Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1979
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Zootekni ve Hayvan Besleme
 • Anabilim Dalı : Zootekni
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Boztepe İstiklal İlköğretim Okulu (1990)
 • Orta Okul : Boztepe Lisesi (1993)
 • Lise : Kırşehir Lisesi (1996)
 • Lisans : Kafkas Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • (2004)
 • Y.Lisans : Kafkas Üniversitesi
 • Doktora : Kafkas Üniversitesi
 • Doktora Dal : Zootekni Anabilim Dalı
 • (11.02.2009)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Veteriner Zootekni (16.09.2015)
ÖZGEÇMİŞ

1979 yılında Kırşehir’de doğan Mehmet SARI, ilk ve orta öğrenimini Kırşehir’in Boztepe İlçesi’nde, Lise öğrenimini Kırşehir Lisesi’nde tamamladı. 1999 yılında Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne girdi. Fakülteyi 2004 yılında ikincilikle bitirerek mezun oldu. Aynı yıl Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı’nda Doktoraya başladı. Dışarıdan Doktoraya devam ederken özel bir hayvancılık işletmesinde Veteriner Hekim olarak Müdürlük yaptı. 15.12.2005 tarihinde Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 15.11.2008 tarihinde Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna geçti. 11.02.2009 tarihinde Doktorasını tamamladı ve 22.02.2010 tarihinde Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 05.11.2014 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı'na geçti. 16.09.2015 tarihinde Doç. Dr. ünvanını almaya hak kazanan Mehmet SARI, halen aynı Anabilim Dalı’nda görevine devam etmekte olup, evli ve bir çocuğu vardır.

İLGİ ALANLARI

Hayvan Yetiştiriciliği ve Islahı

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- M. Sarı, M Saatcı "Hayvan Islahında Biyoteknolojik Yöntemler". Hasad Hayvancılık Dergisi. 30 (347): 50-55, 2014. (2014)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Saatcı M, Elmaz Ö, SARI M, Üstüner H, Kuleaşan Ş, Akbaş AA: Aykırı Düşünme ile Gelen Bir Başarı Hikayesi. Ayrıntı Dergisi. 52, 11-14, 2017. (2017)
2- Sarı M, Akbaş AA, Buğdaycı KE, Saatcı M:Türkiye'de Yeni Bir Kaz Irkı, Linda Kazı. Köyüm Yayıncılık. 2: (21), 90-95, 2017. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- M. Sarı, M. Tilki, M. Saatcı, S. Işık, K. Önk “Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Ebeveyn Yaşı, Yumurta Ağırlığı ve Şekil İndeksinin Kuluçka Özellikleri ve Yaşama Gücü Üzerine Etkisi”, FÜ Sağ Bil Vet Derg. 24 (2): 93-97, 2010. (2010)
2- M. Tilki, B. Gül, M. Sarı, K. Önk, S. Işık "Yetiştirici Koşullarındaki Yerli Türk Kazlarının Büyüme, Kesim ve Karkas Özellikleri". Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 6 (3): 209-215, 2011. (2011)
3- M. Sarı, S. Işık, K. Önk, A.R. Aksoy, M. Tilki "Growth Characteristics and Some Body Measurements of Tuj Lambs". Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 10 (3), 149-155, 2013. (2013)
4- M. Sarı, K. Önk, A.R. Aksoy, M. Tilki "Tuj Koyunlarında Doğum Kondisyon Puanının Kuzuların Büyüme Özellikleri ve Yaşama Gücüne Etkisi". F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg. 27 (3): 149-154, 2013. (2013)
5- M. Sarı, M. Tilki, K. Önk, S. Işık "Effects of Production System and Sex on Liveweight and Some Body Measurements of Pekin Ducks". Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi. 8 (2): 112-121, 2013. (2013)
6- M. Sarı, K. Önk, A.R. Aksoy "Tuj kuzularında testis ölçüleri ve bu ölçülerle canlı ağırlık ve yaş arasındaki ilişkiler". MAKÜ Sag. Bil. Enst. Derg. 1 (2): 64-74, 2013. (2013)
7- P. Demir, S. Adıgüzel Işık, M. Sarı, C. Ayvazoğlu "Kars Merkez İlçedeki Süt Sığırcılık İşletmelerinin Genel Yapısı ve Ekonomik Boyutu". F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg. 28 (1): 09-13, 2014. (2014)
8- M. Sarı, K. Önk, A.R. Aksoy, M. Tilki, S. Adıgüzel Işık "Hemşin Kuzularında Büyüme ve Bazı Vücut Ölçülerinin Belirlenmesi". Lalahan Hay. Arast. Enst. Derg. 54 (1): 15-20, 2014. (2014)
9- T. Tufan, C. Arslan, M. Sarı "Japon Bıldırcını Rasyonlarına Farklı Oranlarda Klinoptilolit İlavesinin Besi Performansı, Karkas Verim Özellikleri ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi". Lalahan Hay. Arast. Enst. Derg. 54 (1): 21-27, 2014. (2014)
10- Y. Demiraslan, T. Tufan, M. Sarı, Y. Akbulut, M.O. Dayan, A. Kükürt "The Effect of Clinoptilolite on Long Bone Morphometry in Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica)". Animal and Veterinary Sciences. 2 (6): 179-183, 2014. (2014)
11- İ. Yılmaz, K. Karadaş, M. Sarı, A. Kaygısız "Kars Yöresindeki Süt İşleme Tesislerinin Mevcut Durumu ve Bazı Üretim Özelliklerinin Belirlenmesi". Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 5(3): 77-82, 2015. (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- M. Tilki, T. Şahin, M. Sarı, S. Işık, M. Saatcı "Effect of age and sex on fattening performance and carcass characteristics of native Turkish geese". Kafkas Univ Vet Fak Derg., 15 (2): 245-250, 2009. (2009)
2- M. Tilki, M. Çolak, M. Sarı "Genetic parameters of 305-day milk yield for brown Swiss reared in the Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute in Turkey". Kafkas Univ Vet Fak Derg., 15 (3): 397-400, 2009. (2009)
3- M. Sarı, M. Saatcı, M. Tilki "Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlığa ait Özelliklerin Genetik Parametrelerinin REML Metodu ile Hesaplanması" (Tezden üretilmiştir). Kafkas Univ Vet Fak Derg., 16 (5): 729-733, 2010. (2010)
4- T. Şahin, D. Aksu Elmalı, İ. Kaya, M. Sarı, Ö. Kaya "The Effect of Single and Combined Use of Probiotic and Humate in Quail (Coturnix coturnix Japonica) Diet on Fatttening Performance and Carcass Parameters". Kafkas Univ Vet Fak Derg., 17 (1): 1-5, 2011. (2011)
5- M. Sarı, M. Tilki, M. Saatcı "Genetic Parameters of Slaughter and Carcass Traits in Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica)". British Poultry Science, 52 (2): 169-172, 2011. (2011)
6- M. Tilki, K. Yazıcı, M. Sarı, S. Işık, M. Saatcı "Yerli Türk Kazlarında Çıkım Ayı ve Cinsiyetin Kesim ve Karkas Özelliklerine Etkisi". Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (5): 831-835, 2011. (2011)
7- T. Şahin, Ö. Kaya, M. Sarı "Effects of Ground Echinacea (Echinacea purpurea) Supplementation Quail Diets on Growth Performance and Carcass Traits". Kafkas Univ Vet Fak Derg., 18 (1): 15-19, 2012. (2012)
8- M. Sarı, S. Işık, K. Önk, M. Tilki, T. Kırmızıbayrak "Effects of Layer Age and Different Plumage Colors on External and Internal Egg Quality Characteristics in Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica)". Archiv Fur Geflugelkunde. 76 (4): 254-258, 2012. (2012)
9- M. Sarı, K. Önk, M. Tilki, A.R. Aksoy "Ördeklerin Kesim ve Karkas Özelliklerine Cinsiyet ve Irkın Etkisi". Kafkas Univ Vet Fak Derg., 18 (3): 437-441, 2012. (2012)
10- M. Sarı, A.R. Aksoy, M. Tilki, İ. Kaya, S. Işık "Effect of Different Fattening Methods on Slaughter and Carcass Characteristics of Tuj Male Lambs". Archiv Fur Tierzucht- Archives of Animal Breeding. 55 (5); 480-484, 2012. (2012)
11- M. Tilki, M. Sarı, E. Aydın, S. Işık, A.R. Aksoy "Kars İlindeki Sığır Barınaklarının Mevcut Durumu ve Yetiştirici Talepleri: I. Mevcut Durum". Kafkas Univ Vet Fak Derg., 19 (1): 109-116, 2013. (2013)
12- M. Tilki, E. Aydın, M. Sarı, A.R. Aksoy, K. Önk "Kars İlindeki Sığır Barınaklarının Mevcut Durumu ve Yetiştirici Talepleri: II. Yetiştirici Talepleri". Kafkas Univ Vet Fak Derg., 19 (2): 191-197, 2013. (2013)
13- M. Sarı, K. Önk, S. Işık, M. Tilki, T. Tufan "Effects of Housing System, Slaughter Age and Sex on Slaughter and Carcass Traits of Native Turkish Ducks". Turk J Vet Anim Sci, 37: 694-700, 2013. (2013)
14- M. Sarı, K. Önk, E. Aydın, M. Tilki, T. Tufan "Effects of Different Fattening Systems on Fattening Performance and Body Measurements of Hemsin Male Lambs". Kafkas Univ Vet Fak Derg, 20 (2): 209-215, 2014. (2014)
15- E. Aydın, M. Sarı, K. Önk, P. Demir, M. Tilki "Determination of the Optimum Fattening Period of Tuj and Hemşin Lambs according to Different Fattening Systems". Kafkas Univ Vet Fak Derg, 20 (6): 835-840, 2014. (2014)
16- M. Sarı, K. Önk, Y. Aksoy, E. Aydın, S. Adıgüzel Işık "Effects of Different Fattening Systems on Slaughter and Carcass Traits of Male Hemsin Lambs". Ankara Univ Vet Fak Derg, 62: 147-152, 2015. (2015)
17- T. Tufan, C. Arslan, Ö. Durna, K. Önk, M. Sarı, H. Erman "Effects of chito-oligosaccharides and L-carnitine supplementation in diets for Japanese quails on performance, carcass traits and some blood parameters". Arq Bras Med Vet Zootec, 67 (1): 283-289, 2015. (2015)
18- M. Sarı, İsa Yılmaz, Kadir Önk "Effects of lactation stage, lactation order and udder types on udder traits and composition of milk in Tuj ewes".Ankara Üniv Vet Fak Derg, 62, 313-318, 2015. (2015)
19- M. Sarı, K. Önk, T. Şişman, M. Tilki, A. Yakan "Effects of different fattening systems on technological properties and fatty acid composition of goose meat". Europ Poult Sci, DOI: 10.1399/eps.2015.79. (2015)
20- T. Tufan, C. Arslan, M. Sarı, O. Kaplan "Japon Bıldırcınlarının Rasyonlarına Çörek Otu Tohumu (Nigella sativa L.) veya Çörek Otu Yağı İlavesinin Besi Performansı, Karkas Özellikleri ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi". Kafkas Univ Vet Fak Derg 21 (4): 593-599, 2015 (2015)
21- T. Tufan, C. Arslan, M. Sarı, K. Önk, T. Deprem, E. Çelik "Effects of Chitosan Oligosaccharides Addition to Japanese Quail’s Diets on Growth, Carcass Traits, Liver and Intestinal Histology, and Intestinal Microflora". Kafkas Univ Vet Fak Derg. 21 (5): 665-671, 2015. (2015)
22- Ö. Karadağoğlu, T. Şahin, M. Sarı, M. Öğün, S. A. Bingöl "Effects of different levels of corn distillers dried grains with solubles on growthrnperformance, carcass quality, some blood parameters and histologic structure of terminal ileum in quails". Revue Méd. Vét., 166, 9-10, 253-258, 2015. (2015)
23- T. Tufan, C. Arslan, K. Önk, M. Sarı, M. Tilki "Effects of hay, grass silage and corn silage on growth performance, rumen fluid and blood serum parameters in beef cattle" Revue Méd. Vét., 2016, 167, 3-4, 99-105. (2016)
24- M. Sarı, M. Tilki, M. Saatcı "Genetic parameters of egg quality traits in long-term pedigree recorded Japanese quail" Poultry Science. 95: 1743-1749 (2016)
25- K. Önk, M. Sarı, Y. Aksoy, M. Tilki, T. Tufan, İ. Yılmaz "Effects of Different Fattening Systems on Fattening Performance, Slaughter and Carcass Characteristics of Male Tuj Lambs". Kafkas Univ Vet Fak Derg. 23 (1): 109-115. (2017)
26- E. Aydın, M. Sarı, K. Önk, Y. Aksoy, Y. Aral "Cost-benefit analysis of different fattening systems with Tuj and Hemşin lambs in controlled conditions".Ankara Üniv Vet Fak Derg, 64, 223-228, 2017. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- T. Şahin, D. Aksu Elmalı, İ. Kaya, M. Sarı, Y. Ünal "Bıldırcın Rasyonlarına Propiyotik ve Humik Asitin Yalnız ve Kombine Katılmasının Besi Performansı ve Karkas Kalitesine Etkisi". V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 427-431, 30 Eylül-03 Ekim 2009, Tekirdağ, Türkiye. (2009)
2- T. Şahin, Ö. Kaya, M. Sarı "Bıldırcın Rasyonlarına Öğütülmüş Ekinezya (Echinacea Purpurea) İlavesinin Besi Performansı ve Karkas Kalitesine Etkisi". VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 216-221, 29 Haziran-2 Temmuz 2011. Samsun, Türkiye. (2011)
3- K. Önk, M. Sarı, S. Işık "Kars İli Kağızman İlçesi’nde Arıcılığın Yapısı ve Arıcılık Faaliyetleri". Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu. 538-548, 24-26 Mayıs 2012, Kağızman, Kars, Türkiye. (2012)
4- A.R. Aksoy, M. Sarı, S. Işık "Kağızman’daki Hayvancılık Faaliyetlerinin Durumu". Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu. 549-551, 24-26 Mayıs 2012, Kağızman, Kars, Türkiye. (2012)
5- T. Tufan, C. Arslan, M. Sarı, K. Önk, T. Deprem, E. Tazegül "Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Rasyonlarına Kitosanoligosakkarit İlavesinin Besi Performansı, Karkas Özellikleri, Karaciğer ve Barsak Histolojisi ile Barsak Mikroflorası Üzerine Etkisi". VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 147-152, 26-27 Eylül 2013, Ankara, Türkiye. (2013)
6- T. Tufan, C. Arslan, Ö. Durna, K. Önk, M. Sarı, H. Erman "Japon Bıldırcını (CoturnixCoturnixJaponica) Rasyonlarına L-Karnitin ve Kitosanoligosakkaritin Tek ya da İkili Karışımlar Halinde İlavesinin Besi Performansı, Karkas Özellikleri ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi". VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 153-157, 26-27 Eylül 2013, Ankara, Türkiye. (2013)
7- T. Tufan, C. Arslan, M. Sarı "Japon Bıldırcını Rasyonlarına Farklı Oranlarda Klinoptilolit İlavesinin Besi Performansı, Karkas Verim Özellikler ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi". VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 209-213, 26-27 Eylül 2013, Ankara, Türkiye. (2013)
8- İ. Yılmaz, K. Karadaş, K. Şahin, M. Sarı, K. Önk "TRA-2 Bölgesi (Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır İlleri)'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Olanaklarının Araştırılması". XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. 1427-1433, 3-5 Eylül 2014, Samsun, Türkiye. (2014)
9- M. Tilki, A.R. Aksoy, M. Sarı "TRA2 Bölgesi'nde Süt ve Süt Ürünleri Sektör Raporu. (Mevcut Durum Analizi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri). Kars İl'inde Modern Ahır Artan Verim Projesi". Serhat Kalkınma Ajansı, 52-60, 28.11.2012, Kars, Türkiye. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- M. Sarı, M. Tilki, M. Saatcı "Japon Bıldırcınlarının Kesim ve Karkas Özelliklerine ait Genetik Parametrelerin REML Metodu İle Hesaplanması". II. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, 34, 3-4 Temmuz 2008, Erzurum, Türkiye. (2008)
2- M. Sarı, S. Işık, K. Önk, A.R. Aksoy, M. Tilki "Tuj Kuzularında Büyüme Özellikleri ve Bazı Vücut Ölçülerine Ana Yaşı, Cinsiyet, Doğum Tipi ve Doğum Yılının Etkisi". IV. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, 12-13, 24-26 Mayıs 2012, Aydın, Türkiye. (2012)
3- İ. Yılmaz, K. Karadaş, M. Sarı, A. Kaygısız "Kars Yöresinde Süt Sığırcılığının Gelişmesinde Süt İşleme Tesislerinin Rolü". Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu. 12, 24-26 Nisan 2014. Kayseri, Türkiye. (2014)
4- M. Sarı, K. Önk, Y. Aksoy, M. Tilki, H. Erinç, S. Adıgüzel Işık "Hemşin ve Tuj Kuzularında Farklı Besi Sistemlerinin Bazı Et Kalitesi Özellikleri ile Karkas Ölçülerine Etkisi". 5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi. 9-10, 29 Mayıs–1 Haziran 2014 Burdur, Türkiye. (2014)
5- A.R. Aksoy, S. Adıgüzel Işık, M. Sarı "Türkiye Hayvancılığında Kars'ın Yeri". 5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi. 21-22, 29 Mayıs–1 Haziran 2014 Burdur, Türkiye. (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- M. Sarı, M. Tilki, M. Saatcı "Japon Bıldırcınlarının Canlı Ağırlık ve Vücut Ölçülerine ait Genetik Parametrelerin REML Metodu ile Hesaplanması". II. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, 35, 3-4 Temmuz 2008, Erzurum, Türkiye. (2008)
2- M. Tilki, M. Sarı, M. Saatcı "Japon Bıldırcını Yumurtalarının Kalite Özelliklerine Ait Genetik Parametrelerin Belirlenmesi". IV. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, 48-49, 24-26 Mayıs 2012, Aydın, Türkiye. (2012)
3- K. Önk, M. Sarı, M. Tilki, S. Adıgüzel Işık "Japon Bıldırcınlarında Kesim ve Karkas Özelliklerine Farklı Tüy Rengi ve Cinsiyetin Etkisi". 5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi. 111-112, 29 Mayıs–1 Haziran 2014, Burdur, Türkiye. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- K. Önk, M. Sarı, C. Öziç "Molecular and Phylogenetic Characteristics of The Bees of Caucasian (Apis mellifera caucasica), Italian (Apis mellifera ligustica), Carniolan (Apis mellifera carnica) and Anatolian (Apis mellifera anatoliaca) Race". 5th International Mugla Beekeeping & Pine Honey Congress, 14-17. 1-5 November 2016. Fethiye, Mugla, TURKEY. (2016)
2- M. Sarı, K. Önk , İ.S. Gürcan , S. Adıgüzel Işık, M. Tilki "Farklı Yetiştirme Sisteminde Yetiştirilen Erkek ve Dişi Yerli Ördeklerin Canlı Ağırlık ve Vücut Ölçüleri (Live Weight and Body Measurements of Male and Female Native Ducks of Reared in Different Housing System)". 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 26-30 Nisan 2017. Kaya Palazzo Golf ResortKaya Belek-Antalya-Türkiye. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- T. Tufan, C. Arslan, K. Önk, M. Sarı, M. Tilki "Effects of Hay, Grass Silage and Corn Silage on Growth Performance, Rumen Fluid and Blood Serum Parameters of Beef Cattle". The International Conference on Science, Ecology and Technology I, August 25-28, 2015. VIENNA. (2015)
2- Saatcı M., Elmaz Ö., Çolak M., Akbaş A.A., Korkmaz Ağaoğlu Ö., Sarı, M.: A Glance on the Sociodemographic Life of Extensive Goat Breeders in West Mediterranean Region of Turkey. 12th International Conference on Goats, Antalya / TURKEY, 25-30th September, 2016. Pp: 79. (Sözlü sunu) (2016)
3- Saatcı M., Elmaz Ö., Akbaş A.A., Korkmaz Ağaoğlu Ö., Sarı M.: Specıfıcatıon of Turkısh Haır Goat Breeders. 15th WELLMANN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Hódmezővásárhely / Hungary, 3 May 2017, Book of abstractst, Pp: 72-73. (2017)
4- Saatcı M., Elmaz Ö., Akbaş A.A., Korkmaz Ağaoğlu Ö., Sarı M., Özcelik Metin, M.: Some Effects of Natıonwıde Small Rumınant Breedıng Project Under The Breeder Condıtıons on Goat Flocks and Theır Owner. 15th WELLMANN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Hódmezővásárhely / Hungary, 3 May 2017, Book of abstractst, Pp: 11. (2017)
5- Sarı M., Önk K., Gürcan İ.S.:Estimation of Live Weights at the Beginning and the End of Grazing Season in Tuj Lambs via Scores of Factor Analysis.8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017, 6-8 September 2017, Prizren Kosova. Pp: 38. (2017)
6- Ö. KARADAĞOĞLU, T. ŞAHİN, M. SARI, M. ÖĞÜN, and S. A. BİNGÖL, “Effects of different levels of corn distillers dried grains with sıolubles on growth performance, carcass quality, some blood parametersand histologic structure of terminal ileum in quails.,” presented at the IV.IMCOFE, ROMA, 23.08.2017-25.08.2017. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- K. Önk, M. Sarı, Y. Aksoy, İ. Yılmaz, M. Tilki, T. Tufan "Effects of Different Fattening Systems on Fattening Performance, Slaughter and Carcass Characteristics of Male Tuj Lambs". International Mesopotamia Agriculture Congress. 277, 22-25 September 2014, Diyarbakır, Turkey. (2014)
2- P. Demir, T. Tufan, C. Arslan, M. Sarı "A Baseline Study related to economic importance of animal nutrition and nutritional diseases on Animal Husbandry in TRA2 Province". International Mesopotamia Agriculture Congress. 281-282, 22-25 September 2014, Diyarbakır, Turkey. (2014)
3- T. Tufan, C. Arslan, M. Sarı, O. Kaplan, S. Adıgüzel Işık "Effects of Black Cumin (Nigella sativa) or Black Cumin Oil Addition to Japanese Quail Diet on Growth Performance, Carcass Traits and Some Blood Parameters". International Mesopotamia Agriculture Congress. 282-283, 22-25 September 2014, Diyarbakır, Turkey. (2014)
4- K. Önk, M. Sarı, M. Tilki, S. Adıgüzel Işık, T. Tufan "The Effects of Feather Color on Hatchability Traits, Growth Performance and Survival Rate in Japanese Quails". 1st International Conferenceon Engineering and Natural Sciences, May 15-19, Skopje, Macedonian. (2015)
5- M. Sarı, Kadir Önk, Mustafa Saatcı "Japon Bıldırcınlarında 5. Hafta Canlı Ağırlığının Damızlık Değerlerine Göre Yapılan Seleksiyonun Büyüme Özelliklerine Etkisi (Effect of Selection Applied according to Breeding Values of the Fifth Week Live Weight on Growth Traits in Japanese Quails)". 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 26-30 Nisan 2017, Kaya Palazzo Golf Resort&Kaya Belek-Antalya-Türkiye. (2017)
6- Akbaş A.A., Sarı M., Elmaz Ö., Saatcı M.: Comparison of Two Methods Using Measurement of the Surface Area of the M. Longissimus Dorsi (mld). 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017, 6-8 September 2017, Prizren Kosova. Pp: 222 (2017)
Doktora Tezi
1- Japon Bıldırcınlarının (Coturnix Coturnix Japonica) Kesim ve Karkas Özelliklerine ait Genetik Parametrelerinin REML Metodu ile Damızlık Değerlerinin BLUP Metodu ile Tahmini (2009)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Kars Ardahan Iğdır Veteriner Hekimler Odası (2004)
2- Kafkas Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği (2014)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (Süre : 2013 Yıl)
2- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (Süre : 2015 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Süre : 2016 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (2013 Yıl)
2- The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas (2012 Yıl)
3- The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas (1) (2011 Yıl)
4- The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas (2) (2011 Yıl)
5- The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas (3) (2011 Yıl)
6- The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas (2014 Yıl)
7- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (1) (2015 Yıl)
8- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (2) (2015 Yıl)
9- Annals of Animal Science (2016 Yıl)
10- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (2016 Yıl)
11- Journal of Agricultural Science and Technology (2016 Yıl)
12- Journal of Applied Animal Research (2016 Yıl)
13- Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition (2016 Yıl)
14- Poultry Science (2017 Yıl)
15- Journal of the Science of Food and Agriculture (2017 Yıl)
16- Archives Animal Breeding (2017 Yıl)
17- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdür Yardımcılığı (2011-2014) (Yıl:2011)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2014) (Yıl:2011)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- TRA2 Bölgesi'nde Süt ve Süt Ürünleri Sektör Raporu. Mevcut Durum Analizi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Panelist). (Yıl:2012)
2- TÜBİTAK TEYDEB, 1001 - TÜBİTAK ARAŞTIRMA ve KARİYER PROJELERİ DESTEK PROGRAMI (Hakem-Panelist) (Yıl:2013/2) (Yıl:2012)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Ulusal yarışma jürilerinde (öğrenci yarışmaları hariç) görev
1- Teke Yöresi 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı Damızlık Keçi ve Koyun Yarışması (2016)

DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Pekin ve Yerli Ördeklerde Büyüme ve Kesim-Karkas Özellikleri Üzerine Farklı Yetiştirme Sistemi ve Besi Süresinin Etkisi. Kafkas Üniversitesi, BAP-VF-03. (2011)
2- Hemşin Kuzularının Büyüme Özellikleri ile Bazı Vücut Ölçülerinin Belirlenmesi. Kafkas Üniversitesi, BAP-VF-45. (2012)
3- Burdur ili Halk Elindeki “Kıl Keçisi” Islah Projesi”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), (2017-2022), Proje Lideri. (2017)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Japon Bıldırcınlarının Kesim ve Karkas Özelliklerine ait Genetik Parametrelerinin REML Metodu ile Damızlık Değerlerinin BLUP Metodu ile Tahmini. Kafkas Üniversitesi, BAP-VF-07. (2007)
2- Besi Süresinin Tuj Erkek Kuzularında Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerine Etkisi". Kafkas Üniversitesi, BAP-VF-22. (2010)
3- Japon bıldırcını yumurtalarının kalite özelliklerine ait genetik parametrelerin tahmini. Kafkas Üniversitesi BAP-VF-20 (2010)
4- Farkı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlardan Elde Edilen Yumurtalardan Çıkan Civcivlerin Büyüme, Yaşam Gücü, Kesim ve Karkas Özelliklerinin Belirlenmesi. Kafkas Üniversitesi, BAP- KMYO-38. (2011)
5- Farklı Besi Şekillerinin Hemşin ve Tuj Kuzularında Karkas ve Et Kalitesi Özelliklerine Etkisi. Kafkas Üniversitesi, BAP-VF-56. (2012)
6- Mısır Kurutulmuş Damıtma Çözünürlü Tanelerinin (CDDGS) Farklı Düzeylerde Bıldırcın Rasyonlarına İlavesinin Besi Performansı, Karkas Özellikleri, Bazı Kan Parametreleri ve Ileumun Histolojik Yapısı Üzerine Etkisi. Kafkas Üniversitesi, BAP-KMYO-65. (2012)
7- Modern Ahır, Artan Verim Projesi". Kars İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan TRA2-11-DFD-009 nolu Serhat Kalkınma Ajansı Projesi. (2012)
8- Şarbon ve Brusella Hastalığı İle Mücadele ve Hayvan Yetiştiricilerinin Bilinçlendirilmesi Projesi. SERKA Destekli Eğitim Projesi. (2013)
9- Kafkas (Apis mellifera caucasica), İtalyan (Apis mellifera ligustica), Karniyol (Apis mellifera carnica) ve Anadolu ırkı (Apis mellifera anatoliaca) arıların moleküler ve filogenetik karekterizasyonu. BAP-KMYO-67. (2013)
10- Esmer ve Simental İneklerde Kondüsyon Skoru ve Meme Ölçüleri İle Süt Verimi Arasındaki İlişkiler. 2013-VF-69. (2013)
11- Dana rasyonlarına farklı oranlarda fibriolitik enzim ilavesinin besi performansı,rumen parametreleri, sindirilebilirlik ve plazma glukoz seviyesine etkisi (2014)
12- Honamlı Keçi Sürülerinin Sütçü Karakterler Yönünden Taranması (2016)
13- Burdur ili Halk Elindeki “Honamlı Keçisi” Islah Projesi”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), (2017-2022), Yardımcı Araştırıcı. (2017)
14- Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Oranlarda Polen İlavesinin Besi Performansı, Karkas ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. Siirt Üniversitesi BAP. (2017)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- Farklı Besi Şekillerinin Hemşin Kuzularında Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerine Etkisi". TUBİTAK Proje No: 111 O 456. (2012)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Japon Bıldırcınlarının Kesim ve Karkas Özelliklerine ait Genetik Parametrelerinin REML-BLUP Metotları ile Tahmini. TUBİTAK Proje No: 107 O 281. (2006)
2- Kars’ta Modern Ahır Şartlarında Simmental Irkı Sığırların Verim Performansları". DPT Proje No: K121070 (2007)
3- Damızlık Ihtiyacı Olmayan Saanen Sürülerinde Yerli Irk Teke Kullanılarak Kasaplık Oğlak Elde Edilmesi (2016)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- Tubitak Teşvik Ödülleri (2009)
2- Tubitak Teşvik Ödülleri (2011)
3- Tubitak Teşvik Ödülleri (2011)
4- Tubitak Teşvik Ödülleri (2012)
5- Tubitak Teşvik Ödülleri (2012)
6- Tubitak Teşvik Ödülleri (2017)
Ulusal jüri üyeliği
1- Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji AD., Moleküler Biyoloji Bilim Dalı, Doktora Öğrencisi Doğan İLHAN'ın Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi (2014)
2- Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Zootekni AD., Doktora Öğrencisi Turgay ŞİŞMAN'ın Doktora Yeterlilik Jüri Üyesi (2013)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Zootekni AD., Doktora Öğrencisi Hasan ASAN'ın Doktora Yeterlilik Jüri Üyesi (2015)
4- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Bölümü Doktora Öğrencisi Cihan DOĞAN'ın Doktora Yeterlilik Jüri Üyesi (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2078
Email msari(at)mehmetakif.edu.tr
Adres MAKÜ Veteriner Fakültesi Zootekni AD. Burdur


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
2 + 13 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.