Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1986
  • Kan Gurubu : B RH+
  • Birimi : Veteriner Fakültesi
  • Bölümü : Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri
  • Anabilim Dalı : Histoloji ve Embriyoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Yabancı Dil : İngilizce
  • Doktora : Ankara Üniversitesi
  • Doktora Dal : Histoloji-Embriyoloji
  • (25.11.2016)
ÖZGEÇMİŞ

İLGİ ALANLARI

Mukozal immun sistem, üreme sistemi

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Bayraktaroğlu AG, Özbek M, Kurtdede N, Altunay H, Ergün L, Ergün E, Aştı RN (2016). Histological Structure of the Colonic Lymphoglandular Complex in the Angora Goat. Vet Hekim Der Derg, 87, 24-33, . (2016)
2- Özbek, M (2014). T Lenfositlerin Gelişimi. MAKÜ Sag. Bil. Enst. Derg. 2(2): 104-113 (2014)
3- Özbek, M (2016). B Lenfositlerin Gelişimi. MAKÜ Sag. Bil. Enst. Derg. 4(2): 88-95 (2016)
4- Özbek M, Hitit M, Ergün E, Beyaz F, Ergün L. Toll benzeri reseptörler. MAKÜ Sag. Bil. Enst. Derg, 5(2): 180-192. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Beyaz F, Liman N, Ergün E, Ergün L, Özbek M (2017). Intestinal macrophages in the Peyer’s patches, sacculus rotundus and appendix of the Angora rabbit. Cell and Tissue Research. 370(2): 285-295. (2017)
2- Özbek M, Ergün E, Beyaz F, Ergün L, Yıldırım N, Özgenç Ö, Erhan F. Prenatal development and histochemical characteristics of gastrointestinal mucins in sheep fetuses. Microscopy Research and Technique, 81(6), 630-648 (2018)
3- Özbek, M., Bozkurt, M.F., Beyaz, F., Ergün, E., Ergün, L. Expression profile of some neuronal and glial cell markers in the ovine ileal enteric nervous system during prenatal development. Acta Histochemica 120(8), 768-779. (2018)
4- Özbek M, Hitit M, Yıldırım N, Özgenç Ö, Ergün E, Ergün L, Beyaz F, Kurtdede N, Altunay H. Expression pattern of galectin-1 and galectin-3 in rat testes and epididymis during postnatal development. Acta Histochemica 120(8), 814-827 . (2018)
5- Özbek M, Bayraktaroğlu AG. Developmental Study on the Ileal Peyer's Patches of Sheep, and Cytokeratin-18 as a possible marker for M cells in Follicle Associated Epithelium. Acta Histochemica. (2019)
6- Öztop M, Özbek M, Liman N, Beyaz F, Ergün E, Ergün L. Localization Profile of Natriuretic Peptides in Heart of Pre-hibernating and Hibernating Anatolian Ground Squirrel (Spermophilus xanthoprymnus). Veterinary Research Communications. (2019)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Özbek M, Bayraktaroğlu AG. Koyun İleal Peyer Plaklarında Prenatal ve Postnatal Gelişimsel Çalışmalar.14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, May 10-13, 2018. Antalya-TURKEY. (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Özbek M, Ergün E, Ceylan A, Beyaz F, Ergün L, Yıldırım N, Erhan F, Özgenç Ö. Postnatal dönemdeki sıçan testis ve epididimislerinde hücre proliferasyonu. XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan- 3 Mayıs 2016, Çeşme-İzmir. (2016)
2- Özbek M, Ergün E, Beyaz F, Ergün L, Yıldırım N, Özgenç Ö, Erhan F. Koyun fötüslerinde ileal müsinlerin prenatal gelişimi ve histokimyasal özellikleri. XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan- 3 Mayıs 2016, Çeşme-İzmir. (2016)
3- Beyaz F, Ergün E, Özbek M, Ergün L. Postnatal dönemdeki sıçan testis ve epididimislerinde vasküler endotelyal büyüme faktörü ve reseptörlerinin lokalizasyonu. XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan- 3 Mayıs 2016, Çeşme-İzmir. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Bayraktaroğlu, A.G., Özbek M., Kurtdede N., Altunay H., Ergün L., Ergün E., Aştı R.N., Yıldırım N Histological Structure of the Colonic Lypmhoglandular Complex in the Angora Goat. International Congress "One world- One Health-One Vision" Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, October 14-16, 2015. (2015)
2- Beyaz F, Liman N, Ergün E, Ergün L, Özbek M. The identification of intestinal macrophages in the gut-associated lymphoid tissue of the Angora rabbit. 1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics Congress (ICAVST), Bosnia and Herzegovina (Sarajevo). 25-29 Ağustos 2016. (2016)
3- Beyaz F, Ergun E, Özbek M, Ergün L. Immunohistochemical localization of certain nervous system markers on the testis and epididymis of rat during postnatal period.15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC 2017), May 18-21, 2017. Antalya-TURKEY. (2017)
4- Ergün E, Özbek M, Beyaz F, Ergün L, Altunay H, Kurtdede N, Yıldırım N, Özgenç Ö. Differences in Immunohistochemical Localization and Distribution of Galectin 1 and-3 in Rat Testes and Epididymis During Postnatal Development. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC 2017), May 18-21, 2017. Antalya-TURKEY. (2017)
5- Öztop M, Özbek M, Beyaz F, Ergün E, Ergün L, Köknur S, Erhan F (2017). Immunohistochemical Distribution of Natriuretic Peptides in Active and Hibernating Anatolian Ground Squirrel (Spermophilus Xanthoprymnus) Heart. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017. (2017)
6- Özbek M, Ergün E, Beyaz F, Ergün L, Erhan F, Yıldırım N, Özgenç Ö (2017). Expression of Toll like receptors in rat testicular and epididymal tissues. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017. (2017)
7- Erhan F, Özbek M, Ceylan A, Ergün E, Beyaz F, Ergün L, Yıldırım N, Özgenç Ö (2017). Apoptosis and cell proliferation during postnatal development of the testis in the rat. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017. (2017)
8- Özbek M, Bozkurt MF, Beyaz F, Ergün E. Ergün L. Koyunlarda Prenatal Dönemde Enterik Sinir Sistemindeki Bazı Glial ve Nöron Belirteçlerinin İncelenmesi. 1st International Health Sciences and Life Congress, May 2-5, 2018. Burdur-TURKEY. (2018)
9- Özbek M, Hitit M, Öztop M, Ergün E, Beyaz F, Ergün L. Immunohistochemical Localization of Natriuretic Peptides in Rat Testis and Epididymis during Postnatal Development. 4th International Congress on veterınary and Anımal Sciences, June 12-15, 2018. Nevşehir-TURKEY. (2018)
10- Beyaz F, Özbek M. Immunohistochemical expression of nervous system markers in retina of Spermophilus xanthoprymnus. 4th International Congress on veterınary and Anımal Sciences, June 12-15, 2018. Nevşehir-TURKEY. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Özbek M, Ergün E, Beyaz F, Ceylan A, Ergün L, Yıldırım N, Erhan F, Özgenç Ö. The cell proliferation in terminal ileum of sheep fetuses during prenatal period. 1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics Congress (ICAVST), Bosnia and Herzegovina (Sarajevo). 25-29 Ağustos 2016. (2016)
2- Özbek M, Ergün E, Ceylan A, Beyaz F,Yıldırım N, Erhan F, Özgenç Ö, Ergün L. Caspase-3 expression and determination of apoptotic cell in rat testis during postnatal period. 1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics Congress (ICAVST), Bosnia and Herzegovina (Sarajevo). 25-29 Ağustos 2016. (2016)
3- Özbek M, Ergün E, Beyaz F, Ergün L, Yıldırım N, Özgenç Ö, Erhan F. Immunohistochemical Investigation of TLR4 in Rat Testis and Epididymis during Postnatal Development. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC 2017), May 18-21, 2017. Antalya-TURKEY. (2017)
4- Özbek M, Ergün E, Beyaz F, Ergün L, Yıldırım N, Özgenç Ö, Erhan F. Exploration of protein expression by immunohistochemistry of Toll-like receptor 2 (TLR 2) in rat testis and epididymis during postnatal development. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC 2017), May 18-21, 2017. Antalya-TURKEY. (2017)
5- Özbek M, Ergün E, Beyaz F, Ergün L, Yıldırım N, Özgenç Ö, Erhan F. Expression of TLR2 in Sheep Ileum during Prenatal Development. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC 2017), May 18-21, 2017. Antalya-TURKEY. (2017)
6- Özbek M, Bayraktaroğlu AG. The Light Microscopic Investigation on the Ileal Peyer’s Patches of Sheep in the Prenatal and Postnatal Periods. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC 2017), May 18-21, 2017. Antalya-TURKEY. (2017)
7- Öztop M, Özbek M, Beyaz F, Ergün E, Ergün L, Ergül E, Erhan F (2017). Immunohistochemical expression of atrial- and brain natriuretic peptide in Anatolian ground squirrel (Spermophilus xanthoprymnus) kidney and lung. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017. (2017)
8- Özbek M, Tutun H, Ergün E, Beyaz F, Ergün L (2017). Immunohistochemical Expression of Cannabinoid Receptor 2 (CB2) in Sheep Ileum during Prenatal Period. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017. (2017)
9- Erhan F, Ergün L, Beyaz F, Ergün E, Özbek M, (2017). Immunohistochemical Localization of Certain Nervous System Markers on Sheep Ileum during Prenatal Period. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017. (2017)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (0)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA (2016 Yıl)
2- BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA (2017 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Postnatal Gelişim Dönemlerindeki Sıçanların Testis ve Epididimislerinde Galektin 1 ve -3’ün İmmunohistokimyasal Lokalizasyonları ve Dağılımındaki Farklılıklar (2016)
2- Toll Benzeri Reseptör 4’ün (TLR4) Postnatal Gelişim Dönemlerindeki Sıçanların Testis ve Epididimislerinde Protein Ekspresyonunun Araştırılması (2017)
Alanında uluslararası bilim ve hizmet ödülü
1- Öztop M, Özbek M, Beyaz F, Ergün E, Ergün L, Köknur S, Erhan F (2017). Immunohistochemical Distribution of Natriuretic Peptides in Active and Hibernating Anatolian Ground Squirrel (Spermophilus Xanthoprymnus) Heart. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017. ( En iyi 3. sözlü sunum ödülü). (2017)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Özel Histoloji Uygulama - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Veteriner Fakültesi - Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri - Histoloji ve Embriyoloji
Histoloji - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248213 2049
Email mozbek(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
4 + 17 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.