Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1982
  • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
  • Bölümü : Sosyoloji
  • Anabilim Dalı : Genel Sosyoloji Metodoloji
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- “Cinsiyet Eşitsizliği”, Sosyal Problemler Sosyolojisi, Nurşen Adak (Edt.), Siyasal Yayınevi, Ankara, 2009, s. 135-159. (2009)
2- “Aile Birliğinin Bozulması: Boşanma ve Yeniden Evlenme”, Değişen Toplumda Değişen Aile, Nurşen Adak (Edt.), Siyasal Yayınevi, Ankara, 2012, s. 201-219. (2012)
3- “Değişen Sağlık Dinamikleri ve Kent Yaşamının Getirdiği “Yeni” Hastalıklar Üzerinden Risk Korkusunun Pazarlanması” , Kente Dair.., Mim Sertaç Tümtaş, Ayşe Dericioğulları Ergun, Cem Ergun (Edt.), Bağlam Yayınları, İstanbul, 2016. (2016)
4- “Tıp Tarihi ve Kurumu”, Sağlık Sosyolojisi, Mevlüt Özben, İsmail Öz (Edt.), Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2016. (2016)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- “Güzellik İdeali Etrafında Biçimlenen ve Biçimlendirilen Bedenler”, Toplumbilim, Beden Özel Sayısı, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2009, s. 105-109. (2009)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- “Felsefi Bedenden Sosyolojik Bedene”, ETHOS (Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar), Sayı: 1, No: 1, 2008. (2008)
2- “Gündelik Hayatın Gözetimi: “Panoptikon Toplumu”, ETHOS (Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar), Sayı: 3, No: 2, 2010. (2010)
3- “Tıbbi Söylem ve İktidar: Medyada “Diyet-Zayıflık-Sağlık” İlişkisi Etrafında Bedenin Denetimi”, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: III, Sayı: 1, 2013 s. 237-252. (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Tıbbi Sosyal Kontrol: Şişmanlığın Tıbbileşmesi Bağlamında Bedenlerin Denetimi, VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar, Bildiri Kitabı: 3, Edt. Muammer Tuna, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2013, s. 349-359. (2013)
2- Adak N., Timurturkan M., Yirmibeşoğlu G., “Akademide Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Gerçek Mi? Hayal Mi?”, II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu" Osmangazi Üniversitesi, ESKAM, Eskişehir, 2--4 Mayıs 2014, s. 278-292. (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- “Denetimli Serbestlik Uygulaması Bağlamında Toplumsal Bütünleşme Süreçleri ve Yeni Tartışmalar”, Ernst Hirsch Hukukun Temellerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Panelleri, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 23 Ekim 2015. (2015)
2- “Akademide Kadın Emeği: Akdeniz Üniversitesi Örneği”, Ulusal Emek ve Toplum’2014 Kongresi, Antalya, 17-19 Ekim 2014. (2014)
3- “Tüketim Kültüründe İdeal Beden İmgesi", Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarım Bölümü Etkinlikleri, 2013-2014 Konferanslar dizisi-3, Eskişehir, 5 Aralık 2013 (2013)
4- “Medya'da Tıbbi Söylem aracılığıyla Bedensel Formların Denetimi”, 12.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 14 - 15 – 16 Aralık 2011 (2011)
5- “Sosyalleşme ve Yeniden Sosyalleşme Tartışmaları Bağlamında Denetimli Serbestlik Uygulaması ve Yeni Ceza Sistemleri”, III. Pierre Bourdieu Sempozyumu: Sınıflar, Sınırlar, Ayrımlar, Akdeniz Üniversitesi, Antalya (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- “Denetimli Serbestlik Uygulamalarının Toplumsal Bütünleşmeye Etkisi”, Uluslararası Yaklaşımlar: Türkiye’de Denetimli Serbestliğin 10. Yılı Sempozyumu, İstanbul, 8-10 Aralık 2015, http://www.sempozyumds.com/bildiriler/gonuldemez_bildiri.pdf. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- “Denetimli Serbestlik Uygulamalarının Toplumsal Bütünleşmeye Etkisi”, Uluslararası Yaklaşımlar: Türkiye’de Denetimli Serbestliğin 10. Yılı Sempozyumu, İstanbul, 8-10 Aralık 2015. (2015)
2- “The Processes of Resocialization and Social Reintegration: Sample of Individuals Under Probation”, 15th Annual Conference of the European Society of Criminology, Porto, Portugal, 2-5 September 2015. (2015)
3- “Othering Bodies: The relationship Between Obesity and Stigmatization in Media Texts”, 12th Conference of the European Sociological Association, Prague, Czech Republic, 25-28 August 2015. (2015)
4- “The Processes of Resocialization and Social Reintegration: Sample of Individuals Under Probation”, 12th Conference of the European Sociological Association, Prague, Czech Republic, 25-28 August 2015. (2015)
5- “Türkiye’de Bilim Mühendislik ve Teknolojide Kadın Akademisyenler Ağı”, BMT KAAĞ Sonuç konferansı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 7 Haziran, İstanbul, 2013. (2013)
6- “Bodies that Are Controlled around “Health Discourses”: Experts’ Discourses Which Assure the Medicalization of Fatness and Biopolitics of Body”, 11th Conference of the European Sociological Association, Torino, Italy, 28 - 31 August 2013.
 (2013)
7- “Bedenin Temsil Sorunu”, 5. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Kültür Araştırmaları Derneği, Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi, 24 Temmuz 2009.
 (2009)
8- 14. .“Formation of Network of Female Academics in Science, Engineering and Technology in Turkey (NETFA)” , Gülsün Sağlamer, ITU, Coordinator; Mine G. Tan, Pelin Dursun, Özge A. Çelik, Hülya Çağlayan, and Serra Cankur, ITU; Nebile Korucu Gumusoglu, Istanbul Kultur Unıversity; Bedriye Poyraz and Seray Ulusoy, Ankara University; Nurşen Adak, Meral TİMURTURKAN, Gözde Yirmibesoglu and Tugce Tunca, Akdeniz University; Selver Ö. Kahraman, Zahide Acar Deniz and Berrin Gültay, Çanakkale Onsekiz Mart University; İlkay Özdemir, Ayşe Sağsöz and Muteber Erbay, Karadeniz Technical University; Münevver Tekcan, Serpil Yazıcı Şahin and Yusuf Gürcan Şahin, Kocaeli University; and Ece Öztan and Setenay Nil Doğan, Yıldız Technical University, 6TH EQUALITY, DIVERSITY AND INCLUSION INTERNATIONAL CONFERENCE, University of Economics and Business School, Athens, Greece, 1-3 July 2013 (2013)
9- “Türk ve Avrupa Hukukunda Yeni Anlayışlar: Denetimli Serbestlik Düzenlemeleri ve Uygulamalar Çalıştayı”, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 7-8 Nisan, 2016. (2016)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Türkiye'de Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Akademisyenler Ağı: Akdeniz Üniversitesi Örneği”, Akdeniz Üniversitesi (BAP), Araştırmacı, 2012- 2014. (2012)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- “Yeniden Sosyalleşme ve Toplumsal Bütünleşme Süreçleri: Denetimli Serbestlik Altındaki Bireyler Örneği", TÜBITAK Projesi, 114K569, Devam Ediyor. (2015)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Body and Masculinity in Globalizing World, Düzenleme Kurulu Üyesi, Antalya, TÜRKİYE, Ekim 2009. (2009)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248213- 3215
Email mtimurturkan(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 16 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.