Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1980
 • Kan Gurubu : B+
 • Birimi : Mühendislik Mimarlık Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Almanca
 • Lise : Burdur Cumhuriyet Lisesi (1998)
 • Lisans : Marmara Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Mühendislik Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (23.07.2002)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : İşletme ABD -Sayısal Yöntemler BD (15.08.2008)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : İşletme ABD - Sayısal Yöntemler BD
 • (09.01.2013)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Doğrusal Programlama

Doğrusal Olmayan Optimizasyon

Sezgisel Yöntemler

Meta-sezgisel Yöntemler

Bulanık Mantık

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- DEMİRAL, Mehmet Fatih, "K-Kardinalite Atama Probleminin Optimizasyonu ve Spor Bilimleri Alanında Bir Uygulaması", Disiplinlerarası Akademik Çalışmalar II, Gece Kitaplığı Yayınevi, 1. Basım, s.147-154, Ankara (2018)
2- DEMİRAL, Mehmet Fatih, "P-Medyan Probleminin Genetik Algoritma Yöntemiyle Optimizasyonu: Kuramsal Bir Araştırma", Bölgesel Kalkınma ve Bölge Bilimi Üzerine Yazılar, Nobel Yayınevi, 1. Basım, s. 213-221, Ankara (2018)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- KARAATLI, M., DEMİRAL, M.F., Zeynel, E. ve Yunus PALA, “2008 Küresel Krizinin KOBİ’ lerde Yarattığı Etkiler ve Kriz Yönetimi: Göller Bölgesi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:02,Sayı:10,s.143-161 (2009)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- DEMİRAL, Mehmet Fatih, “Süt Endüstrisinde Optimizasyon İmkanları ve Bir Model Önerisi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:5, Sayı:8, s.36-57 (2013)
2- DEMİRAL, Mehmet Fatih, “Bulanık Doğrusal Programlama ile Süt Endüstrisinde Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:18, Sayı:2, s.373-397 (2013)
3- ORUÇ, K. Oğuzhan, GÜNGÖR,İ. ve Mehmet Fatih DEMİRAL, “Üniversitelerin Etkinlik Ölçümünde Bulanık Veri Zarflama Analizi Uygulaması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 22, s.279-294 (2009)
4- DEMİRAL, M.F. and Halil ŞEN, " Integer Programming Model for Two-Centered Double Traveling Salesman Problem", European Journal of Economics and Business Studies, Vol: 5, No: 1, pp. 80-86 (2016)
5- ŞEN, H. and Mehmet Fatih DEMİRAL, "Hospital Location Selection with Grey System Theory", European Journal of Economics and Business Studies, Vol: 5, No: 1, pp. 66-79 (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- DEMİRAL, M.F ve Ahmet Kuntay DEMİRAL, “Gezgin Alıcı Problemine Yönelik Bir Model Önerisi”, 15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 22-24 Mayıs, Isparta (2014)
2- KILIÇ,Y.,KARAATLI,M.,DEMİRAL,M.F. ve Yunus PALA, “Gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınma açısından lojistik köyler: Türkiye Örneği”, Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül, Isparta (2009)
3- DEMİRAL, M.F. ve Orkun YILDIZ, “Ulusal Teknoloji Politikaları ve Kobilerin Küresel Rekabetteki Yeri”, Ege Üniversitesi X. İktisat Öğrencileri Kongresi (Uluslararası), 3-4 Mayıs, İzmir (2007)
4- DEMİRAL,M. F. and Halil ŞEN, " Tabu Search Metaheuristic for Two-Centered Double Traveling Salesman Problem with Time Windows", (INES) I.st International Academic Research Congress, 3-5 November, Side-Antalya (2016)
5- ŞEN, H. and Mehmet Fatih DEMİRAL, " Gri Sistem Teorisi Temelli Bir Yaklaşımla Hizmet Tedarikçisi Seçimi", (INES) I.st International Academic Research Congress, 3-5 November, Side-Antalya (2016)
6- DEMİRAL, M.F., GÜNGÖR, İ. and Kenan Oğuzhan ORUÇ, " Optimization at Service Vehicle Routing and a Case Study of Isparta, Turkey", First International Conference on Management and Economics, Epoka University, Rruga e Durresit, 28-29 March, Tirana-Albania (2008)
7- DEMİRAL, Mehmet Fatih, "Ant Colony Optimization for a Variety of Classic Assignment Problems", 1st International Turkish World Engineering and Science Congress, 7-10 December, Antalya (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- Servis Araçlarının Rotalamasında Optimizasyon ve Bir Uygulama (2008)
Doktora Tezi
1- Süt Endüstrisinde Optimizasyon İmkanları ve Bir Uygulama (2013)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Uludağ University Journal of the Faculty of Engineering (2018 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2018 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- MAKÜ Müh.Mim.Fak. Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı (Yıl:2017)
2- MAKÜ Müh.Mim.Fak. Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı (Yıl:2018)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- GÜNGÖR, İ., KAYACAN, M.C., ÇALIŞKAN, Ş., DEMİRAL, M.F. ve Mete KARAYEL, “Pratik Örtü Serme ve Toplama Mekanizmasının Geliştirilmesi ve Pazar Potansiyelinin Araştırılması”, SDÜ BAP Araştırma Fonu, Proje No: 1392-M-06, Isparta (2009)
2- IŞIK, A.H., IŞIK, N., BİLEN, M., YÜKSEL, M. E. ve Mehmet Fatih DEMİRAL, " Yapay Zeka Tabanlı Eğitim Yazılımı Geliştirilmesi", MAKÜ NAP Araştırma Projesi, Proje No: 0296-NAP-16, Burdur (2016)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- DEMİRAL, Mehmet Fatih, Ulaştırma Takımı, Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül, Isparta (2009)
Alanında uluslararası bilim ve hizmet ödülü
1- İktisat, İşletme ve Finans Dergisi Ödülü: DEMİRAL, M.F. ve Orkun YILDIZ, “Ulusal Teknoloji Politikaları ve Kobilerin Küresel Rekabetteki Yeri”, Ege Üniversitesi X.İktisat Öğrencileri Kongresi (uluslararası), 3-4 Mayıs, İzmir (2007)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Mehmet Fatih DEMİRAL

Yrd.Doç.Dr.

10:11:36 18.03.2016

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Olasılık ve İstatistik - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Makine Mühendisliği
Olasılık ve İstatistik - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği
Optimizasyona Giriş - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği
Simülasyona Giriş - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği
Girişimcilik - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Sayısal Yöntemler - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği
Ticari ve Mali Matematik - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstatistik I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Proje Yönetimine Giriş - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği
Sağlık Yönetiminde İstatistik - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Proje Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Lisanüstü

Sezgisel Yöntemler - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-
Fen Bilimleri Enstitüsü
Matematiksel Programlama - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-
Fen Bilimleri Enstitüsü
Matematiksel Programlama - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-
Sosyal Bilimler Enstitüsü -
İleri Simülasyon - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-
Sosyal Bilimler Enstitüsü -

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248 213 2798
Email mfdemiral(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
13 + 11 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.