Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1978
 • Kan Gurubu : B RH+
 • Birimi : Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 • Bölümü : Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Anabilim Dalı : Gıda Bilimleri
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce (ÜDS:78.75)
 • Lisans : 1994-1998 Selçuk Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Ziraat Fak.
 • Lisans Bölüm : Gıda Mühendisliği (1998)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Gıda Mühendisliği (2002)
 • Doktora : Ankara Ünivesitesi
 • Doktora Dal : Gıda Mühendisliği
 • (2008)
ÖZGEÇMİŞ

Doğum tarihi: 30.06.1978

Yazişma adresi: Gıda Mühendisliği Bölümü  İstiklal Kampüsü MAKÜ/BURDUR

Telefon: 0248-213 27 26

E-mail:  melikebaran@mehmetakif.edu.tr

mbaran_2001@yahoo.com

Meslekte Deneyim

 Sorumlu Yönetici-Gıda Mühendisi,  Gül, Dereli ve Yayla Ekmek fırınları-ISPARTA,1999

Araştırma Görevlisi-Süleyman Demirel Üniversitesi- ISPARTA, 1999-2002

Gıda Kontrolörü-Tarım İl Müdürlüğü-SAKARYA, Mart 2002-Ağustos 2002

Gıda Mühendisi-Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü-ANKARA, Eylül 2002-Kasım 2008

Gıda Mühendisi-Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü-ISPARTA, Aralık 2008-Aralık 2013

Yardımcı Doçent Doktor-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-BURDUR, Aralık 2013-devam

 Vermiş olduğu derslerin kodlari ve ders saatleri

 Gıda Kimyası (2+2)-Lisans- II. Yarıyıl 2013-2014

Enstrümental Analiz- Yüksek Lisans- II. Yarıyıl 2013-2014

Fermantasyon (1+2, 2-U)- VII. Yarıyıl 2000-2001

Meyve Sebze İşleme Teknolojisi (2+2, 3-U)- VII. Yarıyıl 1999-2000

Genel Mikrobiyoloji (2+2, 3-U)- II. Yarıyıl 1999-2000

 

İLGİ ALANLARI

Genetik Modifiye Organizmalar, Biyogüvenlik

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Baran, M., Özçelik, F., 2008. Halkın Farkındalığı, Eğitimi ve Katılımının Biyogüvenlik Unsurlarına Etkisi ve Türkiye’ de Yapılan Çalışmalar. Akademik Gıda. 6 (3), 37-42.rn (2008)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Baran, M. 2008. Biyogüvenlik Unsurlarının Türkiye’ de Uygulanabilme Düzeyi. Tütev Teknik. 7, 15 (38-46)rn (2008)
2- Baran, M., 2003. Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik. Türktarım, Mart-Nisan. 12-15. (2003)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Baran, M., Yılmaz, R., 2008. Guest Editorial. The biosafety policy on genetically modified organisms in Turkey. Environ. Biosafety Res. 7. 57-59.rn (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Baran-Ekinci, M., Simsek, B., (2009). Genetik modifiye starter kültürlerin süt endüstrisinde kullanımları. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu. Sayfa 190. 21-23 Mayıs. Denizli. (Özet) (2009)
2- Baran, M., Özçelik, F., (2006). Biyogüvenlik ve Türkiye’ de uygulanabilme düzeyi. Türkiye 9. Gıda Kongresi Bildiriler Kitabı, Sayfa 849-850, Poster Bildiri, 24-26 Mayıs 2006. Bolu. (Özet). (2006)
3- Baran-Ekinci, M., (2014). Coğrafi İşaretlemede Kullanılan Moleküler Biyolojik Teknikler4.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu 17-19 Nisan, Adana. (Özet) (2014)
4- Baran-Ekinci, M., (2014). Geleneksel Gıdalarda Coğrafi İşaretleme; Türkiye Açısından Bazı Sosyo-Ekonomik Değerlendirmeler. 4.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu 17-19 Nisan, Adana. (Özet) (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Baran-Ekinci, M., Özçelik, F., (2009). Qualitative analysis of GM maize in Turkey by two different PCR techniques. 3.International Congress on Food and Nutrition. Tubitak Marmara Research Centre. Food Science and Technology Research Institute. 22-25 Nisan. Antalya, Türkiye (Özet). (2009)
2- Şimşek, B., Gün, İ., Baran-Ekinci, M. (2013). Influence of addition of plasmine of clotted cream milk on quality of clotted cream (kaymak) The 2 nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” 24-26 Ekim Struga-Ohrid/Makedonya (2013)
3- Baran-Ekinci, M., Simsek, B., (2009). GM starter cultures and limitations. 3.International Congress on Food and Nutrition. Tubitak Marmara Research Centre. Food Science and Technology Research Institute. 22-25 Nisan. Antalya, Türkiye (Özet).rn (2009)
4- Baran-Ekinci, M., (2009). Horizontal gene tranfer and its identification. 3. International Congress on Food and Nutrition. Tubitak Marmara Research Centre. Food Science and Technology Research Institute. 22-25 Nisan. Antalya, Türkiye (Özet). (2009)
5- Baran-Ekinci, M., (2011). Validation parameters of GMO analysis. International Food Congress: Novel Approaches in Food Industry. Bildiri Kitabı, 26-29 May 2011. Çeşme, İzmir. (Özet)rn (2011)
6- Baran, M., Karahan, A.G., (2005). Isolation and purification of alpha amylases from myxobacteria. 1.International Congress on Food and Nutrition. Tubitak Marmara Research Centre. Food Science and Technology Research Institute.15-18 June. İstanbul. Turkiye (Özet).rn (2005)
7- Baran-Ekinci, M., (2011). Socio-economic assessments of GMOs. International Food Congress: Novel Approaches in Food Industry. Bildiri Kitabı,(1) 26-29 May 2011. Çeşme, İzmir. (Özet)rn (2011)
8- Baran-Ekinci, M., Şimşek, B. (2012). Ethic Assesments on Biosafety For Turkey.15TH European Congress on Biotechnology. (29).s.232. 23-26 Eylül. İstanbul. (Özet). (2012)
9- Baran-Ekinci, M., Özçelik, F., (2012). Monitoring Of Genetic Modified Maize in Food and Feedstuff by Qualitative and Quantitative PCR Methods. 15TH European Congress on Biotechnology. (29).s.126. 23-26 Eylül. İstanbul. (Özet). (2012)
Doktora Tezi
1- İşlenmiş ve işlenmemiş bazı mısır ürünlerinde genetik modifikasyonun tespiti (Prof. Dr. Filiz ÖZÇELİK danışmanlığında) (0)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- European Food Research and Technology (2014 Yıl)
2- European Food Research and Technology (2014 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- AKTS Gıda Müh. Birim Koordinatörlüğü (Yıl:2014)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Halkın eğitimi ve katılımının biyogüvenlik unsurlarına etkisi ve Türkiye’ de yapılan çalışmalar. Türkiye 5. Gıda Mühendisleri Odası Kongresi. 8-10 Kasım 2007. (Yıl:2007)
2- Biyogüvenlik ve Türkiye’ de Uygulanabilme Düzeyi. SDU, Gıda Mühendisliği Öğrenci Kulübü. Ocak 2011.ISPARTA (Yıl:2011)
3- Genetik Modifiye Organizmalar, Tütev. 2006.Ankara (Yıl:2006)
4- GDO’larda İzleme (Monitoring) ve Etiketleme. Ankara İl Kontrol Lab. Müd. Şubat 2008.Ankara (Yıl:2008)
5- Halkın Eğitimi Ve Katılımının Biyogüvenlik Unsurlarına Etkisi ve Türkiye’ de Yapılan Çalışmalar. Ankara İl Kontrol Lab. Müd. Şubat 2008.Ankara (Yıl:2008)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Miksobakterilerden -amilaz enziminin ayırımı ve saflaştırılması (Prof. Dr. Aynur Gül KARAHAN danışmanlığında). SDÜ Araştırma Fonu, Proje No. 209. 1999-2002. (2002)
2- Plazmin ilavesinin kaymak kalitesi üzerine olan etkilerinin belirlenmesi. BAP, SDÜ Yardımcı araştırıcı. Proje No:2841-M-11.2011-2013. (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- İşlenmiş ve işlenmemiş bazı mısır ürünlerinde genetik modifikasyonun tespiti (Prof. Dr. Filiz ÖZÇELİK danışmanlığında), TÜBİTAK1002 Hızlı destek, Proje No: 1070001 Mart 2007-Ocak 2008. (2008)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- GENOK/UNEP Biosafety Capacity Building Course. Tromso, Norveç, 21 Ağustos-03 Eylül 2005. (2005)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- Introductory Gene Manipulation and Bioinformatics for Agriculture Course. Japonya, 25 Ağustos-21 Aralık 2003. (2003)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2726
Email melikebaran(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
3 + 6 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.