Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1 infoA New Stochastic Search Method for Filled FunctionPENÇE İHSAN,ŞİŞECİ ÇEŞMELİ MELİKEEl-Cezerî Journal of Science and Engineering2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
2 infoMakine Öğrenimi Yöntemleri ile Türkiye için Sera Gazı Emisyonu TahminiŞİŞECİ ÇEŞMELİ MELİKE,PENÇE İHSANAcademic Platform Journal of Engineering and Science2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
3 infoDetermination of the Osmotic Dehydration Parameters of Mushrooms using Constrained OptimizationPENÇE İHSAN,ŞİŞECİ ÇEŞMELİ MELİKE,KOVACI RamazanScientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ResearchBib, DRJI, Google Scholar
4 infoForecasting Imports And Exports Of Turkey Using Artificial Intelligence MethodsPENÇE İHSAN,TUNÇ HAKAN,KALKAN ADNAN,ŞİŞECİ ÇEŞMELİ MELİKEThe European Proceedings of Social Behavioural Sciences2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Web of Science (ISI CPCI), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS)
5 infoTürkiye Sanayi Elektrik Enerjisi Tüketiminin 2017-2023 dönemi için Yapay Sinir Ağları ile TahminiPENÇE İHSAN,KALKAN ADNAN,ŞİŞECİ ÇEŞMELİ MELİKEMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ASOS Index (Academia Sosyal Bilimler İndeksi)
6 infoEstimation of the Country Ranking Scores on the Global Innovation Index 2016 Using the Artificial Neural Network MethodPENÇE İHSAN,KALKAN ADNAN,ŞİŞECİ ÇEŞMELİ MELİKEInternational Journal of Innovation and Technology Management2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ESCI, Scopus, PICMET, Ebsco Electronic Journal Service (EJS)
7 infoDeep Learning in Marble Slabs ClassificationPENÇE İHSAN,ŞİŞECİ ÇEŞMELİ MELİKETechno-Science. Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ResearchBib, DRJI, Google Scholar
8İnsan Omurgası Veri Setinin Sinir-Bulanık Sınıflayıcı İle Öznitelik Tespiti Ve SınıflandırılmasıÇELİK SÜMEYYE,ÇETİNKAYA BOZKURT ÖZLEM,ŞİŞECİ ÇEŞMELİ MELİKEDokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi2018Ulusal, Hakemli, Elektronik, SOBIAD, BASE, Google Akademik
9 infoA New Unconstrained Global Optimization Method based on Clustering and Parabolic ApproximationPENÇE İHSAN,ŞİŞECİ ÇEŞMELİ MELİKE,ŞENEL FATİH AHMET,CETİŞLİ BAYRAMExpert Systems with Applications2016Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
10TÜRKİYE DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİÇETİNKAYA BOZKURT ÖZLEM,KALKAN ADNAN,ŞİŞECİ ÇEŞMELİ MELİKEJournal of Management Information Systems2015Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
11YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YÖNETİM VE BİLİŞİM DERSLERİNDEKİ BAŞARILARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİŞİŞECİ ÇEŞMELİ MELİKE,ÇETİNKAYA BOZKURT ÖZLEM,KALKAN ADNAN,PENÇE İHSANJournal of Management Information Systems2015Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
12 infoCOMMON FACTORS IN THE SWOT ANALYSES OF METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN TURKEYÇETİNKAYA BOZKURT ÖZLEM,KALKAN ADNAN,ÖZTOP SEZAİ,ŞİŞECİ ÇEŞMELİ MELİKEJournal of Global Strategic Management2015Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Global Impact Factor, Cabells Directory, ASOS
13 infoSTRATEGIC MANAGEMENT APPROACH IN THE METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN TURKEY: AN ANALYSIS ON THE STATEMENTS OF MISSION, VISION AND CORE VALUESKALKAN ADNAN,ÇETİNKAYA BOZKURT ÖZLEM,ÖZTOP SEZAİ,ŞİŞECİ ÇEŞMELİ MELİKEJournal of Global Strategic Management2015Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Global Impact Factor, Cabells Directory, ASOS
14 infoALT BLOKLAR TEKNİĞİ VE KÜMELEME YÖNTEMLERİ İLE GÖRÜNTÜ BÖLÜTLEMENİN HIZLANDIRILMASIŞİŞECİ ÇEŞMELİ MELİKE,METLEK SEDAT,CETİŞLİ BAYRAMJournal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University2014Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
15 infoTraverten Plaka Taşlarda Sınıfların K ortalamalar ve Bulanık C ortalamalar Kümeleme Yöntemleri ile BelirlenmesiŞişeci Melike, Cetişli BayramSüleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,2012Ulusal, Hakemli, Elektronik, Zentralblatt MATH, Chemical Abstract, CAB Abstract ve EBSCO Host