Dr. Öğr. Üyesi

Murat TOMRUK

İletişim Bilgileri

mtomruk(at)mehmetakif.edu.tr

Genel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

(Yöksis üzerinden alınmaktadır.)

Seviye Üniversite Tarih