Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1967
 • Kan Gurubu : 0-RH+
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Sütleğen İlkokulu
 • Orta Okul : Elmalı Orta Okulu
 • Lise : Elmalı lisesi
 • Lisans : Marmara Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (21.09.1992)
 • Y.Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Sosyal Bilimler Enstitüsü- İktisat (09.09.1995)
 • Doktora : Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Doktora Dal : Sosyal Bilimler Enstitüsü- İktisat
 • (07.07.1998)
 • Doçenlik : Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Makro İktisat (2008)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : İktisadi ve İdari Bilimler (2013)
ÖZGEÇMİŞ

 Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL

 

Öğrenim Durumu

Okulun Adı

Bitiş

İlkokul

Sütleğen İlkokulu

1979

Ortaokul

Elmalı Ortaokulu

1984

Lise

Elmalı Lisesi

1987

Yükseköğretim

Mar. Üniv.     İ.İ.B.F. 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.)

1992

     YÜKSEK LİSANS

1. Yüksek Lisans Eğitim Yılları

1995

Yükseköğretim Kurumu

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Enstitü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Anabilim ve Bilim Dalı

İktisat

Yüksek Lisans Tez Başlığı

Orta Doğuda İktisadi İşbirliği İmkânlarının Değerlendirilmesi

    DOKTORA

Doktora Eğitimi Aldığı Yıllar

1998

Yükseköğretim Kurumu

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Fakülte/Yüksekokul

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Anabilim ve Bilim Dalı

İktisat

Doktora İhts.Tez Başlığı

Ekonomik İstikrar Programları ve 1980-1994 Türkiye Uygulaması 

   AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER

GÖREV Yeri                                                            Görev Unvanı

Mehmet Akif Ersoy Üniv.  İk. ve İd. Bil. Fak.                               Dekan

Mehmet Akif Ers Üniv. İ.i.B.F. /İktisat Bölümü                             Bölüm Başk.

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu                                      Başkanı

Mehmet Akif Ersoy Üniv. İ .İ.B.F.                                                Dekan Yrd.

Afyon Kocatepe Üniv. Dazkırı Mes. Yük. Okulu                             Müdür

Afyon Kocatepe Üniv.  Dinar Mes. Yük. Okulu                               Müdür

Afyon Kocatepe Üniv. Anad Dil Tarih ve Kült. Arş.ve Uyg.  Mrk.      Müdür

Afyon Kocatepe Üniv. Türk Dünyası Strtjik Arş. ve Uyg. Mrk.          Müdür

ORDU/Aybastı Askerlik Şubesi                                     Asteğmen/Şube Başkanı

İLGİ ALANLARI

Uluslararası İktisat, İktisadi Gelişme, iktisat politikası, Uluslararası Siyaset

Toplumsal değer yargıları üzerinden ülkelerin iktisadi ve siyasi kalkınmalarının sağlanması. Bu bağlamda beşeri sermaye, sosyal sermaye ve Ahilik düşünceleri çerçevesinde politika önerileri geliştirmek

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- SOSYAL SERMAYE (Kapitalizmin Kör Noktası) (2012)
2- Tehdit ve Fırsatlarıyla Dünya Ekonomisi (20112)
3- Bir Nefeste Hayat (2014)
4- Uluslararası İktisadi Kuruluşlar ve Azgelişmiş Ülkeler (2014)
5- Beşeri Sermayenin İktisadi Gelişmedeki Rolü ve Türkiye Boyutu (2001)
6- MUTLULUĞUN KİTABI (2015)
7- DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ (2012)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- "Kalkınma Sürecinde Üretim Faktörlerinin Yeniden Tanımlanması" (2014)
2- Kelimelerin Değerler ve Düşünce Dünyamıza Yansımaları (2015)
3- Ahilik Düşüncesinde İktisadi Hayat (2015)
4- Üniversitelerin İktisadi ve Sosyal Kalkınmadaki Rolü (2015)
5- Küreselleşenler ve Küreselleştirilenler (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gelişmiş Ülkelerde Genişletici, Gelişmekte Olanlarda Sıkı Para Politikası ve Küreselleşme (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Beşeri ve Sosyal Sermayenin Verimliliğe Dönüşümü" (2013)
2- "Sosyal Sermaye Ekseninde Sosyal Kalkınmanın Kotları" (2013)
3- TÜRKİYE’NİN KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA TEKE YÖRESİ EKONOMİSİNİN ROLÜ (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- "İnsanda Farkındalık, Değerler Sistemi ve İktisadi Kalkınma" (2014)
2- Üretim faktörlerinin yeniden tanımlanması ve Asyanın kalkınması (2013)
3- "Balkanlarda Barış ve Refah İçin İktisadi İşbirliği Arayışı" (2015)
4- "Kafkasların Siyasi İstikrarı ve İktisadi Refahı İçin Türkiye Kaflasya İlişkilerinin Önemi" (2015)
5- Sosyal Sermaye ve İbni Haldunda Asabiyet Düşüncesi (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ahilik ve Sosyal Sermaye Bağlamında İktisadi Hayat ve Milli Birlik (2015)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- Mehmet Akif Ersoy Üniv. İk. id. Bil. fak. Dergisi (Süre : 2015 Yıl)

HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (2013 Yıl)
2- Leges Ekonomi ve Hukuk Araştırmaları dergisi (2014 Yıl)
3- Leges Sosyal Bilimler Dergisi (2014 Yıl)
4- MehmetAkif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi (2015 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- DEKAN-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Yıl:2014)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, iktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim dalı başkanlığı (Yıl:2015)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Başkan-Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başkanlığı (Yıl:2014)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- 2015 Kırşehir Ahilik haftası Kutlamaları programı (Yıl:2015)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- "Social Capital and Effect on Social and Economic Success", Banking Shool of Gdansk- (Yıl:2012)
2- “AB ile Türkiye'nin Ekonomik ve Siyasi İlişkilerine Bakış”, Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şubesi 23 Aralık 2006 (Yıl:2006)
3- Bölüm Başkanı (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası sempozyum, konferans gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- Uluslararası insani değerler sempozyumu Oturum başkanlığı (2013)
2- 11. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başkanlık (2013)
3- T Dün sos Bil Kongresi otrm başk (213)
4- I. Uluslararası Uygulamaları Bilimler Kongresi: Sosyal Sermaye, 23-24.10.2015 KONYA (2015)
5- Türkiye'nin Stratejik Vizyomu 2023: Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi 5-6 kasım 2015 İstanbul (2015)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- Türkiye'nin Stratejik Vizyomu 2023: Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi 5-6 kasım 2015 İstanbul (2015)
Uluslararası kongrelerde başkanlık yapmak
1- 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kaposvar-Macaristan 25-30 Ağustos 2015 (2015)
Ulusal jüri üyeliği
1- Doçentlik Sözlü sınavı (2015)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248213- 2536
Email mkaragul(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi www.karagul.org/
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
7 + 10 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.