Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1973
 • Kan Gurubu : O Rh (+)
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Öncesi Bilimler
 • Anabilim Dalı : Viroloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : English
 • Yabancı Dil 2 : Français
 • İlk Okul : İzmir Yıldırım Kemal Bey İlkokulu (1985)
 • Orta Okul : İzmir Şehit Fethi Bey Lisesi (1988)
 • Lise : İzmir Atatürk Lisesi (1990)
 • Lisans : Selçuk Üniv. Veteriner Fak.
 • Lisans Bölüm : Veteriner Hekim (1996)
 • Y.Lisans : Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • (1996-09-15 14:35:11)
 • Doktora : Selçuk Üniv.
 • Doktora Dal : Viroloji
 • (2003-05-12 11:06:13)
 • Doçenlik : Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
 • Doçenlik Dal : Veteriner Hastalık ve klinik Bilimler (Mikrobiyoloji) (2009-06-24 16:28:06)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniv.
 • Profesörlük Dal : Viroloji (2014-11-05)
ÖZGEÇMİŞ

Dr. Mehmet Kale is currently working as Professor in Department of Virology, Faculty of Veterinary Medicine, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey since 2014. In 2006, he was appointed as Assistant Professor at the Department of Virology, Faculty of Veterinary Medicine, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey. In 2009, he was appointed as Associate Professor at the Department of Virology, Faculty of Veterinary Medicine, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey. He got M.Sc. in Veterinary Medicine in 1996 from Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey. Dr. Mehmet Kale obtained Ph.D. from Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey in 2003 in Virology. Dr. Mehmet Kale’s current research interests are Virology, Animal Virus, Viral Diagnostic, Prion Disease, Viral Infertility.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Sığır, Koyun ve Keçilerin Bazı Önemli Bakteriyel, Viral, Paraziter ve Kalıtsal Hastalıkları. Burdur İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. Burdur. pp. 21-26. (2012)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- 1-KALE M, ÖZTÜRK F (2004) Burdur Bölgesi Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sığır Lökemi Virus (BLV) Enfeksiyonunun Prevalansı, Selçuk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 20, 2, 31-36. (2004)
2- 2-Yapkıç O, Bulut O, Şimşek A, Yavru S, Kale M, Avcı O. (2006). Suni Tohumlama Merkezlerinde Kullanılmak Üzere Seçilen Boğalarda BHV-1, BVDV ve EBLV Enfeksiyonlarının Araştırılması. Selçuk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 22, 3-4, 21-24. (2006)
3- 3-YAVRU, S., ŞİMŞEK, A., KALE, M., BULUT, O. (2006). An Investigation of Caprine Arthritis Encephalitis Virus (CAEV) Infection in Goats, Veterinarium, 17, 1, 4-7. (2006)
4- BULUT, O., YAVRU, S., YAPKIÇ, O., KALE, M., AVCI, O., HASIRCIOĞLU, S. (2007). SÜTÇÜ SIĞIRLARIN BOVİNE HERPESVİRUS 1 (BHV-1) ve BOVİNE VİRAL DİYARE VİRUS (BVDV) ENFEKSİYONLARI YÖNÜNDEN ELISA İLE ARAŞTIRILMASI, Konya Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 16, 2, 18-24. (2006)
5- 5. Yavru, S., M. Kale, A. Şimşek, O. Bulut ve M.Ş. Gülay (2007). "Comparison of BLV Antibodies in Late Pregnant and Non-Pregnant Holstein Cows Using Serum and Milk ELISA" ", Veterinarium,18, 1, 50-55. (2007)
6- Kale M, Kocamüftüoğlu M, Ata A, Hasırcıoğlu S, Doğruer G. (2008). REPEAT BREEDING PROBLEMLİ BİR SÜT SIĞIRI İŞLETMESİNDE BOVINE VIRAL DIARRHEA VIRUS (BVDV) ENFEKSİYONUNUN KLİNİK, SEROLOJİK VE VİROLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ. S.Ü. Veteriner Bilimleri Dergisi, 24, 41-46. (2008)
7- Sibel YAVRU, Atilla ŞİMŞEK, Oya BULUT, Mehmet KALE (2012). Konya Bölgesinde Koyunlarında Maedi-Visna Virus Enfeksiyonu Üzerine Serolojik Araştırma. Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 28, 142-148. (2012)
8- Oğuzhan Avcı, Oya Bulut, Orhan Yapıcı, Atilla Şimşek, Sibel Hasırcıoğlu, Sibel Yavru, Mehmet Kale, Irmak Dik, Kamil Atlı (2013). Investigation of Canine Parainfluenza Virus Type 2 in dogs by immunofluorescence Eurasian J Vet Sci, 29, 2, 87-91. (2013)
9- Sibel Yavru, Atilla Şimşek, Mehmet Kale, Oya Bulut, Orhan Yapıcı, Oğuzhan Avcı, Irmak Dik (2013). Detection of Bovine Viral Diarrhea Virus antibodies in blood and milk serum in dairy cattle by ELISA Eurasian J Vet Sci, 29, 2, 97-102. (2013)
10- Oğuzhan Avcı, Sibel Yavru, Mehmet Kale (2013). Abort Problemli Bir Sütçü Sığır İşletmesinde Bovine Viral Diarrheae Virus, Bovine Herpesvirus 1 ve Bovine Leukosis Virus Enfeksiyonlarının Araştırılması. MAKÜ Sag. Bil. Enst. Derg., 1 (2), 50-55. (2013)
11- Sibel Yavru, Oya Bulut, Orhan Yapıcı, Mehmet Kale, Ayhan Ata (2013). Serological and Virological Investigation of Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Infection in Candidate Bulls Before Taken in Artifical Insemination Centers by Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). MAKÜ Sag. Bil. Enst. Derg., 1 (2), 56-63. rnrn (2013)
12- M. Haligur, S. Hasircioglu, O. Ozmen, M. Kale, A. Aydogan (2014). Immunohistochemical evaluation of akabane virusrninfection in aborted and new-born calves. Veterinarni Medicina, 59 (5): 230–238. (2014)
13- O. Avci, Y. Orhan, B. Oya, K. Mehmet, Y. Sibel, and S. Atilla (2014). DETECTION OF ANTIBODIES AGAINST BLUE TONGUE VIRUS IN YAKS (BOS GRUNNIENS) IN ISYK KUL, FIRST REPORT. The Journal of Animal & Plant Sciences, 24(4), 1220-1223. (2014)
14- Oğuzhan Avci, Sibel Yavru, Mehmet Kale, Irmak Dik. Determination of presence of canine coronavirus in shelter dogs Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 3, 184-187rn (2015)
15- Sibel Yavru, Oguzhan Avci, Orhan Yapici, Oya Bulut, Atilla Simsek, Mehmet Kale. A serological investigation of Blue Tongue Virus infection in sheep breeds in Karaman province Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 4, 214-217 (2015)
16- Mehmet KALE, Yakup YILDIRIM, Oğuzhan AVCI, Şima ŞAHİNDURAN, Sibel HASIRCIOĞLU, Hasbi Sait SALTIK, Necmettin Sarp SEVGİSUNAR (2017). Burdur Yöresindeki Gastroenteritisli Köpeklerde Canine Parvovirus Enfeksiyonunun Virolojik Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., 12(3), 315-319.rnrn (2017)
17- Sima Sahinduran, Mehmet Kale, Reyda Kıyıcı, Necmettin Sarp Sevgisunar (2017). Some Acute Phase Proteins and Hepcidin Levels in Single and Dual Infection with BVD and BHV-1. MAKÜ Sag. Bil. Enst. Derg., 5(2): 115-123. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Sibel Yavru, Oguzhan Avci, Mehmet Kale (2014). Serologic and virologic investigation of BHV-1, BVDV and rnBHV-4 in cattle with metritis. Animal and Veterinary Sciences. 2(5): 142-145. (2014)
2- Orhan Yapıcı, Oğuzhan Avcı, Oya Bulut, Sibel Hasırcıoğlu, Mehmet KALE, Atilla Şimşek, Sibel Yavru (2018). Detection of Canine Herpesvirus Infection on Dogs. Microbiology Research Journal International. 24(1):1-6. (2018)
3- Oğuzhan Avcı, Orhan Yapıcı, Oya Bulut, Mehmet KALE, Kamil Atlı (2018). Detection of Equine Herpesvirus 1, Equine Herpesvirus 4, and Equine Arteritis Virus Antibodies in Kyrgyzstan by ELISA. Bionature, 38(3):219-224. (2018)
4- Mehmet Kale, Nuri Mamak, Y. Sinan Şirin, H. Sait Saltık, Harun Çınar, Sibel Yavru, Orhan Yapıcı (2018). Bir İnekte İleri Derecede Görülen Bovine Papilloma Virus Kaynaklı Siğil Olgusunun Tedavi Süreci. Ayrıntı Dergisi, 5- 62, 21-25. (2018)
5- Oğuzhan Avcı, Orhan Yapıcı, Oya Bulut, Mehmet Kale, Kamil Atlı. (2018). DETECTION OF EQUINE HERPES VIRUS 1, EQUINE HERPES VIRUS 4, AND EQUINE ARTERITIS VIRUS ANTIBODIES IN KYRGYZSTAN BY ELISA. BIONATURE, 38, 3, 1-6. (2018)
6- Sibel Yavru, Bilal Dik, Oya Bulut, Uğur Uslu, Orhan Yapıcı, Mehmet Kale, Oğuzhan Avcı. (2018). New Culicoides Vector Species for BTV Transmission in Central and Central West of Anatolia. Annual Research Review in Biology, 27, 1, 1-9. (2018)
7- Orhan Yapıcı, Oğuzhan Avcı, Oya Bulut, Sibel Hasırcıoğlu, Mehmet Kale, Atilla Şimşek, Sibel Yavru. (2018). Detection of Canine Herpesvirus Infection on Dogs. Microbiology Research Journal International, 24, 1, 1-6. (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- 1-KALE M, ÖZTÜRK F (2004) An Investigation of Enzootic Bovine Leucosis (EBL) Infection by Agar Gel Immunodiffusion (AGID), Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) and Haematological Applications on the Dairy Cows in The Burdur Region, Acta Veterinaria Beograd, 54 (2-3), 163-173. (2004)
2- 3-KALE M., YAVRU S., YAPKIÇ O. (2005) Evaluation of Serologic and Hematologic Tests for The Diagnosis of Bovine Leucosis Virus Infection, Indian Veterinary Journal, 82, 841-843. (2005)
3- 4-YAVRU S., KALE M., ŞİMŞEK A., BULUT O. (2005) Comparison of AGID and ELISA for Serodiagnosis of Bovine Leukemia Virus (BLV) Infection in Dairy Cows, Indian Veterinary Journal, 82, 821-823. (2005)
4- 5-ATA A, KALE M, YAVRU S, BULUT O and BUYUKYORUK U (2006). THE EFFECT OF SUBCLINICAL BOVINE HERPESVIRUS 1 INFECTION ON FERTILITY OF COWS AND HEIFERS. Acta Veterinaria (Beograd), Vol. 56, No. 2-3, 267-273. (2006)
5- 6-YAPKIÇ O, YAVRU S, BULUT O, KALE M, ATA A. (2006). BOVINE VIRAL DIARRHOEA VIRUS (BVDV) INFECTION IN PREGNANT COWS AND THEIR FOETUSES. Bull Vet Inst Pulawy 50, 315-317. (2006)
6- 7-BULUT O, YAVRU S, YAPKIÇ O, ŞİMŞEK A, KALE M, AVCI O. (2006). SEROLOGICAL INVESTIGATION OF BLUETONGUE VIRUS INFECTION BY SERUM NEUTRALIZATION TEST AND ELISA IN SHEEP AND GOATS. Bull Vet Inst Pulawy 50, 305-307. (2006)
7- 8-KALE M., ATA A., YAVRU S., YAPKIC O., BULUT O., GULAY MS. (2006). THE EFFECT OF INFECTION WITH BOVINE VIRAL DIARRHEA VIRUS ON THE FERTILITY OF COWS AND HEIFERS. Acta Veterinaria (Beograd), Vol. 56, No. 5-6, 467-477. (2006)
8- 9-KALE M., KURSUN Ö., PEHLİVANOGLU F. (2007). DETECTION OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM TISSUES AS BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY SPECIFIED RISK MATERIAL IN PROCESSED AND RAW MEAT PRODUCTS IN TURKEY. Journal of Food Safety, 27, 56-65. (2007)
9- 10-Yavru S., Kale M., Ata A., Yapkic O., Bulut O., Gulay M. S. (2007). Effects of subclinical bovine leukemia virus infection on fertility of Holstein cows and heifers. Medycyna Weterynaryjna, 63 (6), 667-669. (2007)
10- 11-YAPKIC, O. YAVRU, S. KALE, M. BULUT, O. SIMSEK, A. SAHNA, K.C. (2007). AN INVESTIGATION OF EQUINE INFECTIOUS ANAEMIA INFECTION IN THE CENTRAL ANATOLIA REGION OF TURKEY. JOURNAL OF THE SOUTH AFRICAN VETERINARY ASSOCIATION, 78 (1), 12-14. (2007)
11- 12-DUMAN, R., YAVRU, S., BULUT, O., KALE M. (2007). A SEROLOGICAL SURVEY OF BOVINE HERPESVIRUS-1 INFECTION IN BEEF HERDS IN CENTRAL AND SOUTHERN TURKEY. INDIAN VETERINARY JOURNAL, October, 1026-1028. (2007)
12- 13-Kale, M., Bulut, O., Yapkıc, O., Gulay, M.S., Pehlivanoglu, F., Ata, A., Yavru, S. (2007). Effects of subclinical bovine leukemia virus infection on some production parameters in a dairy farm in Southern Turkey, JOURNAL OF THE SOUTH AFRICAN VETERINARY ASSOCIATION, 78 (3), 130-132. (2007)
13- Acar, A., Yavru, S., Kale, M., Bulut, O., Avcı, O., Pehlivanoglu F. (2008). Investigation of Caprine Arthritis Encephalitis Virus Infection in Kids with Arthritis, Indian Veterinary Journal, 85, 824-825. (2008)
14- Kale, M., O. Kursun, A. S. Akcan Kale, F. Pehlivanoglu, A. Guner, R. Baskaya, Y. Dogruer, C. Ozturk (2009). DETECTION OF SPINAL CORD TISSUES AS BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY SPECIFIED RISK MATERIAL (BSE-SRM) IN BEEF CARCASSES DURING SPLITTING IN TURKISH ABATTOIRS Journal of Food Safety, 29, 4, 575-587. (2009)
15- KALE M., ÖZMEN Ö., ŞAHİNDURAN Ş., YAVRU S. (2007). ÜÇ İNEKTE ENZOOTİK BOVINE LÖKOZİS (EBL) ENFEKSİYONUNUN KLİNİK, SEROLOJİK, HEMATOLOJİK VE PATOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13, 1, 93-97. (2007)
16- HASIRCIOĞLU S, KALE M, ACAR A. (2009). Investigation of Pestivirus Infections in Aborted Sheep and Goats in Burdur Region. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15, 2, 163-167. (2009)
17- Özmen Ö, Kale M, Halıgür M, Yavru S. (2009). Pathological, serological, and virological findings in sheep infected simultaneously with Bluetongue, Peste-des-petits-ruminants, and Sheeppox viruses. Tropical Animal Health and Production. Volume 41, Number 6 / August, 2009. pp. 951-958. (2009)
18- Duman R, Yavru S, Kale M. (2009). Virological and Serological Investigations of Bluetongue Virus (BTV) Infection in Sheep in Konya Region. Journal of Animal and Veterinary Advances. 8:11, 2399-2403. (2009)
19- Ayhan Ata, Hülya Türütoğlu, Mehmet Kale, Mehmet Şükrü Gülay, Faruk Pehlivanoğlu (2010). Microbial Flora of Normal and Abnormal Cervical Mucous Discharge Associated with Reproductive Performance of Cows and Heifers in Estrus. Asian-Aust. J. Anim. Sci. Vol. 23 No. 8 : 1007-1012. (2010)
20- M.K. Albay, Ş. Şahinduran, M. Kale, M.Ç. Karakurum, K. Sezer (2010). Influence of Tarantula cubensis Extract on the Treatment of the Oral Lesions in Cattle with Bluetongue Disease. Kafkas Univ Vet Fak Derg., 16 (4): 593-596. (2010)
21- DİLEK OZTURK, FARUK PEHLIVANOGLU, MEHMET KALE, AHMET ALİ TOK, YUKSEL GULDALI, HULYA TURUTOGLU (2010). IN VİTRO DİAGNOSİS OF BOVİNE TUBERCULOSİS BY γ-INTERFERON ASSAY. KAFKAS UNİV. VET. FAK. DERG. 16, 5, 875-878. (2010)
22- KALE M, ATA A, KOCAMÜFTÜOGLU M and HASIRCIOGLU S (2011). BOVINE HERPESVIRUS TYPE 4 (BHV-4) INFECTION IN RELATION TO FERTILITY IN REPEAT BREEDER DAIRY COWS. Acta Veterinaria (Beograd), 61 (1), 13-19. (2011)
23- Kale M, Yavru S, Ata A, Kocamüftüoğlu M, Yapıcı O, Hasırcıoğlu S. (2011). Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) Infection in Relation to Fertility in Heifers. Journal of Veterinary Medical Science, 73, 3, 331-336. (2011)
24- Öztürk D, Kale M, Pehlivanoğlu F, Hasırcıoğlu S, Türütoğlu H. (2012). Evaluation for Some Bacterial and Viral Abortions of Dairy Cattle Farms in Burdur District of Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg., 18 (2): 255-258. (2012)
25- M. Kale, Ö. Kurşun, A.S. Akcan Kale, F. Pehlıvanoğlu, S. Hasırcıoğlu, S. Yavru (2012). Spinal cord tissue detection on the joints of beef carcass in a private abattoir in Southern Turkey. Acta Alimentaria, 41, 1, 126-130. (2012)
26- YAVRU S, SIMSEK A, YAPKIC O, KALE M. (2005) Serological Evaluation Of Viral Infections In Bovine Respiratory Tract, Acta Veterinaria Beograd, 54 (2-3), 219-226. (2005)
27- Duman R, Yavru S, Kale M, Avcı O (2009). Seroprevalence of Viral Upper Respiratory Infections in Dairy Cattle. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 15, 539-542 (2009)
28- Oya Bulut, Sibel Yavru, Orhan Yapici, Mehmet Kale and Oguzhan Avci (2012). The Serological Investigation of Equine Viral Arteritis Infection in Central Anatolia of Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 11: 924-926. (2012)
29- Mehmet Kale, Sibel Hasırcıoglu, Cagdas Ozturk, A Selcen Akcan Kale, Yusuf Dogruer (2012). Detection of central nervous system tissue as bovine spongiform encephalopathy specified risk material in traditional Turkish meat products. Journal of the Science of Food and Agriculture. 92 (8): 1653-1656. (2012)
30- ATA A, KOCAMUFTUOGLU M, HASIRCIOGLU S, KALE M, GULAY MS. (2012). Investigation of Relationship Between Bovine Herpesvirus-1 (BHV-1) Infection and Fertility in Repeat Breeding Dairy Cows in Family-Type Small Dairy Farms. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 18 (4): 579-583. (2012)
31- Orhan Yapici , Mehmet Kale , Sibel Gur , Nuri Mamak , Sibel Yavru , Sibel Hasircioglu and Oya Bulut (2012). Serologic Investigation for West Nile Virus Infection in Commercial Domestic Chickens (Gallus gallus domesticus). Journal of Animal and Veterinary Advances, 11 (13), 2211-2214. (2012)
32- Sibel YAVRU, Mehmet KALE, Mehmet Sukru GULAY, Orhan YAPICI, Oya BULUT, Ayhan ATA (2013). EFFECTS OF BOVINE VIRAL DIARRHOEA VIRUS ON THE FERTILITY OF COWS. Acta Veterinaria Hungarica 61 (2), 281–289. (2013)
33- KALE M, OZTURK DİLEK, HASIRCIOGLU SİBEL, PEHLIVANOGLU F and TURUTOGLU HULYA (2013). SOME VIRAL AND BACTERIAL RESPIRATORY TRACT INFECTIONS OF DAIRY CATTLE DURING THE SUMMER SEASON. Acta Veterinaria Beograd, 63, 2-3, 227-236. (2013)
34- Oya Bulut, Orhan Yapici, Oguzhan Avci, Atilla Simsek, Kamil Atli, Irmak Dik, Sibel Yavru, Sibel Hasircioglu, Mehmet Kale, and Nuri Mamak (2013). The Serological and Virological Investigation of Canine Adenovirus Infection on the Dogs. The ScientificWorld Journal. Volume 2013, Article ID 587024, 6 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2013/587024. (2013)
35- Mamak N, Hasırcıoglu S, Gokce HI, Yavru S, Kale M, Yildiz R, Avci O, Bulut O, Yapici O, Simsek A (2013). The Effects of Vaccination on the Immune Responses of Dairy Cattle Seropositive to Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV). Journal of Animal and Veterinary Advances, 12 (13): 1151-1555. (2013)
36- Mehmet Kale, Sibel Hasircioglu, Sibel Yavru, Orhan Yapici, Sibel Gur, Oguzhan Avci, Omer Sunar, Nuri Mamak, Mehmet Sukru Gulay (2014). Bovine Leukemia Virus Antibodies in Dairy Cattle Farms and Milk Cooling Tanks. Acta Scientiae Veterinariae, 2014. 42: 1201. (2014)
37- Yapici O, Bulut O, Avci O, Kale M, Tursumbetov M, Yavru S, Simsek A, Abdikerimov K (2014). First report on seroprevalence of bluetongue, border disease and peste des petits ruminats virus infections in sheep in Kyrgyzstan. Indian Journal of Animal Research. 48 (5), 469-472. (2014)
38- Oguzhan Avci, Sibel Yavru, Selim Tokgoz, Mehmet Kale (2014). Detection of Antibodies against Equine Herpes Virus-1 and Equine Herpes Virus-4 in Horses in Southeast Anatolia by Indirect Elisa. Acta Scientiae Veterinariae, 42: 1250. (2014)
39- Sima Sahinduran, Metin Koray Albay, Mehmet Cagri Karakurum, Ozlem Ozmen and Mehmet Kale (2016). Investigation of Some Cytokines, Acute Phase Proteins and Hepcidin Levels Before and After Treatment in Dogs with Parvoviral Gastroenteritis.Pak Vet J, 36(4): 487-492. (2016)
40- Ahmet AK, Mehmet KALE (2017). Detecting The Effect Of Umckaloabo/eps®7630 Liquid Extract After Its Therapeutic Purposed Usage In Calves Showing Symptoms Of Respiratory Tract Infection. Acta Sciantiae Veterinaria. 45, 1478, 1-10 (2017)
41- Sibel HASIRCIOĞLU, Özlem ÖZMEN, Mehmet KALE, Hasbi Sait SALTIK (2017). Pestivirus Infections In Kids Of Wild Goats (capra Hircus Aegagrus). Indian Journal of Animal Research. 51,4, 752-755. (2017)
42- Sibel GÜR, Mehmet KALE, Nural EROL, Orhan YAPICI, Nuri MAMAK, Sibel YAVRU (2017). The First Serological Evidence For Rift Valley Fever Infection In The Camel, Goitered Gazelle And Anatolian Water Buffaloes In Turkey. Tropical Animal Health and Production. 49,7,1531-1535.rn (2017)
43- Mehmet KALE, Sibel GÜR, Orhan YAPICI, Nuri MAMAK, Sibel YAVRU, Sibel HASIRCIOĞLU, Oya BULUT, Metin GÜRÇAY (2017). Serological Investigation Of West Nile Virus Infection In Domestic Horses And Donkeys In Turkey. Pakistan Veterinary Journal. 37,1,51-54. (2017)
44- Yavru S, Yapıcı O, Kale M, Sahinduran S, Pehlivanoglu F, Albay MK, Avcı O (2016). Bovine Coronavirus BoCV Infection in Calves with Diarrhoea and Their Dams. Acta Scientiae Veterinariae, 44, 1405, 1-7. (2016)
45- Sibel Gür, Nural Erol, Orhan Yapıcı, Mehmet Kale, Mehmet Tolga Tan, Turhan Turan, Mehmet Atilla Çakmak, Cemil Tosun, Simay Yılmaz, Abuzer Acar, Işınsu Özenli, Coşkun Gür (2019). The role of goats as reservoir hosts for bovine herpes virus 1rnunder field conditions. Tropical Animal Health and Production, 51:753–758. (2019)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Mehmet Kale, Nuri Mamak, H. Sait Saltık, Harun Çınar, Sibel Yavru, Osman Bütüner, Abdullah Çalış, Ahmet Çankar, Hale Katırcı. (2018). Bir Sokak Köpeğinde Canine Oral Papillomavirus Kaynaklı (Siğil) OLgusunun Teşhis ve Tedavisi. Ayrıntı Dergisi. 5, 63, 39-43. (2018)
2- Nuri Mamak, Mehmet Kale, Orhan Yapıcı. (2018). Sığır Yetiştiriciliğinde Kullanılan Aşılar ve Önemi. Ayrıntı Dergisi. 5,63, 61-66. (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Haligur, M., Ozmen, O., Haligur. A., Hasircioglu. S., Ipek, V., Kale, M (2012). .Bovine Viral Diarrhea Virus Associated Malformations in a Holstein-Friesian Calf. Israel Journal of Veterinary Medicine, Vol. 67 (4), 272-277. (2012)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- 1-YAVRU S, KALE M, ŞİMŞEK A, BULUT O (2002) Bir İnekte Bovine Lökozis Olgusu, Selçuk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 18,1-2, 15-18. (2002)
2- 2-KALE M, KALE (AKCAN) AS (2004) Bovine Löykozis Virus (BLV) ve İnsan Meme Kanseri Riski ?, Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 16, 1-2, 64-67. (2004)
3- 3-KALE M, MOR F (2005). Biyolojik Silah Olarak Hemorajik Fever Virusları: Tedavi, Teşhis, Kontrol. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24, 1-2-3-4, 111-116. (2005)
4- 4-KALE M, KALE (AKCAN) AS (2006) Sığır Löykozis Virus (Enzootik Sığır Löykozu) Enfeksiyonunun Kontrolü, Eradikasyonu ve Ekonomik Açıdan Önemi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11, 2, 195-200. (2006)
5- 5-KALE M, AKCAN KALE AS, KURŞUN Ö, ATASEVER M, BAŞKAYA R (2007) Et ve Et Ürünlerinde BSE-Risk Materyali Var mıdır? Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1, 16-19. (2007)
6- 6- Kale, M., Yavru, S. (2007) Akut Solunum Yetmezliği Sendromu (SARS), Sağlık ve Toplum Dergisi, 17, 2, 3-12. (2007)
7- Hasbi Sait Saltık, Mehmet Kale, Sibel Hasırcıoğlu, Sibel Yavru (2013). Schmallenberg Virus (SBV). MAKÜ Sag. Bil. Enst. Derg., 1 (2), 106-116. (2013)
8- Saltık HS, Kale M, Hasırcıoglu S. Ebola Virus Hastalığı. Ayrıntı Dergisi, 2 (20): 36-40. (2014)
9- Kale M, Saltık HS, MERS Virus. Ayrıntı Dergisi (Ulusal Hakemli Aylık Ekonomi ve Kültür Dergisi). 22(12): 53-58. (2015)
10- Kamil ATLI, Mehmet KALE (2017). Ülkemizde Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğinde Önemli Sürü Problemlerinden Biri: EKTİMA (ORF VİRUS) HASTALIĞI. Ayrıntı Dergisi, 5 (56): 5-9. (2017)
11- Hasbi Sait Saltık, Mehmet Kale (2017). Mavidil Virus Hastalığı. MAKÜ Sag. Bil. Enst. Derg. 5(1): 32-44. (2017)
12- Mehmet Kale, Nuri Mamak, Y.Sinan Şirin, H.Sait Saltık, Harun Çınar, Sibel yavru, Orhan Yapıcı, (2018). Bir İnekte İleri Derecede Görülen Bovine Papilloma Virus Kaynaklı Siğil Olgusunun Tedavi Süreci. Dergi Ayrıntı. 5, 62, 21-25. (2018)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- 1-KALE M, YAVRU S (2005). Kuş gribi (Avian Influenza), Tarımın Sesi (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi), Aralık, Sayı 8, 3-6. (2005)
2- 2-PEHLIVANOĞLU F, KALE M, YUKARI BA. (2006). Keneler ve Kanamalı Kırım Kongo Ateşi. Tarımın Sesi, 11, 13-16. (2006)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kale M, Akcan Kale A.S, Kurşun Ö. (2008). Gıdalar ve Biyoterörizm. Türkiye 10. Gıda Kongresi 21-23 Mayıs, Erzurum. 1131-1134. (2008)
2- Kale M, Akcan Kale A.S, Kurşun Ö, Atasever M, Başkaya R (2008). Et ve Et Ürünlerinde BSE-Risk Materyali Var mıdır?. Türkiye 10. Gıda Kongresi 21-23 Mayıs, Erzurum. 613-616. (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- 1-YAVRU S, ŞİMŞEK A, KALE M (2001) Sığırların Viral Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Serolojik Olarak Araştırılması, II. Ulusal Buiatri Kongresi (Uluslar Arası katılımlı), 11-13 Ekim, 55-56, Bursa. (2001)
2- 2-YAVRU S, KALE M, ŞİMŞEK A, BULUT O, ÖZTÜRK F (2002) Konya Bölgesinde Kültür Irkı Süt İneklerinde Enzootik Bovine Lökemia Virus (EBLV) Enfeksiyonunun Agar Gel İmmunodiffusion (AGID) ve Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Testleriyle Serolojik Olarak Araştırılması, V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar Arası katılımlı), 24-26 Eylül, 110-111, Konya. (2002)
3- 3-YAVRU S, ŞİMŞEK A, KALE M, BULUT O (2002) Konya Bölgesinde Caprine Arthritis Encephalitis Virus (CAEV) Enfeksiyonunun Agar Gel İmmunodiffusion (AGID) ve Enzyme Lınked Immunosorbent Assay (ELISA) Testleriyle Serolojik Olarak Araştırılması, V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar Arası katılımlı), 24-26 Eylül, 106-107, Konya. (2002)
4- 4-YAVRU S, ŞİMŞEK A, BULUT O, KALE M (2002) Koyunlarda Maedi-Visna Virus (MVV) Enfeksiyonu Üzerine Serolojik Araştırma, V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar Arası katılımlı), 24-26 Eylül, 114-115, Konya. (2002)
5- 5-YAPKIÇ O, YAVRU S, KALE M, BULUT O, ŞİMŞEK A, ŞAHNA K.C (2004) Equine Infeksiyöz Anemi Virus (EIAV) İnfeksiyonunun Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ve Agar Gel Immunodiffuzyon (AGID) Testi ile Serolojik Olarak Araştırılması, II. Ulusal Atçılık Sempozyumu (Uluslar Arası katılımlı), 3-6 Haziran, 82-83, Nevşehir. (2004)
6- 6-ŞİMŞEK A, KALE M, EKİK M, BULUT O, YAVRU S, IVANOVA I (2004) Bovine Herpesvirus Tip 1 (BHV-1) Enfeksiyonunun Teşhisinde Kullanılan İntradermal Test Uygulamasının Sığırların Serum Antikor Düzeyi Üzerine Etkisi, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar Arası katılımlı), 68-69, 14-16 Eylül, Elazığ. (2004)
7- 7-S. YAVRU, O. BULUT, O. YAPKIÇ, M. KALE, O. AVCI (2004) Suni Tohumlama Merkezlerinde Kullanılmak Üzere İncelenen Boğalarda BHV-1, BVDV ve EBLV Enfeksiyonlarının Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ile Serolojik Olarak Araştırılması, 248-249, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar Arası katılımlı), 14-16 Eylül, Elazığ. (2004)
8- 8-O. YAPKIÇ, S. YAVRU, O. BULUT, M. KALE (2004) Çeşitli Yaş Dönemlerindeki Fötuslarda ve Annelerinde Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Enfeksiyonlarının Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ile Serolojik ve Virolojik Olarak Araştırılması, 76-77, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar Arası katılımlı), 14-16 Eylül, Elazığ. (2004)
9- 9-O. BULUT, S. YAVRU, O. YAPKIÇ, M. KALE, A.ŞIMŞEK (2004) Koyun ve Keçilerde Mavi Dil Enfeksiyonunun Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ile Serolojik Olarak Araştırılması, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar Arası katılımlı), 252-253, 14-16 Eylül, Elazığ. (2004)
10- 11-ATA A., KALE M, TÜRÜTOĞLU H, YAVRU S, YAPKIÇ O, PEHLİVANOĞLU F, BULUT O, ÇELİK H.H (2004) İnek ve Düvelerde Anormal Servikal Mukusun Fertilite Üzerine Etkisi. 3. Ulusal Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Kongresi, 87, 29 Ağustos-1 Ekim, 86-87, Side-Antalya. (2004)
11- YAVRU S, BULUT O, YAPKIÇ O, KALE M. (2004) Spermadan izole edilen virusların enzyme linked immunosorbent assay (ELISA), serum mikronötralizasyon testi (serum mNT) ve polymerase chain reaction (PCR) metodu ile BHV-1 yönünden araştırılması, 3. Ulusal Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Kongresi, 101, 29 Ağustos-1 Ekim, Side-Antalya. (2004)
12- Kale M., Ata A., Yavru S., Yapkıç O., Bulut O., Gulay M.S. (2006). İnek ve Düvelerin Fertilitesi Üzerinde Bovine Viral Diyare Virus Enfeksiyonunun Etkisi. VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26-28 Eylül, 72-73, Side-Antalya. (2006)
13- Yavru S., Şimşek A., Kale M., Bulut O., Çelik İ., Sur E., Öznurlu Y.(2006). Ankara Keçilerinde Caprine Arthritis-Encephalitis Virus (CAEV) Enfeksiyonunun Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ve Hematolojik Uygulamalar ile Araştırılması. VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26-28 Eylül, 74-75, Side-Antalya. (2006)
14- Yavru S., Kale M., Şimşek A., Bulut O., Gulay M.S. (2006). Konya Bölgesinde İleri Gebelik Döneminde Bulunan ve Gebe Olmayan Süt Sığırlarında Enzootik Bovine Löykozis (EBL) Enfeksiyonunun Araştırılması, Türkiye. VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26-28 Eylül, 234-235, Side-Antalya. (2006)
15- Mehmet KALE, Sibel HASIRCIOĞLU, Abuzer ACAR (2008). GEBELİĞİNİN 5.-7. AYLARI ARASINDA ABORT YAPMIŞ SÜT SIĞIRLARINDA BOVİNE HERPESVİRUS-1, BOVİNE VİRAL DİARRHEA VİRUS VE BOVİNE HERPESVİRUS-4 ENFEKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI. VIII.VETERİNER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 07-09 EKİM, Y.Y. Üniversitesi, pp. 218-219. Van. (2008)
16- M. KALE, Ö. KURŞUN, A. S. AKCAN KALE, F. PEHLİVANOĞLU, A. GÜNER, R. BAŞKAYA, Y. DOĞRUER, Ç. ÖZTÜRK. (2008). TÜRK MEZBAHALARINDA SIĞIR KARKASLARININ İKİYE AYRILMASI ESNASINDA BOVİNE SPONGIFORM ENCEPHALOPATİ SPESİFİK RİSK MATERYALİ (BSE-SRM) OLARAK BİLİNEN SPİNAL KORD DOKULARININ KONTROLÜ. VIII.VETERİNER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 07-09 EKİM, Y.Y. Üniversitesi, pp. 216-217. Van. (2008)
17- Mehmet Kale, Özen Kurşun, A.S. Akcan Kale, F. Pehlivanoğlu, S. Hasırcıoğlu, S. Yavru. (2008). TÜRKİYE'NİN GÜNEY BÖLGESİNDE ÖZEL BİR MEZBAHA İŞLETMESİNDE PARÇALANMIŞ SIĞIR ETLERİNDE SPİNAL KORD DOKUSUNUN ARAŞTIRILMASI. VIII.VETERİNER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 07-09 EKİM, Y.Y. Üniversitesi, pp. 198-199. Van. (2008)
18- Mehmet KALE, Ayhan ATA, Sibel YAVRU, Orhan YAPKIÇ, Oya BULUT, Uğur BÜYÜKYÖRÜK, Mehmet Şükrü GÜLAY, Oğuzhan AVCI. (2008). INVESTIGATION OF BOVINE VIRAL DIARRHEA VIRUS (BVDV) INFECTION IN RELATION TO FERTILITY IN CATTLE. VIII.VETERİNER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 07-09 EKİM, Y.Y. Üniversitesi, pp. 64-65. Van. (2008)
19- Mehmet KALE, Mesih KOCAMÜFTÜOĞLU, Ayhan ATA, Sibel HASIRCIOĞLU, Gökhan DOĞRUER (2008). REPEAT BREEDING PROBLEMLİ BİR SÜT SIĞIRI İŞLETMESİNDE BOVINE VIRAL DIARRHEA VIRUS (BVDV) ENFEKSİYONUNUN KLİNİK, SEROLOJİK VE VİROLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ. VIII.VETERİNER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 07-09 EKİM, Y.Y. Üniversitesi, pp. 222-223. Van. (2008)
20- Sibel HASIRCIOĞLU, Mehmet KALE (2008). Burdur Bölgesinde Atık Yapan Koyun ve Keçilerde Border Disease Virus Enfeksiyonunun Araştırılması. VIII.VETERİNER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 07-09 EKİM, Y.Y. Üniversitesi, pp. 220-221. Van. (2008)
21- Dilek ÖZTÜRK, Faruk PEHLİVANOĞLU, Mehmet KALE, Ahmet Ali TOK, Yüksel GÜLDALI, Hülya TÜRÜTOĞLU (2008). Gamma-İnterferon Testi ile Sığır Tüberkülozunun İn Vitro Teşhisi. VIII.VETERİNER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 07-09 EKİM, Y.Y. Üniversitesi, pp. 50-51. Van. (2008)
22- M. KOCAMÜFTÜOĞLU, A. ATA, M. KALE, S. HASIRCIOĞLU (2008). Repeat Breeder'lı Sütçü İneklerde Fertilitenin Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Enfeksiyonu ile İlişkisinin Araştırılması. III. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 23-26 Ekim, 26-27, Lara-Antalya. (2008)
23- M. KALE, A. ATA, M. KOCAMÜFTÜOĞLU, S. HASIRCIOĞLU (2008). Repeat Breeder'lı Sütçü İneklerde Fertilitenin Bovine Herpesvirus-4 (BHV-4) Enfeksiyonu ile İlişkisinin Araştırılması. III. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 23-26 Ekim, 196-197, Lara-Antalya. (2008)
24- R. Adanır, M. Kocamüftüoğlu, B. Çelebi, C. Babür, M. Kale, S. Hasırcıoğlu, O. Köse. (2009). Burdur ili Tefenni ilçesinde abort sorunu olan koyunlarda Toxoplasma gondii, Brucella abortus, Listeria monocytogenes ve Pestivirus enfeksiyonlarının araştırılması. 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1-7 Kasım, Çukurova Üniversitesi, Adana. pp. 262-263. (2009)
25- Kale, M., Hasırcıoğlu, S., Öztürk, Ç., Akcan Kale, A.S., Doğruer, Y., Detection of Central Nervous System Tissue as Bovine Spongiform Encephalopathy Specified Risk Material in Traditional Turkish Meat Products, IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Yakındoğu Üniversitesi, Veteriner Mikrobiyoloji Derneği, KKTC-Lefkoşe, Ekim-2010. (2010)
26- S. Hasırcıoğlu, M. Kale. (2010). Burdur bölgesinde atık yapmış koyunlarda mavidil, akabane ve pestivirus enfeksiyonlarının araştırılması. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 5-7 Ekim, Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşe, KKTC. pp. 200-201. (2010)
27- M. Kale, S.Yavru, A. Ata, M. Kocamüftüoğlu, O. Yapıcı, S. Hasırcıoğlu. (2010). Düvelerde bovine viral diyare virus (BVDV) enfeksiyonunun serolojik ve virolojik yönden fertilite ile ilişkisinin araştırılması. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 5-7 Ekim, Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşe, KKTC. pp. 212-213. (2010)
28- D. Öztürk, M. Kale, F. Pehlivanoğlu, S. Hasırcıoğlu, H. Türütoğlu. (2010). Bazı bakteriyel ve viral abortlar yönünden Burdur ilindeki süt sığırı işletmelerinin değerlendirilmesi. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 5-7 Ekim, Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşe, KKTC. pp. 174-175. (2010)
29- M. Kale, D. Öztürk, S.Hasırcıoğlu, F. Pehlivanoğlu, H. Türütoğlu. (2010). Süt sığırlarında bazı viral ve bakteriyel üst solunum yolu enfeksiyonlarının araştırılması. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 5-7 Ekim, Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşe, KKTC. pp. 178-179. (2010)
30- N. Mamak, S. Hasırcıoğlu, H.İ. Gökçe, S.Yavru, M. Kale, R. Yıldız, O. Avcı. (2010). Burdur İli Yöresinde Sütçü Sığırlarda Akut Bovine Viral Diyare Virus (BVDV) Enfeksiyonunun Tespiti. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 5-7 Ekim, Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşe, KKTC. pp. 214-215. (2010)
31- M HALIGÜR, Ö ÖZMEN, A HALIGÜR, S HASIRCIOĞLU, V İPEK, M KALE (2010). Holştein ırkı bir buzağıda saptanan Arnold-Chiari malformasyonu ve diğer anomaliler. V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 14-18 Eylül, Mudanya, Bursa. rnrn (2010)
32- Ö ÖZMEN, M KALE, M HALIGÜR, S YAVRU (2010). Mavidil, küçük ruminant vebası ve koyun çiçek virusu ile kombine enfekte koyunlarda patolojik, serolojik ve virolojik bulgular. V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 14-18 Eylül, Mudanya-Bursa.rnrn (2010)
33- Sibel Yavru, Atilla Şimşek, Mehmet Kale, Oya Bulut, Orhan Yapıcı, Oğuzhan Avcı, Irmak Dik (2012). Sütçü Sığırların Kan ve Süt Serumlarında Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Antikorlarının ELISA ile Belirlenmesi. X. ULUSAL VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), 24–27 EYLÜL, KUŞADASI / AYDIN, pp. 50-51. (2012)
34- S.Serap BİRİNCİOĞLU, Sibel YAVRU, Hamdi AVCI, Oğuzhan AVCI, Erkmen Tuğrul EPİKMEN, Mehmet KALE (2012). Epizootik Konjenital Buzağı Malformasyonları ve Abortuslarında Patolojik ve Virolojik Araştırmalar: I. Blue Tongue Virus (BTV) ve Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV). VI. Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 19-23 Eylül, pp. 39 (2012)
35- Mesih KOCAMÜFTÜOĞLU, Mehmet KALE, Hasbi Sait SALTIK, Mehmet Şükrü GÜLAY, Sibel HASIRCIOĞLU (2014). BİR SÜT SIĞIRI İŞLETMESİNDE BOVİNE HERPESVİRUS TİP 1 VE TİP 4’ÜN BAZI VERİM ÖLÇÜTLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 21-24 Ekim 2014, Kemer, Antalya, pp. 116 (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- 1-KALE M (2001) Basında BSE, BSE Sempozyumu, Poster (Katılım Belgesi), 30-31 Mart, Burdur. (2001)
2- Mehmet Kale, Sibel Hasırcıoğlu, Sibel Yavru, Kamil Atlı (2012). ENDOMETRİTİS PROBLEMLİ SÜT SIĞIRLARINDA BOVINE HERPESVİRUS TİP 4 (BHV-4) ENFEKSİYONU. X. ULUSAL VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 24–27 EYLÜL,rnKUŞADASI / AYDIN, pp. 272-273.rn (2012)
3- Sibel Hasırcıoğlu, Mehmet Kale (2012). ABORT YAPMIŞ VE SAĞLIKLI GÖRÜNÜME SAHİP SIĞIRLARDA MAVİDİL, AKABANE VE BOVINE VİRAL DIARRHEA VİRUS ENFEKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI. X. ULUSAL VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 24–27 EYLÜL, KUŞADASI / AYDIN, pp. 274-275. (2012)
4- Sibel Hasırcıoğlu, Tuba Çiğdem Oğuzoğlu, Mehmet Özkan Timurkan, Mehmet Kale (2012). BURDUR BÖLGESİNDE BİR SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMESİNDE PERSİSTE ENFEKTE BULUNAN SIĞIR VE BUZAĞILARININ KAN ÖRNEKLERİNDE BOVINE VIRAL DIARRHOEA VIRUS TİP 2 (BVDV-2)’NİN İDENTİFİKASYONU. X. ULUSAL VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 24–27 EYLÜL, KUŞADASI / AYDIN, pp. 276-277. (2012)
5- MEHMET HALIGÜR, SİBEL HASIRCIOĞLU, ÖZLEM ÖZMEN, MEHMET KALE, AHMET AYDOĞAN (2012). Akabane virus ile doğal enfekte aborte ve yeni doğmuş buzağılarda immunohistokimyasal incelemeler. VI. Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 19-23 Eylül, pp. 91 (2012)
6- Mehmet KALE, Mesih KOCAMÜFTÜOĞLU, Hasbi Sait SALTIK, Mehmet Şükrü GÜLAY, Sibel HASIRCIOĞLU, Sibel YAVRU, Atilla ŞİMŞEK (2014). BOVİNE HERPESVİRUS TİP 1 VE TİP 4’ÜN GEBELİK ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 21-24 Ekim 2014, Kemer, Antalya, pp. 114. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- 1-YAVRU S, SIMSEK A, BULUT O, KALE M (2001) Serological Survey of Maedi-Visna Virus (MVV) For Sheep In Turkey, X. International Symposium of Veterinary Laboratory Diagnosticians and OIE Seminar on Biotechnology, 120-121. 4-7 July, Salsomaggiore-Parma, Italy. (2001)
2- 2-YAVRU S, SIMSEK A, KALE M, LEVENT O (2001) Comparison of AGID and ELISA tests for serodiagnosis of Caprine Arthritis Encephalitis Virus (CAEV) infection in goats in Turkey. X. International symposium of veterinary laboratory diagnosticians and OIE seminar on biotechnology, 59-60. 4-7 july, Salsomaggiore-Parma, Italy. (2001)
3- 3-YAVRU S, BULUT O, YAPKIÇ O, KALE M, ATA A. (2004) Serological and Virological Investigation Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Infection in Candidate Bulls Before Taken in Artificial Insemination Centers by Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, 80, 16-19 September, Istanbul-Turkey. (2004)
4- 4-YAPKIÇ O, YAVRU S, BULUT O, KALE M, ATA A. (2004) Investigation of Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Infection on Pregnant Cattle and Their Foetuses in Various Ages by Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, 104, 16-19 September, Istanbul-Turkey. (2004)
5- Kale M., Bulut O., Yapkıc O., Gulay M.S., Pehlivanoglu F., Ata A., Yavru S. (2007). Effects of Subclinical Bovine Leukemia Virus Infection on Some Production Parameters in Dairy Cows. 15th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, 15-19 May, 102, Kuşadası-Turkey. (2007)
6- Yavru S., Kale M., Ata A., Bulut O., Gulay M.S., Yapkıc O., Pehlivanoglu F. (2007). Association of Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) and Bovine Herpesvirus-1 (BHV-1) in Abnormal Cervical Mucous Discharge and Fertility in Cows and Heifers. 15th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, 15-19 May, 78, Kuşadası-Turkey. (2007)
7- Ata A., Kale M., Yavru S., Bulut O., Buyukyoruk U. (2007). The Effect of Subclinical Bovine Herpesvirus-1 Infection on Fertility of Cows and Heifers. 15th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, 15-19 May, 77, Kuşadası-Turkey. (2007)
8- Yavru S., Kale M., Ata A., Yapkıc O., Bulut O., Gulay M.S. (2007). Effects of Subclinical Bovine Leukemia Virus Infection on Fertility of Holstein Cows and Heifers. 15th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, 15-19 May, 159, Kuşadası-Turkey. (2007)
9- Ata Ayhan, Mesih Kocamüftüoğlu, Sibel Hasircioğlu, Mehmet Kale (2008). Investigation of Bovine Herpesvirus -1 (BHV-1) Infection in Relation to Fertility in Repeat Breder Cows. XVI Congress of the Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum). 22-26 April, Zadar, Croatia. pp. 63-70. (2008)
10- Yavru, S., O. Yapici, M. Kale, Ş. Şahinduran, F. Pehlivanoğlu, m.k. Albay, o. Avci (2008). SEROLOGICAL, VIROLOGICAL AND HAEMATOLOGICAL EXAMINATION OF CORONAVIRUS INFECTION IN CALVES WITH DIARRHEA AND THEIR DAMSXVI Congress of the Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum). 22-26 April, Zadar, Croatia. pp. 75-80. (2008)
11- Kale, M., Ö. Kurşun, A. S. Akcan Kale, F. Pehlivanoğlu, S. Hasırcıoğlu, S. Yavru (2008).SPINAL CORD TISSUE DETECTION IN COMMINUTED BEEF IN A PRIVATE ABATTOIR IN SOUTHERN TURKEY. XVI Congress of the Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum). 22-26 April, Zadar, Croatia. pp. 383-388. (2008)
12- Kale, M., Ayhan ATA, Sibel Yavru, Orhan Yapkiç, Oya Bulut, Uğur Büyükyörük, Mehmet Şükrü Gülay, Oğuzhan Avci (2008). INVESTIGATION OF BOVINE VIRAL DIARRHEA VIRUS (BVDV) INFECTION IN RELATION TO FERTILITY IN CATTLE. XVI Congress of the Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum). 22-26 April, Zadar, Croatia, pp. 389-396. (2008)
13- Kale, M., O. Kursun, A. S. Akcan Kale, F. Pehlivanoglu, A. Guner, R. Baskaya, Y. Dogruer, C. Outurk (2008). DETECTION OF SPINAL CORD TISSUES AS BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY SPECIFIED RISK MATERIAL (BSE-SRM) IN BEEF CARCASSES DURING SPLITTING IN TURKEY. XVI Congress of the Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum). 22-26 April, Zadar, Croatia. pp. 397-402. (2008)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- BULUT O., YAVRU S., ŞİMŞEK A., YAPKIÇ O., KALE M. (2005). An Investigation of Bluetongue Virus Infection by Serum Neutralisation Test and Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) on sheep and goats, International VII. Sheep and Goats Congress, 149-150, Cretia, Greece. (2005)
2- Kocamüftüğlu Mesih, Ayhan Ata, Mehmet Kale, Sibel Hasircioğlu (2008). Investigation of Bovine Viral Diarhea Virus (BVDV) Infection in Relation toFertility in Dairy Cows with Repeat Breeding. XVI Congress of the Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum), Zadar, Croatia. pp. 506. (2008)
3- Orhan YAPICI, Oya BULUT, Oğuzhan AVCI, Mehmet KALE, Mambetalı TURSUMBETOV, Sibel YAVRU, Atilla ŞİMŞEK, Kudaybergen ABDIKERİMOV (2012). KIRGIZİSTAN’IN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEKİ KOYUNLARDA MAVİ DİL(BLUE TONGUE), KÜÇÜK RUMİNANT VEBASI (PPR) VE BORDER DISEASE(BD) İNFEKSİYONLARININ SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI. FIRST INTERNATIONAL BIOLOGY CONGRESS, 24-27 September, Bishkek-KYRGYZSTAN, pp. 142 (2012)
4- Oya BULUT, Sibel YAVRU, Orhan YAPICI, Mehmet KALE, Oğuzhan AVCI (2012). THE SEROLOGICAL INVESTIGATION OF EQUINE VIRAL ARTERITIS INFECTION IN CENTRAL ANATOLIA OF TURKEY. FIRST INTERNATIONAL BIOLOGY CONGRESS, 24-27 September, Bishkek-KYRGYZSTAN, pp. 144 (2012)
5- Atilla ŞİMŞEK, Orhan YAPICI, Oya BULUT, Mehmet KALE, Sibel YAVRU, Oğuzhan AVCI, Kamil ATLI, Irmak DİK (2012). Role of Bovine Herpesvirus Type 4 in Dairy Cattle with Reproductive Problems. FIRST INTERNATIONAL BIOLOGY CONGRESS, 24-27 September, Bishkek-KYRGYZSTAN, pp. 142 (2012)
6- Sibel YAVRU, Oguzhan AVCI, Orhan YAPICI, Oya BULUT, Atilla ŞİMŞEK, Mehmet KALE (2012). A SEROLOGICAL INVESTIGATION OF BLUETONGUE VIRUS IN SHEEP IN CENTRAL ANATOLIA. FIRST INTERNATIONAL BIOLOGY CONGRESS, 24-27 September, Bishkek-KYRGYZSTAN, pp. 143 (2012)
7- SS. Birincioğlu, S.Yavru, H. Avcı, O.Avcı, ET Epikmen, M Kale (2013). Pathological and Virological Investigations on Epizootic Congenital Calf Malformations and Abortions I. Bluetongue Virus (BTV) and Bovine Viral Dierrhea Virus (BVDV). 16th Inetrnational Symposium of World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians. Berlin, Germany. pp. 241. (2013)
8- O. Avcı, S.Yavru, M. Kale. (2013). Investigation of Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV), Bovine Herpesvirus 1 (BHV-1) and Enzootic Bovine Leucosis Virus (EBLV) Infections in a Dairy Cattle Herd with Abortion Problem. 16th Inetrnational Symposium of World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians. Berlin, Germany. pp. 383. (2013)
9- M. Kale, N. Mamak, S.Gür, O. Yapıcı, S. Yavru, S. Hasırcıoğlu (2013). West Nile Virus Infection in Domestic Birds in the West Mediterranean Region, Turkey. 16th Inetrnational Symposium of World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians. Berlin, Germany. pp. 240. (2013)
10- M. Kale, S. Gür, O. Yapıcı, N. Mamak, S. Yavru, S. Hasırcıoğlu, O. Bulut, M. Gürçay. (2013). Seroprevalence of West Nile Virus in Domestic Horses and Donkeys in Turkey. 16th Inetrnational Symposium of World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians. Berlin, Germany. pp. 383. pp. 382. (2013)
11- Mehmet KALE, Sibel HASIRCIOGLU, Ozlem OZMEN, Nuri MAMAK, Sibel GUR, Orhan YAPICI, Sibel YAVRU, Mehmet HALIGUR, Oya BULUT, Kamil ATLI. (2013). The Serological, Virological and Pathological Investigations of Rift ValleyFeverVirus Infection in Aborted Cattle, Sheep, Goats and Their Foetuses. 5th European Congress of Virology, 11-14 September, Lyon, France, pp. 204. (2013)
12- Sibel GUR, Mehmet KALE, Orhan YAPICI, Nuri MAMAK, Nural EROL, Sibel YAVRU. (2013). A Serological Investigation of Rift Valley Fever (RVF) Infection in Camel (Camelus dromedarius), Goitred gazella (Gazella subgutturosa subgutturosa) and Domestic Anatolian water buffaloes (Bubalus bubalis Linneaus). 5th European Congress of Virology, 11-14 September, Lyon, France, pp. 205. (2013)
13- Oguzhan AVCI, Sibel YAVRU, Selim TOKGOZ, Mehmet KALE (2013). Detection of antibodies against Equine Herpesvirus 1 and Equine Herpesvirus 4 By Indirect ELISA. 5th European Congress of Virology, 11-14 September, Lyon, France, pp. 206. (2013)
14- Oguzhan AVCI, Orhan YAPICI, Oya BULUT, Mehmet KALE, Sibel YAVRU, Atilla SIMSEK (2013). Detection of antibodies against Blue Tongue Virus in Yaks (BOS GRUNNIENS) in Issyk Kul. 5th European Congress of Virology, 11-14 September, Lyon, France, pp. 207. (2013)
15- Oya BULUT, Orhan YAPICI, Oguzhan AVCI, Atilla SIMSEK, Kamil ATLI, Irmak DIK, Sibel YAVRU, Sibel HASIRCIOGLU, Mehmet KALE, Nuri MAMAK (2013). Serological and virological investigation of Canine Adenovirus Infection in dogs. 5th European Congress of Virology, 11-14 September, Lyon, France, pp. 207. (2013)
16- Hasbi Sait SALTIK, Mehmet KALE, Sibel HASIRCIOGLU, Kamil ATLI (2013). Evaluation of BovineViral DiarrhoeaVirus Infections in Repeat Breeder Dairy Cows in Burdur Region (2010 2012 years). 5th European Congress of Virology, 11-14 September, Lyon, France, pp. 213. (2013)
17- Sibel YAVRU, Oguzhan AVCI, Mehmet KALE (2013). Serologic and virologic investigation of BHV 1, BVDV and BHV 4 in cattle with metritis. 5th European Congress of Virology, 11-14 September, Lyon, France, pp. 215. (2013)
18- Orhan YAPICI, Oya BULUT, Oguzhan AVCI, Mehmet KALE, Mambetali TURSUMBETOV, Sibel YAVRU, Atilla SIMSEK, Kudaybergen ABDIKERIMOV (2013). Investigaton of BDV, PPR and BTV infections in sheep in Kyrgyzstan. 5th European Congress of Virology, 11-14 September, Lyon, France, pp. 263. (2013)
19- Yavru S., Avci O. Kale M, Sevinc S.(2014). DETERMINATION AND PREVALENCE OF CANINE ROTAVIRUS INFECTION IN DOGS. 3rd European EAVLD Congress - Pisa (Italy), October 12-15, pp. 152. (2014)
20- Avci O., Yapici O., Bulut O., Kale M., Atli K. (2014). Detection of equine herpes virus 1, equine herpes virus 4, and equine arteritis virus antibodies in Kyrgyzstan by ELISA. 3rd European EAVLD Congress - Pisa (Italy), October 12-15, pp. 153. (2014)
21- Aydoğan H, Gursoy O, Kale M. (2017). Investigation of Astrovirus, Norovirus and Rotavirus Among Employees of Dairy Plants in Burdur, Turkey. The 8th International Symposium EuroAliment, September 7-8, Galati, Romania, pp. 99-100. (2017)
22- Mehmet Kale, Ramazan Şencan, Ahmet Ak, Sibel Yavru, Nuri Mamak, Sibel Hasırcıoğlu, Yakup Yıldırım, Hasbi Sait Saltık. (2018). The pomade for treatment of Bovine Papillomavirus-induced warts in teats. 20th International Research Conference (ICVVAVD 2018), 25-25 June 2018, p. 3337, Paris, France. (2018)
23- Sevinç Sökel, Mehmet Kale (2018). Investigation of Norovirus Genogroups (GI, GII and GIV) in Stool of Pet Dogs with Diarrhea20th International Research Conference (ICVVAVD 2018), 25-25 June 2018, p. 3336, Paris, France. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Avci O., Bulut O., Yapici O., Kale M., Yavru S., Simsek A. (2013). Serological Investigation of Antibodies Against Bovine Herpesvirus-1 in Yak (Bos grunniens) in Krygyzstan. 4th ESVV Veterinary Herpesvirus Symposium. January 17-18, Zurich, Switzerland, pp. 68. (2013)
2- Yapici O., Avci O., Bulut O., Hasircioglu S., Kale M., Simsek A., Yavru S. (2013). Seroprevalence of Antibodies Against Canine Herpesvirus in Dog Shelters in Turkey. 4th ESVV Veterinary Herpesvirus Symposium. January 17-18, Zurich, Switzerland, pp. 70. (2013)
3- Sevinç Sökel, Mehmet KALE, Sibel HASIRCIOĞLU, Sibel YAVRU, Oğuz GÜRSOY, Kübra KOCATÜRK (2017). Shellfish: Risk for Norovirus Outbreaks and Sporadic Infections. II. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi. 13-14 Aralık, Antalya. pp.39-40. (2017)
4- Oğuz GÜRSOY, Mehmet KALE, Kübra KOCATÜRK, Didem GÖZE (2017). Noroviruses:Foodborne Viral Disease Causes. II. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi. 13-14 Aralık, Antalya. pp. 19-20 (2017)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- YAVRU S, YAPKIÇ O, ŞİMŞEK A. BULUT O, KALE M. (2004) Serological and Virological Investigation Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Infection in Bulls Before Taken in Artificial Insemination Centers by Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Revista Portuguesa de Ciencias Veterinarias, Suppl. 127, 32. (2004)
2- Ata A, Türütoğlu H, Kale M, Gülay MS, Pehlivanoğlu F. (2007). Microbial flora of normal and abnormal cervical mucous discharge associated with reproductive performance of cows and heifers in estrus. ADSA PSA AMPA ASAS 2007 joint annual meeting San Antonio TX, July 8-12 2007. J. Anim. Sci. Vol. 85, Suppl. 1/J. Dairy Sci. Vol. 90, Suppl. 1/Poult. Sci. Vol. 86, Suppl.1. 528. (2007)
3- Yavru S, Kale M, Gulay MS, Yapici O, Bulut O, Ata A. (2008). Bovine Viral Diarrhea Virus, Abnormal Cervical Mucous Discharge and Fertility in Cows. Journal of Dairy Science Vol. 91, Supplement 1, Journal of Animal Science Vol. 86, Supplement 2. p. 59. (2008)
4- Yavru S, Bulut O, Şahinduran Ş, Kale M, Yapıcı O, Avcı O, Albay MK, Pehlivanoğlu F (2008). Virological and Haematological Examination of Rotavirus Infection in Calves with Diarrhea and Their Mothers. XXV World Buiatrics Congress. 6-11 July, Budapest. Hungarian Veterinary Journal (Magyar Allatorvosok Lapja) Suppl. II, 172-173. (2008)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Türk Veteriner Mikrobiyoloji Derneği, 1997-2007, ANKARA. (1997)
2- World Veterinary Association (2008-2009). (2009)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi (Tübitak) (Süre : 2015 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Journal of AIDS and HIV Research (Süre : 2010 Yıl)
2- Journal of Infectious Diseases and Immunity (Süre : 2010 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Ayrıntı Dergisi (Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi) (Süre : 2014 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2012 Yıl)
2- Journal Dairy Science (2011 Yıl)
3- Journal of the Science of Food and Agriculture (2011 Yıl)
4- Turkish Journal of Veterinary and Animal Science (2012 Yıl)
5- Transboundary and Emerging Diseases (2012 Yıl)
6- Journal of the Science of Food and Agriculture (2012 Yıl)
7- Journal of the Science of Food and Agriculture (2013 Yıl)
8- Journal of the Science of Food and Agriculture (2) (2013 Yıl)
9- BMC Veterinary Research (2013 Yıl)
10- Turkish Journal of Veterinary and Animal Science (2013 Yıl)
11- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2013 Yıl)
12- Journal of the Science of Food and Agriculture (2013 Yıl)
13- Journal of Virological Methods (2014 Yıl)
14- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2014 Yıl)
15- The Scientific World Journal (2014 Yıl)
16- Iranian Journal of Veterinary Research (2014 Yıl)
17- Turkish Journal of Veterinary and Animal Science (2015 Yıl)
18- Journal of the Science of Food and Agriculture (2015 Yıl)
19- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2015 Yıl)
20- Turkish Journal of Veterinary and Animal Science (2015 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Journal of Public Health and Epidemiology (2012 Yıl)
2- Journal of Veterinary Medicine and Animal Health (2011 Yıl)
3- Journal of AIDS and HIV Research (2012 Yıl)
4- Journal of AIDS and HIV Research (2009 Yıl)
5- Journal of AIDS and HIV Research (2009 Yıl)
6- Journal of AIDS and HIV Research (2009 Yıl)
7- Journal of AIDS and HIV Research (2012 Yıl)
8- International Journal of Veterinary Medicine: Research and Reports (2013 Yıl)
9- Journal of AIDS and HIV Research (2013 Yıl)
10- Journal of AIDS and HIV Research (2013 Yıl)
11- Annual Research & Review in Biology (2014 Yıl)
12- International Journal of Medicine and Medical Sciences (2014 Yıl)
13- Journal of Disease and Global Health (2014 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi (2010 Yıl)
2- Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2011 Yıl)
3- Kocatepe Veteriner Dergisi (2010 Yıl)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (2012 Yıl)
5- Eurasian Journal of Veterinary Sciences (2012 Yıl)
6- Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi (2013 Yıl)
7- Eurasian Journal of Veterinary Sciences (2013 Yıl)
8- Kocatepe Veteriner Dergisi (2013 Yıl)
9- Kocatepe Veteriner Dergisi (2014 Yıl)
10- Eurasian Journal of Veterinary Sciences (2014 Yıl)
11- Kocatepe Veteriner Dergisi (2014 Yıl)
12- Kocatepe Veteriner Dergisi (2014 Yıl)
13- Kocatepe Veteriner Dergisi (2014 Yıl)
14- Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2015 Yıl)
15- Kocatepe Veteriner Dergisi (2015 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Dekan Yardımcısı (Yıl:2011)
2- Dekan Yardımcısı (Yıl:2012)
3- Dekan Yardımcısı (Yıl:2013)
4- Dekan Yardımcısı (Yıl:2014)
5- Dekan (Yıl:2015)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2012)
2- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2011)
3- Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2006)
4- Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2008)
5- Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2009)
6- Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2010)
7- Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2007)
8- Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2011)
9- Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2012)
10- Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2013)
11- Bölüm Başkan Yardımcısı (Yıl:2013)
12- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2014)
13- Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2014)
14- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2015)
15- Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2015)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Fakülte Kurul Üyesi (Yıl:2012)
2- Fakülte Kurul Üyesi (Yıl:2013)
3- MAKÜ Eğitim Öğretim Alt Kurulu Üyesi (Yıl:2012)
4- MAKÜ Eğitim Öğretim Alt Kurulu Üyesi (Yıl:2013)
5- MAKÜ Eğitim Öğretim Alt Kurulu Üyesi (Yıl:2014)
6- Fakülte Kurul Üyesi (Yıl:2014)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Kuduz ve Halk Sağlığı Paneli. 28 Kasım 2008 Cuma, Panelist, Nurcihan Velicangil Kültür Merkezi, Burdur (Yıl:2008)
2- Deney Hayvanları Kullanımı Eğitim Kursu. Hayvan Hastalıkları (Viral). Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi. Isparta. 06-10 Nisan 2009. (Yıl:2009)
3- Domuz Gribi. Burdur Belediyesi İnsuyu Kültür Sanat ve Spor Etkinlikleri (13 Temmuz-8 Ağustos). 4 Ağustos 2009 Saat 14:00-15:00, AKM Salonu. Burdur. (Yıl:2009)
4- Süt Sığırlarında Viral Uterus Enfeksiyonları, Yavru Atma ve Döl Tutmama Problemleri. Burdur Merkez, İlçe ve Köyleri. (Yıl:2011)
5- Süt Sığırlarında Viral Uterus Enfeksiyonları, Yavru Atma ve Döl Tutmama Problemleri. Burdur Merkez, İlçe ve Köyleri. (Yıl:2012)
6- Domuz Gribi Hakkında Bilgilendirme Konferansı (2009). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu, 03 Kasım Salı 2009, Saat 14.00 (Yıl:2009)
7- TÜBİTAK BİDEB, 2010-5-2223 Yurtiçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Sağlık/Temel Bilimler Paneli (Panelist) (Yıl:2010)
8- TÜBİTAK TEYDEB, 1507 - TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI (Hakem-Panelist) (Yıl:2012)
9- TÜBİTAK TEYDEB, 1507 - TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI (İzleyici) (Yıl:2013)
10- Deney Hayvanları Kullanımı Eğitim Kursu. Hayvan Hastalıkları (Viral). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi VeterinerFakültesi. Burdur. 14-23 Aralık 2012. (Yıl:2012)
11- Ev ve Süs Hayvanları Eğitim Semineri. Ev ve Süs Hayvanlarının Viral Hastalıkları. Burdur Veteriner Hekimleri Odası. Kasım, 2012. (Yıl:2012)
12- Süt Sığırlarında Viral Uterus Enfeksiyonları, Yavru Atma ve Döl Tutmama Problemleri. Burdur Merkez, İlçe ve Köyleri. 2013 (Yıl:2013)
13- TÜBİTAK TEYDEB, 1507 - TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI (Hakem-Panelist) (Yıl:2013)
14- TÜBİTAK TEYDEB, 1001 ve 3501 - TÜBİTAK ARAŞTIRMA ve KARİYER PROJELERİ DESTEK PROGRAMI (Hakem-Panelist) (Yıl:2014)
15- TÜBİTAK TEYDEB, 1001 ve 3501 - TÜBİTAK ARAŞTIRMA ve KARİYER PROJELERİ DESTEK PROGRAMI (Hakem-Panelist) (Yıl:2014/2) (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Vet. Hek. Bayram ÇELİK. (2015). Yüksek Lisans Tezi. Danışman. Prof.Dr. Mehmet KALE (2015)
2- Eczacı Ahmet AK (2016). Yüksek Lisans Tezi. Danışman. Prof.Dr. Mehmet KALE (2016)
3- Tıp Hekimi Sevinç SÖKEL. (2017). Yüksek Lisans Tezi. Danışman. Prof.Dr. Mehmet KALE (2017)
Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
1- Hasbi Sait Saltık, Mehmet Kale (2018). Klinik Semptomlu Köpeklerin Kan, İdrar, Rektal Sürüntü, Nasal ve Oküler Akıntı Örneklerinde Canine Distemper Virus Enfeksiyonun Real Time RT-PCR ile Tespit Edilmesi. MAKÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, p. 1-79, Burdur. (2018)
İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Vet. Hek. Hatice AYDOĞAN (2016). Yüksek Lisans Tezi. II. Danışman. Prof.Dr. Mehmet KALE (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- DÜVELERDE BOVINE VIRAL DIARRHEA VIRUS (BVDV) ENFEKSİYONUNUN SEROLOJİK VE VİROLOJİK YÖNDEN FERTİLİTE İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BAP, Proje Yürütücüsü, Proje Tamamlandı. (2007)
2- Burdur Bölgesi Süt Soğutma Tanklarında ve Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Bovine Löykozis Virus Antikorlarının Araştırılması, BAP Proje Yürütücüsü, Proje Tamamlandı. (2010)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Konya bölgesindeki keçilerde Caprine arthritis encephalitis virus enfeksiyonu üzerine serolojik araştırma (2004), Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu, Yardımcı Araştırmacı, Proje tamamlandı. (2004)
2- Konya Bölgesi Süt Sığırlarında Enzootik Bovine Löykozis (EBL) Enfeksiyonunun Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ve Agar Jel İmmunodiffuzyon (AGID) Testleri ile Araştırılması (2004), Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu, Yardımcı Araştırmacı, Proje tamamlandı. (2004)
3- Koyunlarda Maedi-Visna Virus (MVV) Enfeksiyonu Üzerine Serolojik Araştırma (2002), Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu, Yardımcı Araştırmacı, Proje tamamlandı. (2002)
4- Equine Enfeksiyöz Anemia Enfeksiyonunun Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ile Serolojik Olarak Araştırılması (2002), Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu, Yardımcı Araştırmacı, Proje tamamlandı. (2002)
5- Burdur Bölgesinde İlkine Tohumlanan İnek ve Düvelerde Infectiouse Bovine Rhinotracheitis-Infectiouse Pustular Vulvovaginitis (IBR-IPV) Enfeksiyonunun Fertilite ile İlişkisinin Araştırılması (2003), Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu, Yardımcı Araştırmacı, Proje tamamlandı. (2003)
6- Koyun ve Keçilerde Mavi Dil Enfeksiyonunun Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ve Serum Nötralizasyon Testi ile Serolojik Olarak Araştırılması (2004), Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Yardımcı Araştırmacı, Tamamlandı. (2004)
7- Burdur Bölgesinde Atık Yapan Koyunlarda Border Disease Enfeksiyonunun Araştırılması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BAP, Yardımcı Araştırmacı, Proje Tamamlandı. 2008. (0)
8- Süt İneklerinde BVDV Enfeksiyonunun Seroprevalansının Kan ve Süt Serumlarında ELISA ile Tespiti (2004), Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Yardımcı Araştırmacı, Tamamlandı. (0)
9- Burdur Bölgesinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Bovine Herpesvirus-1 (BHV-1), Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV), Bovine Leukemia Virus (BLV) ve Bluetongue Virus (BTV) Enfeksiyonlarının Araştırılması (0)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- Sığırlarda Bovine Viral Diarrhea Virus Enfeksiyonunun Fertilite ile İlişkisinin Araştırılması (2006), TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Tamamlandı. (0)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- İç ve İç Batı Anadolu'da Koyunlarda Mavi Dil Virus (MDV) Enfeksiyonu'nun Serolojik ve Virolojik Olarak Araştırılması ve Vektör Culicoides Türlerinin Belirlenmesi (2006), TÜBİTAK Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı. Tamamlandı. (2006)
2- Doğal Enfekte Parvoviral Gastroenteritli Köpeklerde Tedaviden Önce Ve Tedaviden Sonra Bazı Sitokin, Akut Faz Proteinleri Ve Hepsidin Düzeyinin Araştırılması (2013)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 1- KALE M. (2005) T. S. K. Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı Gıda Kontrol Semineri, Düzenleme Kurulu Üyesi, 16-17 Haziran, Gemlik. (2005)
2- IX. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi Girne-Kıbrıs, 2010. Kongre Bilim Kurulu Üyesi. (2010)
3- X. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi Kuşadası-Aydın, 2012. Kongre Bilim Kurulu Üyesi. (2012)
Alanında uluslararası bilim ve hizmet ödülü
1- Prof. Dr. Mehmet KALE, Eczacı Teknikeri Ramazan ŞENCAN, Prof. Dr. Sibel YAVRU, Eczacı Ahmet AK, Doç. Dr. Nuri MAMAK, Dr. Öğr. Üyesi Sibel HASIRCIOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Mesih KOCA MÜFTÜOĞLU, Prof. Dr. Yakup YILDIRIM, Arş. Gör. Hasbi Sait SALTIK (2018). The pomade for treatment of Bovine Papillomavirus-induced warts in teats. 20th International Research Conference (ICVVAVD 2018). 25-26 June, p. 3337, Paris, France. (Best Presentation Award). (2018)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Alanında 2009 Yılında En Fazla Uluslararası (SCI) Yayın Yapan Araştırmacı Ödülü (Dördüncülük Ödülü) (2009)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Alanında 2012 Yılında En Fazla Uluslararası (SCI) Yayın Yapan Araştırmacı Ödülü (İkincilik Ödülü) (2012)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Alanında 2014 Yılında En Fazla Uluslararası (SCI) Yayın Yapan Araştırmacı Ödülü (Birincilik Ödülü) (2015)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Alanında 2013 Yılında En Fazla Uluslararası (SCI) Yayın Yapan Araştırmacı Ödülü (Üçüncülük Ödülü) (2013)
Ulusal jüri üyeliği
1- S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Viroloji A.D. Doktora Öğrencisi Ela KUZU'nun Doktora Yeterlilik Jüri Üyesi (2008)
2- S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji A.D. Doktora Öğrencisi Erol ÖZER'in Doktora Yeterlilik Jüri Üyesi (2009)
3- S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Viroloji A.D. Doktora Öğrencisi Oğuzhan AVCI'nın Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi (2010)
4- S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Viroloji A.D. Doktora Öğrencisi Serpil YANBAKAN'ın Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi (2010)
5- S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji A.D. Doktora Öğrencisi Erol ÖZER'in Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi (2011)
6- S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Viroloji A.D. Doktora Öğrencisi Murat ŞEVİK'in Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi (2011)
7- S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Viroloji A.D. Doktora Öğrencisi Ömer Barış İNCE'nin Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi (2012)
8- S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Viroloji A.D. Doktora Öğrencisi Kamil ATLI'nın Doktora Yeterlilik Jüri Üyesi (2013)
9- S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Viroloji A.D. Doktora Öğrencisi Irmak DİK'in Doktora Yeterlilik Jüri Üyesi (2013)
10- S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Viroloji A.D. Doktora Öğrencisi Ela ESİN'in Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi (2013) (2013)
11- S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji A.D. Doktora Öğrencisi Sami KARAGÖZ'ün Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi (2015)
12- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi Hatice AYDOST'un Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyeliği (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213-2020 veya 2050
Email mkale(at)mehmetakif.edu.tr
Adres MAKÜ Vet. Fak. Viroloji A.D. 15030, Burdur


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
7 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.