Prof. Dr.

Mehmet ÖZCAN

İletişim Bilgileri

mozcan(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2134000

Genel Bilgiler