Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1970
 • Kan Gurubu : A (rh+)
 • Birimi : İlahiyat Fakültesi
 • Bölümü : Temel İslam Bilimleri Bölümü
 • Anabilim Dalı : Tefsir ABD
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : Arapça
 • Lisans : Medine İslam Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İlahiyat Fak.
 • (1988)
 • Y.Lisans : Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Temel İslam Bilimleri (1992)
 • Doktora : Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Dal : Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tefsir Bilim Dalı
 • (1998)
ÖZGEÇMİŞ

1962 yılında Diyarbakır Bismil'de doğdu. 1988‘de Medine İslam Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Usulüddin bölümünden mezun oldu. 1993'de Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Üsküdar'da Kur'an Kursu Öğreticisi olarak göreve başladı. 1993-2000 yılları arasında  İstanbul Üsküdar'da Kur'an Kursu  Öğreticiliği yaptı. 2001 yılında İlçe Müftülüğü sınavını kazandı. 2001-2004 yılları arasında Kars'ın Selim İlçesi'nde ve 2004-2009 yıllarında da Isparta Senirkent İlçesi'nde İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. 2009'da Isparta İl Müftü yardımcılığına atandı.. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği hac ve umre organizasyonlarında kafile başkanı ve mütercim olarak görev yaptı. Bir çok Hizmet İçi Eğitim Kursu, panel, seminer ve konferanslarda görev aldı. 2009 yılından beri Isparta İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ata, evli ve üç çocuk babasıdır.

1992 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tefsir Bilim Dalında  Prof. Dr. Sadreddin Gümüş'ün danışmanlığında Kemal Paşa Zade’nin “İbn Kemal ve Risâle fî İ'câzi'l-Kur'ân'ın Tahkiki”adlı Yüksek Lisans Tezini bitirdi.  Yine 1993 yılında  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tefsir Bilim Dalında Prof. Dr. Sadreddin Gümüş'ün danışmanlığında doktora çalışmasına başladı. “Kevâşî ve Tefsirdeki Metodu” isimli teziyle doktorasını 1998 yılında tamamladı.

İLGİ ALANLARI

Tefsir, Kur\'an-ı Kerim, Tilavet

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Ata, Mehmet Mahfuz, "Kevâşî" Mad., Diyanet İslam Ansiklopedide DİA, C, XXV, s. 341. (2002)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ata, Mehmet Mahfuz, "Kevâşî'nin Hayatı, İlmi Kişiliği ve Eserleri" Usul, İslami Araştırmaları Dergisi, Sayı:12, Temmuz-Aralık 2009, İstanbul 2013, s. 83-98. (2009)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ata, Mehmet Mahfuz, "Zemzem Suyu ve Özellikleri", EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 17 sayı :56 (yaz 2013), s. 375-398. (2013)
2- Ata, Mehmet Mahfuz, "Kur'an Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem ve Çözüm Yolları", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2013/1, Özel Sayı:30, s. 167-189. (2013)
Yüksek Lisans Tezi
1- Ata, Mehmet Mahfuz, Kemal Paşa Zade’nin “İbn Kemal ve Risâle fî İ'câzi'l-Kur'ân'ın Tahkiki“ Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tefsir Bilim Dalı, İstanbul 1992. (1992)
Doktora Tezi
1- Ata, Mehmet Mahfuz, “Kevâşî ve Tefsirdeki Metodu” Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tefsir Bilim Dalı, İstanbul 1998. (1998)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2958
Email mehmetata(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
6 + 16 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.