Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1984
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
 • Bölümü : Yönetim Bilişim Sistemleri
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Mersin Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Kontrol Öğretmenliği (2009)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Bilgisayar Mühendisliği (2012)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Bilgisayar Mühendisliği
 • (2016)
ÖZGEÇMİŞ

 

İLGİ ALANLARI

Görüntü İşleme

Yazılım

Veri Madenciliği

YAPAY ZEKA

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Bölgesel Kalkınma ve Bölge Bilimi Üzerine Yazılar (Nobel Akademik) (2018)
2- Yönetim Bilişim Sistemlerinde Gündem (Çağlayan Kitapevi) (2018)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Şişeci, M., Cetişli, B., 2012. Traverten Plaka Taşlarda Sınıfların K-ortalamalar ve Bulanık C-ortalamalar Kümeleme Yöntemleri ile Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16-3, 238-247. (2012)
2- TÜRKİYE'DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI, BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi (2015)
3- YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YÖNETİM VE BİLİŞİM DERSLERİNDEKİ BAŞARILARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi (2015)
4- ÇELİK, S., BOZKURT, Ö. Ç., & ÇEŞMELİ, M. Ş. İNSAN OMURGASI VERİ SETİNİN SİNİR-BULANIK SINIFLAYICI İLE ÖZNİTELİK TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 4(1), 39-52. (2018)
5- Pençe, İ., & Çeşmeli, M. Ş.Ç., (2019). "Deep Learning in Marble Slabs Classification" Techno-Science. pp. 21-26 (2019)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- "Strategic Management Approach in the Metropolitan Municipalities in Turkey: An Analysis on the Statements of Mission, Vision and Core Values". Journal of Global Strategic Management. 9(1), 2015, June, pp: 62-71. (2015)
2- "COMMON FACTORS IN THE SWOT ANALYSES OF METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN TURKEY" Journal Of Global Strategic Management. 9(2), December, pp:39-49. (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ŞİŞECİ, M., METLEK, S., CETİŞLİ, B., 2014. ALT-BLOKLAR TEKNİĞİ VE KÜMELEME YÖNTEMLERİ İLE GÖRÜNTÜ BÖLÜTLEMENİN HIZLANDIRILMASI. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 29(4), 655-664. (2014)
2- Pence, I., Cesmeli, M. S., Senel, F. A., & Cetisli, B. (2016). A New Unconstrained Global Optimization Method based on Clustering and Parabolic Approximation. Expert Systems with Applications, 55, 493-507. (2016)
3- Pence, I., Kalkan, A., & Cesmeli, M. S. (2018). Estimation of the Country Ranking Scores on the Global Innovation Index 2016 Using the Artificial Neural Network Method. International Journal of Innovation and Technology Management. (2019)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- UĞUZ,S.,KILIÇ,B.,ŞİŞECİ,M., Akıllı Ev Otomasyonu Sistemlerinde Zigbee Tabanlı Ağ Uygulamaları, III.Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi kapsamında 6. Kontrol Otomasyon ve Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu, 21-24 Kasım 2013, İzmir. (2013)
2- II. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, "Türkiye’de Otomobil Talebinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmin Edilmesi", Kongre Bildiriler Kitabı, 8-9-10 Ekim 2015, ISBN: 978-975-442-738-7, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, s: 669-680. (2015)
3- II. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, "Bulanık Sayılarda Dört İşlemi ve İki Bulanık Sayı Arasındaki Uzaklığı Hesaplayan Görsel Ders", Kongre Bildiriler Kitabı, 8-9-10 Ekim 2015, ISBN: 978-975-442-738-7, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, s: 790-802. (2015)
4- Pençe, İ., Çeşmeli, M.Ş., Cetişli, B., 2016. "İki Boyutlu Şekillerde Kapalı Cebirsel Eğriler ve 3L Yöntemi ile Basit Animasyon", 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU2016), 2037-2040, 16-19 Mayıs, Zonguldak. (2016)
5- Çeşmeli, M.Ş., Pençe, İ., Cetişli, B., 2016. "Satranç Oyun Sonu Problemlerinin Arama Algoritmaları ve Sezgisel Yöntemlerle Çözümlerinin Karşılaştırılması", 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU2016), 1509-1512, 16-19 Mayıs, Zonguldak. (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YÖNETİM VE BİLİŞİM DERSLERİNDEKİ BAŞARILARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ.YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ, BİLDİRİ KİTAPÇIĞI, 16-17 EKİM 2014, S.17, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL. (2014)
2- TÜRKİYE’DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI, BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ, BİLDİRİ KİTAPÇIĞI, 16-17 EKİM 2014, S.18 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL. (2014)
3- Tarımda Dijital Dönüşüm: Evden Tarım Uygulamaları, 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi (BBTMK2017), 84, 12-14 Ekim, Burdur. (2017) (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Strategic management approach in the metropolitan municipalities in Turkey: An analysis on the statements of mission, vision and core values". 11th International Strategic Management Conference, “Advances in Strategic Management Theory and Practice” The Proceedings of 11th International Strategic Management Conference, Vienna, Austria, July 23-25, 2015, pg. 67-76. (2015)
2- "Common factors in the SWOT analyses of metropolitan municipalities in Turkey". 11th International Strategic Management Conference, “Advances in Strategic Management Theory and Practice” The Proceedings of 11th International Strategic Management Conference, Vienna, Austria, July 23-25, 2015, pg. 77-85. (2015)
3- THE IMPORTANCE OF DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR BUSINESS MANAGEMENT: A RESEARCH IN MARBLE FIRMS, IMISC2016 (2016)
4- Pençe, İ., Kalkan, A., Çeşmeli, M. Ş., "Estimating of Country Ranking Scores on The Global Innovation Index 2016 using Artificial Neural Network" ISMC 2017 - 13th International Strategic Management Conference, 6-8 July 2017, Podgorica, Montenegro (2017)
5- PENÇE IHSAN,TUNÇ HAKAN,KALKAN ADNAN,SISECI ÇESMELI MELIKE (2018). Forecasting Imports and Exports of Turkey Using the Industrial Electricity Consumption with Artificial Intelligence Methods. 14TH INTERNATIONALSTRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, 537-546 (2018)
6- Pençe, İ., Çeşmeli, M.Ş., & Kovacı, R. (2018). "Determination of the Osmotic Dehydration Parameters of Mushrooms using Constrained Optimization", International Conference on Technology and Science. 13-15 December 2018, Antalya (2018)
7- Pençe, İ., Çeşmeli, M.Ş. "Mermer Plakalarda Derin Öğrenme", International Conference on Technology and Science. 13-15 December 2018, Antalya (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çeşmeli, M.Ş., Pençe, İ., 2016. "Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile İşletmenin Tedarikçi Seçimi: Isparta Gülbirlik Fabrikası Örneği", 1st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), May 19-22, Madrid, SPAIN. (2016)
2- Pençe, İ., Çeşmeli, M.Ş., Kalkan, A., 2017. “Optimization of Improving Fields Using Heuristic Algorithms for Belonging Turkey to High Income Class According to GII 2016 Data”, 4th International Management Information Systems Conference, 47, October 17-20, İstanbul. (2017) (2017)
3- Pençe, İ., Çeşmeli Şişeci, M., 2018. A NEW HYBRID STOCHASTIC-DETERMINISTIC OPTIMIZATION METHOD BASED ON FILLED FUNCTION. II INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGY AND INNOVATION,Budapest, Hungary, 114. (2018) (2018)
4- Pençe, İ., Kalkan, A., Şişeci Çeşmeli, M., 2018. Türkiye Sanayi Elektrik Enerjisi Tüketiminin Yapay Sinir Ağları ile 2023 Yılına Kadar Tahmini. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, LEFKOŞA,KKTC, 220. (2018) (2018)
5- ATLAN FURKAN,PENÇE IHSAN,SISECI ÇESMELI MELIKE,KALKAN ADNAN (2018). Estimation of Bitcoin Market Value in Turkey Using Artificial Intelligence Techniques. 5th International Management Information Systems Conference, 19 (2018)
6- ÇELIK SÜMEYYE,SISECI ÇESMELI MELIKE,PENÇE IHSAN,KALKAN ADNAN (2018). Determination of the Suitability of rn immunotherapy Method Used in the Wart Treatment Using Bayes Method. 5th International Management Information Systems Conference, 30 (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- TRAVERTEN PLAKA TAŞLARDA SINIFLARIN KÜMELEME YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ (2012)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (Süre : 2017 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (Süre : 2018 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi (2018 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (2018 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (2017 Yıl)
3- Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- MÜDÜR (Yıl:2018)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- MÜDÜR (Yıl:2017)
2- Müdür Yardımcılığı (Yıl:2016)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2014)
2- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2015)
3- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2016)
4- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2018)
5- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2017)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248 3259900 (6 200)
Email melikesiseci(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
3 + 1 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.