Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1975
  • Kan Gurubu : A Rh(-) Nega
  • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Yabancı Dil : İNGİLİZCE
  • Doktora : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
  • Doktora Dal : KAMU YÖNETİMİ
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Yerel Yönetimler, Kamu yönetimi, Sağlık Yönetimi, Yönetişim

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Hititler'den Türkiye Cumhuriyeti'ne Anadolu Uygarlıklarında Yönetim (Administration in Anatolian Civilizitions From Hittites to Republic Of Turkey) (2015)
2- KOBİ VE AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARI (2015)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Kalkınma Ajanslarının Mali Yapıları ile Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitelerinin Değerlendirilmesi: Faaliyet Raporları Üzerinden Bir Analiz, Edt. Mustafa ÖKMEN, Güven ŞEKER, Fatih YAMAN, Küreselleşme-Yerelleşme Sarmalında Kakınma Ajansları (Yapılar, Sorunlar ve Çözüm Arayışları), Orion Kitabevi, Ankara, 2013, (21-42) (2013)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Türkiye'de Mahalli İdare Birlikleri, Turgut Özal Üniversitesi Journal of Business Economics and Political Science, Vol.1, Number.1, June 2012 (2012)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- "YEREL YÖNETİŞİMDE FARKINDALIK: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ", Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C.17, S.1, p(495-509) (2012)
2- Büyükşehir Belediyelerinde Geleceğe Bakış: Stratejik Planlar Üzerinden Bir İnceleme (2014)
3- YENİ KAMU YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ REFORMLARI: GENEL GEREKÇELER ÜZERİNDEN BİR İNCELEME (2014)
4- Türkiye’de Bakanlık Tipi Örgütlenme: Tarihsel ve Yasal Süreç (2014)
5- TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DENETİM MODELİ: KAMU DENETÇİLİĞİrn(OMBUDSMAN) (2013)
6- Türkiye Düzenli İlerleme Raporları’nın Kapasite Kavramı Açısından İncelenmesi (2014)
7- Bürokrasinin Siyaset Karşısında Güç Kaybetmesine Yönelik Gelişmeler (2014)
8- TÜRKİYE’DE YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞININ YANSIMALARI: HÜKÜMET PROGRAMLARI ÜZERİNDEN NİTEL BİR İNCELEME (2015)
9- Karar Vermeyi Etkileyen Yapısal Faktörler Bakımından Yönetim ve Organizasyon Teorilerinin İncelenmesi (2014)
10- Büyükşehir Belediyelerinde Stratejik Planlama Anlayışı Çerçevesinde Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Sağlık Bakanlığı’nda Yeniden Yapılanma: Yeni Kamu Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme (2014)
2- Influence of Social Culture on Decision-Making Mannerrnin Turkey: An Analysis with the Structural Equation Model (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK SORUNLAR: KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU FAALİYET RAPORLARI ÜZERİNDEN BİR ANALİZ (2014)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Süre : 2013 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Süre : 2014 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S.3 (2012 Yıl)
2- Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.4, S.1 (2013 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Sayı:10 (2014 Yıl)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:, Sayı:9 (2013 Yıl)
5- Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:18, Sayı:3 (2013 Yıl)
6- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:13, Sayı:25 (2015 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.2 (2012 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2012)
2- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2013)
3- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Mermer Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Yönetim ve Organizasyon Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri (2013)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 213 2540
Email mlamba(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
1 + 20 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.