Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1974
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Yabancı Diller Eğitimi
 • Anabilim Dalı : İngilizce Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisans : Dokuz Eylül Üniv.Buca Eğitim Fak.
 • Lisans Bölüm : İngilizce Öğretmenliği Böl.
 • Y.Lisans : İngiltere Newcastle Üniv.Faculty Of Education
 • (1997-12-10 10:46:44)
 • Doktora : İngiltere Nottıngham Üniv.
 • (2002-03-06 11:30:40)
ÖZGEÇMİŞ

.
İLGİ ALANLARI

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmen Eğitimi

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- English Through Songs: teaching English in primary schools (ISBN: 978-6055584153) (2010)
2- English for Children (ISBN: 978-605-5584-42-9) (2013)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ŞEVİK, M., 2003, Öğretmenlik Uygulamasının Önemi ve Yabancı Dil öğretmen Eğitiminde Klinik Denetim Yaklaşımı., SDÜ, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 4/5, s. 194-204, BURDUR. (2003)
2- ŞEVİK, M., 2002 Philosophies, Models and Common Trends of Teacher Education and Alternative Perspectives. SDÜ, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 3/3, s:112-130, BURDUR. (2002)
3- SEVİK, M. 2004 Yabancı Dil Öğretiminde Soru Sorma Teknikleri ve Önemi, SDÜ, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5/8, s: 130-149, BURDUR (2004)
4- ŞEVİK, M. 2005 Yabancı Dil Öğretiminde Sorular, Öğrenci Cevapları ve Öğretmen Davranışları. Ankara Ün. Eğt. Bil. Fak. Dergisi. Cilt: 38, Sayı: 2, Sayfa: 1-19. (2005)
5- ŞEVİK, M. 2007. Öğretmen adaylarının yabancı dil derslerindeki farklılıkları ve başarı düzeylerinin saptanması: Burdur Eğitim Fakültesi örneği. 35/173, Milli Eğitim Dergisi, Ankara. (2007)
6- ŞEVİK, M. 2007 Yabancı Dil Sınıflarında Anadilin Yeri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40/1, s: 99-119, Ankara Üniversitesi. (2007)
7- ŞEVİK, M. (2007) İLKÖĞRETİM OKULU 4. ve 5. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI ve EĞİTİMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8/14, 108-118. (2007)
8- Şevik, M. 2008. Avrupa Ülkelerinde İlköğretim Birinci Kademe Zorunlu Yabancı Dil Öğretiminin Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41/1, s. 135-162. (2008)
9- Şevik, M. 2011. Teaching English in Unified-Classroom Primary Schools: A Case Study. İlköğretim Online Dergisi, Vol.10, Issue.3, pp.1138-1147. (2011)
10- Şevik, M. 2009. The Teaching of Modern Foreign Languages in Primary Schools and Generalist Class Teachers. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42/1, s. 377-401. (2009)
11- Şevik, M. 2012. Developing Young Learners’ Listening Skills Through Songs. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20/1, s. 327-340. (2012)
12- Şevik, M. 2012. First Step to Effective Listening: listen and show songs. International Journal of English and Education, 1/1, pp. 9-18. (2012)
13- Şevik, M. 2014. Young EFL Learner Beliefs about Classroom Songs. International Journal of English and Education, 3/1, pp. 50-59. (2014)
14- Şevik, M. 2015. Do Games Make a Difference in EFL Contexts? International Journal of English and Education, 4/2, pp.309-318. (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Şevik, M. 2011. Teacher Views About Using Songs in Teaching English to Young Learners. Educational Research and Reviews, 6 (21), pp. 1027-1035. (2011)
2- Şevik, M. 2012. Teaching Listening Skills to Young Learners through "Listen and Do Songs. English Teaching Forum, 50/3, pp. 10-17. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- ŞEVİK, M. 2007 Yabancı Dil Öğretiminde Sınıf Öğretmenlerinin Rolü Ne Olmalıdır? Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, 22-23 Kasım 2007, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara. (2007)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- SEVİK, M. 2002 MFL Student Teachers Thoughts On Teaching Practice and Supervision and the Clinical Supervision Approach. The 1st International Symposium on Modern Approaches Methods and ELT Problems, s. 371-401, ISPARTA. (2002)
2- Şevik, M. 2013. University Prep School EFL Students' Beliefs about Foreign Language Learning, pp. 1209-1220. 13th International Language, Literature and Stylistics Symposium: Simple Style. September, 26-28, 2013, Kafkas Üniversitesi, Kars. (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Şevik, M. 2014. Do Games Make a Difference in EFL Contexts, pp. 246-247. 1st Eurasian Educational Research Congress: International EJER Congres. April, 24-26, 2014, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. (2014)
2- Şevik, M. 2016. Does Bimodal Subtitling Effect Listening Comprehension in EFL Contexts?, The 9th International ELT Research Conference Interdisciplinary Approaches: Beyond the Borders of ELT Methodology, 12-14 May 2016, Çanakkale, Turkey (2016)
3- Şevik, M. 2016. An Investigation of ELT Student Teachers' Dictionary Ownership and Preferences. The 5th International Conference on Language, Literature and Culture, May 12-14 2016 Mehmet Akif Ersoy Üniversity, Burdur, Turkey. (2016)
4- Şevik, M. 2016. Making More of Multimedia Based Teaching Materials By Means of Subtitling. The 5th International Conference on Language, Literature and Culture, May 12-14 2016 Mehmet Akif Ersoy Üniversity, Burdur, Turkey. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- SEVİK, M. "MFL Student Teachers Thoughts On Teaching Practice And Supervision And the Clinical Supervision Approach". The First International Symposuim on Modern Approaches Methods and ELT Problems. September 5-7, 2002 Isparta (2002)
2- ŞEVİK. M. Yabancı Dil Öğretmenlerinin İkilemi: yabancı dil derslerinde anadil kullanımı. VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu. 1-2 Haziran 2006. Isparta. (2006)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve tam metin olaraki SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- ŞEVİK, M. 2014. University Prep-School EFL Learners' Dictionary Ownership and Preferences, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.158, pp. 226-232 (14th International Language, Literature and Stylistics Symposium, 15-17 October 2014, Dokuz Eylül Üniversity, Buca Faculty of Education, Selçuk/İzmir). (2014)
Yüksek Lisans Tezi
1- Sevik, M., 1997 Building Teacher Confidence: The Views of Modern Foreign Language Students In Training. University of Newcastle. (1997)
Doktora Tezi
1- Sevik, M., 2001 Modern Foreign Language Student Teacher Beliefs and Practices In Relation To Questioning And Error Correction: A Clinical Supervision Approach. University of Nottingham. (2001)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
1- International Journal of English and Education (IJEE) (Süre : 2012 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Educational Research and Reviews (2012 Yıl)
2- TED Eğitim ve Bilim (Education and Science) Dergisi (2012 Yıl)
3- TED Eğitim ve Bilim (Education and Science) Dergisi (2010 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- İlköğretim Online, 10(1), 219-229, 2011. (2011 Yıl)
2- İlköğretim Online, 10(2), 593-607, 2011. (2011 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü (Yıl:2012)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığı (Yıl:2002)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkalığı (Yıl:2006)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı (Yıl:2011)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- Düzenleme Kurulu Üyeliği: 5th International Conference on Language, Literature and Culture, May 12- 14, Burdur, Turkey (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Fatih KOCAMAN, “ İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretim Yazılımlarını Kullanma Düzeyleri (Burdur İli Örneği)”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bil. Enst. 2008. (2008)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Burdur İlinin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Rekabet Analizi. BAKA projesi, TR61/11/DFD/29 Haziran 2012 (2012)
Uluslararası sempozyum, konferans gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- Prof. Dr. randi Reppen'ın Konuşmacı olarak katıldığı "Using Corpora for Vocabulary and Grammar Instruction: Ideas for the Classroom" konulu konferans, 11 Mayıs 2013, Burdur. (2013)
2- The 9th International ELT Research Conference Interdisciplinary Approaches: Beyond the Borders of ELT Methodology, 12-14 May 2016, Çanakkale, Turkey, 12 May 2016 Thursday, Session 2 Room 4: 14.20-15.35 (2016)
3- The 9th International ELT Research Conference Interdisciplinary Approaches: Beyond the Borders of ELT Methodology, 12-14 May 2016, Çanakkale, Turkey, 13 May 2016 Friday, Session 6 Room 2: 13.45-15.00 (2016)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- I. Uluslararası Eğitim Fakülteleri İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresi, Bilim Kurulu Üyeliği. Burdur, 2013. (2013)
2- The Seventh International ELT Research Conference, Organizing Comittee Member, 27-28 April 2012, Selçuk, İzmir-Turkey. (2012)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (NEDP) Kapsamında YÖK-Dünya Banksaı İşbirliği ile 1996-1997 Yılları arasında Y.Lisans Bursu İçin İNGİLTERE,University of Newcastle, School of Education (1997)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- YÖK-SDÜ İşbirliği ile 1998-2002 Yılları Arasında İNGİLTERE, Universıty Of Nottıngham , School of Educatıon DOKTORA BURSU (2002)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4021
Email msevik(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Eğitim Fakültesi


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
11 + 19 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.