Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1970
 • Kan Gurubu : B Rh (-)
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Bilimler
 • Anabilim Dalı : İç Hastalıkları
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Devrim Hüseyin Özboyacı İlkokulu (1981)
 • Orta Okul : Burdur Lisesi Ortaokulu (1984)
 • Lise : Burdur Lisesi (1987)
 • Lisans : İstanbul Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • (1992)
 • Doktora : Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Doktora Dal : İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • (2000)
 • Doçenlik : Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : İç Hastalıkları Anabilim Dalı (15.10.2008)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : İç Hastalıkları
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Akgül, Y., M. Berktaş, Z.T. Ağaoğlu, R. Şekeroğlu, H. İçen, P. Tanrıtanır ve M. Karaca, “Agalaksili Keçilerde Klinik, Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler ile Hastalığın Sağaltımında Eritromisin'in Etkisi”, Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Derg. 1:47-53 (1995). (1995)
2- Sekin, S., H. Voyvoda, S. Değer ve M. Karaca, “Koyunların Uyuz Enfestasyonlarında Doramectin ile Sağaltım Uygulamaları: I. Sarkoptik Uyuz”, Vet. Hekimler Derneği Derg. 66 (2): 20-24 (1995). (1995)
3- Voyvoda, H., S. Sekin ve M. Karaca, “Therapeutic Efficacy of Doramectin and Levamisole in Dirofilaria immitis Infected Dogs and Changes of Some Blood Parameters”, YYÜ Vet. Fak. Derg. 7, (1-2): 26-34 (1996). (1996)
4- Sekin, S., H. Voyvoda, Z.T. Ağaoğlu, M. Karaca, “Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Kliniğine Van ve Çevresinden 1992-97 Yılları Arası Getirilen Hayvanlarda Saptanan Hastalıkların Genel Analizi”, YYÜ Vet. Fak. Derg. 7 (1-2): 106-109 (1996). (1996)
5- Bakır, B., İ. Alkan, K. Sağlam, F. Belge, N. Şındak ve M. Karaca, “Köpeklerde Oluşturulan Üçüncü Derece Yanıklarda, Sağaltım Amacıyla Kullanılan Antioksidan Ajanların Kan Gazları ve Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri”, YYÜ Vet. Fak. Derg. 9 (1-2): 9-13 (1998). (1998)
6- Keleş, İ., A. Ertekin, M. Karaca, S. Ekin ve H.A. Akkan, “Sığırlarda Leptospirozisinde Serum Sialik Asit ve Lipid Bağlı Sialik Asit Düzeyleri Üzerine Araştırma”, YYÜ Vet. Fak. Derg., 11 (1): 121-122 (2000). (2000)
7- Ertekin, A., İ. Keleş, S. Ekin, M. Karaca ve H.A. Akkan, “Kan Parazitli Hayvanlarda Sialik Asit ve Lipid Bağlı Sialik Asit Düzeylerinin Araştırılması”, YYÜ Vet. Fak. Derg., 11 (1): 34-35 (2000). (2000)
8- Ertekin, A., Z.T. Ağaoğlu, H.A. Akkan ve M. Karaca, “Deneysel Bağırsak Kanserinde Çörek Otu (Nigella Sativa), Vitamin E ve Selenyumun Serüloplazmin, Glutasyon ve Lipid Bağlı Sialik Asit Seviyelerine Etkileri”, Fırat Tıp Derg., 2 (9), 48-53 (2000). (2000)
9- Yener, Z., İ. Keleş ve M. Karaca, “Bir Van Kedisinde Hepatosellüler Karsinom”, S.Ü. Veteriner Bilimleri Derg. 17 (2): 57-63 (2001). (2001)
10- Gençcelep, M., L. Aslan, M. Tütüncü, B. Bakır ve M. Karaca, “Koyunlarda Akciğer Hastalıklarının Tanısında Direkt Radyografi ve Bronkografi Bulgularının Değerlendirilmesi”, YYÜ. Vet Fak. Derg. 12 (1-2): 10-14 (2001). (2001)
11- Keleş, İ., S. Değer, N. Altuğ, Karaca, M ve C. Akdemir, “Tick-Borne Diseases in Cattle: Clinical and Haematological Findings, Diagnosis, Treatment, Seasonal Distribution, Breed, Sex and Age Factors and The Transmitters of The Diseases”, YYÜ. Vet. Fak. Derg. 12 (1-2): 26-32 (2001). (2001)
12- Ertekin, A., B. Bakır, Karaca, M. H.A. Akkan ve A. Şahin, “The Effect of Dyprone Overdoses on The Levels of Lipid Peroxidation, Glutathione and Ceruloplasmin in Dogs”, YYÜ Vet. Fak. Derg., 12 (1-2): 105-107 (2001). (2001)
13- Tütüncü, M., H.A. Akkan, C. Babür, E. Ayaz ve M. Karaca, “The Seroprevalance of Toxoplasma Gondii in Sheep Detected By Sabin-Feldman Dye Test in the Region Van, Turkey”, YYÜ Vet. Fak. Derg. 12 (1-2): 33-35 (2001). (2001)
14- Akkan, H.A., M. Tütüncü, M. Karaca, İ.H. Çiftçi, N. Yüksek ve Z.T. Ağaoğlu, “Van Yöresi Atlarda Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı”, YYÜ Vet. Fak. Derg. 12 (1-2), 43-44 (2001). (2001)
15- Solmaz, H., H.A. Akkan, M. Tütüncü, M. Karaca, İ.H. Ekin ve İ. Kutlu, “Van ve Yöresinde Atlarda Listeriozisin Seroprevalansı”, YYÜ Vet. Fak. Derg. 13 (1-2): 62-63 (2002). (2002)
16- Ceylan, E., M. Karaca, H.A. Akkan, İ. Keleş ve İ. Kutlu, İ. “Van Yöresi Sokak Köpeklerinde Listeriosisin Seroprevalansı”, YYÜ Sağ.Bil. Derg. 8 (1-2): 15-17 (2005). (2005)
17- Akkan, H.A. ve M. Karaca, “Veteriner İç Hastalıklarında Antibiyotiklerin Kullanımı”, YYÜ Vet. Fak. Derg. 14 (2): 72-77 (2003). (2003)
18- Karaca, M., E. Ayaz, M. Tütüncü, A. Gül ve H.A. Akkan, “Van Yöresi Atlarında Helmint Enfeksiyonlarının Yayılışı ve Bazı Kan Parametreleri”, YYÜ Vet. Fak. Derg. 16 (2): 71-74 (2005). (2005)
19- Karaca, M., M. Tütüncü, A. Him, H.A. Akkan ve H. Özbek, “Kakule (Eletteria cardamom L.) Uçucu Yağ Ekstresinin Antienflamatuvar Aktivitesinin Sıçanlar Üzerinde Araştırılması”, YYÜ Vet. Fak. Derg. 16 (2): 27-30 (2005). (2005)
20- Karaca, M., M. Tütüncü, H.A. Akkan, N. Özdal, S. Değer ve Z.T. Ağaoğlu, “Van Kedilerinde Babesiosis”, YYÜ Vet. Fak. Derg. 16 (2): 87-88 (2005). (2005)
21- Karaca, M. ve Y. Akgül, “Köpeklerin Karaciğer Toksikasyonlarında Akut Faz Proteinleri (Haptoglobin, Serüloplazmin ve Fibrinojen) ve Lipid Peroksidasyonun (Malondialdehit ve Redükte Glutatyon) Tanısal Önemi”, YYÜ. Sağlık Bil. Enst. Derg. 9(1): 203-217 (2006). (2006)
22- Akgül, Y., M. Karaca, A. Kaya ve H.A. Akkan, “Köpeklerde Akut ve Kronik Karaciğer Toksikasyonlarında Serum Nitrat ve Nitrit Düzeyleri Üzerine Araştırmalar”, YYÜ sağ. Bil. Derg. 9(1): 160-166 (2006). (2006)
23- Karaca, M., H.A. Akkan, M. Tütüncü, N.Özdal, S. Değer, Z.T. Ağaoğlu “Cytauxzoonosis in Van Cats” YYÜ Vet. Fak. Derg. 18 (1:): 37-39. (2007) (2007)
24- Karaca, M., D. Kılıçalp, İ. Keleş, H.A. Akkan, “Süksinilkolin’in Köpeklerde Elektrokardiyogram ve Kalp Atım Sayısı Üzerine Etkisi” YYÜ Vet. Fak. Derg. 18 (1): 41-44. (2007). (2007)
25- Karaca, M., C. Babür, B. Çelebi, H.A. Akkan, M. Tütüncü, İ. Keleş, B.A. Uslu, S. Kılıç “Investigation on the Seroprevalence of Toxoplasmosis, Listeriosis and Brucellosis in Goats Living in the Region of Van, Turkey” YYÜ Vet. Fak. Derg. 18 (1): 45-49, (2007). (2007)
26- Şahin A., Akkan H.A., Gül, A., Karaca, M., Türel İ. (2009) Trichostrongylidae spp. ile Doğal Enfekte Koyunlarda Moxidectin ve Doramectinin Etkinliği. YYÜ Vet. Fak. Derg. 20 (1) 57 - 59 (2009)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karaca, M, H. Özbek, A. Him, M. Tütüncü, H.A. Akkan, V. Kaplanoğlu, “Investigetion of Anti-inflammatory Activity of Bergamot orange Essential Oil Extract”. EJGM 2007, 4 (4), 176-179. (2007)
2- Karaca, M., F. İlhan, H.A. Akkan, A. Him, M. Tütüncü, H. Özbek, “Evaluation of Hepatoprotective Activity of Bergamot orange in rats”. EJM 2007, 10: 1-4. (2007)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- An Investigation on Blood Gases and Some Haematological-Biochemical Parameters in Experimentally Induced Liver Cirrhosis of Dogs (2003)
2- Ertekin, A., M. Karaca, H.A. Akkan, M.Cemek ve N. Ormancı, “Köpeklerde Gentamisin Nefrotoksikozisinde Lipit Peroksidasyonu, Antioksidan Maddeler, Antioksidan Vitaminler ve Bazı Hematolojik-Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması”, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences.27: 535-540 (2003). (2003)
3- Akkan, H.A., M. Karaca, M. Tütüncü, S. Değer, İ. Keleş ve Z. Ağaoğlu, “Serologic and Microscopic Studies on Babesiosis in Horses in The Eastern Border of Turkey”, Journal of Equine Veterinary Science, 23 (5): 181-183 (2003). (2003)
4- Tütüncü, M., H.A. Akkan, M. Karaca, Z. Ağaoğlu ve M. Berktaş, “Prevalance of Toxoplasmosis in Van Cats in Turkey”, The Indian Veterinary Journal, 80: 730-732 (2003). (2003)
5- Akkan, H.A., Z. İlhan, M. Karaca, M. Tütüncü, M. Gençcelep, T. Gülhan, “Die Wirksamkeit Von Cloxacillin und Micanfin Bei der Behand-Lung der Multifaktoriellen Binde Hautentzündung Von Van Katzen”, Kleintierpraxis, 48 (9): 553-558 (2003). (2003)
6- Karaca, M., E. Ceylan, H.A. Akkan, İ. Keleş, “Blood Biochemicals and Gaseous Changes in Lactic Acidosis in Sheep”, The Indian Veterinary Journal, 80: 1245-1247 (2003). (2003)
7- Tütüncü, M., H.A. Akkan, M. Karaca, E. Ceylan, M. Berktaş ve Z. Ağaoğlu, “Seronegativity of Equine Infectious Anemia in The East Border of Turkey”, The Indian Veterinary Journal, 81: 614-615 (2004). (2004)
8- Akkan, H.A., M. Gençcelep, M. Karaca, E. Ceylan, M. Tütüncü, Z.T. Ağaoğlu ve İ. Aytekin, “The Effects of Succinycholine on Some Clinical, Haemotological and Biochemical Parameteres in Dogs”, The Indian Veterinary Journal, 81: 718 (2004). (2004)
9- Tütüncü, M., H. Solmaz, H.A. Akkan, M. Karaca ve Z.T. Ağaoğlu, “Seroprevalence of Listeria monocytogenes Infection in Cattle in Van, Turkey”, The Indian Veterinary Journal, 82: 926-928 (2005). (2005)
10- Akkan, H.A, M. Karaca, M. Tütüncü, N. Özdal, N. Yüksek, Z.T. Ağaoğlu ve S. Değer, “Haemobartonellosis in Van Cats”, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29: 709-712 (2005). (2005)
11- Karaca, M, M. Tütüncü, H.A. Akkan, H. Yüksel, İ. Keleş, Z. Ağaoğlu, “Dermatitis Solaris and Its Treatment in Van cats”, The Indian Veterinary Journal, 83: 1309-1310 (2006) (2006)
12- Akkan HA, Karaca M, Tütüncü M, Keles İ, Ilhan F, Çetin Y, Özkan Y, Bakir B and Tasal İ. (2009)Investigation of the Seroprevalance of Maedi-Visna in the Region of Van Using Elisa and Histopathological Findings. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (8): 1495-1498. (2009)
13- Akkan HA, Karaca M. (2009) Studies On The Seroprevalence, Age, And Gender On The Distribution Of Feline Coronavirus In Van Cats Kept In A Multiple-Cat Environment. Bull Vet Inst Pulawy. 53, 183-186. (2009)
14- Karaca M, Akkan HA, Çetin Y, Keles İ, Tütüncü M, Özkan C, and Tasal İ. (2009) Studies on the determination of Seroprevalance of Q Fever in sheep in the Region of Van. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (10): 1925-1928 (2009)
15- Karaca M, Özbek H, Akkan HA, Tütüncü M, Özgökce F, Him A and Bakir B. (2009) Anti-Inflammatory Activities of Diethyl-Ether Extracts of Helichrysum plicatum DC. and Tanacetum balsamita L. in Rats. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 4 (6) 320-325. (2009)
16- Uslu BA, İlhan F, Gulyuz F, Karaca M and Öner AC, (2009) Assessment of the Histopathological Changes Occurring in the Testis of the Mice Suffering from Experimental Diabetes Induced Using Alloxan. Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (10): 1929-1935. (2009)
17- Şahin A., Gül A, Karaca M, Akkan HA and Keleş I (2009) The Efficacy of Ricobendazole and Ivermectin on Naturally Infected Sheep with Trichostrongylidae spp. in the Region of Van. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (12): 2756-2759. (2009)
18- Tütüncü, M., Özbek, H., Karaca, M., Akkan, H.A. Bayram, I., Cengiz, N., Özgökce, F., Him, A. (2010) The effects of diethylether extract of helichrysum plicatum Dc. Subsp. Plicatum and tanacetum balsamita L. subsp. balsamitoides (Sch. Bip.) grierson (Asteraceae) on the acute liver toxicity in ratsAsian Journal of Animal and Veterinary Advances, 5 (7), pp. 465-471 (2010)
19- Tutuncu, M., Duz, E., Karaca, M., Akkan, H.A., Keles, I., Bakir, B., Tasal, I. (2011) A serological investigation of pestiviruses in sheep in eastern border of Turkey. Tropical Animal Health and Production In Press, DOI 10.1007/s11250-011-9832-2 (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Mert, N., H.A. Akkan, S. Dede, Z.T. Ağaoğlu, A. Ertekin ve M. Karaca, “Effect of Nigella sativa, Vitamin C, E and Se on The Levels of Trace Element in the Rabbit for with Experimental Intestinal Bowel Cancer”, SMCC, Rabat, Morocco, May 3-6, 2000. (2000)
Doktora Tezi
1- Köpeklerin Karaciğer Toksikasyonlarında Akut Faz Proteinleri (Haptoglobin, Serüloplazmin ve Fibrinojen) ve Lipid Peroksidasyonun (Malondialdehit ve Redükte Glutatyon) Tanısal Önemi. (2000)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Veteriner İç Hastalıkları Derneği (2008)
2- Akademisyenler Derneği (2011)
3- Veteriner Hekimler Odası (1992)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı (Yıl:2011)
2- Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı (Yıl:2010)
3- Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı (Yıl:2012)
4- Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Etik Deontoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2004)
5- Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Etik Deontoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2005)
6- Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Etik Deontoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2006)
7- Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Etik Deontoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2007)
8- Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2010)
9- Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2011)
10- Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2012)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Sargın, G., “Van kedilerinde Lyme hastalığının seroprevalansı üzerine araştırmalar”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, (2007) (2007)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- 3. Van kedilerinde Lyme hastalığının seroprevalansı üzerine araştırmalar, YYÜ BAPB, 2006-SBE-109, (2006)
2- Van ve yöresi koyunlarında Q hummasının seroprevalansının tespiti üzerine çalışmalar. YYÜ BAPB 2007-VF-B10 (2007)
3- Helichrysum plicatum DC ve Tanacetum balsamita L. dietileter ekstrelerinin sıçanlar üzerinde antienflamatuar etkisinin araştırılması. YYÜ BAPB 2007-VF-B08 (2007)
4- Van Yöresinde Mycoplasma agalactiae’nın Keçilerde Seroprevalansının Araştırılması. 2011-SBE-B001 (2011)
5- Östrüs dönemindeki Van kedilerinde GnRH ve hCG kullanarak ovulasyonun uyarılması ve östrüs süresince çiftleşmenin fertiliteye etkisinin belirlenmesi 2011-VF-B001 (2011)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Van yöresi sığırlarda Listeria monocytogenes enfeksiyonlarının ELİSA yöntemi ile araştırılması, YYÜ BAPB, 2001-SHMYO-97 (2001)
2- Van kedilerinde feline corona virus enfeksiyonlarının seroprevalansı üzerine araştırmalar. YYÜ BAPB. 2005-VF-B02 (2005)
3- Van yöresi koyunlarında maedi-visna hastalığının seroprevalansının ELİSA yöntemiyle belirlenmesi ve histopatolojik olarak incelenmesi. YYÜ BAPB 2007-VF-B09 (2007)
4- Van yöresinde ineklerde Neospora caninum antikorlarının seroprevalans: abortus ve infertilite olguları ile ilişkisinin araştırılması. YYÜ BAPB 2007-VF-B06 (2007)
5- Helichrysum plicatum DC ve Tanacetum balsamita L dietileter ekstrelerinin sıçanlar üzerinde karaciğer koruyucu etkisinin araştırılması. YYÜ BAPB 2007-VF-B10 (2007)
6- Helichrysum plicatum DC ve Tanacetum balsamita L bitkilerine ait uçucu yağ ekstrelerinin sağlıklı ve diabetli fareler üzerinde antidiabetik etkisinin araştırılması. YYÜ BAPB 2008-VF-B060 (2008)
7- Türkiye’nin doğu sınırında koyunlarda Border Virus Hastalığının seroprevalansı üzerine araştırmalar. 2008-MYO-B101 (2008)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Sekreteri, Van, 2003 (2003)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2209
Email mkaraca(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
9 + 10 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.