Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1987
  • Kan Gurubu : Arh+
  • Birimi : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Hekim, M., Albayrak, C. (2013). Atletizm Ve Basketbol Sporuna Katılan 10-13 Yaş Grubu Kız Çocuklarının Kuvvet Ve Anaerobik Kapasite Değerlerinin Sürat Performansı Ve Kan Laktat Seviyesine Etkisi, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 2(4), 36-47. (2013)
2- Hekim, M., Tokgöz, M., Reyhan, S., Yıldırım, M. (2012). Spor Yapan ve Yapmayan 12-14 Yaş Grubu Kız Çocuklarının Bazı Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Ulualararası Hakemli Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 3(2), 31-38. (2012)
3- Salar, B., Hekim, M., Tokgöz, M. (2012). 15-18 Yaş Grubu Takım ve Ferdi Spor Yapan Bireylerin Duygusal DurumlarınınrnKarşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Degisi, 4(6), 123-135. (2012)
4- Saygılı, G., Atay, E., Eraslan, M., Hekim, M. (2015). Düzenli Olarak Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Kişilik Özellikleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 161-170. (2015)
5- Hekim, M., Yüksel, Y. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Beden Kitle İndeksi ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Spor Yapma Durumlarına Göre İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(2), 259-269. (2015)
6- Hekim, M. (2015). Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesinde Fiziksel Aktivite ve Sporun Önemi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 1090-1094. (2015)
7- Hekim, M. (2015). Orta ve İleri Yaş Bireylerde Osteoporoz Riskinin Azaltılmasında Fiziksel Aktivitenin Önemi. Uluslar arası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi, 2(3), 54-68. (2015)
8- Hekim, M. (2015). Kanser Hastası Çocuklarda Tedavi ve Rehabilitasyon Sürecinde Sporun Yararları. Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, 2(1), 36-47. (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yüksel, Y., Hekim, M., Gürkan, O. (2014). Ortaokul Öğrencilerinde Beslenme ve Spor Yapma Alışkanlıklarının Beden Kitle İndeksi İle İlişkisi. III. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi, 12 Haziran 2014 Sakarya Üniversitesi, Sakarya. (2014)
2- Yüksel, Y., Hekim, M., Gürkan, O. (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Davranış Biçimlerinin Fiziksel Aktiviteye Katılım ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. III. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi, 12 Haziran 2014 Sakarya Üniversitesi, Sakarya. (2014)
3- Hekim, M. (2015). Okul Öncesi Çocuklarda Hareket Eğitiminin Önemi ve Hareket Eğitiminin İçeriği. IV. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 Ocak 2015 Sakarya Üniversitesi, Sakarya. (2015)
4- Hekim, M. (2015). Ortaokul Beden Eğitimi Ders İçeriklerinin Öğrencilerin Fiziksel ve Motorsal Gelişimlerine Katkılarının Değerlendirilmesi. IV. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 Ocak 2015 Sakarya Üniversitesi, Sakarya. (2015)
5- Hekim, M. (2015). Yaşlı Bireylerde Fiziksel Aktiviteye Katılımın Fiziksel, Fizyolojik ve Metabolik Parametreler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. VIII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-18 Nisan 2015, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (2015)
6- Hekim, M., Hekim, T. (2015). Yaşlı Bireylerde Fiziksel Aktiviteye Katılımın Fiziksel Uygunluk Unsurları İle Vücut Bileşenleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. VIII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-18 Nisan 2015, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (2015)
7- Eraslan, M., Hekim, M. (2015). Yaşlı Bireylerde Fiziksel Aktiviteye Katılımın Psikolojik ve Fonksiyonel Özellikler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. VIII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-18 Nisan 2015, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Hekim, M. (2014). Özel Gereksinimli Çocuklarda Erkek Çocukluk Döneminde Temel Eğitim ve Fiziksel Aktivitenin Önemi. IX. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, 8-9 Mayıs 2014 Başkent Üniversitesi, Ankara. (2014)
2- Hekim, M. (2014). Erken Çocukluk Eğitiminde Oyunların ve Hareket Eğitiminin Motor Gelişim Üzerine Etkileri. IX. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, 8-9 Mayıs 2014 Başkent Üniversitesi, Ankara. (2014)
3- Kayar, M., Hekim, M. (2014). Ortaokul Öğrencilerinde Beslenme ve Spor Yapma Alışkanlıklarını Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi. VII. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 15-17 Mayıs 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman. (2014)
4- Hekim, M., Yüksel, Y., Gürkan, O. (2014). Farklı Spor Branşlarındaki Milli, Profesyonel Ve Amatör Sporcuların Sporda Isınma Konusundaki Bilgi ve Alışkanlık Düzeylerinin İncelenmesi. VII. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 15-17 Mayıs 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman. (2014)
5- Gürkan, O., Yüksel, Y., Hekim, M. (2014). Futbolda ’Pas’ ın Başarıya Olan Etkisinin İncelenmesi. VII. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 15-17 Mayıs 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman. (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Hekim, M. (2015). The Effect of Physical Activity on Development of Gross Motor Skills at Early Childhood Education (A Meta-Analysis Study). International Congress on Education fort he Future Issues and Challenges. Ankara Universiry Faculty of Educational Sciences, 13-15 May, Ankara. (2015)
2- Hekim, M. (2015). The Importance of Sports in Supporting Physical and Motor Development in Early Childhood Education (A Meta-Analysis Study). Ankara Universiry Faculty of Educational Sciences, 13-15 May, Ankara. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Hekim, M. (2014). İlköğretim Öğrencilerinde Fiziksel ve Motor Gelişimin Desteklenmesinde Spor ve Fiziksel Aktivitenin Önemi.VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5-8 Haziran 2014 Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (2014)
2- Hekim, M. (2014). Özel Eğitime Muhtaç Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve spora Katılımın Fiziksel, Motorsal ve Sosyal Gelişim Üzerine Etkileri. VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5-8 Haziran 2014 Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (2014)
3- Hekim, M. (2014). Küresel Bir Sorun Olan Hareketsiz Yaşam Tarzının Ortaya Çıkardığı Sağlık Sorunları ve Hareketsiz Yaşam Tarzından Kaynaklanan Sağlık Sorunlarının Önlenmesinde Fiziksel Aktivitenin Önemi. II. Uluslararası Davraz Kongresi, 29-31 Mayıs 2014 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. (2014)
4- Hekim, M. (2015). Özel Eğitime Muhtaç Çocuklarda Bedensel Gelişimin Desteklenmesinde Hareket Eğitiminin Önemi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs, Muğla Üniversitesi, Muğla. (2015)
5- Hekim, M. (2015). Çocuk Gelişimi ve Eğitiminde Beden Eğitimi Derslerinin Yeri Ve Önemi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs, Muğla Üniversitesi, Muğla. (2015)
6- Hekim, M. (2015). Ortaöğretim Beden Eğitimi Ders İçeriklerinin Öğrencilerin Fiziksel ve Motorsal Gelişimlerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs, Muğla Üniversitesi, Muğla. (2015)
7- Hançer-Aydemir, D., Hekim, M. (2015). Beden Eğitimi ve Spor Etkinlikleri İle Fiziksel Aktivitenin Bazı Metabolik Hastalıkların Önlenmesindeki Rolü. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs, Muğla Üniversitesi, Muğla. (2015)
8- Hançer-Aydemir, D., Hekim, M. (2015). Ortaöğretim Sağlık Bilgisi Ders Müfredatının Öğrencilerin Kişisel Sağlık ve Hijyen Alışkanlıkları Kazanmalarındaki Yeterliliğinin Değerlendirilmesi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs, Muğla Üniversitesi, Muğla. (2015)
9- Hançer-Aydemir, D., Hekim, M. (2015). Ortaöğretim Spor ve Beslenme Ders İçeriğinin Öğrencilerin Gıda Hijyeni İle İlgili Bilgilerini Arttırmadaki Yeterliliğinin Değerlendirilmesi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs, Muğla Üniversitesi, Muğla. (2015)
10- Eraslan, M., Hekim, M. (2015). İlkokul Beden Eğitimi Ders İçeriklerinin Çocukların Psiko-Motor ve Psiko-Sosyal Gelişimleri Üzerine Katkılarının Değerlendirilmesi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs, Muğla Üniversitesi, Muğla. (2015)
11- Eraslan, M., Hekim, M. (2015). Özel Eğitime Muhtaç Çocuklarda Psiko-Motor Ve Psiko-Sosyal Gelişimin Desteklenmesinde Spora Katılımın Önemi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs, Muğla Üniversitesi, Muğla. (2015)
12- Eraslan, M., Hekim, M. (2015). Otistik Çocuklarda Hareket Eğitiminin Motor Beceri Öğrenimi ve Sosyal Gelişim Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs, Muğla Üniversitesi, Muğla. (20145)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çelik, D., Hekim, M. (2014). Spor Bölümlerinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sportif Aktivitelerde Isınma ve Soğuma Egzersizleri Hakkındaki Bilgi ve Alışkanlık Düzeylerinin İncelenmesi. I. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs 2014 Akdeniz Üniversitesi, Antalya. (2014)
2- Hekim, M., Yüksel, Y. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Beden Kitle İndeksi ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. I. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs 2014 Akdeniz Üniversitesi, Antalya. (2014)
3- Hekim, M., Turan, B. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Spora Katılım ve Genel Sağlıklarına Dikkat Etme Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. I. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs 2014 Akdeniz Üniversitesi, Antalya. (2014)
4- Tokgöz, M., Hekim, M. (2014). Üniversite Tenis Oyuncularının Sporcu Beslenmesi Konusundaki Bilgi ve Alışkanlık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. I. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs 2014 Akdeniz Üniversitesi, Antalya. (2014)
5- Hekim, M., Tokgöz, M. (2014). Üniversite Tenis Oyuncularında Tenise Özgü Spor Sakatlıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. I. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs 2014 Akdeniz Üniversitesi, Antalya. (2014)
6- Koç, B.Ç., Hekim, M. (2014). Spor Bölümlerinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Spor Yaşamları Boyunca Karşılaştıkları Spor Sakatlıklarının İncelenmesi. I. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs 2014 Akdeniz Üniversitesi, Antalya. (2014)
7- Yüksel, Y., Hekim, M. (2014). Farklı Spor Branşlarındaki Elit ve Amatör Sporcuların Sporcu Beslenmesi Konusundaki Bilgi ve Alışkanlık Düzeylerinin İncelenmesi. I. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs 2014 Akdeniz Üniversitesi, Antalya. (2014)
8- Karakuş, A., Hekim, M. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Okul İçi ve Okul Dışı Spor Etkinliklerine Katılım Sıklıklarının Belirlenmesi ve Spora Katılımı Etkileyen Bazı Faktörlerin Belirlenmesi. I. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs 2014 Akdeniz Üniversitesi, Antalya. (2014)
9- Erdoğan, A., Hekim, M. (2014). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. I. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs 2014 Akdeniz Üniversitesi, Antalya. (2014)
10- Hekim, M., Hekim, T. (2014). Menstruasyonun Sportif Performans Üzerine Etkileri ve Kadın Sporcularda Görülen Menstrual Bozukluklar. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Kongresi, 04-05 Eylül 2014 Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (2014)
11- Yüksel, Y., Hekim, M. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Cinsiyet, Spor Yapma Durumu ve Ekonomik Özelliklerine Göre İncelenmesi. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Kongresi, 04-05 Eylül 2014 Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (2014)
12- Yüksel, Y., Hekim, M. (2014). Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Bazı Parametrelere Göre İncelenmesi. XIII. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 07-09 Kasım 2014 Selçuk Üniversitesi, Konya. (2014)
13- Hekim, M., Yüksel, Y. (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. XIII. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 07-09 Kasım 2014 Selçuk Üniversitesi, Konya. (2014)
14- Hekim, H., Hekim, M. (2015). Çocuklarda Denge Performansını Etkileyen Bazı Parametrelerin Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi. 28-30 Mayıs, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon. (2015)
15- Kurşak, M., Hekim, M. (2015). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. II. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi. 28-30 Mayıs, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon. (2015)
16- Küçükgülbahar, M., Hekim, M. (2015). Erkek Ortaöğretim Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Yaş, Spor Yapma Durumu Ve Ailelerinde Spor Yapan Birey Bulunma Durumuna Göre İncelenmesi. II. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi. 28-30 Mayıs, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon. (2015)
17- Bulut, M., Hekim, M. (2015). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sporcu Beslenmesi Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği). II. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi. 28-30 Mayıs, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon. (2015)
18- Hekim, M., Hekim, T. (2015). Vücut Geliştirme Ve Fitness Merkezinde Spor Yapan Bireylerin Performans Arttırıcı Ürünler Hakkındaki Bilgi Ve Alışkanlık Düzeylerinin İncelenmesi. II. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi. 28-30 Mayıs, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Hekim, M. (2015). The Effect of Physical Activity on Development of Gross Motor Skills at Early Childhood Education (A Meta-Analysis Study). International Congress on Education fort he Future Issues and Challenges. Ankara Universiry Faculty of Educational Sciences, 13-15 May, Ankara. (2015)
2- Hekim, M. (2015). The Importance of Sports in Supporting Physical and Motor Development in Early Childhood Education (A Meta-Analysis Study). Ankara Universiry Faculty of Educational Sciences, 13-15 May, Ankara. (2015)
Yüksek Lisans Tezi
1- Hekim, M. (2012). Atletizm Ve Basketbol Sporuna Katılan 10-13 Yaş Grubu Kız Çocuklarının Kuvvet Ve Anaerobik Güç Değerlerinin Sürat Performansı Ve Kan Laktat Seviyesine Etkisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı. Sakarya. (2012)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 1108
Email mhekim(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi https://www.facebook.com/mesut.hekim
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
18 + 16 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.