Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1982
 • Kan Gurubu : AB Rh+
 • Birimi : Sağlık Bilimleri Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Ahmet Cevdet İLköğretim Okulu, ADANA (1993)
 • Orta Okul : Süreyya Nihat Oral İlköğretim Okulu, ADANA (1996)
 • Lise : Anafartalar Lisesi, ADANA (2000)
 • Lisans : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
 • Lisans Fakülte : Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : BİYOLOJİ (2005)
 • Y.Lisans : AFYON KOCATEPE ÜNİV. SAĞ. BİL. ENST.
 • Y.Lisans Dal : TIP ANATOMİ (2007-01-29)
 • Doktora : Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Dal : Anatomi
 • (2011-05-12)
ÖZGEÇMİŞ

Asst. Prof. PhD. Murat A. KUS

University of Mehmet Akif Ersoy

School of Health

Istiklal Campus, BURDUR, TURKEY

General Info:

Name&Surname: Murat  KUŞ

Identity No:-

Place of Birth&Date: Adana, TURKEY, 06.28.1982

Marital status: Married

Address:  -

Telephone Number: +90 0554 399 28 19(GSM)  / +90 0248 213 35 15 (Office)

E-mail: mkus@mehmetakif.edu.tr

Lectures: Anatomy, Medical Terminology

Administrative assignment: Deputy director

Academic NGO: Turkish Society of Anatomy and Clinical Anatomy

 

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ögetürk M, Kuş İ, Çolakoğlu N, Kuş MA, Özen OA, Sarsılmaz M. Photoperiodic Regulation of Leptin Synthesis in Anterior Pituitary Gland of Rats. Erciyes Medical Journal. 2009; 31(2) : 093-098. (2009)
2- Karaca Ö, Pekmez H, Kuş MA, AkpolatN, Ögetürk M, Kuş İ. Deneysel CCL4 Toksisitesi sonucu Karaciğerdeki IŞPN70 İmmunoreaksiyon Artışı Üzerine Melatonin Hormonunun Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2011: 25 (2): 73 – 76. (2011)
3- Zararsız İ, Kuş İ, Davarcı M, Kuş MA, Kaman D, Sarsılmaz M. Omega-3 Yağ Asitlerinin Testis Üzerine Etkisi: Deneysel Bir Çalışma. Dicle Tıp Dergisi. 2011; 38 (4): 382-386 (2011)
4- Ögetürk M, Çolakoğlu N, Kuş MA, Kuş İ, Sarsılmaz M. Karbon Tetraklorür ile Oluşturulan Deneysel Akciğer Hasarında Kafeik Asit Fenetil Ester'in Koruyucu Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi.2009; 23(2): 57-61. (2009)
5- Kuş İ, Zararsız M, Akpolat N, Ögetürk M, Kuş MA, Özen OA, Sarsılmaz M. Deneysel Formaldehit Zehirlenmesinde Omega-3 Yağ Asitlerinin Testislerdeki Antiapopitotik Etkileri: İmmunohistokimyasal Bir Çalışma. Fırat Tıp Dergisi. 2008; 13(3) : 162-166. (2008)
6- Gülcen B, Karaca Ö, Kuş MA, Akpolat N, Kuş i. Deneysel Kadmiyum Toksisitesinde Melatonin Hormonunun KaraciğerrnÜzerindeki Koruyucu Etkisi: İmmunohistokimyasal Bir Çalışma. Düzce Üniversitesi SAğlık Bilimleri Dergisi.2011; (1)2: 13-17. (2011)
7- Karaca Ö, Gülcen B, Kus MA, Elmalı F, Kus İ. Morphometric Facial Analysis Of Turkish Adults. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012; 1(1): 7-11. (2012)
8- KUS MA, COLAKOGLU S, KARACA O, GULCEN B, KUS I, SARSILMAZ M.Oxidative Tissue Damage in the Prefrontal Cortex of Pinealectomized Rats and Protective Effects of Melatonin Hormone.Duzce Medical Journal, 2012: 14(1): 37-41. (2012)
9- Gülcen B., Karaca Ö., Kuş MA., Kaman D., Ögetürk M., Kuş İ.Omega–3 Yağ Asitlerinin Böbrek Antioksidan Savunma Sistemi Üzerindeki Etkisi: Deneysel Bir Çalışma. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012: 1 (2): 70-74 (2012)
10- Gulcen B, Karaca O, Kus MA, Colakoglu S, Ogeturk M, Kus I. Lung Tissue Damage in the Experimental Carbon TetrachloridernToxicity and Protective Role of Melatonin Hormone: A light Microscopic and Biochemical Study. Duzce Medical Journal. 2012; 14(1): 37-42. (2012)
11- Gulcen B, Karaca O,Kus MA, Ozcan E, Kaman D, Ogeturk M, Kus I.The Protective Effects of Omega - 3 Fatty Acids on Prefrontal Cortex of Brain in Rats. Balikesir Health Science Journal. 2014. 3(1) :22-26. (2014)
12- Karaca O, Sunay FB, KUS MA, Gulcen B, Ozcan E, Ogeturk M, Kus İ. Kadmiyum ile Oluşturulan Deneysel Karaciğer Hasarına Karşı Melatoninin Etkilerinin Biyokimyasal ve Histopatolojik Düzeylerde İncelenmesi. 2014; 19 (3) : 110-115 (2014)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ozen OA, Kus MA, Kus I, Alkoc OA, Songur A. Protective effects of melatonin against formaldehyde-induced oxidative damage and apoptosis in rat testes: an immunohistochemical and biochemical study. Syst Biol Reprod Med. 2008 Jul-Aug;54(4-5):169-76. (2008)
2- Kus I, Colakoglu N, Ogeturk M, Kus MA, Ozen OA, Sarsilmaz M. Effects of testosterone on leptin production in anterior pituitary cells of rats: an immunohistochemical study. Arch Androl. 2007 Mar-Apr; 53(2):79-82. (2007)
3- KUS MA, SARSILMAZ M, KARACA O, ACAR T, GULCEN B, HISMIOGULLARI AA, OGETURK M, KUS I. Effects of melatonin hormone on hippocampus in pinealectomized rats: An immunohistochemical and biochemical study.Neuroendocrinology Letters. 2013: 34(5): 418-425. (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Zararsiz İ, Kuş İ, Davarci M, Kuş MA, Kaman D, Sarsilmaz M. The Protective Effects of Omega-III Fatty Acids on Rat Testicular Tissue. 14th National Congress of Anatomy, 28 June-1 July 2012, Ankara, TURKIYE (2012)
2- Gulcen B, Karaca O, Kus MA, Kaman D, Ogeturk M, Kus İ. Omega-3 Fatty Acids Effect on Kidney Antioxidant Immune System. 14th National Congress of Anatomy, 28 June-1 July 2012, Ankara, TURKIYE (2012)
3- Gulcen B, Karaca O, Kus MA, Akpolat N, Kus İ. The Protective Effects of Melatonin Hormone Against Experimental Cadmium Toxicity in the Liver:an Immunohistochemical Study. 14th National Congress of Anatomy, 28 June-1 July 2012, Ankara, TURKIYE. (2012)
4- Kus MA, Colakoglu S, Karaca O, Gulcen B, Kus I, Sarsilmaz M. Oxidative Tissue Damage in The Prefrontal Cortex of Pinealectomized Rats and Protective Effects of Melatonin Hormone. 14th National Congress of Anatomy, 28 June-1 July 2012, Ankara, TURKIYE (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Kus MA, Kus S, Yılmaz AF. Creative drama in anatomy education. Uluslararası Katılımlı 13, Ulusal Anatomi Kongresi, KKTC, 2010, p-74. (2010)
2- Kuş İ, Zararsız İ, Akpolat N, Ögetürk M, Kuş MA, Özen OA, Sarsılmaz M. Anti-apoptotic actions of Omega-3 fatty acids on testes in experimental formaldehyde intoxication: an immunohistochemical study. Uluslar arası Katılımlı 13. Ulusal Anatomi Kongresi, Mersin, 2008, p-95. (2008)
3- Kus MA, Özen OA, Kuş İ, Alkoç O, Songur A. The protective effects of melatonin hormone on morphological changes induced by exposure of formaldehyde in rats. Uluslar arası Katılımlı 11. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli, 2007, o-24. (2007)
4- Baş O, Songur A, Özen OA, Kuş MA, Uygur R. A variation of the sural verve. 10. Ulusal Anatomi Kongresi, Bodrum, 2006, p-45. (2006)
5- Kus I, Colakoglu N, Ogeturk M, Kus MA, Ozen OA, Sarsilmaz M. Effects of testosterone on leptin production in anterior pituitary cells of rats:An immunohistochemical study. 10. Ulusal Anatomi Kongresi, Bodrum, 2006, p-12. (2006)
6- KUS MA, Sarsilmaz M, Ozen OA, Songur A. Hic Mortui Vivas Docent. VIII. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Burdur,2011,p-13. (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Karaca O, Sunay FB, Kuş MA, Gulcen B, Kuş İ. Protective Effects of Melatonin Hormone on The Cadmium Induced Oxidative Damage and Histopathological Changes in Liver. 4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy, 28 June-1 July 2012, Ankara, TURKIYE (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- KUS MA, SARSILMAZ M, KARACA O, HISMIOGULLARI AA, OGETURK M, KUS I.Melatonin prevents hippocampal oxidative damage induced by pinealectomy in rats. 5th International Symposion of Clinical and Applied Anatomy, Graz, Austria, May 24th - 26th 2013. (2013)
2- Omur Karaca, Serpil Paksoy, Murat Abdulgani Kus, Fatma Bahar Sunay, Burak Gulcen, Murat Ogeturk, Ilter Kus. Reduction of carbon tetrachloride-induced liver injury in rats by omega-3 fatty acids. 5th International Symposion of Clinical and Applied Anatomy, Graz, Austria, May 24th - 26th 2013.rn (2013)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2010)
2- Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2011)
3- Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2012)
4- Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanlığı (Yıl:2012)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme / Eğitim Öğretim Alt Kurulu (Yıl:2012)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Seminar: Role of Anatomy and Neuroanatomy at Health Sciences. University Collage of Sealand, Campus Roskilde, DANMARK, 07th June 2012. (Yıl:2012)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Konferans: Kendinle Tanışmak İster misin? Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu, 10 Mayıs 2010 (Yıl:2010)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana, 21-24 Haziran 2004. (Görevli) (2004)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3555
Email mkus(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
16 + 5 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.