Doktor Öğretim Üyesi

Mert GÜRLEK

İletişim Bilgileri

mgurlek(at)mehmetakif.edu.tr

Genel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

(Yöksis üzerinden alınmaktadır.)

Seviye Üniversite Tarih
Yüksek LisansGAZİ ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ2014