Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1982
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Dumlupınar İlkokulu
 • Orta Okul : Atatürk Ortaokulu
 • Lise : Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi
 • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Lisans Bölüm : İşletme (2004)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : İşletme (2007)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : İşletme
 • (2014)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Sermaye yeterliliği, sigortacılık, bankacılık

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Dalğar, Hüseyin - Tunç, Hakan - Kaya, Murat, “Bölgesel Kalkınmada Yükseköğretimrn Kurumlarının Rolü Ve Bucak Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 2009, ss.39-50 (2009)
2- İbicioğlu, Hasan - Dalğar, Hüseyin - Kaya, Murat, “Kurumsal Yönetişimin İşletmelerin Kredi Notları Üzerine Etkisi: Basel II Perspektifinden Bir Bakış”, Muhasebe Ve Denetime Bakış, Cilt:29, Sayı:29, 2009, ss.1-17. (2009)
3- Çetin, Ali Cüneyt - Çelik, İsmail - Kaya, Murat, “Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çalışma Sermayesi Ve Finansal Yönetim Uygulamaları”, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Sayı:3, 2006, ss. 88-98. (2006)
4- Tunç, Hakan-Kaya, Murat - Kırbaş, Hakan, "Uluslararası Taşımacılığın Gelişmesinde Döviz Kurunun Etkisi: Türkiye Örneği", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:2, Sayı:3, 2015, ss.55-65 (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Çelik, İsmail - Tunç, Hakan - Kaya, Murat, “Vergi İndirimlerinin Yerel Ekonomilerinrn Büyümesindeki Rolü ve Burdur Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:2, Sayı:8, 2013, ss. 26-35. (2013)
2- Çelik, İsmail - Kaya, Murat - Tunç, Hakan, “Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi Açısından Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Arasındaki Eşhareketlilik: Brezilya-Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:18, Sayı:1, 2013, ss. 167-180. (2013)
3- Kalaycı, Şeref - Kaya, Murat, “Basel II'nin Kobi'ler Üzerine Etkisi Ve Kobi'lerin Farkındalıklarına Yönelik Bir Araştırma”, MUFAD, Cilt:43, Sayı:43, 2008, ss. 97-111. (2008)
4- Tunç, Hakan - Kaya, Murat (2016),"Türkiye'de Lojistik Sektörünün Gelişmesinde Dış ticaretin Rolü Üzerine Bir Nedensellik Analizi", Vizyoner Dergisi, Cilt.7, Sayı.14, ss. 58-65 (2016)
5- Tunç, Hakan, Kaya, Murat (2017), Bölgesel Kalkınmada Dış Ticaret Sektörünün Rolü ve Sorunları: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı: 627, ss: 59-71. (0)
6- Kılıç, Burak, Muhammed, Çelik, İsmail, Kaya, Murat (2017), "Pay Piyasalarında Getiri Volatilitesinin Modellenmesi: BİST -100 İçin Klasik ve Bayesci GARCH Yaklaşımları", Business and Economics Researc Journal, Cilt:8, Sayı:4, ss: 715-726. (0)
7- Kaya,Murat,Tunç, Hakan,Toğçuoğlu, Fatih (2018), "Kısa Vadeli Borçlanmanın İşletmelerin Aktif Karlılıkları Üzerine Etkisi: BİST Çimento Sektörü Üzerine Bir Uygulama", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 78, ss. 171-181. (2018)
8- Tunç, Hakan - Kaya, Murat (2018), Kişilerin Dolar Arbitrajında Getiriyi Etkileyen Faktörler: Spekülasyon Etkisi, Journal of Social & Humanities Sciences Research, Vol:5 (23), ss:1247-1253. (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çelik, İsmail, Kaya, Murat, Güneş, Hidayet, Koca, Melih Burak, Hisse Senedi Getiri Volatilitesinde Mevsimsellik: İslam Ülkesi Borsalarında Ramazan Ayı Etkisi, 20. Finans Sempozyumu, ss.2547-267. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çelik, İsmail, Kılıç, Muhammed, Burak, Kaya, Murat (2017), " Farklı Dağılım Varsayımları Altında Volatilite Kalıcılığı ve Half Life Ölçütü Bağlamında Geleneksel ve İslami Endekslerin Performansı: Türkiye Örneği", 21. Finans Sempozyumu, Balıkesir, ss: 275-284. (0)
2- Kaya, Murat, Güneş, Hidayet (2018), Bankacılık ve Finans Bölümü Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Analizi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği, 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi, Ankara, ss.640-649. (2018)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Dekan Yardımcısı (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Finansal Tablolar Analizi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılığa Giriş - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Finansal Pazarlar ve Kurumlar - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Finansı I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Finansı II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Lisanüstü

Finansal Teknikler - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
İleri Finansal Yönetim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0 248 213 2582
Email mkaya(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
15 + 16 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.