ayan, S. (2016). Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Öğrencileri ile Çalışan Hemşirelerde Fiziksel Aktiviteye Katılıma Engel Olan Unsurların İncelenmesi, 14th International Sport Sciences Congress, 1-4 November 2016, Antalya (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Ulaş, M., Şenel, E., Esentürk, O. K "The examination of learning styles of high school students" , 13th International Sport Sciences Congress, 7 - 9 November, Konya - 2014 (2014)
2- Esentürk, O. K., Şenel, E., Ulaş, M. "The investigation of the relationship between motivated learning strategies and approach to learning and studying: A study in high school students", Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu, Ankara - 2014 (2014)
3- Sinan AYAN, Mehmet ULAŞ, Ender ŞENEL, Mehmet GÜLÜ Beden Eğitimi ve Spor Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, IV. Uled Congress International Congress Research In Sports Sciences- 10-13 September 2015, ÇANAKKALE (2015)
4- ŞENEL.,E., YILDIZ.,M., ULAŞ.,M., ŞAHAN.,H., (2016) Examination of research-related anxiety of students taking master and doctorate degree in the field of physical education and sports. ERPA International Congresses on Education, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina 2-4 June 2016 (2016)
5- Ulaş, M., Ayan, S., Soylu, Y.(2016). İşitme Engelli Milli Sporcuların Otomatik Düşünceler Düzeyinin İncelenmesi. III. International Eurasian EducationalrnResearch Congress, 31 Mayıs- 3 Haziran 2016 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (2016)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Kırıkkale Üniversitesi BAP Kordinasyon Birimi Tarafından Desteklenen 2015/014 nolu "Kırıkkale İlindeki Çocuk Oyun Alanları Ve Rekreaktif Alanların Kullanıcıları Açısından Değerlendirilmesi" projesinde yardımcı araştırmacı (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- TÜBİDAK PROJESİ "Kinect ile 3 Boyutlu Sanal Spor Platformun Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Step-Aerobik Egzersizlerinde Kullanılması" (Devam Ediyor) (2015)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248213 4643
Email mulas(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
13 + 5 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.