Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1981
 • Kan Gurubu : 0 Rh(+)
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Biyoloji
 • Anabilim Dalı : Genel Biyoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Gözene Köyü İlk Öğretim Okulu (Yeşilyurt-Malatya) (1993)
 • Orta Okul : Gözene Köyü Orta Okulu (Yeşilyurt-Malatya) (1996)
 • Lise : Orgenaral Eşref Bitlis Lisesi (Malatya) (1999)
 • Lisans : İnönü Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Biyoloji Öğretmenliği (2004)
 • Y.Lisans : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Biyoloji Bölümü (NİSAN, 2011)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Biyoloji
 • (22.02.2017)
ÖZGEÇMİŞ

1981 Gözene Köyü - Yeşilyurt - Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğretimimi Gözene Köyü İlk Öğretim Okulu'nda, liseyi Org. Eşref Bitlis Lisesi'nde tamamladı. 1999 yılında kazandığı İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü'nü (3,5 Fen Edebiyat Fak.+ 1,5 Eğitim Fak.) 2004 yılında bitirdi. Mezuniyetten sonra bir yıl vekil olarak İngilizce Öğretmenliği yaptı. Ağustos 2005 - Ocak 2006 arasında Sarıkamış - Kars'ta askerlik (305. Dönem) görevini yaptı. Eylül 2006'da Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisansa başladı. Bu süreçte aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'ndan dersler de aldı. 2007 Eylül Döneminde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü'nde açılan araştırma görevlisi kadrosuna başvuru yaptı ve 22 Kasım 2007'de Biyoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Halen aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İngilizce bilen Mustafa ÖZTOP, evli ve bir çocuk babasıdır. 
İLGİ ALANLARI

Hücre Biyolojisi - Histoloji - Embriyoloji - İmmünohistokimya - İmmünositokimya - Glikobiyoloji - Lektinler - Lektin Histokimyası - Histokimyasal Yöntemler, Natriüretik ve Diüretik Peptidler, Kalp Histolojisi ve Gelişimi, Memeli Kalbi Mast Hücreleri ve Kalp Hastalıklar İlişkileri

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Mustafa Öztop, Şeyda Büyükyıldırım, Kenan Çınar. Astronot Balığı (Astronotus ocellatus Agassiz, 1831) Mide ve Özofagusunda Bağ Doku Fibrillerinin Yoğunluğu ve Dağılımı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5, 1, 25-29. (2014)
2- Mustafa ÖZTOP, Ruaa NADA, Kenan ÇINAR. Miyokardiyal Telositler.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7 Ek Sayı 1, 262-267. (2016)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- MUSTAFA ÖZTOP, M. ZEKİ YILDIRIM. Helicoid land snails from the province of Malatya, Turkey, and the surrounding area. Oltenia-Studii şi comunicari, Ştiintele Naturii, Tom. 28, No. 1/2012:179-186. (2012)
2- Mustafa ÖZTOP, M. Zeki YILDIRIM. A first record from Yeşilkent (Nurhak, Kahramanmaraş / Turkey) : Helix (Pelasga) pathetica (Gastropoda, Helicidae). Biological Diversity and Conservation, 5/3 (2012) 13-17. (2012)
3- Kenan Çinar, Mustafa Öztop, and Emel Demirbağ, “The Histochemical Characterization of the Glycoconjugates in the Epidermal Mucous Cells of the Red Californian Earthworm, Eisenia foetida,” Journal of Histology, vol. 2014, Article ID 130497, 6 pages, 2014. doi:10.1155/2014/130497 (2014)
4- Deniz Innal, Mehmet Aksu, Duygu Akdoganbulut, Burcu Kisin, Mehmet Can Unal, Mustafa Oztop, Bugrahan Dogangil, Engin Pek. Age and growth of Nemipterus randalli from Antalya gulf-Turkey. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies 2015; 2(4): 299-303 (2015)
5- Çınar, K. Öztop, M. Karasu B., 2016. Glycoconjugate composition of ovine parotid glands elucidated by lectins. Journal of Morphological Sciences. 33(1), 8-13. (2016)
6- Kenan Çınar, Funda Pekmezci, Mustafa Öztop. 2018. Localization and Histochemical Features of Conjunctiva Mast Cells In Turkey (Meleagris gallopavo, Linnaeus, 1758), Van Veterinary Journal, 29, 1, 1-5. (2018)
7- Özlem EREKLİ, Kenan ÇINAR, Mustafa ÖZTOP. Immunolocalization of Atrial Natriuretic Peptide (ANP) and C-Type Natriuretic Peptide (CNP) in Healthy and Pre-Eclamptic Human Placenta. Van Veterinary Journal, 30(1), 19-23. (2019)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ÜMİT KEBAPÇI, MEHMET ZEKİ YILDIRIM, İSKENDER GÜLLE, MUSTAFA ÖZTOP, DUYGU CEREN ÇAĞLAN. The land snail fauna of Mut district (Mersin Province-Turkey). Turkish Journal of Zoology, 36(3):307-318. (2012)
2- ÖZTOP, M., ÇINAR, K., TÜRK, S. Immunolocalization of natriuretic peptides and their receptors in goat (Capra hircus) heart. Biotechnic and Histochemistry, 93, 6, 389-404. (2018)
3- Seval Türk, Kenan Çınar, Mustafa Öztop. Distribution and relative frequency of immunohistochemically detected endocrine cells in the stomach of New Zealand White rabbit. Iranian Journal of Veterinary Research, 20(1), 39-45. (2019)
4- Mustafa ÖZTOP, Mehmet ÖZBEK, Narin LİMAN, Feyzullah BEYAZ, Emel ERGÜN, Levent ERGÜN. Localization Profiles of Natriuretic Peptides in Hearts of Pre-hibernating and Hibernating Anatolian Ground Squirrels (Spermophilus xanthoprymnus). Veterinary Research Communications. 43(2), 45-65. (2019)
5- Andrologia (2019)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çağlan, D.C., Koca, S.B., Kebapçı, Ü., Öztop, M., Yıldırım, M.Z., Türkiye'de Hydrobiidae (Gastropoda:Neotaenioglossa) familyasının sistematik durumu. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon. (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Mustafa ÖZTOP, M.Z. YILDIRIM, Ü. KEBAPÇI. AKDENİZ BÖLGESİ'NDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI İSTİLACI SALYANGOZ TÜRLERİ: XEROPICTA DERBENTINA VE CERNUELLA VIRGATA. BATI AKDENİZ DOĞA BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, 04-06 Kasım 2010. (2010)
2- ÖZTOP, M., YILDIRIM, M. Z. Assyriella guttata (Gastropoda: Helicidae) Türüne Ait Populasyonlarda Gözlenen Morfolojik Varyasyon. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012. p. 923-924. (2012)
3- Belgin KANAT, Mustafa ÖZTOP, Kenan ÇINAR. ASTRONOT BALIĞI (ASTRONOTUS OCELLATUS AGASSIZ, 1831) İNCE VE KALIN BAĞIRSAKLARINDA MAST/EOZİNOFİLİK GRANÜLLÜ HÜCRELERİN DAĞILIMI VE YOĞUNLUĞU. 1. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2013, s.90. (2013)
4- Emel DEMİRBAĞ, Funda PEKMEZCİ, Kenan ÇINAR, Mustafa ÖZTOP. ASTRONOT BALIĞI (ASTRONOTUS OCELLATUS AGASSIZ, 1831) SOLUNGAÇLARINDAKİ GLİKOKONJUGATLARIN LEKTİN HİSTOKİMYASI İLE BELİRLENMESİ. 1. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2013, s.89. (2013)
5- Şeyda BÜYÜKYILDIRIM, Emel DEMİRBAĞ, Mustafa ÖZTOP. ASTRONOT BALIĞI (ASTRONOTUS OCELLATUS AGASSIZ, 1831) MİDE VE ÖZOFAGUSUNDAKİ BAĞ DOKU FİBRİLLERİNİN MUKOZAL YOĞUNLUĞU VE DAĞILIMI. 1. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2013, s.91. (2013)
6- Kenan ÇINAR, Emel DEMİRBAĞ, Mustafa ÖZTOP: Kırmızı Kaliforniya Solucanı (Eisenia foetida) Bağırsak Mukus Hücrelerindeki Mukosubstansların Histokimyasal Karakterizasyonu. s.1243. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir. (2014)
7- Cansel DURAN, Gülsüm MANAV, Begüm BULAN, Mustafa ÖZTOP, Kenan ÇINAR: Kırmızı Kaliforniya Solucanı (Eisenia foetida) Dermisinde Bağ Dokusu İplikleri. s.1240. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kebapçı, Ü., Yıldırım, M.Z., Öztop, M., Çağlan, D.C., Malacological diversity of Central Taurus Mountains (Turkey). 11th ICZEGAR, Heraklion, Crete, Greece, September 21-25, 2009. (2009)
2- Muzaffer Dukel, Mustafa Oztop. EFFECT OF HYPOXIA ON SOME GENES EXPRESSION DURING DIFFERENT TIME INTERVALS IN BREAST CANCER CELL LINES. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY (ICONSETE’2016 – BARCELONA), p. 203. (2016)
3- Öztop M, Özbek M, Beyaz F, Ergün E, Ergün L, Köknur S, Erhan F (2017). Immunohistochemical Distribution of Natriuretic Peptides in Active and Hibernating Anatolian Ground Squirrel (Spermophilus Xanthoprymnus) Heart. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017. (2017)
4- Rabia Bayır, Kenan Çınar, Mustafa Öztop. Hirudo Verbana Botryoidal Dokularında Bulunan GlikokonjugatlarınrnLektin Histokimyası İle Belirlenmesi.1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ. (2018)
5- Mehmet ÖZBEK, Mustafa HİTİT, Mustafa ÖZTOP, Emel ERGÜN, Feyzullah BEYAZ, Levent ERGÜN. Immunohistochemical Localization of Natriuretic Peptides in Rat Testis and Epididymis during Postnatal Development. 4th International Congress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS), 12 - 15 July 2018, Nevşehir, p. 36. (2018)
6- Öztop, M. Immunodistribution of Somatostatin in Gastrointestinal Tract of PreHibernating and Hibernating Anatolian Ground Squirrel (Spermophilus xanthoprymnus). 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP 2019/Trabzon. 16-18 April 2019. p.559. (2019)
7- Öztop, M. Immunohistochemical Distribution of Natriuretic Peptides in Epicardial Adipose Tissue of Prehibernating and Hibernating Anatolian Ground Squirrel (Spermophilus xanthoprymnus). 2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2019) 24-27 April 2019. p. (2019)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Öztop, M, Yıldırım, M.Z., Kebapçı, Ü. The distribution of species belonging to the family Hygromiidae (Gastropoda:Pulmonata) in Turkey. 11th ICZEGAR, Heraklion, Crete, Greece, 21-25 September, 2009. (2009)
2- Öztop, M., Kaynaş, B.Y. The effects of wildfires on the biodiversity of the land snails, 6th International Symposium on Ecology and Environmental Problems. p. 173. 17-20 November, 2011, Manavgat, Antalya. (2011)
3- Mustafa ÖZTOP, Kenan Çınar, Ozlem Ereklı̇. Immunohistochemical location of Natriuretic Peptide Receptors in Caprine Heart: A Preliminary Study. INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES (ICBS) Konya, TURKEY | October 21-23, 2016. p. 258. (2016)
4- Ozlem Ereklı̇, Mustafa ÖZTOP, Kenan Çınar. Characterization of Glycoconjugate Expression in Bovine Placenta Using Lectin Histochemistry. INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES (ICBS) Konya, TURKEY | October 21-23, 2016. p. 259. (2016)
5- Mustafa Öztop, Özlem Erekli, Kenan Çinar. Immunohistochemical Distribution of Natriuretic Peptides and Their Receptors in Goat Heart. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC 2017), Lara, Antalya, Turkey, p. 247. (2017)
6- Özlem Erekli, Mustafa Öztop, Kenan Çınar. Immunolocalization of ANP and CNP in Healthy and Pre-Eclamptic Human Placental Tissue. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC 2017), Lara, Antalya, Turkey, p. 269-270.rn (2017)
7- Öztop M, Özbek M, Beyaz F, Ergün E, Ergün L, Ergül E, Erhan F (2017). Immunohistochemical expression of atrial- and brain natriuretic peptide in Anatolian ground squirrel (Spermophilus xanthoprymnus) kidney and lung. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017. (2017)
8- Rabia BAYIR, Kenan CINAR, Pınar KAYMAZ, Mustafa ÖZTOP. Hirudo verbana Sindirim Kanalı Örtü Epitelinde Bulunan Glikokonjugatların Lektin Histokimyası ile Belirlenmesi. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi. (2018)
9- Rabia BAYIR, Kenan CINAR, Pınar KAYMAZ, Mustafa ÖZTOP. Hirudo verbana Epidermisindeki Glikokonjugatların Lektin Histokimyası ile Belirlenmesi. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi.rn (2018) (2018)
10- Pınar KAYMAZ, Kenan ÇINAR, Rabia BAYIR, Mustafa ÖZTOP. Eisenia fetida Epidermisindeki Glukokonjugatların Lektin Histokimyası ile Belirlenmesi. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi.rnrn (2018) (2018)
11- Pınar KAYMAZ, Kenan ÇINAR, Rabia BAYIR, Mustafa ÖZTOP. Eisenia fetida Sindirim Kanalı Epitelinde Bulunan Glikokonjugatların Lektin Histokimyası ile Belirlenmesi. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi.rn (2018) (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- Malatya İli ve Çevresinde Yayılış Gösteren Helicoidea (Gastropoda: Pulmonata) Türlerinin Belirlenmesi (2011)
Doktora Tezi
1- Keçi (Capra hircus ) Kalbinin Atrium ve Ventrikulus Duvarlarında Bazı Natriüretik Peptitlerin ve Natriüretik Peptit Reseptörlerinin İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu (2017)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Biotechnic & Histochemistry (2018 Yıl)
2- Journal of Cellular Physiology (2018 Yıl)
3- Molecular Medicine Reports (2019 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- International Journal of Biotechnology (2016 Yıl)
2- International Journal of Biotechnology (2016 Yıl)
3- Annual Research & Review in Biology (2017 Yıl)
4- Journal of Advances in Food Science & Technology (2017 Yıl)
5- Cardiology and Angiology: An International Journal (2018 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Malatya ve yakın çevresinde yayılış gösteren Helicoidea türlerinin belirlenmesi (BAP) (2011)
2- Ermenek Havzasının Gastropod Faunası (BAP) (2009)
3- Akdağ (Burdur) Gastropod faunası (BAP) (2010)
4- Sandıklı gastropod faunası (BAP) (2010)
5- Keçi (capra Hircus) Kalbinin Atrium Ve Ventrikulus Duvarları İle Pulmonar (arteria Pulmonalis Ve Vena Pulmonalis) Ve Aort Damarı Duvarlarında Bazı Natriüretik Peptitlerin Ve Natriüretik Peptit Reseptörlerinin İmmünohistokimyasal Lokalizasyonu (2014-2017). (2014)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Kızılçam orman ekosistemlerinde yaygın bulunan bitki taksonlarının orman yenilenmesi üzerine allelopatik etkileri (TÜBİTAK-3501) (2012)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi 15-18 Mayıs 2013 (0)
Alanında uluslararası bilim ve hizmet ödülü
1- Öztop M, Özbek M, Beyaz F, Ergün E, Ergün L, Köknur S, Erhan F (2017). Immunohistochemical Distribution of Natriuretic Peptides in Active and Hibernating Anatolian Ground Squirrel (Spermophilus Xanthoprymnus) Heart. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017 (En iyi 3. sözlü sunum ödülü). (2017)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

MustafaOZTOP

Mustafa ÖZTOP

13:53:50 13.02.2012

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Hayvan Histolojisi Lab. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Fen Edebiyat Fakültesi - Biyoloji - Genel Biyoloji
Hayvan Histolojisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Fen Edebiyat Fakültesi - Biyoloji - Genel Biyoloji

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0(248)213 3062
Email moztop(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İstiklal Yerleşkesi, 15030, BURDUR


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
5 + 12 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.